Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 15-11-2017 το ΞΕΕ ενημέρωσε τα μέλη τουριστικά καταλύματα για τις υποχρεώσεις που έχουν σε θέματα τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής - ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ενημέρωση έγινε ενόψει των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα μέθοδο έναρξης λειτουργίας (γνωστοποίηση).

Η ενημέρωση συνοψίζεται στα εξής:

  1. τα τουριστικά καταλύματα μαζί με τα εστιατόρια, τα εμπορικά τους καταστήματα και τις δραστηριότητες μεταφοράς πελατών τους υπάγονται στην κατηγορία επικινδυνότητας Γ με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3850/2010
  2. οι εργοδότες των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ή αλλιώς μελέτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παράγραφος 7) και 43 του Ν. 3850/2010
  3. η μελέτη επικινδυνότητας συντάσσεται από επαγγελματία τεχνικό ασφαλείας που έχει τα κατάλληλα προσόντα και επιστημονική ειδικότητα
  4. οι απαιτούμενες ειδικότητες για τις δραστηριότητες που εξετάζουμε στην παρούσα ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Ν. 3850/2010 στην γραμμή Νο20 και είναι: χημικός ΑΕΙ, χημικός μηχανικός ΑΕΙ, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ, μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ, ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε,Ι. που το αντικείμενο σπουδών εχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
  5. Για τους κατόχους διπλώματος πολυτεχνείου ή πτυχίου (ΑΕΙ) απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος και χρόνος κτήσης πτυχίου 2 έτη ή χρόνος κτήσης πτυχίου ένα έτος και 100 ώρες σεμινάρια, για τους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ απαιτείται χρόνος κτήσης πτυχίου 5 έτη ή χρόνος κτήσης πτυχίου δύο έτη και 100 ώρες σεμινάρια
  6. επιπλέον, οι ειδικότητες αυτές προκειμένου να ασκήσουν νομίμως το επάγγελμα του τεχνικού ασφαλείας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην εφορία με ΑΦΜ και κωδικό αριθμό δραστηριότητας 71.12.19.11 "Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας"
  7. στην περίπτωση που εργοδότης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου 10ωρών
  8. στις εγκαταστάσεις θα υπάρχει φαρμακείο με τα ελάχιστα προβλεπόμενα υλικά
  9. οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ελεγμένες για την ύπαρξη ρελέ ασφαλείας και θα διατίθεται σχετικό πιστοποιητικό
  10. το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας θα συμπληρώνεται κανονικά

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter