Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, Υ1γ / ΓΠ / οικ. 47829 / 17 για τους νέους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών, ανοίγεται ένας νέος δρόμος :

Υγειονομικοί όροι λειτουργίας

 • προς την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας και της δημόσιας υγείας μέσα από την απαίτηση κάθε επιχείρηση τροφίμων - ποτών να διαθέτει στον φάκελό της μελέτη HACCP και διάγραμμα ροής, που θα έχει συνταχθεί και υπογραφεί από επαγγελματία υγιεινολόγο (με πτυχίο που να καλύπτει τις απαιτήσεις χημείας - βιοτεχνολογίας των τροφίμων - ποτών)

Μελέτη HACCP

 • προς την βιώσιμη διαχείριση των τηγανέλαιων με την απαίτηση η επιχείρηση που παράγει τηγανέλαια να έχει συνάψει σύμβαση με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
 • προς την προστασία του περιβάλλοντος και την φιλική μεταχείριση των συστημάτων αποχέτευσης με την απαίτηση η επιχείρηση που ξεπλένει έλαια - λίπη στις λάντζες των μαγειρείων της να έχει εγκατεστημένο κατάλληλο λιποσυλλέκτη (κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης συμβατής με τα πρότυπα σχεδιασμού ISO) στο αποχετευτικό της, πριν τα λύματα διοχετευτούν στον βόθρο ή στο δίκτυο αποχέτευσης του δήμου
 • προς την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας για τις επιχειρήσεις που έχουν βιολογικό καθαρισμό
 • προς την συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων - βυτιοφορέων αποβλήτων

Ο λιποσυλλέκτης, όταν φτάσει στο σημείο κορεσμού του θα πρέπει να καθαριστεί και να απομακρυνθεί ασφαλώς το συλλεχθέν περιεχόμενό του.
Ομοίως, ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί σωστά σε όλη την σαιζόν, παράγει λυματολάσπη που πρέπει να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την εγκατάσταση.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα λίπη - έλαια και η λυματολάσπη, αποτελούν απόβλητο με συγκεκριμένο κωδικό ΕΚΑ και συνεπώς θα πρέπει να απομακρυνθούν από κατάλληλα αδειοδοτημένο μεταφορέα.
Η συνήθης άδεια κυκλοφορίας των βυτιοφόρων βοθρολυμάτων δεν επαρκεί για να μεταφερθούν νομίμως τα λίπη - έλαια και η λυματολάσπη. Θα πρέπει τα βυτιοφόρα, που καλούνται από την επιχείρηση, να επιδεικνύουν την ειδική άδεια συλλογής - μεταφοράς λιπών - ελαίων αποχέτευσης και λυματολάσπης μαζί με το ειδικό τριπλότυπο έντυπο συλλογής - μεταφοράς.
Η άδεια συλλέκτη - μεταφορέα, το τριπλότυπο του αδειοδοτημένου μεταφορέα, η σύμβαση ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται να υπάρχουν εντός του φακέλου, ως αποδεικτικά στοιχεία για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγώμενων αποβλήτων, που θα επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο εκτελούμενο από την αρμόδια υπηρεσία.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που παράγουν τηγανέλαια, λίπη - έλαια αποχέτευσης, λυματολάσπες επιβάλλεται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, εφόσον διαθέτουν ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στο σύστημα την έκθεση παραγωγής αποβλήτων του προηγούμενου έτους. 

Εμείς, ως τεχνικό γραφείο παροχής υπηρεσιών μηχανικού και υγιεινολόγου μηχανικού, αναλαμβάνουμε:

 • την σύνταξη μελέτης HACCP
 • την σύνταξη μελέτης λιποσυλλέκτη
 • εγγραφή της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων
 • υποβολή της ετήσιας έκθεσης παραγωγής αποβλήτων
 • έκδοση ή ανανέωση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης,
 • έκδοση ή ανανέωση της περιβαλλοντικής άδειας της επιχείρησης,
 • τακτοποίηση πολεοδομικών θεμάτων της επιχείρησης
 • έκδοση ή ανανέωση της άδειας συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων
 • εσωτερική επιθεώρηση της τουριστικής επιχείρησης για να προετοιμαστεί ενόψει της αξιολόγησης λήψης πιστοποιητικού αστεριών ή κλειδιών
 • ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • εσωτερικές επιθεωρήσεις υποστήριξης ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • εξωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, ISO 22000 - HACCP,
 • και ανάπτυξη ιντερνετικής τεχνολογίας για την άνετη και βολική απομακρυσμένη διαχείριση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της εγκατάστασης. 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter