Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων (Α, Β ή Γ;).

Κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων

Κατηγορία επικινδυνότητας Α (υψηλή)

 • 11 Ορυχεία άνθρακα
  • 110 Ορυχεία άνθρακα
 • 12 Μεταλλεία
  • 121 Μεταλλεία σιδηρομεταλλεύματος
  • 122 Μεταλλεία μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
 • 13 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
  • 130 Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια
 • 14 Λατομεία
  • 141 Λατομεία οικοδομικών λίθων και άμμου
  • 142 Λατομεία πρώτων υλών βιομηχανίας
 • 15 Λοιπά μεταλλεία και λατομεία
  • 151 Μεταλλεία πρώτων υλών βιομηχανίας
  • 152 Εξόρυξη πυρηνικών υλικών
  • 159 Λοιπά μεταλλεία και λατομεία μ.α.α
 • 23 Υφαντικές βιομηχανίες
  • 237 Βαφεία, τυποβαφεία και φινιριστήρια
 • 31 Χημικές βιομηχανίες
  • 311 Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων
  • 312 Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών
  • 313 Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες
   • 313.1 Παραγωγή πετροχημικών
   • 313.2 Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών
   • 313.5 Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου
   • 313.9 Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α εκτός
   • 313.3 Κατεργασία ρητίνης (κατηγορία Β)
   • 313.4 Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης (κατηγορία Β)
  • 314 Βιομηχανία βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών
  • 319 Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων
   • 319.4 Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων
   • 319.7 Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων
   • 319.8 Κατασκευή πυροτεχνημάτων εκτός
   • 319.1 Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών (κατηγορία Β)
   • 319.2 Κατασκευή πυρείων (κατηγορία Β)
   • 319.3 Κατασκευή κηρίων (κατηγορία Β)
   • 319.5 Κόλλες (κατηγορία Β)
   • 319.6 Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων (κατηγορία Β)
   • 319.9 Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Β)
 • 32 Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 321 Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών
  • 329 Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου
   • 329.5 Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) εκτός
   • 329.1 Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών (κατηγορία Β)
   • 329.2 Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου (κατηγορία Β)
   • 329.3 Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα (κατηγορία Β)
   • 329.6 Παραγωγή ναφθαλίνης (κατηγορία Β)
 • 33 Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 336 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο
   • 336.3 Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο εκτός
   • 336.1 Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστύλων (κατηγορία Β)
   • 336.2 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος (κατηγορία Β)
   • 336.9 Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο (κατηγορία Β)
  • 338 Κατασκευή ειδών από αμίαντο
 • 34 Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
  • 341 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία σιδήρου
  • 342 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία λοιπών μετάλλων, πλην σιδήρου
 • 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
  • 353.9 Λοιπών μεταλλικών κατασκευών εκτός
  • 353.1 Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ (κατηγορία Β)
  • 353.2 Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο (κατηγορία Β)
  • 353.3 Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου (κατηγορία Β)
 • 36 Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς
  • 369.1 Λεβητοποιείων
  • 369.3 Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων εκτός
  • 369.4 Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου. (κατηγορία Β)
  • 369.9 Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους (κατηγορία Β)
 • 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών
  • 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων
   • 372.1 Κατασκευή συσσωρευτών εκτός
   • 372.2 Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων (κατηγορία Β)
  • 381 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών
  • 382 Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού
 • 41 Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός
  • 411 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού
  • 412 Παραγωγή και διανομή φωταερίου

Κατηγορία επικινδυνότητας Β (μέση)

 • 03 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών
  • 031 Δασοπονία
  • 032 Εκμετάλλευση δασών
 • 04 Θήρα
  • 041 Θήρα
 • 05 Αλιεία
  • 051 Αλιεία
 • 16 Αλυκές
  • 160 Αλυκές
 • 20 Βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών
  • 201 Σφαγή ζώων, παρασκευή και διατήρηση κρέατος
  • 202 Βιομηχανία γάλακτος
  • 203 Παρασκευή διατηρούμενων οπωρών
  • 204 Βιομηχανίες φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών
  • 205 Επεξεργασία δημητριακών και οσπρίων
  • 206 Αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική
  • 207 Παραγωγή ζάχαρης
  • 208 Σοκολατοποιία και παρασκευή ζαχαρωτών
  • 209 Λοιπές βιομηχανίες ειδών διατροφής
 • 21 Βιομηχανίες ποτών
  • 211 Οινοπνευματοποιία και ποτοποιία οινοπνευματωδών
  • 212 οινοποιία
  • 213 Βυνοποιία και ζυθοποιία
  • 214 Παρασκευή μη οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση μεταλλικών νερών
 • 22 Καπνοβιομηχανίες
  • 221 Επεξεργασία φύλλων καπνού
  • 222 Παραγωγή τσιγάρων
 • 23 Υφαντικές βιομηχανίες
  • 231 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό έριο
  • 232 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι
  • 233 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό μετάξι (ραιγιόν) και από συνεχείς συνθετικές ύλες
  • 234 Παραγωγή νημάτων και υφασμάτων από συνθετικές ίνες, εκτός νάιλον
  • 235 Κατεργασία ιούτης, λίνου και καννάβεως
  • 236 Πλεκτική
  • 238 Κλωστοβιομηχανία, δαντελλοποιία, ταινιοπλεκτική
  • 239 Λοιπές υφαντικές βιομηχανίες
 • 24 Βιομηχανίες ειδών υπόδησης, ένδυσης και διαφόρων ειδών από ύφασμα
  • 241 Υποδηματοποιία
  • 242 Επισκευή υποδημάτων
  • 243 Κατασκευή ειδών ένδυσης
  • 244 Κατασκευή διαφόρων ειδών από ύφασμα, εκτός των ειδών ένδυσης
 • 25 Βιομηχανία ξύλου
  • 251 Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου
  • 252 Κατασκευή οικοδομικών υλικών από ξύλο
  • 253 Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικές ύλες και κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής
  • 259 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών από ξύλο μ.α.α
 • 26 Βιομηχανίες επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 261 Κατασκευή επίπλων και ειδών επιπλώσεως, εκτός των μεταλλικών
  • 262 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων
 • 27 Βιομηχανίες χάρτου
  • 271 Παραγωγή χαρτομάζας, χαρτιού και χαρτονιού
  • 272 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
 • 28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες
  • 281 Εκδόσεις και εκτυπώσεις εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και φυλλαδίων
  • 282 Λοιπές τυπογραφικές εργασίες και συναφείς δραστηριότητες
 • 29 Βιομηχανίες δέρματος και γουναρικών, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 291 Βιομηχανία δέρματος
  • 292 Επεξεργασία γουναρικών και κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από τα είδη ένδυσης
  • 293 Κατασκευή ειδών από δέρμα ή υποκαταστατών αυτού, εκτός από υποδήματα και ενδύματα
 • 30 Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη
  • 301 Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό
  • 302 Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη
 • 31 Χημικές βιομηχανίες
  • 313 Λοιπές βασικές χημικές βιομηχανίες
   • 313.3 Κατεργασία ρητίνης
   • 313.4 Παραγωγή γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και παραφίνης εκτός
   • 313.1 Παραγωγή πετροχημικών (κατηγορία Α)
   • 313.2 Παρασκευή οργανικών χρωστικών ουσιών (κατηγορία Α)
   • 313.5 Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίου (κατηγορία Α)
   • 313.9 Παραγωγή λοιπών βασικών χημικών προϊόντων μ.α.α (κατηγορία Α)
  • 315 Βιομηχανία φαρμακευτικών προϊόντων
  • 316 Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιίας
  • 317 Βιομηχανία σαπώνων και απορρυπαντικών
  • 319 Βιομηχανίες λοιπών χημικών προϊόντων
   • 319.1 Παρασκευή μελανών εκτός των τυπογραφικών
   • 319.2 Κατασκευή πυρείων
   • 319.3 Κατασκευή κηρίων
   • 319.5 Κόλλες
   • 319.6 Κατασκευή φωτογραφικού και κινηματογραφικού φιλμ, φωτογραφικού χάρτου, χάρτου ηλιοτυπίας και χάρτου φωτοαντιγράφων
   • 319.9 Παραγωγή λοιπών χημικών προϊόντων μ.α.α εκτός
   • 319.4 Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων (κατηγορία Α)
   • 319.7 Παραγωγή εκρηκτικών υλών, εκτός των πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)
   • 319.8 Κατασκευή πυροτεχνημάτων (κατηγορία Α)
 • 32 Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 322 Παραγωγή τυποποιημένων καυσίμων άνθρακα και λιγνίτη
  • 329 Βιομηχανίες υποπροϊόντων πετρελαίου
   • 329.1 Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών
   • 329.2 Παραγωγή πισσοχάρτου και ασφαλτοχάρτου
   • 329.3 Παραγωγή μονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα
   • 329.6 Παραγωγή ναφθαλίνης εκτός
   • 329.5 Εμφιάλωση υγραερίων (καυσίμων αερίων) (κατηγορία Α)
 • 33 Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
  • 331 Κατασκευή υλικών για οικοδομές από οπτή γη, καθώς και πυρίμαχα υλικά
  • 332 Υαλουργία
  • 333 Κατασκευή ειδών από πηλό, πορσελάνη και φαγεντιανών
  • 334 Παραγωγή τσιμέντων
  • 335 Ασβεστοποιία, παραγωγή γύψου και στόκου
  • 336 Κατασκευή ειδών από τσιμέντο
   • 336.1 Κατασκευή τσιμεντοσωλήνων και τσιμεντοστυλών
   • 336.2 Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος
   • 336.9 Κατασκευή λοιπών ειδών από τσιμέντο εκτός
   • 336.3 Κατασκευή ειδών από αμίαντο (κατηγορία Α)
  • 339 Παραγωγή λοιπών ειδών από μη μεταλλικά ορυκτά, μ.α.α
 • 35 Κατασκευή τελικών προϊόντων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
  • 351 Κατασκευή σιδηροσωλήνων
  • 352 Κατασκευή συρμάτων, αλυσίδων, κοχλιών και καρφίδων
  • 353 Είδη από μέταλλο για οικοδομές και μεταλλικές κατασκευές
   • 353.1 Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λπ
   • 353.2 Κατασκευή κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές, από σίδηρο
   • 353.3 Κατασκευή κουφωμάτων από άλλα μέταλλα, εκτός σιδήρου εκτός
   • 353.9 Λοιπών μεταλλικών κατασκευών (κατηγορία Α)
  • 354 Κατασκευή εργαλείων από μέταλλα
  • 355 Κατασκευή συσκευών μαγειρικής, φωτισμού και θέρμανσης, εκτός των ηλεκτρικών
  • 356 Κατασκευή αντικειμένων από χυτοσίδηρο
  • 357 Κατασκευή ειδών χαλκουργίας, ορειχαλκουργίας και ειδών από μόλυβδο
  • 358 Κατασκευή σκευών από αλουμίνιο και ειδών εμαγιέ
  • 359 Κατασκευή λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού
 • 36 Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς
  • 361 Κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσεως
  • 362 Κατασκευή μηχανημάτων κλιματισμού
  • 363 Κατασκευή μηχανημάτων για τη γεωργία και τη ζωοκομία
  • 364 Κατασκευή μηχανημάτων λατομείων, οδοποιίας και οικοδομικής
  • 365 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής, ποτών και καπνού
  • 366 Κατασκευή μηχανημάτων υφαντουργίας και επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου
  • 367 Κατασκευή πυροσβεστήρων, αντλιών και ψεκαστήρων
  • 368 Κατασκευή μηχανών γραφείου, πλαστίγγων και ζυγών
  • 369 Μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής μηχανημάτων μη ειδικώς κατονομαζομένων
   • 369.4 Κατασκευή μηχανών επεξεργασίας μετάλλου
   • 369.9 Λοιπά μηχανουργεία κατασκευής και επισκευής πάσης φύσεως μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους εκτός
   • 369.1 Λεβητοποιείων (κατηγορία Α)
   • 369.3 Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων (κατηγορία Α)
 • 37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών
  • 371 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών
  • 372 Κατασκευή συσσωρευτών και ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων εκτός
   • 372.1 Κατασκευή συσσωρευτών (κατηγορία Α)
  • 373 Κατασκευή συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρισμού
  • 374 Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτεινών επιγραφών
  • 375 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών
  • 376 Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού και ηλεκτρακουστικών συσκευών
  • 377 Κατασκευή ηλεκτρικών επιστημονικών και τεχνικών συσκευών και οργάνων
  • 378 Κατασκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών
  • 379 Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών
 • 38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων
  • 383 Κατασκευή αυτοκινήτων
  • 384 Επισκευή αυτοκινήτων
  • 385 Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 386 Επισκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 387 Επισκευή αεροπλάνων
  • 389 Κατασκευή μεταφορικών μέσων μ.α.α.
 • 39 Λοιπές βιομηχανίες
  • 391 Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και οργάνων ακριβείας, μετρήσεως και ελέγχου
  • 392 Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών
  • 393 Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών ειδών
  • 394 Κοσμηματοποιία - ωρολογοποιία
  • 395 Επισκευή ωρολογίων
  • 396 Κατασκευή μουσικών οργάνων
  • 397 Κατασκευή παιγνιδιών και αθλητικών ειδών και οργάνων
  • 398 Κατασκευή τεχνιτών οδόντων
  • 399 Λοιπές βιομηχανίες μ.α.α.
 • 41 Ηλεκτρισμός, φωταέριο και ατμός
  • 413 Παραγωγή και διανομή ατμού
 • 42 Ύδρευση
  • 421 Περισυλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
 • 50 Οικοδομήσεις και δημόσια έργα
  • 500 Κατεδαφίσεις και εκσκαφές εν γένει
  • 501 Κατασκευές κτιρίων
  • 502 Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων
  • 503 Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
  • 504 Δημόσια έργα
 • 71 Μεταφορές
  • 711.1 μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών
  • 711.2 μόνο τα συνεργεία συντήρησης γραμμών
  • 712.1 μόνο οι μεταφορές υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα
 • 72 Αποθηκεύσεις
  • 720.3 μόνο αποθήκες με ψύξη

Κατηγορία επικινδυνότητας Γ (χαμηλή)

 • 01 Γεωργία
  • 011 Ετήσιες καλλιέργειες
  • 012 Δενδρώδεις καλλιέργειες
  • 013 Ειδικές εργασίες συναφείς προς την καλλιέργεια της γης (όχι με ημερομίσθιο, αλλά κατ' αποκοπή ή συμφωνία
 • 02 Κτηνοτροφία
  • 021 Κτηνοτροφία
  • 022 Εργασίες σχετικές με την κτηνοτροφία
 • 61 Χονδρικό εμπόριο
  • 611 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας
  • 612 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία
  • 613 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών
  • 614 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών
  • 615 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας
  • 616 Χονδρικό εμπόριο επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 617 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων και ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 618 Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού
  • 619 Χονδρικό εμπόριο ειδών μ.α.α
 • 62 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων
  • 621 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
  • 622 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και αποκομμάτων λοιπών ειδών, μη μεταλλικών
 • 63 Μεσίτες και αντιπρόσωποι
  • 631 Μεσίτες και αντιπρόσωποι γεωργικών και δασικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων και πρώτων υλών υφαντουργίας
  • 632 Μεσίτες και αντιπρόσωποι καυσίμων, ορυκτών, μετάλλων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία
  • 633 Μεσίτες και αντιπρόσωποι κατεργασμένης ξυλείας και οικοδομικών υλικών
  • 634 Μεσίτες και αντιπρόσωποι μηχανημάτων, μηχανικών εργαλείων, οχημάτων, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών τους
  • 635 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών οικιακής χρήσης και κιγκαλερίας
  • 636 Μεσίτες και αντιπρόσωποι επίπλων και ειδών επιπλώσεως
  • 637 Μεσίτες και αντιπρόσωποι υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης
  • 638 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού
  • 639 Μεσίτες και αντιπρόσωποι ειδών μ.α.α.
 • 64-65 Λιανικό εμπόριο
  • 641 Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών
  • 642 Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών
  • 643 Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και οργάνων
  • 644 Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών
  • 645 Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών
  • 646 Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και πανικών οικιακής χρήσης
  • 647 Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης
  • 648 Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής χρήσης
  • 649 Καταστήματα πωλήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ποδηλάτων
  • 651 Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
  • 652 Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων
  • 653 Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων
  • 654 Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας
  • 655 Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών
  • 656 Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α.
 • 66 Εστιατόρια και ξενοδοχεία
  • 661 Καταστήματα επιτοπίου σερβιρίσματος
  • 662 Ξενοδοχεία, οικοτροφεία, κατασκηνώσεις
  • 663 Υπηρεσίες κλιναμαξών και αμαξοεστιατορίων
 • 71 Μεταφορές
  • 711 Χερσαίες μεταφορές, εκτός των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων
   • 711.1 Μεταφορές με σιδηρόδρομο εκτός
    • από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)
   • 711.2 Μεταφορές με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (μετρό) εκτός
    • από τα συνεργεία συντήρησης γραμμών. (Β κατηγορία)
  • 712 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
   • 712.1 Μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά αυτοκίνητα εκτός
    • των μεταφορών υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα και οι μεταφορές με γερανοφόρα αυτοκίνητα. (Β κατηγορία)
  • 713 Θαλάσσιες μεταφορές
  • 714 Μεταφορές δι' εσωτερικών υδάτων
  • 715 Εναέριες μεταφορές
  • 716 Υπηρεσίες σχετικές με τις μεταφορές
 • 72 Αποθηκεύσεις
  • 720 Αποθηκεύσεις. Παρατήρηση: οι αποθήκες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία με την επιχείρηση εκτός
   • 720.3 Αποθήκες με ψύξη. (Β κατηγορία)
 • 73 Επικοινωνίες
  • 730 Επικοινωνίες
 • 81 Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα
  • 810 Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα
 • 82 Ασφάλειες
  • 820 Ασφάλειες
 • 83 Διεκπεραιώσεις υποθέσεων
  • 831 Υποθέσεις ακινήτων
  • 832 Νομικές υπηρεσίες
  • 833 Λογιστικά γραφεία
  • 834 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών εν γένει
  • 835 Διαφημιστικά γραφεία
  • 836 Λοιπές διεκπεραιώσεις υποθέσεων και εξυπηρετήσεις επιχειρήσεων
 • 84 Ενοικιάσεις κινητών
  • 841 Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συσκευών
  • 842 Ενοικιάσεις μηχανών γραφείου
  • 843 Ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων, χωρίς οδηγό
  • 849 Λοιπές ενοικιάσεις κινητών
 • 85 Ενοικιάσεις ακινήτων
  • 850 Ενοικιάσεις ακινήτων
 • 91 Κυβερνητικές υπηρεσίες
  • 910 Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • 92 Υπηρεσίες υγιεινής και νεκροταφείων
  • 921 Υπηρεσίες υγιεινής
  • 922 Υπηρεσίες νεκροταφείων
 • 93 Παιδεία
  • 931 Σχολές ανωτάτης και ανωτέρας εκπαίδευσης
  • 932 Σχολεία μέσης εκπαίδευσης γενικής κατευθύνσεως και σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης
  • 933 Σχολεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
  • 934 Νηπιαγωγεία
  • 935 Φροντιστήρια
  • 936 Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
  • 937 Σχολές οδηγών
  • 939 Λοιπές σχολές
 • 94 Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών
  • 940 Επιστημονικά ιδρύματα ερευνών
 • 95 Ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες
  • 951 Κλινικές, νοσοκομεία, σανατόρια
  • 952 Ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια
  • 953 Ιατρεία- ιατροί
  • 954 Οδοντιατρεία
  • 955 Μαίες, νοσοκόμοι, μαλάκτες
  • 956 Κτηνιατρικές υπηρεσίες
  • 959 Λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες
 • 96 Κοινωνική πρόνοια και λοιπές επαγγελματικές οργανώσεις
  • 961 Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
  • 962 Οργανισμοί και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, πλην στέγασης
  • 963 Οργανισμοί και ιδρύματα παροχής κοινωνικής πρόνοιας
  • 964 Επαγγελματικές οργανώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι και σωματεία
  • 965 Σωματεία και σύλλογοι εργοδοτών
  • 966 Εργατοϋπαλληλικά και δημοσιοϋπαλληλικά σωματεία
  • 967 Θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις
  • 968 Οργανώσεις ανάπτυξης τουρισμού
  • 969 Λοιποί σύλλογοι και σωματεία
 • 97 Υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού
  • 971 Παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών
  • 972 Γραφεία εκμετάλλευσης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών
  • 973 Κινηματογράφοι
  • 974 Σταθμοί ραδιοφώνου και τηλεοράσεως
  • 975 Θέατρα και συναφείς υπηρεσίες
  • 976 Καλές τέχνες και λογοτεχνία
  • 977 Βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι
  • 978 Αθλητικοί χώροι, αθλητικά σωματεία
  • 979 Διάφορες άλλες υπηρεσίες αναψυχής
 • 98 Προσωπικές υπηρεσίες
  • 981 Πλυντήρια, καθαριστήρια, στιλβωτήρια και μανταρίσματα ενδυμάτων
  • 982 Κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλονής
  • 983 Φωτογραφεία
  • 984 Προσωπικές υπηρεσίες μ.α.α.
 • 99 Οικιακές υπηρεσίες
  • 990 Οικιακές υπηρεσίες. Παρατήρηση: υπάγονται και τα μεταφορικά μέσα (ιδιωτικά αυτοκίνητα κ.λπ) που ανήκουν στην οικογένεια και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτή.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter