Κοινοποίησε

μεταποίηση

Τίτλος Ημεορμηνία Δημιουργίας
244gr. Παραγωγή αιθέριων ελαίων 22 Ιούλιος 2019
178gr. Κατηγορίες χημικών εγκαταστάσεων 16 Μάρτιος 2018
177gr. Κατηγορίες βιομηχανικών εγκαταστάσεων 16 Μάρτιος 2018
0168gr. Υποχρεώσεις - κυρώσεις μη συμμόρφωσης στην διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων 17 Ιανουάριος 2018
0167gr. Ζωικά υποπροϊόντα - Κατηγορίες 1, 2, 3 16 Ιανουάριος 2018
165gr. Ελαιόλαδο - 8 ιδέες ανεύρεσης Ευρωπαίων αγοραστών (φυτικών ελαίων) 05 Ιανουάριος 2018
164gr. Ελαιόλαδο - 10 ιδέες επιχειρείν με Ευρωπαίους αγοραστές (φυτικών ελαίων) 04 Ιανουάριος 2018
Αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταποίησης από το 2017 03 Ιανουάριος 2018
Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχειρήσεων, Ν. 4442/2016 01 Ιανουάριος 2018
ΟΠΣ-ΑΔΕ επιχειρήσεων μεταποίησης 01 Ιανουάριος 2018
105gr. Διαδικασία γνωστοποίησης στην μεταποίηση τροφίμων και ποτών 18 Απρίλιος 2017