Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 15-11-2017 το ΞΕΕ ενημέρωσε τα μέλη τουριστικά καταλύματα για τις υποχρεώσεις που έχουν σε θέματα τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής - ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ενημέρωση έγινε ενόψει των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα μέθοδο έναρξης λειτουργίας (γνωστοποίηση).

Η ενημέρωση συνοψίζεται στα εξής:

  1. τα τουριστικά καταλύματα μαζί με τα εστιατόρια, τα εμπορικά τους καταστήματα και τις δραστηριότητες μεταφοράς πελατών τους υπάγονται στην κατηγορία επικινδυνότητας Γ με βάση το άρθρο 10 του Ν. 3850/2010
  2. οι εργοδότες των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου ή αλλιώς μελέτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παράγραφος 7) και 43 του Ν. 3850/2010
  3. η μελέτη επικινδυνότητας συντάσσεται από επαγγελματία τεχνικό ασφαλείας που έχει τα κατάλληλα προσόντα και επιστημονική ειδικότητα
  4. οι απαιτούμενες ειδικότητες για τις δραστηριότητες που εξετάζουμε στην παρούσα ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Ν. 3850/2010 στην γραμμή Νο20 και είναι: χημικός ΑΕΙ, χημικός μηχανικός ΑΕΙ, ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ, μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ, ΤΕΙ Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Τμήματος Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε,Ι. που το αντικείμενο σπουδών εχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
  5. Για τους κατόχους διπλώματος πολυτεχνείου ή πτυχίου (ΑΕΙ) απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος και χρόνος κτήσης πτυχίου 2 έτη ή χρόνος κτήσης πτυχίου ένα έτος και 100 ώρες σεμινάρια, για τους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ απαιτείται χρόνος κτήσης πτυχίου 5 έτη ή χρόνος κτήσης πτυχίου δύο έτη και 100 ώρες σεμινάρια
  6. επιπλέον, οι ειδικότητες αυτές προκειμένου να ασκήσουν νομίμως το επάγγελμα του τεχνικού ασφαλείας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στην εφορία με ΑΦΜ και κωδικό αριθμό δραστηριότητας 71.12.19.11 "Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας"
  7. στην περίπτωση που εργοδότης αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, αυτό θα γίνεται μόνο μετά από έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου 10ωρών
  8. στις εγκαταστάσεις θα υπάρχει φαρμακείο με τα ελάχιστα προβλεπόμενα υλικά
  9. οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα είναι ελεγμένες για την ύπαρξη ρελέ ασφαλείας και θα διατίθεται σχετικό πιστοποιητικό
  10. το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας θα συμπληρώνεται κανονικά

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter