Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

1995 - Εξειδίκευση σε εργαστήριο αναλύσεων κρασιού

1996 / 1997 - Εξειδίκευση στην λειτουργία βιολογικού καθαρισμού βιομηχανίας

1995 - Εξειδίκευση σε εργαστήριο αναλύσεων κρασιού  1996 / 1997 - Εξειδίκευση στην λειτουργία βιολογικού καθαρισμού βιομηχανίας

1997 - Δίπλωμα χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

 

1997 - Δίπλωμα χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1997 - Βαθμολογία μαθημάτων χημικής μηχανικής από το ΕΜΠ Αθηνών

1999 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού μηχανικού από το ΤΕΕ

1999 - Άδεια άσκησης επαγγέλματος χημικού μηχανικού από το ΤΕΕ

1999 / 2002 - Επαγγελματική εξειδίκευση σε ευρεία γκάμα φυσικοχημικών αναλυτών νερού, λυμάτων, εδάφους, αέρα, λιπασμάτων

 

1999 / 2002 - Επαγγελματική εξειδίκευση σε ευρεία γκάμα φυσικοχημικών αναλυτών νερού, λυμάτων, εδάφους, αέρα, λιπασμάτων

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Υπογραφή συμφωνητικού με την ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για παροχή υπηρεσιών μισθωτού χημικού μηχανικού

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

2002 - Ανάθεση καθηκόντων χημικού μηχανικού στον βιολογικό καθαρισμό Νέας Καλλικράτειας

2003 - Έλεγχος διορισμού του χημικού μηχανικού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσίευση σε ΦΕΚ

2003 - Έλεγχος διορισμού του χημικού μηχανικού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δημοσίευση σε ΦΕΚ

2004 - Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης και μελέτης στον χημικό μηχανικό.

2004 - Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΔΕΥΑ Καλλικράτειας για ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης και μελέτης στον χημικό μηχανικό.
 

2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί σύνταξης μελετών τεχνικού ασφαλείας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα ύδρευσης και χημικοτεχνικών μελετών για έργα επεξεργασίας αποβλήτων

 2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί σύνταξης μελετών τεχνικού ασφαλείας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα ύδρευσης και χημικοτεχνικών μελετών για έργα επεξεργασίας αποβλήτων
2009 - Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής  2009 - Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό έργων υποδομής
2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί ανάληψης διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας και διεργασιών διαχειριστικής επάρκειας 2005 - Βεβαίωση ΔΕΥΑ Καλλικράτειας περί ανάληψης διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας και διεργασιών διαχειριστικής επάρκειας
2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2008 - Έγκριση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σύσταση και λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας στην ΔΕΥΑ Καλλικράτειας

2010 / 2013 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Eurocert 2010 / 2013 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Eurocert
2014 / 2015 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Letrina SA 2014 / 2015 - Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από Letrina SA
2016 - Συστατική επιστολή επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας περί καταλληλότητας συνεργασίας με ΕΣΥΔ 2016 - Συστατική επιστολή επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας περί καταλληλότητας συνεργασίας με ΕΣΥΔ
 

2016 - Ιανουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

 

 2016 - Ιανουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
 

2016 - Ιανουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Ιανουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης

 

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης
 

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων θέρμανσης από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

 

2016 - Φεβρουάριος - Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού
 

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού από το ΥΠΕΚΑ

2016 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού από το ΥΠΕΚΑ
 

2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ. (μετατράπηκε σε μελετητικό)

 

2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ.2016 - Ιανουάριος - ΜΕΚ Α Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΚ.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

2016 - Δραστηριότητες εγγεγραμμένες στην εφορία.

2016 - Σεπτέμβριος - ΜΕΕΠ Α1 Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΕΠ. (μετατράπηκε σε μελετητικό)

2016 - Σεπτέμβριος - ΜΕΕΠ Α1 Χημικού Μηχανικού - Έργα βιομηχανικά, ενεργειακά και επεξεργασίας νερού, λυμάτων, αερίων και στερεών μετά από σχετική συνεδρίαση της επιτροπής Δ15 / ΜΕΕΠ.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό επιθεωρητού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε αστέρια και κλειδιά από TUV AUSTRIA.

2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό επιθεωρητού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε αστέρια και κλειδιά από TUV AUSTRIA.
2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό εσωτερικού επιθεωρητού συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 9001. 2016 - Νοέμβριος - Πιστοποιητικό εσωτερικού επιθεωρητού συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 9001.
2017 - Ιούνιος - Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας. 2017 - Ιούνιος - Πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.
2017 - Αύγουστος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ως ενεργειακός ελεγκτής από το ΥΠΕΝ (Α.Μ. ΕΝΕΛ 553). 2017 - Αύγουστος - Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ως ενεργειακός ελεγκτής από το ΥΠΕΝ (Α.Μ. ΕΝΕΛ 553).
2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017).

2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017)

2017 - Δεκέμβριος - Αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών ασφαλείας και έγκριση αυτής (Α.Μ. ΤΑ 330512/11-12-2017)

2018 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση σχολής Χημικών Μηχανικών για γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντικαθιστά το ECDL, βεβαίως οι γνώσεις από την σχολή καθώς και αυτές που αποκτήσαμε 20 χρόνια μετά ξεπερνούν στο πολλαπλάσιο αυτών που πιστοποιεί ένα ECDL). 2018 - Φεβρουάριος - Βεβαίωση σχολής Χημικών Μηχανικών για γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (αντικαθιστά το ECDL, βεβαίως οι γνώσεις από την σχολή καθώς και αυτές που αποκτήσαμε 20 χρόνια μετά ξεπερνούν στο πολλαπλάσιο αυτών που πιστοποιεί ένα ECDL)
2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ με ΑΜ 26837 για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Μάρτιος - Εγγραφή στο μητρώο μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατηγορία 18 χημικοτεχνικών μελετών τάξης Α και την κατηγορία 27 περιβαλλοντικών μελετών τάξης Α.

2018 - Νοέμβριος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου εφαρμογής λογισμικού ANSYS - ANSYS Fluent σε στατική ανάλυση, μεταφορά ενέργειας και ρευστοδυναμική ανάλυση (CFD) με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων FEA - FEM (επιφάνειας - όγκου). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στο πανεπιστήμιο Cornell. 2018 - Νοέμβριος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου εφαρμογής λογισμικού ANSYS - ANSYS Fluent σε στατική ανάλυση, μεταφορά ενέργειας και ρευστοδυναμική (CFD) με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (επιφάνειας - όγκου)
2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τον γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο  Alison

Ημερίδες

2002 - ΚΕΔΚΕ - Θεσσαλονίκη - Εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των υδάτινων πόρων. 2002 - ΚΕΔΚΕ - Θεσσαλονίκη - Εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των υδάτινων πόρων.
2003 - ΕΥΑΘ - Θεσσαλονίκη - Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων LIFE99/ENV/GR/000590. 2003 - ΕΥΑΘ - Θεσσαλονίκη - Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση λυμάτων LIFE99/ENV/GR/000590.
2005 - MERCK - Θεσσαλονίκη - Drinking water and wastewater chemical analysis - Compliance with international regulations. 2005 - MERCK - Θεσσαλονίκη - Drinking water and wastewater chemical analysis - Compliance with international regulations.
2006 - ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη - Διαχείριση και επεξεργασία πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού . 2006 - ΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - Θεσσαλονίκη - Διαχείριση και επεξεργασία πόσιμου και εμφιαλωμένου νερού .
2008 - FORUM TRAINING - Θεσσαλονίκη - Προμήθειες / Παροχή υπηρεσιών / ΟΤΑ και ΔΕΥΑ. 2008 - FORUM TRAINING - Θεσσαλονίκη - Προμήθειες / Παροχή υπηρεσιών / ΟΤΑ και ΔΕΥΑ.

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter