Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Γενικά

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 17 ετών στους τομείς μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων και της ενέργειας. Οι ανάγκες των καταναλωτών σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια και υποδομές, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές έγιναν για εμάς στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους και να κερδίσουμε την ικανοποίηση και εμπιστοσύνη του πελάτη.

Η επιχείρηση εκπροσωπείται νομίμως από τον Χατζηλιόντο Ι. Χριστόδουλο, Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στα Μητρώα του ΤΕΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ για εμπειρία κατασκευαστή Α σε έργα ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων, του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εργολάβος τάξης Α1 σε έργα ενεργειακά και έργα επεξεργασίας υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και του ΥΠΕΚΑ για ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια, λέβητες και κλιματισμούς.

Συνοπτικά, η επιχείρησή μας παράσχει, νομίμως, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Υπηρεσίες μελετών χημικής μηχανικής (για εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, επεξεργασίας νερού, λυμάτων και αερίων)
 2. Υπηρεσίες χημικών αναλύσεων και δοκιμών (σε νερά, λύματα και καυσαέρια)
 3. Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα (οικιακή, επαγγελματική επεξεργασία)
 4. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων (οικιακούς, ξενοδοχειακούς, βιομηχανικούς, αστικούς βιολογικούς και λιποσυλλέκτες)
 5. Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού σηπτικών δεξαμενών
 6. Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων για την διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών
 7. Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
 8. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά (τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, άδειες καταστημάτων, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ κλπ)
 9. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας (σε όλες τις επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες)
 10. Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 11. Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας (ISO 9001+14001+22000, OHSAS 18001 κλπ)
 12. Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων (δημόσια υδραυλικά έργα)
 13. Υπηρεσίες μελετών εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων (θέρμανση, κλιματισμός, αποχέτευση, ύδρευση, ενεργειακές επιθεωρήσεις κλπ)
 14. Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής (τηλεμετρία και παρακολούθηση εγκαταστάσεων)

Κινητήριος δύναμη (moto) της επιχείρησής μας είναι "Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό, δύναμη και πλεονέκτημα".

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Εργολαβικές υπηρεσίες

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter