Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα υγρά απόβλητα από διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου εμφανίζουν αυξανόμενη συγκέντρωση σε λίπη και έλαια.

Τα λίπη και έλαια προκαλούν τη σταδιακή φραγή των σωληνώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και τη δημιουργία ενοχλητικών οσμών.

Μπορεί να προσβάλουν τα υλικά – εξαρτήματα των δικτύων αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

Όταν τα λίπη και έλαια εισέλθουν στις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών περιορίζουν σημαντικά την απόδοση των εγκαταστάσεων αυτών.

Συνεπώς, στις οικιακές εγκαταστάσεις εστίασης και πολύ περισσότερο στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις εστίασης, πρέπει να εγκαθίστανται συστήματα λιποσυλλεκτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα λίπη και έλαια που περιέχονται στα απόβλητα της πλύσης δεν θα εισέλθουν στο αποχετευτικό δίκτυο.

Ο λιποσυλλέκτης λειτουργεί βασιζόμενος στην διαφορά πυκνότητας των συστατικών των υγρών αποβλήτων της πλύσης.

Τα οργανικής προέλευσης λίπη και έλαια έχουν χαμηλότερη πυκνότητα και έτσι ανεβαίνουν στην επιφάνεια σχηματίζοντας ένα στρώμα ελαίων - λίπους.

Οι λιποσυλλέκτες διαστασιολογούνται, κατασκευάζονται, εγκαθίστανται, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1825-1, ΕΝ 1825-2 και DIN 4040-100.

Για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης η εγκατάσταση και χρήση λιποσυλλέκτη, σύμφωνες με τα παραπάνω πρότυπα, είναι υποχρεωτική από την υγειονομική διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις".

Την ίδια υποχρέωση συνεχίζει να προβλέπει το σχέδιο της νέας υγειονομικής διάταξης "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος)" που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 18-04-2016.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter