Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σε διάφορες δραστηριότητες, πχ ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα, γραφεία κλπ, που αποτελούνται από πολυόροφα κτιριακά συγκροτήματα, αναγκαίο κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών και των εργαζομένων είναι οι ανελκυστήρες. Όταν φτάνει η ώρα όμως για τον τεχνικό ασφαλείας να εντάξει στην μελέτη επικινδυνότητας τον ανελκυστήρα της επιχείρησης, εκεί είναι που διαπιστώνονται οι πρώτες ελλείψεις.

Μελέτη επικινδυνότητας σε ανελκυστήρες προσώπων-ασανσέρ

Ο τεχνικός ασφαλείας, σε καμμία του εκτίμηση για οποιοδήποτε τμήμα μιας δραστηριότητας που επιθεωρεί, δεν υποκαθιστά τον ρόλο του κατασκευαστή ούτε και τον ρόλο του φορέα πιστοποίησης κατασκευής - λειτουργίας (όπου απαιτείται αυτός ο φορέας). Οφείλει όμως βάσει της νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, εξ αρχής, να ζητήσει όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης κατασκευής - ελέγχου λειτουργίας ή αν δυσανασχετεί ο εργοδότης να του αναφέρει εντός της μελέτης επικινδυνότητας τον ελάχιστο αριθμό υποχρεώσεών του για το συγκεκριμένο επιθεωρούμενο τμήμα. Αυτό διότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται ότι μία επιχείρηση, που σε κάποιο κομμάτι της δεν λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορεί να αποδείξει ότι παράσχει υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, και συνεπώς οποιαδήποτε έλλειψη νομιμότητας αποτελεί κίνδυνο υψηλής βαθμολογίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους ανελκυστήρες προσώπων, ο τεχνικός ασφαλείας δεν γίνεται τεχνίτης εγκαταστάτης ούτε και πιστοποιητής καλής λειτουργίας μετρώντας διαστάσεις θαλάμου, εμβόλων, κυλίνδρων, συρματόσχοινων, τροχαλιών κλπ. Εκείνο, το ελάχιστο, που μπορεί κατά βούληση να κάνει στην μελέτη επικινδυνότητας για τον ανελκυστήρα, ο τεχνικός ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που θα του δώσει ο εργοδότης, προκειμένου να βοηθήσει τον εργοδότη, είναι να κατατάξει τον ανελκυστήρα:

 • στην κατηγορία του νέου ανελκυστήρα (I)
 • στην κατηγορία του ανελκυστήρα με άδεια λειτουργίας (II)
 • στην κατηγορία του ανελκυστήρα με προέγκριση εγκατάστασης (III)
 • στην κατηγορία του ανελκυστήρα χωρίς στοιχεία νομιμότητας (IV)

Ας πιάσουμε την κατηγορία ανελκυστήρα χωρίς στοιχεία νομιμότητας, που εκτιμούμε ότι αφορά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Στον ανελκυστήρα χωρίς στοιχεία νομιμότητας, απαιτούνται τα εξής:

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 2. Τεχνικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται:
  1. η τομή και η κάτοψη του φρεατίου,
  2. η κάτοψη του μηχανοστασίου,
  3. ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει.
  4. εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC με την καλωδιακή συνδεσμολογία:
  1. κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα,
  2. οργάνων:
   1. του πίνακα,
   2. του θαλάμου,
   3. του φρεατίου,
   4. του μηχανοστασίου.
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:
  1. Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)
  2. Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)
 5. Βιβλιάριο παρακολούθησης συντήρησης ανελκυστήρα για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 6. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου
 7. Υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την έκδοση βεβαίωσης καταχώρησης του ανελκυστήρα

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν υποχρέωση του τεχνικού ασφαλείας, αποτελούν υποχρέωση του εργοδότη. Εκτός από τις περιπτώσεις ανάθεσης σε συντηρητή και φορέα ελέγχου, η εργασία της μελέτης του ανελκυστήρα με τις μετρήσεις, τα σχέδια και τους υπολογισμούς αντοχών μπορούν να αναληφθούν ως έξτρα εργασία από τον τεχνικό ασφαλείας εφόσον εκτιμά ότι διαθέτει την εμπειρία και εξειδίκευση για να τα υλοποιήσει.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter