Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, Υ1γ / ΓΠ / οικ. 47829 / 17 για τους νέους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών, ανοίγεται ένας νέος δρόμος :

Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

 • προς την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας και της δημόσιας υγείας μέσα από την απαίτηση κάθε επιχείρηση τροφίμων - ποτών να διαθέτει στον φάκελό της μελέτη HACCP και διάγραμμα ροής, που θα έχει συνταχθεί και υπογραφεί από επαγγελματία υγιεινολόγο (με πτυχίο που να καλύπτει τις απαιτήσεις χημείας - βιοτεχνολογίας των τροφίμων - ποτών)

Μελέτη HACCP

 • προς την βιώσιμη διαχείριση των τηγανέλαιων με την απαίτηση η επιχείρηση που παράγει τηγανέλαια να έχει συνάψει σύμβαση με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
 • προς την προστασία του περιβάλλοντος και την φιλική μεταχείριση των συστημάτων αποχέτευσης με την απαίτηση η επιχείρηση που ξεπλένει έλαια - λίπη στις λάντζες των μαγειρείων της να έχει εγκατεστημένο κατάλληλο λιποσυλλέκτη (κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης συμβατής με τα πρότυπα σχεδιασμού ISO) στο αποχετευτικό της, πριν τα λύματα διοχετευτούν στον βόθρο ή στο δίκτυο αποχέτευσης του δήμου
 • προς την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για τις επιχειρήσεις που έχουν βιολογικό καθαρισμό
 • προς την συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων - βυτιοφορέων αποβλήτων

Ο λιποσυλλέκτης, όταν φτάσει στο σημείο κορεσμού του θα πρέπει να καθαριστεί και να απομακρυνθεί ασφαλώς το συλλεχθέν περιεχόμενό του.
Ομοίως, ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί σωστά σε όλη την σαιζόν, παράγει λυματολάσπη που πρέπει να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την εγκατάσταση.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα λίπη - έλαια και η λυματολάσπη, αποτελούν απόβλητο με συγκεκριμένο κωδικό ΕΚΑ και συνεπώς θα πρέπει να απομακρυνθούν από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα.
Η συνήθης άδεια κυκλοφορίας των βυτιοφόρων βοθρολυμάτων δεν επαρκεί για να μεταφερθούν νομίμως τα λίπη - έλαια και η λυματολάσπη. Θα πρέπει τα βυτιοφόρα, που καλούνται από την επιχείρηση, να επιδεικνύουν την ειδική άδεια συλλογής - μεταφοράς λιπών - ελαίων αποχέτευσης και λυματολάσπης μαζί με το ειδικό τριπλότυπο έντυπο συλλογής - μεταφοράς.
Η άδεια συλλέκτη - μεταφορέα, το τριπλότυπο του αδειοδοτημένου μεταφορέα, η σύμβαση ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται να υπάρχουν εντός του φακέλου, ως αποδεικτικά στοιχεία για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγώμενων αποβλήτων, που θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο εκτελούμενο από την αρμόδια υπηρεσία.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που παράγουν τηγανέλαια, λίπη - έλαια αποχέτευσης, λυματολάσπες επιβάλλεται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, εφόσον διαθέτουν ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στο σύστημα την έκθεση παραγωγής αποβλήτων του προηγούμενου έτους. 

Εμείς, ως τεχνικό γραφείο παροχής υπηρεσιών μηχανικού και υγιεινολόγου μηχανικού, αναλαμβάνουμε:

 • την σύνταξη μελέτης HACCP
 • την σύνταξη μελέτης λιποσυλλέκτη
 • εγγραφή της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων
 • υποβολή της ετήσιας έκθεσης παραγωγής αποβλήτων
 • έκδοση ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
 • έκδοση ή ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της επιχείρησης,
 • τακτοποίηση πολεοδομικών θεμάτων της επιχείρησης
 • έκδοση ή ανανέωση της άδειας συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων
 • εσωτερική επιθεώρηση της τουριστικής επιχείρησης για να προετοιμαστεί ενόψει της αξιολόγησης λήψης πιστοποιητικού αστεριών ή κλειδιών
 • ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • εσωτερικές επιθεωρήσεις υποστήριξης ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • εξωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • και ανάπτυξη ιντερνετικής τεχνολογίας για την άνετη και βολική απομακρυσμένη διαχείριση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της εγκατάστασης. 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter