Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση του ISO 45001 (Μάρτιος 2018), το οποίο θέτει παγκοσμίως πλέον ενιαία τις αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και τροποποίησης ενός συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (OHSMS), και επίσης το σχετικό πιστοποιημένο εισαγωγικό σεμινάριο που παρακολουθήσαμε στον εκπαιδευτικό φορέα Alison, παρουσιάζουμε πιο κάτω σε συμπυκνωμένη μορφή τις βασικές αρχές, τις απαιτήσεις και την αποδοτικότητα ενός OHSMS.

2019 - Μάϊος - Πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίου για τις βασικές αρχές στα συστήματα διαχείρισης Επαγγελματικής Υγιεινής και Ασφάλειας (ISO 45001). Βλέπε σύνδεσμο πιστοποίησης στον ιστότοπο Alison

Βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

 1. τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (OHSMS) βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια.
 2. ορισμένα από τα εθνικά πρότυπα για την εφαρμογή των OHSMS, πριν το ISO 45001:2018, ήταν το BS OHSAS 18001; το ANSI/AIHA Z10 και CSA Z1000.
 3. το BS OHSAS 18001, η σειρά αξιολόγησης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.
 4. το ANSI συμβολίζει το αμερικανικό Ινστιτούτο εθνικών προτύπων. Η Επιτροπή διαπιστευμένων προτύπων «Z10» ενέκρινε το πρότυπο το 1999.
 5. η καναδική ένωση προτύπων (CSA), δημοσίευσε ένα πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το 2006, γνωστό ως CSA Z1000-6.
 6. το πρότυπο ISO 45001 ταιριάζει πολύ με το πρόσφατα αναθεωρημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015. Αμφότερα χρησιμοποιούν επίσης μια δομή που βασίζεται στον κίνδυνο.
 7. η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του προτύπου ISO 45001 είναι γνωστή ως ISO/PC 283.
 8. εμπειρογνώμονες από περίπου 70 χώρες, συνεργάστηκαν για την κατάρτιση του ISO 45001.
 9. το Βρετανικό όργανο τυποποίησης (BSI), υπηρέτησε ως γραμματεία της Επιτροπής για την ανάπτυξη του ISO 45001.
 10. το ISO 45001 ενσωματώνει ένα μοντέλο σχεδίου Plan-Do-Check-Act (PDCA). Αυτός είναι ένας μηχανισμός για τους οργανισμούς να σχεδιάζουν τι απαιτούν, προκειμένου να μετριαστεί η πιθανότητα ζημιών από επαγγελματικούς κινδύνους.
 11. οι εταιρείες πρέπει να μεταβούν από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του ISO 45001 (Μάρτιος 2018).
 12. σύντομη σύγκριση μεταξύ των προτύπων ISO 45001 και OHSAS 1800:
  1. το ISO 45001 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στην διεργασία.
  2. το ISO 45001 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. 
  3. το ISO 45001 ενσωματώνει τόσο τους κινδύνους όσο και τις ευκαιρίες.
  4. το ISO 45001 ενσωματώνει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών.
  5. το OHSAS 18001 χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στην διαδικασία.
  6. το OHSAS 18001 χρησιμοποιεί μια προληπτική προσέγγιση.
  7. το OHSAS 18001 θεωρεί μόνο τον κίνδυνο.
  8. το OHSAS 18001 δεν περιλαμβάνει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών.
 13. σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και δημιουργικό κόσμο, η απαίτηση είναι αισθητή για τους οργανισμούς να είναι προληπτικοί στον τομέα της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αντί να θεραπεύουν. Το ISO 45001 παρέχει ένα τέτοιο πλαίσιο.
 14. οι περισσότεροι οργανισμοί είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ISO 45001 ισχύει για αυτές, καθώς και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
 15. οι περισσότεροι οργανισμοί θα επωφεληθούν από το ISO 45001 και σημαντικός αριθμός θα καλωσορίσει την αναγνώριση που συνοδεύει την πιστοποίηση ISO 45001.
 16. οι χρήστες των υφιστάμενων OHSMS, όπως του OHSAS 18001 και των κατευθυντήριων γραμμών του ILO-OSH, θα είναι εύκολα σε θέση να εφαρμόσουν το πρότυπο ISO 45001, καθώς δεν αντιφάσκει με αυτά τα πρότυπα.
 17. το ISO 45001:2018 ΟΗSMS, προσφέρει ένα ισχυρό σύνολο διεργασιών για την βελτίωση της ασφάλειας του χώρου εργασίας στον τομέα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.
 18. το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, όταν εφαρμόζεται, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους τραυματισμούς και τις ασθένειες στο χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο.
 19. σύμφωνα με τις στατιστικές της ILO (2017), 2.780.000 θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν στον χώρο εργασίας κάθε χρόνο. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 374.000.000 μη θανατηφόρα περιστατικά τραυματισμού και ασθένειας που σχετίζονται με την εργασία κάθε χρόνο. Τα περισσότερα από αυτά τα επεισόδια περιλαμβάνουν τραυματισμούς με απώλεια εργασιακού χρόνου, δηλαδή απουσίες από την εργασία, απώλεια παραγωγικότητας και απώλεια εσόδων.
 20. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί η λογοδοσία της διοίκησης για το OHSMS.
 21. οι λειτουργίες στήριξης που απαριθμούνται στις παραγράφους 7.1 έως 7.5 του ISO 45001:2018, περιλαμβάνουν:
  1. διαθεσιμότητα επαρκών πόρων,
  2. ικανότητα των εργαζομένων να επιτελούν εργασία με ασφάλεια,
  3. την απαραίτητη επαγρύπνηση των εργαζομένων, των επισκεπτών και των εργολάβων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,
  4. επαρκή επικοινωνία,
  5. τεκμηρίωση των πληροφοριών.
 22. οι παράγραφοι 8.1 έως 8.2, ασχολούνται με τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τους ελέγχους, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιπτώσεις αποτυχίας και την ανάπτυξη σχεδίων ετοιμότητας από τους οργανισμούς.
 23. η παράγραφος 9 του ISO 45001, ασχολείται με την αξιολόγηση της απόδοσης, παρόμοια με εκείνη που περιέχεται στο βρετανικό πρότυπο OHSAS 18001.
 24. η γλωσσική αναφορά σε «προληπτική» δράση στο OHSAS 18001 έχει αφαιρεθεί από την παράγραφο 10 του ISO 45001, αφού ήδη εξετάζεται στο στάδιο της διαχείρισης κινδύνου.
 25. το ρίσκο δεν θα πρέπει να διαχειρίζεται μόνο για κινδύνους, αλλά και για εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των προσδοκιών των «ενδιαφερομένων μερών».

Απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

 1. η πολιτική ενός οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνει:
  1. μια δέσμευση για την παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και
  2. μια δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 2. η διοίκηση πρέπει να προσδιορίζει όλα τα "ενδιαφερόμενα μέρη " στο σύστημα, μαζί με τους εργαζομένους. Αλληλεπιδρώντας με τους εργαζομένους του οργανισμού, οι συμβατικοί εταίροι και οι μέτοχοι αποτελούν σημαντικό μέρος της διατήρησης ενός καταλόγου όλων των ενδιαφερομένων μερών. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστές είναι ένα "ενδιαφερόμενο μέρος".
 3. η ικανότητα του εργατικού δυναμικού ενός οργανισμού είναι ένα εσωτερικό ζήτημα και σχετίζεται με την αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας.
 4. οι εξωτερικοί παράγοντες βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου ενός οργανισμού, ωστόσο, επηρεάζουν τις εργασίες και τις λειτουργίες ενός οργανισμού και, κατά συνέπεια, το OHSMS του.
 5. οι τελευταίες ανακαλύψεις και έρευνες για την σύγχρονη ασθένεια του χώρου εργασίας υποδεικνύουν:
  1. επαναλαμβανόμενο άγχος,
  2. υπερένταση,
  3. κατάθλιψη,
  4. ότι η νομοθεσία πρέπει να αναβαθμιστεί,
  5. και ότι τα επιχειρηματικά πλαίσια πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως, εφόσον οι οργανισμοί θα τροποποιήσουν πραγματικά τα συστήματα υγείας και ασφάλειας για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
 6. το «πεδίο εφαρμογής» αναφέρεται στα όρια και την εφαρμοσιμότητα του OHSMS ενός οργανισμού.
 7. η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την "ποικιλομορφία" των ενδιαφερομένων μερών της, κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για την υγεία και την ασφάλεια. Η ποικιλομορφία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 περιλαμβάνει:
  1. φύλο,
  2. γλώσσα,
  3. πολιτισμό,
  4. αλφαβητισμό,
  5. αναπηρία.
 8. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική υγείας και ασφάλειας του οργανισμού και τους στόχους της για την διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας.
 9. Η διοίκηση πρέπει να διενεργεί τις κατάλληλες επικοινωνίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας.
 10. Η τεκμηρίωση πληροφοριών σχετικά με το OHSMS, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. ταυτότητα,
  2. περιγραφή,
  3. μορφή,
  4. γλώσσα,
  5. αριθμό αναφοράς,
  6. τίτλο,
  7. ημερομηνία,
  8. συντάκτη
  9. έκδοση λογισμικού (εάν χρησιμοποιείται),
  10. αναφορές σε πολυμέσα και γραφικά που χρησιμοποιήθηκαν
 11. Η τεκμηρίωση πληροφοριών πρέπει να προστατεύεται από:
  1. απώλεια εμπιστευτικότητας
  2. ακατάλληλη χρήση
  3. απώλεια ακεραιότητας (βλάβη)
 12. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες για την εξάλειψη των κινδύνων και την ελαχιστοποίηση των ρίσκων για την υγεία και την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη «ιεράρχηση μέτρων»:
  1. αφαίρεση ή εξάλειψη του κινδύνου,
  2. υποκατάσταση ή αντικατάσταση των κινδύνων και των ρίσκων με λιγότερο επικίνδυνες λειτουργίες, διεργασίες, προμήθειες και μηχανήματα,
  3. χρήση μηχανικών ελέγχων και διαχείριση της εργασίας,
  4. χρήση διοικητικών μέτρων, όπως η κατάρτιση και οι οπτικοί έλεγχοι,
  5. χρήση επαρκούς ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
 13. Όταν εφαρμόζονται βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες μεταβολές στις πρακτικές εργασίας, πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών πριν από την εφαρμογή της μεταβολής.
 14. Μόνο η διοίκηση ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της θα πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί τις διεργασίες ταυτοποίησης του κινδύνου.
 15. Νομικές και άλλες απαιτήσεις σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια, αποτελούν κινδύνους και ευκαιρίες για έναν οργανισμό, τον οποίο επιβάλλεται να αντιμετωπίσει η διοίκηση.
 16. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες για την αξιολόγηση των ευκαιριών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιδόσεις της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σε έναν οργανισμό.
 17. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει στόχους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε σχέση με διαφορετικές λειτουργίες και επίπεδα εργασίας.
 18. Η διοίκηση πρέπει να εντοπίζει και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την εγκατάσταση, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του OHSMS.
 19. Η διοίκηση πρέπει να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με το OHSMS της και σχετικά με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, σε οποιαδήποτε συναφή εξωτερικά μέρη.
 20. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες για τον έλεγχο της απόκτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με το OHSMS.
 21. Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές των εργολάβων της, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, πληρούν τις νομικές και άλλες απαιτήσεις.
 22. Η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες για την προετοιμασία σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 23. Η διοίκηση πρέπει να παράγει και να διατηρεί τεκμήρια σχετικά με τις διεργασίες της και τα σχέδιά της για την αντίδραση σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων

 1. τρεις βασικοί τομείς αξιολόγησης του OHSMS είναι:
  1. παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση,
  2. εσωτερικοί έλεγχοι,
  3. αλλαγές στην διαχείριση.
 2. η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να διενεργεί διαφορετικές διεργασίες για την παρακολούθηση, την μέτρηση και την ανάλυση του OHSMS της.
 3. η παρακολούθηση μπορεί να βασίζεται στην παρατήρηση των εργασιών που γίνονται, στην αξιολόγηση των τεκμηριωμένων πληροφοριών (π.χ. αρχεία) και στην αξιοποίηση των συνεντεύξεων, αυτό βοηθά στην αναγνώριση της κατάστασης, έτσι ώστε οποιαδήποτε απόκλιση από τις επιδόσεις να μπορεί να αναγνωριστεί.
 4. «μέτρηση» είναι η αντιστοίχηση αριθμών στην αποδοτικότητα γεγονότων ή αντικειμένων. Σχετίζεται με την αξιολόγηση των επιδόσεων. Μπορεί να εξαχθεί με την χρήση επαληθευμένου ή βαθμονομημένου εξοπλισμού.
 5. η ανάλυση δεδομένων αποκαλύπτει μοτίβα, σχέσεις και τάσεις στις επιδόσεις και σχετίζεται με την καταμέτρηση των γεγονότων.
 6. κριτήρια είναι ότι χρησιμοποιεί η διοίκηση για να συγκρίνει τις επιδόσεις της, για παράδειγμα, με τις επιδόσεις άλλων εταιρειών, ανεπτυγμένων κωδίκων, αναγνωρισμένων προτύπων, των ίδιων κωδίκων της εταιρείας, των στόχων του οργανισμού και το ιστορικό της υγείας και ασφάλειας (στατιστικές).
 7. η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης βαθμονομείται, επαληθεύεται και χρησιμοποιείται κατά περίπτωση.
 8. η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της υγείας και ασφάλειας στον οργανισμό, με νομικές και άλλες απαιτήσεις.
 9. ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει συστηματική μέθοδο παρακολούθησης και μέτρησης των επιδόσεων της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, σε περιοδική βάση και αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα του OHSMS.
 10. ο οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί προληπτικά μέτρα και να ανταποκρίνεται στα κενά του OHSMS και θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρώνεται σε προληπτικές λύσεις, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του.
 11. το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προγραμματιστεί και να αναπτυχθεί σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Το σχέδιο θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με αξιολόγηση κινδύνου και να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των προηγούμενων ελέγχων.
 12. κατά την επιλογή των ελεγκτών για την εκτέλεση ελέγχων, πρέπει να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η απουσία μεροληψίας στην διαδικασία.
 13. η διοίκηση θα πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα, στο πλαίσιο της διεξαγωγής αλλαγών στην διαχείριση κατάστασης και διεργασιών του OHSMS.
 14. το πρότυπο ISO 45001 OHSMS, απαιτεί τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων να παρουσιάζονται σε όλους τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 15. η τεκμηρίωση του εσωτερικού ελέγχου, μαζί με τα συμπεράσματα, τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα, αποτελεί απαίτηση και μέρος της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης του OHSMS.
 16. η αναθεώρηση της διοίκησης δεν θα πρέπει να αξιολογεί μόνο τα δεδομένα και τις ιστορικές τάσεις, θα πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση των προτύπων και των επιδόσεων του OHS του οργανισμού.
 17. η αναθεώρηση της διοίκησης για την κατάσταση του OHSMS του οργανισμού θα πρέπει να διενεργείται τακτικά, σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.
 18. η διοίκηση πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να υλοποιεί διεργασίες, μαζί με έρευνες, εκθέσεις και μετρήσεις, για τον εντοπισμό και την διαχείριση συμβάντων και μη συμμορφώσεις που σχετίζονται με το OHSMS.
 19. ο οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
  1. τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση και την ανάλυση των επιδόσεων του OHSMS
  2. την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του OHSMS
  3. τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από τους εσωτερικούς ελέγχους και τα διδάγματα από τις αναθεωρήσεις της διοίκησης.
 20. διορθωτικά μέτρα, συνεχείς βελτιώσεις, τεχνολογικές αλλαγές, καινοτομίες και επανοργάνωση μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση του OHSMS του οργανισμού.
 21. συμβάντα που οδηγούν σε κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, περιλαμβάνουν:
  1. παρολίγον αστοχίες,
  2. αναπηρίες,
  3. τραυματισμούς,
  4. κακή υγεία,
  5. ζημιές σε ακίνητα και εξοπλισμό.
 22. όταν εμφανίζεται μία μη συμμόρφωση ή περιστατικό, ο οργανισμός πρέπει να ανταποκρίνεται έγκαιρα, πρέπει να ενεργεί για να διαχειριστεί / περιορίσει το ζήτημα, να το διορθώσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις.
 23. οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων των περιστατικών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια και τις μη συμμορφώσεις. Πρέπει να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι τα συμβάντα και οι μη συμμορφώσεις, που προκύπτουν σε ένα τμήμα ενός οργανισμού, δεν εμφανίζονται σε άλλο τμήμα του οργανισμού.
 24. τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με την συμμετοχή των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών.
 25. η έννοια της συνεχούς βελτίωσης του OHSMS ενός οργανισμού, αναφέρεται σε προϋπάρχοντα συστήματα διαχείρισης του ISO 45001:2018, για παράδειγμα στο ISO 14001 και στο ISO 9001.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter