Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων (Α, Β ή Γ;).

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων

Κατηγορία επικινδυνότητας Α (υψηλή)

 • 11 Ορυχεία άνθρακα
  • 110 Ορυχεία άνθρακα
 • 12 Μεταλλεία
  • 121 Μεταλλεία σιδηρομεταλλεύματος
  • 122 Μεταλλεία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
 • 13 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
  • 130 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
 • 14 Λατομεία
  • 141 Λατομεία οικοδομικών λίθων και άμμου
  • 142 Λατομεία πρώτων υλών βιομηχανίας
 • 15 Λοιπά μεταλλεία και λατομεία
  • 151 Μεταλλεία πρώτων υλών βιομηχανίας
  • 152 Εξόρυξη πυρηνικών υλικών
  • 159 Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α
 • 23 Υφαντικές βιομηχανίες
  • 237 Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια
 • 31 Χημικές βιομηχανίες
  • 311 Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων
  • 312 Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών
  • 313 Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες
   • 313.1 Παραγωγή πετροχημικών
   • 313.2 Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών
   • 313.5 Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου
   • 313.9 Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α εκτός
   • 313.3 Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β)
   • 313.4 Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β)
  • 314 Βιομηχανία βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών
  • 319 Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων
   • 319.4 Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων
   • 319.7 Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων
   • 319.8 Κατασκευή πυροτεχνημάτων εκτός
   • 319.1 Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β)
   • 319.2 Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β)
   • 319.3 Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β)
   • 319.5 Κόλλες (κατηγορία Β)
   • 319.6 Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β)
   • 319.9 Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Β)
 • 32 Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 321 Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών
  • 329 Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου
   • 329.5 Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) εκτός
   • 329.1 Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β)
   • 329.2 Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου (κατηγορία Β)
   • 329.3 Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα (κατηγορία Β)
   • 329.6 Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β)
 • 33 Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 336 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο
   • 336.3 Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο εκτός
   • 336.1 Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων (κατηγορία Β)
   • 336.2 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (κατηγορία Β)
   • 336.9 Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο (κατηγορία Β)
  • 338 Κατασκευή ειδών από αμίαντο
 • 34 Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
  • 341 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου
  • 342 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου
 • 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
  • 353.9 Λοιπών μεταλλικών κατασκευών εκτός
  • 353.1 Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β)
  • 353.2 Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο (κατηγορία Β)
  • 353.3 Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β)
 • 36 Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς
  • 369.1 Λεβητοποιείων
  • 369.3 Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων εκτός
  • 369.4 Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου. (κατηγορία Β)
  • 369.9 Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους (κατηγορία Β)
 • 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών
  • 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων
   • 372.1 Κατασκευή συσσωρευτών εκτός
   • 372.2 Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων (κατηγορία Β)
  • 381 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών
  • 382 Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού
 • 41 Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός
  • 411 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού
  • 412 Παραγωγή και διανομή φωταερίου

Κατηγορία επικινδυνότητας Β (μέση)

 • 03 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών
  • 031 Δασοπονία
  • 032 Εκμετάλλευση δασών
 • 04 Θήρα
  • 041 Θήρα
 • 05 Αλιεία
  • 051 Αλιεία
 • 16 Αλυκές
  • 160 Αλυκές
 • 20 Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών
  • 201 Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος
  • 202 Βιομηχανία γάλακτος
  • 203 Παρασκευή διατηρούμενων οπωρών
  • 204 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών
  • 205 Επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων
  • 206 Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική
  • 207 Παραγωγή ζάχαρης
  • 208 Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών
  • 209 Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής
 • 21 Βιομηχανίες ποτών
  • 211 Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδών
  • 212 οινοποιία
  • 213 Βυνοποιία και ζυθοποιία
  • 214 Παρασκευή μη οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση μεταλλικών νερών
 • 22 Καπνοβιομηχανίες
  • 221 Επεξεργασία φύλλων καπνού
  • 222 Παραγωγή τσιγάρων
 • 23 Υφαντικές βιομηχανίες
  • 231 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο
  • 232 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι
  • 233 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες
  • 234 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάιλον
  • 235 Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως
  • 236 Πλεκτική
  • 238 Κλωστοβιομηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική
  • 239 Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες
 • 24 Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα
  • 241 Υποδηματοποιία
  • 242 Επισκευή υποδημάτων
  • 243 Κατασκευή ειδών ένδυσης
  • 244 Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασμα, εκτός των ειδών ένδυσης
 • 25 Βιομηχανία ξύλου
  • 251 Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου
  • 252 Κατασκευή οικοδομικών υλικών από ξύλο
  • 253 Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής
  • 259 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο μ.α.α
 • 26 Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 261 Κατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των μεταλλικών
  • 262 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων
 • 27 Βιομηχανίες χάρτου
  • 271 Παραγωγή χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού
  • 272 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
 • 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες
  • 281 Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων
  • 282 Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες
 • 29 Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 291 Βιομηχανία δέρματος
  • 292 Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης
  • 293 Κατασκευή ειδών από δέρμα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός από υποδήματα και ενδύματα
 • 30 Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη
  • 301 Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό
  • 302 Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη
 • 31 Χημικές βιομηχανίες
  • 313 Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες
   • 313.3 Κατεργασία ρητίνης
   • 313.4 Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης εκτός
   • 313.1 Παραγωγή πετροχημικών (κατηγορία Α)
   • 313.2 Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α)
   • 313.5 Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α)
   • 313.9 Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Α)
  • 315 Βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων
  • 316 Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιίας
  • 317 Βιομηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών
  • 319 Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων
   • 319.1 Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών
   • 319.2 Κατασκευή πυρείων
   • 319.3 Κατασκευή κηρίων
   • 319.5 Κόλλες
   • 319.6 Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων
   • 319.9 Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α εκτός
   • 319.4 Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατηγορία Α)
   • 319.7 Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)
   • 319.8 Κατασκευή πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)
 • 32 Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 322 Παραγωγή τυποποιημένων καυσίμων άνθρακα και λιγνίτη
  • 329 Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου
   • 329.1 Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών
   • 329.2 Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου
   • 329.3 Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα
   • 329.6 Παραγωγή ναφθαλίνης εκτός
   • 329.5 Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) (κατηγορία Α)
 • 33 Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 331 Κατασκευή υλικών για οικοδομές από οπτή γη, καθώς και πυρίμαχα υλικά
  • 332 Υαλουργία
  • 333 Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών
  • 334 Παραγωγή τσιμέντων
  • 335 Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου και στόκου
  • 336 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο
   • 336.1 Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστυλών
   • 336.2 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος
   • 336.9 Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο εκτός
   • 336.3 Κατασκευή ειδών από αμίαντο (κατηγορία Α)
  • 339 Παραγωγή λοιπών ειδών από μη μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α
 • 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
  • 351 Κατασκευή σιδηροσωλήνων
  • 352 Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων
  • 353 Είδη από μέταλλο για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές
   • 353.1 Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ
   • 353.2 Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο
   • 353.3 Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου εκτός
   • 353.9 Λοιπών μεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α)
  • 354 Κατασκευή εργαλείων από μέταλλα
  • 355 Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός των ηλεκτρικών
  • 356 Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο
  • 357 Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών από μόλυβδο
  • 358 Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο και ειδών εμαγιέ
  • 359 Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
 • 36 Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς
  • 361 Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως
  • 362 Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού
  • 363 Κατασκευή μηχανημάτων για τη γεωργία και τη ζωοκομία
  • 364 Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων, οδοποιίας και οικοδομικής
  • 365 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού
  • 366 Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου
  • 367 Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων
  • 368 Κατασκευή μηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών
  • 369 Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων μη ειδικώς κατονομαζομένων
   • 369.4 Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου
   • 369.9 Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους εκτός
   • 369.1 Λεβητοποιείων (κατηγορία Α)
   • 369.3 Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων (κατηγορία Α)
 • 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών
  • 371 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών
  • 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων εκτός
   • 372.1 Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α)
  • 373 Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού
  • 374 Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτεινών επιγραφών
  • 375 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών
  • 376 Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών
  • 377 Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων
  • 378 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών
  • 379 Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών
 • 38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων
  • 383 Κατασκευή αυτοκινήτων
  • 384 Επισκευή αυτοκινήτων
  • 385 Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 386 Επισκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 387 Επισκευή αεροπλάνων
  • 389 Κατασκευή μεταφορικών μέσων μ.α.α.
 • 39 Λοιπές βιομηχανίες
  • 391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου
  • 392 Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών
  • 393 Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών
  • 394 Κοσμηματοποιία - ωρολογοποιία
  • 395 Επισκευή ωρολογίων
  • 396 Κατασκευή μουσικών οργάνων
  • 397 Κατασκευή παιγνιδιών και αθλητικών ειδών και οργάνων
  • 398 Κατασκευή τεχνιτών οδόντων
  • 399 Λοιπές βιομηχανίες μ.α.α.
 • 41 Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός
  • 413 Παραγωγή και διανομή ατμού
 • 42 Ύδρευση
  • 421 Περισυλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
 • 50 Οικοδομήσεις και δημόσια έργα
  • 500 Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει
  • 501 Κατασκευές κτιρίων
  • 502 Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων
  • 503 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
  • 504 Δημόσια έργα
 • 71 Μεταφορές
  • 711.1 μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών
  • 711.2 μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών
  • 712.1 μόνο οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα
 • 72 Αποθηκεύσεις
  • 720.3 μόνο αποθήκες με ψύξη

Κατηγορία επικινδυνότητας Γ (χαμηλή)

 • 01 Γεωργία
  • 011 Ετήσιες καλλιέργειες
  • 012 Δενδρώδεις καλλιέργειες
  • 013 Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με ημερομίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συμφωνία
 • 02 Κτηνοτροφία
  • 021 Κτηνοτροφία
  • 022 Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία
 • 61 Χονδρικό εμπόριο
  • 611 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας
  • 612 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία
  • 613 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών
  • 614 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών
  • 615 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας
  • 616 Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 617 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 618 Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού
  • 619 Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α
 • 62 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων
  • 621 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  • 622 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη μεταλλικών
 • 63 Μεσίτες και αντιπρόσωποι
  • 631 Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας
  • 632 Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία
  • 633 Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών
  • 634 Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους
  • 635 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας
  • 636 Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 637 Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 638 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού
  • 639 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α.
 • 64-65 Λιανικό εμπόριο
  • 641 Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών
  • 642 Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών
  • 643 Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων
  • 644 Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών
  • 645 Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών
  • 646 Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης
  • 647 Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης
  • 648 Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης
  • 649 Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 651 Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
  • 652 Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων
  • 653 Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων
  • 654 Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας
  • 655 Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών
  • 656 Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α.
 • 66 Εστιατόρια και ξενοδοχεία
  • 661 Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος
  • 662 Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις
  • 663 Υπηρεσίες κλιναμαξών και αμαξοεστιατορίων
 • 71 Μεταφορές
  • 711 Χερσαίες μεταφορές, εκτός των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων
   • 711.1 Μεταφορές με σιδηρόδρομο εκτός
    • από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)
   • 711.2 Μεταφορές με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό) εκτός
    • από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)
  • 712 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
   • 712.1 Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα εκτός
    • των μεταφορών υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία)
  • 713 Θαλάσσιες μεταφορές
  • 714 Μεταφορές δι' εσωτερικών υδάτων
  • 715 Εναέριες μεταφορές
  • 716 Υπηρεσίες σχετικές με τις μεταφορές
 • 72 Αποθηκεύσεις
  • 720 Αποθηκεύσεις. Παρατήρηση: οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την επιχείρηση εκτός
   • 720.3 Αποθήκες με ψύξη. (Β κατηγορία)
 • 73 Επικοινωνίες
  • 730 Επικοινωνίες
 • 81 Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα
  • 810 Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα
 • 82 Ασφάλειες
  • 820 Ασφάλειες
 • 83 Διεκπεραιώσεις υποθέσεων
  • 831 Υποθέσεις ακινήτων
  • 832 Νομικές υπηρεσίες
  • 833 Λογιστικά γραφεία
  • 834 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εν γένει
  • 835 Διαφημιστικά γραφεία
  • 836 Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων
 • 84 Ενοικιάσεις κινητών
  • 841 Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συσκευών
  • 842 Ενοικιάσεις μηχανών γραφείου
  • 843 Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, χωρίς οδηγό
  • 849 Λοιπές ενοικιάσεις κινητών
 • 85 Ενοικιάσεις ακινήτων
  • 850 Ενοικιάσεις ακινήτων
 • 91 Κυβερνητικές υπηρεσίες
  • 910 Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • 92 Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων
  • 921 Υπηρεσίες υγιεινής
  • 922 Υπηρεσίες νεκροταφείων
 • 93 Παιδεία
  • 931 Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης
  • 932 Σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης
  • 933 Σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • 934 Νηπιαγωγεία
  • 935 Φροντιστήρια
  • 936 Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
  • 937 Σχολές οδηγών
  • 939 Λοιπές σχολές
 • 94 Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών
  • 940 Επιστημονικά ιδρύματα ερευνών
 • 95 Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες
  • 951 Κλινικές, νοσοκομεία, σανατόρια
  • 952 Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
  • 953 Ιατρεία- ιατροί
  • 954 Οδοντιατρεία
  • 955 Μαίες, νοσοκόμοι, μαλάκτες
  • 956 Κτηνιατρικές υπηρεσίες
  • 959 Λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες
 • 96 Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις
  • 961 Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
  • 962 Οργανισμοί και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης
  • 963 Οργανισμοί και ιδρύματα παροχής κοινωνικής πρόνοιας
  • 964 Επαγγελματικές οργανώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία
  • 965 Σωματεία και σύλλογοι εργοδοτών
  • 966 Εργατοϋπαλληλικά και δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία
  • 967 Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις
  • 968 Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισμού
  • 969 Λοιποί σύλλογοι και σωματεία
 • 97 Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού
  • 971 Παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών
  • 972 Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών
  • 973 Κινηματογράφοι
  • 974 Σταθμοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως
  • 975 Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες
  • 976 Καλές τέχνες και λογοτεχνία
  • 977 Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι
  • 978 Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία
  • 979 Διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής
 • 98 Προσωπικές υπηρεσίες
  • 981 Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και μανταρίσματα ενδυμάτων
  • 982 Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλονής
  • 983 Φωτογραφεία
  • 984 Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.α.
 • 99 Οικιακές υπηρεσίες
  • 990 Οικιακές υπηρεσίες. Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter