Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το πρόβλημα: η ανεπαρκής παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι οι δραστηριότητες, στις οποίες διανυκτερεύουν αρκετοί άνθρωποι, όταν βρίσκονται μακρυά από συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης επιβάλλεται να λειτουργούν βιολογικούς καθαρισμούς. Τέτοιες δραστηριότητες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι κλινικές, τα νοσοκομεία, τα κέντρα θεραπείας - αποκατάστασης κλπ. Αυτοί οι βιολογικοί καθαρισμοί είναι μικροί σε δυναμικότητα διότι εξυπηρετούν υποπολλαπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με έναν οικισμό ή μία πόλη.

Αυτές οι δραστηριότητες στην χώρα μας βρίσκονται σχεδόν παντού διάσπαρτες και συνήθως διαθέτουν ένα μικρό βιολογικό καθαρισμό. Οι όροι της ΑΕΠΟ για την κάθε δραστηριότητα απαιτούν διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους. Πολλές φορές όμως οι μικροί βιολογικοί καθαρισμοί είναι μεγάλος πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες και προφανώς, λόγω έλλειψης ελέγχων και σωστής ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές, αφήνονται σχεδόν στην τύχη τους. Αυτό έχει ως αντίκτυπο την δυσλειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων. Φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει αλλά ούτε και να βοηθήσει επιτυχώς τους ιδιοκτήτες αυτών των δραστηριοτήτων στο ότι οι βιολογικοί τους καθαρισμοί συνδέονται άμεσα με τους στόχους και τους σκοπούς της επιχείρησης.

Εκτός και αν προκληθούν καταγγελίες από γείτονες για δυσλειτουργία βιολογικού καθαρισμού (δυσοσμίες, ακάθαρτα νερά, θορυβώδης λειτουργία αεροσυμπιεστών κλπ) οι ιδιοκτήτες υλοποιούν σποραδικές παρεμβάσεις με σκοπό να σταματήσουν τα παράπονα, τα προβλήματα όμως αργά ή γρήγορα επανεμφανίζονται και μαζί με αυτά οι οχλήσεις και τα παράπονα. Η ανεπαρκής παρακολούθηση θα επιφέρει βλάβες, οι βλάβες στα μηχανήματα κακή απόδοση του καθαρισμού, η κακή απόδοση θα προκαλέσει ρύπανση - μόλυνση του ευρύτερου περιβάλλοντος και συνεπώς οχλήσεις.

Πως πρέπει να λειτουργεί ένας μικρός βιολογικός καθαρισμός

Αν και έχουν εμφανιστεί αρκετές μορφές βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, κυρίαρχη μορφή στην χώρα μας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με αερισμό και διαύγαση μέσω βαρυτικής καθίζησης. Τα λύματα εισέρχονται στην δεξαμενή αερισμού, εντός της οποίας προσδίδεται οξυγόνο μέσω υποβρύχιας εμφύσησης ή επιφανειακής ανατάραξης του περιεχομένου. Τα μικρόβια καταναλώνουν το οξυγόνο μαζί με τις βρωμιές, παράγουν στερεά παραπροϊόντα (την ενεργό ιλύ) και παράλληλα μετατρέπουν το άζωτο των λυμάτων σε νιτρικά.

Το ανάμικτο υγρό ωθείται στην δεξαμενή καθίζησης από την οποία φεύγει το καθαρισμένο νερό ενώ η συλλεχθείσα ιλύς επιστρέφει στον αερισμό ως μαγιά. Το υπερχειλίζον υγρό είναι γεμάτο από νιτρικά γιαυτό και πρέπει να έχει προβλεφθεί κάποια διεργασία ανάμεσα στα στάδια που προαναφέρθηκαν ώστε τα νιτρικά να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα με την μορφή αέριου αζώτου. Το καθαρισμένο νερό πριν διατεθεί στο περιβάλλον θα πρέπει να έχει απολυμανθεί κατάλληλα (π.χ. με αντλία και δεξαμενή διαλύματος χλωρίου).

Είναι φανερό ότι για να επιτευχθούν οι διεργασίες αυτές χρειάζεται να λειτουργεί ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός, π.χ. αεροσυμπιεστής για να παρέχει αέρα, αντλίες ιλύος για την μεταφορά της συμπυκνωμένης ιλύος είτε προς τον αερισμό ή προς τον παχυντή για απομάκρυνση από την βιολογική επεξεργασία και σύστημα χλωριώσεως. Μερικές φορές αντί για αντλίες χρησιμοποιούνται αεραντλίες που τροφοδοτούνται από τον αεροσυμπιεστή του αερισμού.

Τι θα έπρεπε να παρακολουθείται σε έναν βιολογικό καθαρισμό

Η λειτουργία ενός βιολογικού καθαρισμού είναι πολυπαραμετρική, ακόμη και ενός μικρού βιολογικού καθαρισμού είναι πολύπλοκη. Τα σύγχρονα μοντέλα προσομοίωσης της λειτουργίας τους περιλαμβάνουν μεγάλους πίνακες με πλήθος από παραμέτρους που πρέπει να εκτιμηθούν σωστά σε συνδυασμό με τις μετρούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι αναφέρονται στην υγρή, την στερεά και την αέρια φάση. Κάποιες ταξινομούνται εκτός από την φάση σε βιοαποδομήσημα ή μη βιοαποδομήσημα τμήματα, πτητικά ή αδρανή τμήματα, φυσικά ή χημικά τμήματα κλπ.

Στις φυσικές παραμέτρους ανήκουν η θερμοκρασία, η πίεση, η ογκομετρική παροχή, η θολερότητα και η συγκέντρωση των στερεών. Στις χημικές παραμέτρους ανήκουν BOD5, COD, TKN, P, NH4, NO3, NO2, DO, pH, χλώριο. Όλες αυτές θα έπρεπε να μετρούνται τακτικά ώστε για κάθε μεταβολή των χαρακτηριστικών στην είσοδο να ρυθμίζονται οι παράμετροι στα ενδιάμεσα στάδια με σκοπό να λάβουμε τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην έξοδο (όπως ορίζει η ΑΕΠΟ).

Αν υπήρχε ένας μικρός βιολογικός καθαρισμός που μετράει τις προαναφερόμενες παραμέτρους θα ήταν βαριά εξοπλισμένος: όπου υπάρχει γραμμή ροής θα είχε ογκομετρητή, δηλαδή στην είσοδο και στα ενδιάμεσα στάδια με τις αντλίες λάσπης και αέρα, χημικούς αισθητήρες στην είσοδο και έξοδο, φυσικούς αισθητήρες στην είσοδο, αερισμό, καθίζηση, πάχυνση και έξοδο κλπ. Πολύ πιθανό όμως το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού μετρήσεων να ξεπερνάει το αντίστοιχο κόστος του βιολογικού καθαρισμού.

Τότε ποιά είναι η πιο συμφέρουσα λύση;

Η λύση: η απομακρυσμένη παρακολούθηση επίλεκτων λειτουργικών παραμέτρων

Όταν υπάρχει και λειτουργεί σωστά ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός βιολογικής επεξεργασίας τότε ο βιολογικός καθαρισμός δεν έχει πρόβλημα. Για να είναι σωστή η λειτουργία θα πρέπει να έχει γίνει σωστή ρύθμιση του εξοπλισμού. Ως σωστή ρύθμιση νοείται η λειτουργία την στιγμή που απαιτείται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται. Για παράδειγμα:

  • η συνεχής 24ωρη λειτουργία του αεροσυμπιεστή στους μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς ανεβάζει το κόστος λειτουργίας και πολύ πιθανόν να προκαλεί υπεροξυγόνωση η οποία με την σειρά της προκαλεί μια άλλη σειρά προβλημάτων στην έξοδο (υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, διόγκωση και διαφυγή ιλύος στην έξοδο).
  • η συνεχής 24ωρη αφαίρεση ιλύος από την βιολογία προς τον παχυντή πολύ πιθανό να μειώσει δραματικά τον ενεργό μικροβιακό πληθυσμό και τα λύματα να μην επεξεργάζονται σωστά
  • η συνεχής 24ωρη χλωρίωση μπορεί να ξοδέψει άσκοπα το χλώριο από την δεξαμενή του

Γίνεται αντιληπτό ότι, επειδή οι μικροί βιολογικοί καθαρισμοί έχουν μεταβλητό ωράριο εισερχόμενων λυμάτων και πολύ πιθανά αρκετές ώρες ή και ημέρες να μην δέχονται λύματα, η λειτουργία τους πρέπει να συνδέεται με την εμφάνιση των λυμάτων και να είναι ανάλογη με την διάρκεια της εισροής των λυμάτων. Με αυτό τον τρόπο συμπιέζονται κατά πολύ τα έξοδα λειτουργίας.

Από την άλλη, εάν υποθέσουμε ότι ένας μικρός βιολογικός καθαρισμός έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, τίποτε δεν εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα συνεχίσει να είναι ικανοποιητικό μετά από ημέρες εάν δεν παρακολουθείται στενά η λειτουργία του. Μία απλή ηλεκτρολογική βλάβη στο βοηθητικό κύκλωμα του αεροσυμπιεστή μπορεί να τον αποτρέψει από το να οξυγονώσει τα λύματα με αποτέλεσμα αυτά να φεύγουν στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα. Ανάλογες βλάβες σε άλλα σημεία του εξοπλισμού μπορούν να εμφανιστούν με τα ίδια ή χειρότερα αποτελέσματα.

Συνεπώς επιβάλλεται να παρακολουθείται κατ' ελάχιστον η λειτουργία του εξοπλισμού της βιολογικής επεξεργασίας. Τα ελάχιστα προτεινόμενα σημεία ελέγχου είναι:

  • η ανώτερη και η κατώτερη στάθμη του φρεατίου εισόδου
  • η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση του εξοπλισμού
  • η πίεση στο δίκτυο αέρα του φυσητήρα
  • η επιβεβαίωση λειτουργίας του φυσητήρα
  • το θερμικό του φυσητήρα
  • η στάθμη της δεξαμενής χλωρίωσης και η συγκέντρωση του χλωρίου στην έξοδο (εάν εφαρμόζεται χλωρίωση)
  • με 1 ή 2 κάμερες η οπτική παρακολούθηση της κατάστασης στις άλλες ροές

Το παραπάνω πακέτο παρακολούθησης θα πρέπει να γίνεται απομακρυσμένα, δηλαδή τα δεδομένα να αποστέλλονται μέσω διαδικτύου σε ειδικό σέρβερ, να αποθηκεύονται διατηρώντας ιστορικό μετρήσεων ώστε να είναι ανακτήσιμα και απεικονίσιμα στην οθόνη ενός υπολογιστή (λάπτοπ, ντεσκτοπ, τάμπλετ, κινητό κλπ) από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Το σύστημα θα διαθέτει και κάποιο βαθμό εξυπνάδας, δηλαδή να ελέγχει για καταστάσεις βλαβών και να ενημερώνει άμεσα με SMS και email τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο λειτουργίας για να αναλάβουν δράση. Αυτό το σύστημα σε συνδυασμό με τακτικές αναλύσεις δειγμάτων στην έξοδο μαζί με περιοδικές επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν να εγγυηθούν και επιβεβαιώσουν την συνεχή καλή λειτουργία των μικρών βιολογικών καθαρισμών.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mobile +306983-759514, tel 23990-22359
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.