Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στην ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου αναρτήθηκε στις 28-04-2017 η εγκύκλιος με αριθμό 21/2017 και θέμα Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Η εγκύκλιος απευθύνεται στους συμβολαιογράφους της χώρας ενημερώνοντάς τους ότι στα συμβόλαια μεταβίβασης ή μίσθωσης ή παραχώρησης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός δήλωσης στο ΕΜΣΥ. Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

simbolaiografoi

ΘΕΜΑ: Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 9/2014 Εγκύκλιό μας, σας είχαμε κοινοποιήσει την υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ 31/14-1-2014 τευχ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα».

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 63 παρ. 6 της απόφασης αυτής «Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς».

Με την υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.. Συνεπώς, εφ’ εξής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 2 και 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες:

«2. Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..

3. Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.».

Με την παρούσα κοινοποιούνται η υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση και η υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη.

 

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση την εργασία νομιμοποίησης της γεώτρησής σου στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter