Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η νόσος των λεγεωναρίων ή λεγεωνέλλωση προκαλείται από το βακτηρίδιο LEGIONELLA PNEUMOPHILA, που είναι το πιο συνηθισμένο και επικίνδυνο είδος της οικογένειας LEGIONELLA. Το βακτηρίδιο αναπτύσσεται στα επιφανειακά νερά, ανιχνεύεται όμως και στο καθαρό νερό. Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης της LEGIONELLA παρουσιάζονται στα δίκτυα νερού των κτιρίων, κυριότερα στο δίκτυο ζεστού νερού (με θερμοκρασία υψηλότερη των 20 οC). Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο σε μεγάλα κτίρια με πολύπλοκο και εκτεταμένο σύστημα σωληνώσεων.

Λεγιονέλλα - Νόσος Λεγεωνάριων - Μελέτη υγειονομικής αναγνώρισης - επικινδυνότητας

Από το 1976, όπου για πρώτη φορά συνδέθηκε η νόσος με το βακτήριο, μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί περίπου 9000 ερευνητικές εργασίες για την λεγιονέλλα. Οι εργασίες αυτές ασχολούνται με μεθόδους ανίχνευσης - καταμέτρησης του βακτήριου, τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται και μεταδίδεται, μεθόδους εξόντωσης - απολύμανσης, επιδημιολογικά ξεσπάσματα και στατιστικές από δειγματοληψίες ανίχνευσης σε κτίρια συνάθροισης κοινού με υψηλή ευαισθησία όπως για παράδειγμα τουριστικά καταλύμματα ή νοσοκομεία.

Τα κράτη παγκοσμίως δίνουν μεγάλη σημασία στην λεγιονέλλα διότι μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες ενώ παράλληλα καταγράφονται συχνά κρούσματα εμφάνισης λεγιονέλλας, κυρίως λόγω της ευκολότερης και φθηνότερης μετακίνησης πληθυσμών από κράτος σε κράτος για τουρισμό (βλ. παγκόσμια ανάπτυξη τουρισμού). Στην χώρα μας δεν είναι τυχαίο που μέσα σε 14 μήνες εκδώθηκαν 3 εγκύκλιοι ειδικά για την λεγιονέλλα:

 1. η τελευταία ήταν στις 09-01-2019
 2. η δεύτερη στις 02-08-2018 και
 3. η πρώτη 19-09-2017

Το υπουργείο υγείας στις 09-01-2019 ενημερώνει τους υπευθύνους των κτιρίων σε τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, φυλακές και στρατόπεδα ότι η λεγιονέλλα στα δίκτυα νερού τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1000 cfu / 1000ml και ότι είναι υπεύθυνοι επίσης για την διενέργεια τακτικών αναλύσεων. Στις 02-08-2018 ενημερώνει τους υπευθύνους των προαναφερόμενων κτιρίων ότι θα πρέπει να διενεργήσουν μελέτες υγειονομικής αναγνώρισης των δικτύων νερού τους και εκτίμησης του κινδύνου από λεγιονέλλα κατόπιν διενέργειας σωστής δειγματοληψίας, μικροβιολογικής ανάλυσης και εφαρμογή αναλογικών μέτρων πρόληψης - θεραπείας. Στις 19-09-2017 αναπροσαρμόζεται η νομοθετική διάταξη με τους πίνακες των ελεγχόμενων παραμέτρων στο πόσιμο νερό, μία από τις προσθήκες ήταν και η εμφάνιση προδιαγεγραμμένου ελέγχου για λεγιονέλλα, αναπροσαρμογή που έπρεπε να γίνει λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας. Επίσης, πριν αλλάξουν οι νομοθετικές απαιτήσεις, την 12-07-2012, το υπουργείο υγείας με εγκύκλιό του ενημέρωσε τους υπευθύνους των προαναφερόμενων κτιρίων ότι θα πρέπει να διενεργήσουν μελέτες υγειονομικής αναγνώρισης των δικτύων νερού τους και εκτίμησης του κινδύνου από λεγιονέλλα κατόπιν διενέργειας σωστής δειγματοληψίας, μικροβιολογικής ανάλυσης και εφαρμογή αναλογικών μέτρων πρόληψης - θεραπείας. Το περιεχόμενό της δηλαδή ήταν ίδιο με αυτό της 02-08-2018.

Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι το υπουργείο υγείας προσπαθεί να δώσει στους υπευθύνους λειτουργίας να καταλάβουν την σοβαρότητα των ευθυνών τους σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, όχι μόνο των ελλήνων αλλά και των τουριστών - φιλοξενουμένων τους. Ο υπεύθυνος των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των υδραυλικών του εγκαταστάσεων και να ενεργεί προληπτικά βάσει σχεδίου και όχι όπως νάναι, όχι όπως λάχει και όχι σπασμωδικά. Το σχέδιο αυτό προκύπτει μέσα από την μελέτη υγειονομικής αναγνώρισης και εκτίμησης επικινδυνότητας της κατάστασης και θα πρέπει να συντάσσεται από επαγγελματίες μελετητές, γνώστες των υγειονομικών θεμάτων του νερού και να βασίζεται στα τρέχοντα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO. Συνοπτικά, η μελέτη θα αναπτυχθεί βάσει του προτύπου EN 15975 και των οδηγιών κατά ECDC - EWGLI και έχει ενδεικτικά τον εξής σκελετό:

  1. Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ψύξης
   1. ψηφιοποίηση σχεδίων των δικτύων
   2. αποτύπωση μεταβολών στα δίκτυα
   3. περιγραφή κατάστασής των δικτύων
   4. εντοπισμός διαρροών και επιφανειακών νερών
  2. Τεχνικός εξοπλισμός ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης
   1. Απογραφή του εξοπλισμού
   2. Ανεύρεση των οδηγών συντήρησης - καθαρισμού κατασκευαστή
  3. Βαθμολόγηση των κινδύνων
  4. Προτεινόμενα μέτρα - ενέργειες
   1. προληπτικά μέτρα
    1. εφαρμογή συστήματος απολύμανσης κατά EN 13623
    2. τακτικός εσωτερικός έλεγχος απολυμαντικού μέσου
    3. μείωση αλάτων στο νερό
   2. θεραπευτικά μέτρα
    1. αφαίρεση αλάτων από τα τοιχώματα
    2. εφαρμογή συστήματος ισχυρής απολύμανσης
    3. εφαρμογή άλλων μέτρων
   3. χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων
  5. Επιτόπια τακτική μέτρηση για εσωτερικό έλεγχο
   1. απολυμαντικού μέσου, πχ χλώριο
   2. θερμοκρασία νερού
   3. ογκομετρικής παροχής νερού
   4. ειδικό τεστ αρνητικό - θετικό για ύπαρξη λεγιονέλλας
   5. ανάπτυξη πινάκων καταγραφής μετρήσεων
   6. εκπαίδευση προσωπικού στις τακτικές μετρήσεις
  6. Δειγματοληψία νερών για αποστολή στο εργαστήριο ανάλυσης
   1. απαιτήσεις κατά EN ISO 19458
   2. απαιτήσεις κατά ISO 5667-5
   3. εκπαίδευση προσωπικού στην δειγματοληψία
  7. Απαιτήσεις πιστοποίησης των αναλυτικών εργαστηρίων νερού
   1. κατάλογος διαπιστευμένων εργαστηρίων κατά EN ISO/ IEC 17025
   2. απαιτήσεις ανάλυσης νερού για λεγιονέλλα κατά ISO 11731
   3. κατάλογος εργαστηρίων που εφαρμόζουν πιστοποιημένα το ISO 11731

 

Για την απόκτηση της δικής σου μελέτης υγειονομικής αναγνώρισης και εκτίμησης επικινδυνότητας από λεγιονέλλα στο δικό σου κτίριο μπορείς να συνεργαστείς μαζί μας.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter