Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Είναι γνωστό ότι τα ξενοδοχεία και τα επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα θα πρέπει μέχρι την 31-12-2017 να έχουν αναβαθμίσει τα ΕΣΛ και την κατάταξή τους (αστέρια & κλειδιά) σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Τι πρέπει να κάνει η τουριστική επιχείρηση ώστε να φτάσει στο σημείο να εναρμονιστεί με τις νέες απαιτήσεις; Ποιά είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει; Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει η τουριστική επιχείρηση ονομάζεται αυτοαξιολόγηση.

Αυτοαξιολόγηση

Μέσα από την αυτοαξιολόγηση ο επιχειρηματίας βλέπει τις απαιτήσεις του νόμου, δηλαδή υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και προαιρετικές μοριοδοτούμενες τεχνικές ή λειτουργικές προδιαγραφές, τις συγκρίνει με την υφιστάμενη κατάστασή του, για την κατηγορία που επιθυμεί να καταταχθεί, και καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα μπορεί να είναι:

 • ότι πληρεί τα ελάχιστα ζητούμενα και ότι διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά για να αποδείξει ότι μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία που επιθυμεί
 • ότι δεν πληρεί τα ελάχιστα ζητούμενα και θα πρέπει να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για να αποδείξει ότι μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία που επιθυμεί

Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης είναι σπουδαίος στην δεύτερη περίπτωση, η οποία πιστεύουμε ότι αφορά την πλειοψηφία των υπό κατάταξη υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο επιχειρηματίας μπορεί να θέλει ή να το απαιτεί η νέα νομοθεσία:

 • να εντάξει κάποιον υφιστάμενο χώρο στην λειτουργία της επιχείρησης, όπως κάποιο δωμάτιο, κατάστημα, πισίνα, πάρκινγκ, κοινόχρηστο χώρο ποικίλων δραστηριοτήτων
 • να κατασκευάσει κάτι καινούριο ή να επεκταθεί
 • να αυξήσει το πλήθος ή και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες
 • να προσδώσει οργανωτικό, ασφαλή ή περιβαλλοντικό χαρακτήρα στην επιχείρηση

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι απαιτήσεις- αλλαγές πρέπει να καταγραφούν με λεπτομέρεια και να αναζητηθεί η διαδικασία παραγωγής και έγκρισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με άλλα λόγια πρέπει να τακτοποιήσει τις εκρεμμότητές του.

Τακτοποίηση - ΕΣΛ

Η λίστα με τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά οδηγεί τον επιχειρηματία στην επόμενη φάση που είναι η τακτοποίηση των προβλημάτων του. Για τις νέες επιχειρήσεις που επιχειρούν να βγάλουν για πρώτη φορά άδεια λειτουργίας η λίστα είναι πλήρης και περιγράφεται στη νομοθεσία. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις το περιεχόμενο της λίστας εξαρτάται από το είδος και το πλήθος των θεμάτων που έχουν ανακύψει. Για παράδειγμα:

 • εάν έχει λήξει η περιβαλλοντική άδεια, είτε επειδή παρήλθε η περίοδος ισχύος της ή επειδή άλλαξε η διαδικασία περιβαλλοντικής κατάταξης, αυτή θα πρέπει να ανανεωθεί δεόντως.
 • εάν έχει διαπιστωθεί κάποια αναντιστοιχία στην κάτοψη ενός δωματίου, πχ το WC βρίσκεται στο δεξί μας χέρι στο σχέδιο ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στο αριστερό μας χέρι, τότε σίγουρα θα χρειαστεί τροποποίηση στην αρχιτεκτονική μελέτη
 • οι τροποποιήσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων, όπως στην παραπάνω περίπτωση αλλά και πολύ περισσότερο στις κατάληψεις τετραγωνικών μέτρων παραπάνω από τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια, προκαλούν μία αλυσιδωτή αντίδραση μεταβολής σε υφιστάμενα λοιπά δικαιολογητικά, πχ πυροπροστασίας, στατικών μελετών, βεβαιώσεων υδραυλικού, βεβαιώσεων ηλεκτρολόγου, βεβαιώσεων νομιμότητας, υπολογισμοί τακτοποιήσεων και προστίμων
 • στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται μέτρηση των διαστάσεων (μέσα - έξω), κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, τροφοδότηση των πληροφοριών στο σύστημα του ΤΕΕ και εκπλήρωση των απαιτήσεων που θα εκτυπωθούν από το σύστημα

Στην λίστα φυσικά μπορεί να περιλαμβάνονται και θέματα που δεν έχουν σχέση με το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά έχουν σχέση με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που παρέχει, για παράδειγμα:

 • πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • κοινόχρηστοι υπολογιστές
 • υπηρεσίες αφύπνισης
 • πιστοποιημένοι καθαρισμοί στρωμάτων
 • πιστοποιημένες μυοκτονίες
 • λειτουργία υποδοχής για πάνω από 8 ώρες
 • σερβίρισμα πρωϊνού στο δωμάτιο
 • έκτακτη καθαριότητα κατόπιν ζήτησης κλπ

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται εκεί που ζητούνται πιστοποιητικά, δηλαδή οι εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσία στην επιχείρηση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ή να έχουν το απαιτούμενο πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αποτελεί εγγύηση πιστοποίησης, και να ελέγχεται η αξιοπιστία του πιστοποιητικού. Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις υπηρεσίες που βάσει κοινής λογικής απαιτούν την ύπαρξη εργαζομένων, οι εργαζόμενοι να είναι δηλωμένοι σε ΣΕΠΕ και ΙΚΑ και να μην εμφανίζονται εργαζόμενοι που είναι φορτωμένοι με πολλές ασύμβατες μεταξύ τους ειδικότητες και ταυτόχρονα καθήκοντα.

Κατάταξη

Όταν ο επιχειρηματίας τακτοποιήσει τις εκρεμμότητές του, δηλαδή λάβει ανανεωμένο το ΕΣΛ του και μαζέψει όλα τα τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια για να καταταχθεί στην κατηγορία που επιθυμεί, τότε μπορεί να συνάψει σύμβαση με έναν πιστοποιημένο φορέα για να τον επιθεωρήσει πάνω στα ίδια κριτήρια. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει λάβει ήδη την πιστοποίησή του από το ΕΣΥΔ (κρατικός οργανισμός) ή από ανάλογης υπόληψης αλλοδαπό οργανισμό. Ο επιχειρηματίας που ακολούθησε την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης - τακτοποίησης ΕΣΛ είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα περάσει επιτυχώς την διαδικασία της επιθεώρησης και θα λάβει το πενταετούς διάρκειας πιστοποιητικό κατάταξης. Ο επιχειρηματίας που δεν ακολούθησε την παραπάνω διαδικασία είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα λάβει φύλλο μη συμμόρφωσης, θα έχει μόνο λίγες μέρες για να διορθώσει τα κακώς κείμενα και άρα πολύ υψηλές πιθανότητες να χάσει πιστοποιητικό κατάταξης και ΕΣΛ.

Η διαδικασία της επιθεώρησης για κατάταξη σε αστέρια ή κλειδιά θα πρέπει να ειδωθεί με δέουσα σοβαρότητα διότι είναι μία πιστοποιημένη κατά ISO 17065 διαδικασία εξωτερικής επιθεώρησης και είναι ένας προάγγελος απαίτησης οι τουριστικές επιχειρήσεις να είναι πιστοποιημένες κατά ISO στο μέλλον, αν και στο παρών αυτό είναι προαιρετικό. Ο επιχειρηματίας δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να σκεφτεί πως αφού πληρώνει για την επιθεώρηση θα του κάνουν τα στραβά μάτια σε τυχούσες παρατυπίες. Η επιθεώρηση προβλέπεται από το νόμο να διεξαχθεί σε επίπεδο σοβαρό, ευγενικό και επαγγελματικό με την απόλυτη συνεργασία του επιχειρηματία. Τυχούσες αποκλίσεις από τα κριτήρια θα πρέπει υποχρεωτικά να διορθωθούν με ευθύνη του επιχειρηματία, ενώ τονίζεται πως η παροχή συμβουλών από τους επιθεωρητές προς τον επιχειρηματία για την διόρθωση των αποκλίσεων δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται ως αντισυμβατική με την κύρια ιδιότητά τους ως επιθεωρητές.

Για την επίλυση των αποκλίσεων ο επιχειρηματίας μπορεί να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους αξιολόγησης και τακτοποίησης ΕΣΛ. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι που υποστήριξαν επιχειρηματία στην αυτοαξιολόγηση και τακτοποίηση δικαιολογητικών ΕΣΛ, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην επιθεώρηση κατάταξης του συγκεκριμένου επιχειρηματία ως μέλη της ομάδας επιθεώρησης.

 • Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο tel +30-2399-022359, fax +30-2371-200937, hatziliontos @ hotmail.com για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για την επενδυτική επιχείρηση, τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.
 • Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας.
 • Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of TEE - No 83488
Registry of YPEXODE - No 39718 - MEK A
Registry of YPEXODE - No 30309 - MEΕΠ Α1
Registry of ENEP - No 16109
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
tel 2399022359, fax 2371200937
email hatziliontos @ hotmail.com | kemioteko @ hotmail.com