Κοινοποίησε

γεωτρήσεις

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
352gr. Συγκεντρώσεις αρσενικού και ουράνιου στα υπόγεια νερά της Βόρειας Ελλάδας 11 Φεβρουάριος 2021
252gr. Συμβόλαια χωρίς γεώτρηση 19 Σεπτέμβριος 2019
213gr. Ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων - Άδεια χρήσης νερού - Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων 24 Ιούλιος 2018
206gr. Ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων - Αγροτικό τιμολόγιο 12 Ιούλιος 2018
205gr. Ανανέωση - τροποποίηση άδειας χρήσης νερού 09 Ιούλιος 2018
185gr. Συμβόλαια σε ακίνητα με γεώτρηση ή υδροληψία - Διευκρινήσεις ΥΠΕΝ 08 Απρίλιος 2018
137gr. Οργάνωση φακέλου αδειοδότησης γεώτρησης 04 Σεπτέμβριος 2017
120gr. Άδεια γεώτρησης, υπόθεση εύκολη ή δικαστική υπόθεση; 25 Ιούνιος 2017
Άτυποι έλεγχοι σε υφιστάμενη γεώτρηση πριν την άδεια χρήσης νερού 06 Ιούνιος 2017
Άδεια χρήσης νερού, απαιτήσεις και απαλλαγές 05 Ιούνιος 2017
114gr. Ανακοίνωση Συμβολαιογράφων για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 04 Ιούνιος 2017
113gr. Έναρξη Λειτουργίας Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας 04 Ιούνιος 2017
099gr. Δήλωση γεωτρήσεων - Νέα μειωμένα πρόστιμα για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων 08 Απρίλιος 2017
Δήλωση γεωτρήσεων - Νέα μειωμένα πρόστιμα για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων 08 Απρίλιος 2017