Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Συντήρηση - Επισκευή - Λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών

Η συντήρηση, η επισκευή και η ορθή λειτουργία είναι 3 διεργασίες που επιβάλλονται από την απόφαση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία ενός βιολογικού καθαρισμού. Προκειμένου να παράγει ο βιολογικός καθαρισμός αποτελέσματα σύμφωνα με την ΑΕΠΟ θα πρέπει η ορθή λειτουργία του να είναι απρόσκοπτη και να μην επηρεάζεται από τις άλλες 2 διεργασίες. Αυτό διασφαλίζεται με την ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισμού και δεξαμενών επεξεργασίας.

Εργασίες ελέγχου λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού

Η λειτουργία και αποδοτικότητα ενός βιολογικού καθαρισμού ελέγχεται με κάποιες μεθόδους και με βάση τα αποτελέσματα επαναρυθμίζεται. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν άμεσο εμπειρικό έλεγχο της καθιζησημότητας της ιλύος, του χρώματος και της διαύγειας του επεξεργασμένου νερού αλλά οπωσδήποτε και με εφαρμογή χημικών αναλύσεων (είτε με εργαστηριακό εξοπλισμό ή με εξοπλισμό συνεχούς λειτουργίας και τηλεμετρίας) σε δείγματα στην είσοδο και στην έξοδο (BOD5, COD, SS, MLSS, DO, TKN, N_NH4, N_NO3, TP, ph, cond). 

Καθαρισμός φρεατίου εισόδου

Το κεντρικό φρεάτιο εισόδου ενός βιολογικού καθαρισμού υποδέχεται σε τυχαίους χρόνους ποικίλες ροές λυμάτων (από διάφορα αντλιοστάσια) ή και βοθρολυμάτων. Στο φρεάτιο αυτό υπάρχει η τάση να συσσωρεύονται λίπη, έλαια, στερεά, ινώδη υλικά που μπορεί να μπλοκάρουν τις εξόδους του φρεατίου και να προκαλέσουν πλημμύρες λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό. Απαιτείται ο χρονοπρογραμματισμένος καθαρισμός του φρεατίου πριν εμφανισθούν τέτοια φαινόμενα.

Εργασίες αποψίλωσης

Οι ελεύθερες επιφάνειες πρασίνου μπορεί να συνεισφέρουν στην αισθητική ενός περιβαλλοντικού έργου όπως είναι ένας βιολογικός καθαρισμός, όμως η έλλειψη τακτικής περιποίησης των φυτών και χόρτων τις καθιστά εν δυνάμει επικίνδυνες επειδή κρύβουν έντομα, τρωκτικά και φίδια ενώ τα ξερά φύλλα ή χόρτα παρασύρονται από τον αέρα, πέφτουν στις ανοιχτές δεξαμενές και όταν βυθίζονται μπορεί να μπλοκάρουν την φτερωτή αναρρόφησης των αντλητικών συγκροτημάτων.

Καθαρισμός δεξαμενής χλωρίωσης

Η δεξαμενή χλωρίωσης αποτελεί συνήθως το τελικό στάδιο επεξεργασίας των λυμάτων σε ένα βιολογικό καθαρισμό. Τα επεξεργασμένα νερά που υπερχειλίζουν από τις δεξαμενές καθίζησης περιέχουν μικρές συγκεντρώσεις αιωρούμενης βιολογικής ιλύος η οποία καθιζάνει στην δεξαμενή χλωρίωσης λόγω των ήρεμων συνθήκων που επικρατούν εκεί. Το στρώμα αυτό μέρα με την ημέρα αυξάνει σε πάχος. Η αύξηση αυτή εντείνεται κυρίως σε περιπτώσεις που οι καθιζήσεις δεν λειτουργούν σωστά λόγω απώλειας της καθιζησημότητας της βιολογικής ιλύος (για κάποιο λόγο). Όταν το στρώμα ιλύος στην χλωρίωση φτάσει σε ικανό ύψος μπορεί να απελευθερώνει υψηλής συγκέντρωσης θρόμβους ιλύος στον αποδέκτη. Επιπλέον, υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να εμφανίζονται φαινόμενα απονιτροποίησης που προκαλούν άνοδο μεγάλων θρόμβων ιλύος στην επιφάνεια και την παράσυρσή τους στην γραμμή διάθεσης στον αποδέκτη. Πριν την εμφάνιση αυτών των φαινομένων επιβάλλεται ο καθαρισμός της δεξαμενής.

Καθαρισμός και επισκευή αυτόματης οριζόντιας εσχάρωσης

Καθαρισμός - επισκευή δεξαμενής καθίζησης και περιστρεφόμενου ξέστρου

Η δεξαμενή καθίζησης, όταν είναι σχεδιασμένη σωστά, διαχωρίζει επιτυχώς την αιωρούμενη ενεργό ιλύ από το επεξεργασμένο νερό. Η ιλύς λόγω του σχεδιασμού καθιζάνει στον πυθμένα της δεξαμενής. Επειδή όμως περιέχει ζωντανά μικρόβια που συνεχίζουν να μεταβολίζουν τροφή από την ιλύ παράγουν φυσαλίδες αερίων, που εγκλωβίζονται μέσα στην ιλύ. Εάν δεν ληφθεί πρόνοια θα παραχθεί ένας οριακός αριθμός φυσαλίδων, που θα σηκώσει λόγω άνωσης θρόμβους στην επιφάνεια και θα μολύνει το υπερχειλίζον υγρό με στερεά. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται θέτοντας σε συνεχή λειτουργία περιστρεφόμενο ξέστρο. Το ξέστρο επίσης παρασύρει και συλλέγει επιπλέοντα σκουπίδια από την υγρή επιφάνεια της δεξαμενής. Όταν απαιτείται, οι εργασίες επισκευής ξεκινούν αφού εκκενωθεί πλήρως η δεξαμενή καθίζησης. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η πρόσβαση των τεχνιτών στον πυθμένα, στα πλευρικά τοιχεία ή στον πύργο στήριξης και περιστροφής του ξέστρου.

Βιολογικοί καθαρισμοί

Στην χώρα μας είναι φανερό το πρόβλημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Αν και η νομοθεσία εδώ και δεκαετίες είχε θέσει σαφείς προδιαγραφές για την αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν τηρήθηκε όχι απλώς κατά γράμμα αλλά ούτε και κατά διάνοια από τους μηχανικούς κατασκευαστές και τους πολεοδομικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υπάρχει ρύπανση και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των ακτών και γενική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Δεν είναι λίγες οι περιοχές της χώρας μας που μαστίζονται από υγειονομικώς ακατάλληλα υπόγεια νερά γιατί αυτά έχουν ρυπανθεί με αμμωνιακά, νιτρώδη και νιτρικά ιόντα και μολυνθεί με επικίνδυνα μικρόβια σε μεγάλο βαθμό από τους απορροφητικούς βόθρους των σπιτιών εκτός από την ρύπανση που έχουν υποστεί με τα λιπάσματα. Δεν είναι λίγες οι αμμουδιές που χρωματίζονται από μεγάλου μήκους μαύρες λωρίδες (ένδειξη ότι υπάρχουν παραθαλάσσιοι βόθροι). Δεν είναι λίγες οι φορές που οι βόθροι στα χωριά χωρίς αποχετευτικά δίκτυα ξεχειλίζουν, τρέχουν λύματα στους δρόμους ή τα λύματα διαπέρασαν τους τοίχους του γείτονα. Επίσης δεν είναι λίγες οι ρεματιές που ανάμεσα στα άλλα κατάντησαν χαβούζα των περιμετρικών κατοικιών και έγιναν ζούγκλα από τις καλαμιές με κίνδυνο πλημμύρας σε έντονες βροχοπτώσεις. Είναι ευθύνη όλων να συμβάλλουμε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται απευθείας με τους κορυφαίους κατασκευαστές βιολογικών συστημάτων επεξεργασίας νερού-λυμάτων, απαραίτητων για την μονοκατοικία, το εξοχικό, για συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες τροφίμων, συσκευαστήρια κτλ. Επιπλέον, μπορούμε να σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε από την αρχή ένα σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που να ταιριάζει ακριβώς στα μέτρα του πελάτη μας. Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε με τους βιολογικούς καθαρισμούς είναι διπλό: Α) Καθαρισμός των λυμάτων, Β) Νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πότισμα. Έτσι επιτυγχάνεται ανακύκλωση σημαντικής ποσότητας νερού.

Λιποσυλλέκτες

Επαγγελματικοί λιποσυλλέκτες για όλες τις απαιτήσεις. Η συσσώρευση λίπους στις αποχετεύσεις των κτιρίων, είναι η κύρια αιτία που προκαλεί την φραγή τους. Αυτά τα προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο την καθημερινή λειτουργία των κουζινών και προκαλούν κινδύνους για την ασφάλεια των κτιρίων και την δημόσια υγεία. Με την εγκατάσταση ενός λιποσυλλέκτη, αυτά τα προβλήματα μπορούν να εκλείψουν. Η επιχείρησή μας μπορεί να σχεδιάσει και υλοποιήσει την εγκατάσταση μιας πλούσιας γκάμας απο λιποσυλλέκτες υψηλής ποιότητας και αντοχής. Οι ποικιλίες σε τύπους και διαστάσεις καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και βρίσκουν εφαρμογή από μία καντίνα έως και βιομηχανίες.

Διάβασε δειγματοληπτικούς κανονισμούς αποχέτευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Χριστόδουλος μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.

Διάβασε επίσης: