Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κτηματολόγιο Χαλκιδικής. Στο άρθρο μας αυτό συλλέγουμε τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης δικαιώματος επί ακινήτου, να μαζεύει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να συνοδέψουν την δήλωση είτε αυτή υποβληθεί στο τοπικό αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο είτε υποβληθεί ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την συνεργασία μας για την επιτυχή διεκπεραίωση αυτής της υποχρέωσης.

Κτηματολόγιο χαλκιδικής

Ποιος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση;

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. Υπόχρεος δήλωσης είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δικαιούχος προσωπικής ή πραγματικής δουλείας οποιουδήποτε περιεχομένου, ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής ή υπερενναετής μίσθωσης, κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2664/1998. Υποχρέωση δήλωσης έχουν όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κλπ). Περιλαμβάνονται το δικαίωμα με αιτία κτήσης την χρησικτησία και το δικαίωμα με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ακίνητο που ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό πρέπει να το δηλώσουν. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Τα είδη των δικαιωμάτων σε ακίνητο

Κάνε κλικ στον σύνδεσμο https://kemioteko.gr/index.php/news/535-223gr-ktimatologio-dikaioma-se-akinito για να δεις ποια διαφορετικά είδη δικαιωμάτων υπάρχουν και προβλέπεται να δηλωθούν στο κτηματολόγιο.

Δικαιολογητικά κτηματολόγιου

Κάνε κλικ στον σύνδεσμο https://kemioteko.gr/index.php/news/536-224gr-dikaiologitika-ktimatologiou για να δεις ποια δικαιολογητικά απαιτούνται ανά περίπτωση.

Τρόπος υποβολής της δήλωσης κτηματολόγιου

 1. Ταχυδρομική υποβολή δεν γίνεται δεκτή
 2. Διά χειρός κατάθεση δικαιολογητικών και δήλωσης στο γραφείο κτηματογράφησης, αυτοπροσώπως ή με άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση
 3. Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών και δήλωσης επιτρέπεται

Διαδικασία υποβολής της δήλωσης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και πληρωμής τέλους κτηματογράφησης

 1. Προσκόμιση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:
  1. Δήλωση Δ1/Δ2, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση απαιτείται απλή εξουσιοδότηση χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).
  2. Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα σε απλά αντίγραφα.
  3. Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα (για τον εντοπισμό του ακινήτου χρησιμοποιείται η Υπηρεσία Θέασης της ΕΚΧΑ.)
 2. Έλεγχοι επιτόπιοι:
  1. Η δήλωση ελέγχεται από Μηχανικό / Δικηγόρο του Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις παραλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα.
  2. Τα δηλούμενα ακίνητα εντοπίζονται σε χάρτη από τον υπάλληλο. Προκειμένου να γίνει άμεσα ο ορθός εντοπισμός, οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν επαρκή στοιχεία.
 3. Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης:
  1. Η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα όπου γίνεται αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης.
  2. Εκδίδεται το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" με πληροφορία για τον δικαιούχο, τα δηλούμενα ακίνητα και τα αντίστοιχα δικαιώματά του, τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής και το ποσό πληρωμής.
 4. Πληρωμή: Ο δικαιούχος πληρώνει το τέλος κτηματογράφησης στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες προσκομίζοντας το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ", το οποίο έχει παραλάβει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 5. Απόδειξη πληρωμής: Ο δικαιούχος παραλαμβάνει το "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" και τους Κωδικούς Χρήστη για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε προσερχόμενος στο Γραφείο Κτηματογράφησης, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Συνεργαζόμενες τράπεζες

H καταβολή του τέλους Κτηματογράφησης μπορεί να γίνει στις παρακάτω Συνεργαζόμενες Τράπεζες, με τον τρόπο της επιλογής του δικαιούχου. Προσοχή: οποιονδήποτε τρόπο εξόφλησης κι αν επιλέξει, κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής θα ζητηθεί ο κωδικός πληρωμής 401, που αναγράφεται στο έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ". Να γίνεται έλεγχος προσεκτικά του κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στην απόδειξη που θα χορηγήσει η Τράπεζα.  Πρέπει να είναι ίδιος με τον κωδικό 401 του εντύπου Προσωρινής Καταχώρισης. Aν επιλέξει να υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, η πληρωμή του τέλους είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

A/A ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΜΕΙΟ INTERNET ATMs EASYPAY ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
1 ALPHA BANK Έως 9 (ανεξαρτήτου ποσού)
2 HSBC
3 EFG EUROBANK​ ​ Έως 9 (ανεξαρτήτου ποσού)
4 ΑΤΤΙΚΗΣ Έως 12 ισόποσες (για ποσό δόσης άνω των 10 €)
5 ΕΘΝΙΚΗ Από 2 έως 12 (για ποσό δόσης άνω των 10 €)
6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Έως 9
7  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
8 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
11 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
12 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
για όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter