Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχει αναπτύξει την δική της περιβαλλοντική Πολιτική Ποιότητας, η οποία καθορίζει τις καθημερινές της λειτουργίες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται και υλοποιείται σε όλη την επιχείρηση.

ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Χ.Ι.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ:

"Σχεδιασμό, μελέτη, αδειοδότηση, διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση, επίβλεψη, επιστασία, επιτήρηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση, πιστοποίηση, τεκμηρίωση, συναρμολόγηση, κατασκευή, εγκατάσταση, εκπαίδευση, λειτουργία, επισκευή, συντήρηση και επιδιόρθωση βιομηχανικών - τεχνικών - υδραυλικών - κτιριακών - χημικών - βιολογικών - περιβαλλοντικών - τηλεμετρικών εγκαταστάσεων, στους τομείς της ενέργειας, των κτιρίων, του τουρισμού, της μεταποίησης, των μεταφορών, των κατασκευών, της παροχής υπηρεσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος"

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14001:2015

(c) 2017 [Χ.Ι.Χ.]

 

Περιβαλλοντική πολιτική ποιότητας

 

Περιβαλλοντική Πολιτική Ποιότητας της επιχείρησης είναι να: 

  • Συμμορφώνεται με τις εφαρμόσιμες νομοθετικές διατάξεις, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Προλαμβάνει την ρύπανση, μειώνει τα απόβλητα και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση φυσικών πόρων.
  • Μειώνει, όποτε αυτό είναι εφικτό, τα επίπεδα των βλαβερών εκπομπών.
  • Επιμορφώνει, εκπαιδεύει και δίνει κίνητρα στα στελέχη της να υλοποιούν τα καθήκοντά τους με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
  • Να ενθαρρύνει όλους τους συνεργάτες της προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των παραπάνω η επιχείρηση εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, και δεσμεύεται ως προς αυτό για την συνεχή βελτίωση της στην περιβαλλοντική προστασία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική Ποιότητας, που έχει θεσπίσει η επιχείρηση, είναι κατανοητή από όλα τα στελέχη της και αποτελεί καθημερινό μέλημά τους η εκπλήρωσή της.