Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Φάκελος με δικαιολογητικά αδειοδότησης ενοικιαζόμενων δωματίων

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού , η οποία θα πρέπει να το εκδώσει μέσα σε 50 ημέρες. Το ειδικό σήμα λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια μέχρι κάποιο από τα δικαιολογητικά να λήξει, οπότε το ΕΣΛ ανακαλείται εκτός και αν αντικατασταθούν τα προς λήξη δικαιολογητικά εγκαίρως. Ο φάκελος αποτελείται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός μιας και εξαρτάται από τις τρέχουσες μεταβολές στη νομοθεσία).

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
 • Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης
  • συν την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης χώρων του κτιρίου
  • ή συν την βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας τακτοποίησης
  • ή την βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα
 • Πυρασφάλεια
  • πιστοποιητικό για το σύνολο της εγκατάστασης (>=20 κλίνες)
  • απαλλακτικό για <20 κλίνες
 • Αποχέτευση
  • Βεβαίωση σύνδεσης με σύστημα αποχέτευσης και καλής λειτουργίας αυτού
  • τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού
  • υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού
  • υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
  • ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
 • Ύδρευση
  • Βεβαίωση σύνδεσης με σύστημα ύδρευσης και ποσιμότητας του νερού
 • Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων υπέρ ελληνικού δημοσίου
 • Περιβαλλοντική άδεια
  • ΑΕΠΟ κατηγορίας Α
  • ή ΠΠΔ κατηγορίας Β
  • ή απαλλακτικό
 • Δύο αντίγραφα αρχιτεκτονικής μελέτης
  • Κατόψεις - Όψεις κτιρίου
  • πισίνες
   • άδεια δόμησης
   • περαίωση διατήρησης χώρων
   • βεβαίωση περαίωσης τακτοποίησης
   • βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την ηλεκτρομηχανολογική επάρκεια της πισίνας
   • υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού 
   • σχεδιαγράμματα εις τριπλούν από αρμόδιο μηχανικό
   • τεχνική έκθεση λειτουργίας πισίνας από αρμόδιο μηχανικό (εις τριπλούν)
  • σχέδια με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • υπεύθυνη δήλωση εντεταλμένου μηχανικού
  • υπεύθυνη δήλωση αιτούντος
  • τεχνική έκθεση θέσεως αρμόδιου μηχανικού
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης τρίμηνης διάρκειας
  • από ημεδαπά δικαστήρια
  • ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπούς
  • ή ένορκη βεβαίωση για αλλοδαπούς
  • ή υπεύθυνη δήλωση για αλλοδαπούς
  • και βεβαίωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης - ένορκης βεβαίωσης

Δες επίσης:


Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter