Κοινοποίησε

μεταποίηση

Τίτλος Ημεορμηνία Δημιουργίας
330gr. Αναλογία ατόμων ανά κύρια χρήση δαπέδου 30 Ιούλιος 2020
244gr. Παραγωγή αιθέριων ελαίων 22 Ιούλιος 2019
178gr. Κατηγορίες χημικών εγκαταστάσεων 16 Μάρτιος 2018
177gr. Κατηγορίες βιομηχανικών εγκαταστάσεων 16 Μάρτιος 2018
0168gr. Υποχρεώσεις - κυρώσεις μη συμμόρφωσης στην διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 17 Ιανουάριος 2018
0167gr. Ζωικά υποπροϊόντα - Κατηγορίες 1, 2, 3 16 Ιανουάριος 2018
165gr. Ελαιόλαδο - 8 ιδέες ανεύρεσης Ευρωπαίων αγοραστών (φυτικών ελαίων) 05 Ιανουάριος 2018
164gr. Ελαιόλαδο - 10 ιδέες επιχειρείν με Ευρωπαίους αγοραστές (φυτικών ελαίων) 04 Ιανουάριος 2018
Αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης από το 2017 03 Ιανουάριος 2018
Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων, Ν. 4442/2016 01 Ιανουάριος 2018
ΟΠΣ-ΑΔΕ επιχειρήσεων μεταποίησης 01 Ιανουάριος 2018
105gr. Διαδικασία γνωστοποίησης στην μεταποίηση τροφίμων και ποτών 18 Απρίλιος 2017