Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Αναρτήθηκε στις 07-11-2017 η με αρ. πρ. 5732/713/Α3 απόφαση του υπουργείου οικονομικών και ανάπτυξης με θέμα την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στην Δράση: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το πρόγραμμα δεν είναι για όσους ενεργοποιήθηκαν σήμερα, είδαν την πρόσκληση και τους γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξουν μια τουριστική επιχείρηση. Γενικότερα τα προγράμματα χρηματοδότησης είναι για τους ήδη έτοιμους να ξεπεράσουν τα χρηματοδοτικά εμπόδια που θέτει ο νομοθέτης σκοπίμως προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η επιτυχία της επένδυσης. Τα παθήματα από προγράμματα του παρελθόντος επιβάλλεται να έχουν γίνει μαθήματα για τα προγράμματα του μέλλοντος.

ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Χρηματοδοτικά εμπόδια

Με την φράση χρηματοδοτικά εμπόδια εννοούμε το κατοστάρι μετ'εμποδίων που πρέπει να ρίξει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να τερματίσει ανάμεσα στους 3 πρώτους και να πάρει ένα μετάλλιο, δηλαδή να λάβει την επιθυμητή επιχορήγηση. Αν και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν κάποιες εκατοντάδες επιχειρήσεις και όχι μόνο 3, η εικόνα του δρομέα μετ'εμποδίων πιστεύουμε ότι αποδίδει καλά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο ενδιαφερόμενος στην προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί. Ποιά είναι όμως τα πραγματικά εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει;

Α. Εξαντλητικό διάβασμα της πρόσκλησης και κατανόηση των βασικών όρων

Ποιοί είναι οι βασικοί όροι του προγράμματος που πρέπει να εντοπίσει ο ενδιαφερόμενος;

 1. Το συνολικό πρόγραμμα θα δώσει 120εκ. ευρώ, άρα το προσδόκιμο της πρότασης του ενδιαφερόμενου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 120εκ.
 2. Αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται στην βόρεια ελλάδα, το κονδύλι που θα πέσει εκεί ισούται με 45εκ. ευρώ, άρα το προσδόκιμο της πρότασης του ενδιαφερόμενου για την περιοχή αυτή δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 45εκ.
 3. Περιλαμβάνει όμως μεγάλη γεωγραφική έκταση όπως θράκη, ανατολική μακεδονία, κεντρική μακεδονία, ήπειρο και πιάνει μέχρι θεσσαλία και δυτική ελλάδα, άρα το προσδόκιμο της πρότασης του ενδιαφερόμενου για την περιφέρεια που υπάγεται θα πρέπει να είναι πολύ πιο κάτω από 45εκ.
 4. Θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πως ορίζεται η πολύ μικρή, η μικρή και η μεσαία επιχείρηση;)
 5. Θα κατηγοριοποιηθούν σε 2 κατηγορίες: Α. τις νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την 07-11-2017 με ΚΑΔ επιλέξιμο πριν την 1η εκταμίευση και Β. τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ήδη με συγκεκριμένους όρους που ισχύουν τουλάχιστον στις 07-11-2017 (ή και παλιότερα).
 6. Η κατηγορία Β επιχειρήσεων θα πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ με μηδενικό κύκλο εργασιών, να διαθέτει οικοδομική άδεια, να διαθέτει ΚΑΔ 55 για τουριστικά καταλύματα ή και ΚΑΔ 41.20.20 διαμόρφωσης - ανέγερσης κτιρίων και να μην έχει λάβει άδεια λειτουργίας (υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από το 2017)
 7. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ δίνονται στο παράρτημα V της πρόσκλησης και θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι από τις επιχειρήσεις πριν την 1η εκταμίευση.
 8. Όπου δεν είναι εφικτή η διάθεση των επιλέξιμων ΚΑΔ πριν την 1η εκταμίευση μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση ΚΑΔ 41.20.20, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ όμως θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι μέχρι την τελική πιστοποίηση.
 9. Περιληπτικά οι επιλέξιμες δραστηριότητες διακρίνονται σε (με περιορισμούς που ισχύουν τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά την τελική χρηματοδότηση, δες αμέσως πιο κάτω ποιοι είναι οι περιορισμοί):
  1. Τουριστικά καταλύματα
   1. Κύρια καταλύματα 
    1. Ξενοδοχεία τριών αστέρων και άνω, δυναμικότητας 10 μέχρι 50 κλίνες
    2. Ξενοδοχεία εντός παραδοσιακών κτιρίων
    3. Οργανωμένα κάμπινγκ τριών αστέρων και άνω
    4. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
   2. Μη κύρια καταλύματα
    1. Τουριστικές κατοικίες τουλάχιστον τρείς
    2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα από τρία κλειδιά και άνω τουλάχιστον 10 κλινών
  2. Τουριστικά γραφεία
   1. Ενοικίασης αυτοκινήτων
   2. Τουριστικά λεωφορεία
   3. Εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
  3. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
   1. Αθλητικός Τουρισμός
   2. Θαλάσσιος τουρισμός
   3. Τουρισμός υπαίθρου
   4. Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα
 10. Τα τουριστικά καταλύματα ως νέες επιχειρήσεις κατηγορίας Α θα πρέπει να βγάλουν άδεια λειτουργίας και να περάσουν από επιθεώρηση κατάταξης σε αστέρια - κλειδιά μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 11. Το ίδιο ισχύει και για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα στα οποία έγινε διακοπή της άδειας λειτουργίας τουλάχιστον 3 μήνες πριν την 07-11-2017 είτε λόγω παύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή λόγω διάθεσης του κτιρίου σε πώληση ή μίσθωση.
 12. Στην περίπτωση των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων με διακοπή ΕΣΛ η επιχείρηση θα πρέπει να είναι νέα (κατηγορία Α) και να μην συμμετέχουν σε αυτή οι προηγούμενοι εταίροι.
 13. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, οι επιχειρήσεις τύπου franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν
 14. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει το 60% τουλάχιστον  της ιδιωτικής συμμετοχής.
 15. Να είναι εγκατεστημένος ως επιχείρηση ή να προτίθεται να εγκατασταθεί ως επιχείρηση στην ελληνική επικράτεια.
 16. Να πραγματοποιήσει επένδυση μόνο σε μία περιφέρεια.
 17. Να δεσμευτεί ότι θα τηρήσει τους ελάχιστους περιορισμούς που ισχύουν στην δυναμικότητα και κατηγορία ανά είδος τουριστικής επιχείρησης.
 18. Να έχει ή να δεσμευτεί ότι θα έχει την μορφή μικρομεσαίας επιχείρησης.
 19. Να δεσμευτεί ότι λειτουργεί ή ότι θα λειτουργήσει νομίμως βγάζοντας την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 20. Να λειτουργεί ή να προτίθεται να λειτουργήσει μόνο με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική, κοινωνική συνεταιριστική, συνεταιρισμό, ΝΕΠΑ.
 21. Να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 22. Να μην είναι προβληματική επιχείρηση (ποια είναι η προβληματική επιχείρηση;)
 23. Να διαθέτει ή να δεσμευτεί ότι θα κατασκευάσει όλες τις απαραίτητες υποδομές και παράσχει υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
 24. Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 25. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 26. Να υποβάλλει στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί - ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα.
 27. Να δεσμευτεί ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα.
 28. Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία.
 29. Να υποβάλλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 30. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει μέσα σε μία τριετία, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).
 31. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης.
 32. Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του
  αρχικώς εγκεκριμένου.

Β. Οι περιορισμοί στην επιλεξιμότητα των δαπανών

 1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 2. Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης
 3. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.
 4. Αν το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.
 5. Αν το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.
 6. Στην περίπτωση αυτή, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Η επιχορήγηση ξεκινά στο 45% εφόσον δεν γίνονται νέες προσλήψεις εργαζομένων και φτάνει στο 50% εφόσον γίνονται νέες προσλήψεις 0.2 ΕΜΕ τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού.
 8. Στις 0.2 ΕΜΕ δεν προσμετρώνται προσλήψεις συζύγων ή συγγενών α και β βαθμού.
 9. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων.
 10. Η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί και με δάνειο.
 11. Εάν ληφθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.
 12. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε ξένο νόμισμα.
 13. Είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.
 14. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με την τράπεζα.
 15. Περιορισμοί στον προϋπολογισμό της πρότασης του ενδιαφερόμενου:
  1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος: 80%
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος: 100%
  3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης: μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€
  4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις: μέχρι 15.000€
  5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου: μέχρι 40.000 €
  6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: μέχρι 10.000€
  7. Μεταφορικά μέσα: μέχρι 25.000€
  8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: μέχρι 4.000 €
 16. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  1. Να προσκομιστεί η άδεια δόμησης μέσα σε 12 μήνες από την ένταξη της πρότασης.
  2. Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για έξι έτη τουλάχιστον από την ένταξη και να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης.
  3. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
  4. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.
  5. Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
 17. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  1. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
  2. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη
  3. Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
  4. Είναι επιλέξιμη η προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης
 18. Εξοπλισμός προστασίας Περιβάλλοντος
  1. Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε κτιριακές εργασίες μετά ή άνευ υλικών.
  2. Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε εξοπλισμό.
  3. Να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης Α.Π.Ε.
  4. Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης.
  5. Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
  6. Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.
 19. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
  1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
 20. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
  1. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης.
  2. Η συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.
  3. Η συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.
  4. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.
  5. Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500 €
  6. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα
 21. Δαπάνες Μηχανικού, Φοροτεχνικού και Νομικού
  1. Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως
  2. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης
  3. Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη τεχνικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης
 22. Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού
  1. Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
  2. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
  3. Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς.
  4. Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.
  5. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
 23. Μεταφορικά Μέσα
  1. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης
  2. Το μεταφορικό μέσο να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο.
  3. Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 24. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
  1. Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  2. Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000 €.
  3. Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στα 1000ευρώ.
 25. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
 26. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.
 27. Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.
 28. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας του εξοπλισμού.
 29. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.
 30. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο.
 31. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης.
 32. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.

Γ. Η υποβολή του φακέλου με το επενδυτικό σχέδιο

 1.  Όλο το χαρτομάνι θα πρέπει να σκαναριστεί ηλεκτρονικά σε μορφή μη επεξεργάσιμη (πχ pdf) και να υποβληθεί στο ΠΣΚΕ μέχρι τις 28-03-2018, 17:00.
 2. Η υποβολή επέχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που δηλώνονται και τα δικαιολογητικά που υποβάλονται.
 3. Διορθώσεις, τροποποιήσεις ή διευκρινήσεις δεν επιτρέπονται μετά την υποβολή.
 4. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 5. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος το μετανιώσει δικαιούται να καταθέσει ηλεκτρονικά αίτημα ακύρωσης μέχρι 2 μέρες πριν τις 28-03-2018, 17:00.
 6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία επιχείρησης είναι:
 7. Κατηγορία Α
  1. Έντυπο υποβολής που παράγεται από το ΠΣΚΕ
  2. Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης
  3. Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 του πιο πρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε1.
  4. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) στις οποίες συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.
  5. Σε περίπτωση που στην εταιρική/μετοχική σύνθεση θα συμμετέχει νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αυτού:
   1. Για A.E.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, Βιβλίο Μετόχων ή/και πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που να προκύπτει το σύνολο της μετοχικής σύνθεσης
   2. Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
   3. Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
   4. Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
   5. Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
   6. Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr).
   7. Για Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής.
  6. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  9. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί) για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα έτη 2015 και 2016) που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση
  10. Τυχόν υπάρχουσες άδειες π.χ. δόμησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
  11. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στην αίτηση χρηματοδότησης.
 8. Κατηγορία Β
  1. Έντυπο υποβολής που παράγεται από το ΠΣΚΕ
  2. Βεβαίωση χρήσεων γης για την θέση εγκατάστασης της επένδυσης ή αντίγραφο της σχετικής άδειας δόμησης, η οποία θα αφορά στην ανέγερση τουριστικού καταλύματος
  3. Έντυπο Ε3 όλων των ετών από τη σύσταση της εταιρίας ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
  4. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) στις οποίες συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.
  5. Κατάσταση δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).
  6. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
   1. Για A.E.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, Βιβλίο Μετόχων ή/και πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που να προκύπτει το σύνολο της μετοχικής σύνθεσης
   2. Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
   3. Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
   4. Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
   5. Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
   6. Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr).
  7. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
  10. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ιδιόκτητο ακίνητο, πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του ακινήτου. Η διάρκεια παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) έτη. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
  11. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί) για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα έτη 2015 και 2016) που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση
  12. Τυχόν υπάρχουσες άδειες π.χ. δόμησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
  13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου τεκμηριώνει τα αναγραφόμενα στην αίτηση χρηματοδότησης.
 9. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δ. Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 1. να τηρεί τους όρους της χρηματοδότησης,
 2. να μην εκμισθώνει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης και της εκμετάλλευσης της λειτουργίας της,
 3. να μην συγχωνευθεί, απορροφήσει ή απορροφηθεί από άλλη επιχείρηση,
 4. να παρέχει στοιχεία για την αποτίμηση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων της ενισχυθείσας επένδυσης,
 5. να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες,
 6. να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ
 7. να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη ή να διαθέτει επαρκή λογιστική κωδικοποίηση όλων των δαπανών
 8. να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται
  1. να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του σύντομη περιγραφή της πράξης
  2. να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα σε ελάχιστο μέγεθος A3 αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης
  3. να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π.
 9. να μην διακόπτει την υλοποίηση και λειτουργία της ενισχυθείσας επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ),
 10. να μην μεταβιβάζει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας και ισοδυνάμου αποτελέσματος,
 11. να μην αντικαταστήσει οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού, εκτός εάν η αντικατάσταση αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦ),
 12. να μην προβεί στην μετεγκατάταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Ομάδας Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση,
 13. να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή των στοιχείων του, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
 14. να μην μεταβάλει κατά οποιοδήποτε τρόπο τη νομική μορφή του, την εταιρική του σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Ε. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται πέντε (5) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στα ακόλουθα:

 1. να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.
 2. να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
 3. να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.
 4. να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.
 5. η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για πέντε (5) έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης (π.χ. απαιτούμενες άδειες, ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων).
 6. σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης στο διάστημα αυτό, επιβάλλεται ολική ή αναλογική δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο δικαιούχος της ενίσχυσης, πρέπει να αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ΕΦ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ΠΣΚΕ από αυτήν.
 8. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter