Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Γενικά

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων και της ενέργειας. Οι ανάγκες των καταναλωτών σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια και υποδομές, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

Η επιχείρηση εκπροσωπείται νομίμως από τον Χατζηλιόντο Ι. Χριστόδουλο, Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στα Μητρώα του ΤΕΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ για εμπειρία κατασκευαστή Α σε έργα ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων, του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εργολάβος τάξης Α1 σε έργα ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια, λέβητες και κλιματισμούς.

Συνοπτικά, η επιχείρησή μας παράσχει, νομίμως, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Υπηρεσίες μελετών χημικής μηχανικής (για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, επεξεργασίας νερού, λυμάτων και αερίων)
 2. Υπηρεσίες χημικών αναλύσεων και δοκιμών (σε νερά, λύματα και καυσαέρια)
 3. Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα (οικιακή, επαγγελματική επεξεργασία)
 4. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (οικιακούς, ξενοδοχειακούς, βιομηχανικούς, αστικούς βιολογικούς και λιποσυλλέκτες)
 5. Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού σηπτικών δεξαμενών
 6. Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων για την διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών
 7. Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
 8. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά (τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, άδειες καταστημάτων, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ κλπ)
 9. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (σε όλες τις επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες)
 10. Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 11. Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας (ISO 9001+14001+22000, OHSAS 18001 κλπ)
 12. Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων (δημόσια υδραυλικά έργα)
 13. Υπηρεσίες μελετών εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων (θέρμανση, κλιματισμός, αποχέτευση, ύδρευση, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ)
 14. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής (τηλεμετρία και παρακολούθηση εγκαταστάσεων)

Κινητήριος δύναμη (moto) της επιχείρησής μας είναι "Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό, δύναμη και πλεονέκτημα".

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Εργολαβικές υπηρεσίες

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter