Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η μεταφορά επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων σε κέντρα συλλογής ή επεξεργασίας είναι μία "πράσινη" (περιβαλλοντική) δραστηριότητα, που κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια. Η μεταφορά των αποβλήτων χρειάζεται άδεια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι απαιτείται ειδικά για την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

Συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Πρώτη φάση:

Οι εργασίες στην πρώτη φάση περιλαμβάνουν έρευνα των απαιτήσεων για την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, δηλαδή:

 • Έρευνα για την ανεύρεση ασφαλιστικής εταιρείας που δέχεται να ασφαλίσει την δραστηριότητα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, με ποιους όρους, εάν οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με τους ελάχιστους όρους που θέτει η νομοθεσία και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση κατάλληλης ασφαλιστικής εταιρείας, θα γίνει έρευνα για το ποιος φορέας μπορεί να εκδώσει ισόποση εγγυητική επιστολή στο όνομα του ενδιαφερόμενου μεταφορέα
 • Έρευνα για την ανεύρεση πιστοποιημένου σύμβουλου ασφάλειας μεταφερόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, με ποιους όρους θα παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον απαιτούνται, και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ADR, εφόσον απαιτούνται, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων και με ποιο ενδεικτικό κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα για την ανεύρεση αδειοδοτημένου φορέα εναλλακτικής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ποιους όρους θέτει στην σύμβαση συνεργασίας και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα της αγοράς σχετικά με την κατανομή των αδειοδοτημένων επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λιπαντικών ελαίων, ως μεταφορείς ή ως παραλήπτες.

Το πλεονέκτημα της φάσης αυτής είναι ότι ο ενδιαφερόμενος μεταφορέας, με μικρό κόστος, μπορεί να εκτιμήσει εάν τον συμφέρει να προβεί στις απαιτούμενες δαπάνες και νόμιμες συμβάσεις για την έκδοση της άδειας ή όχι.

Δεύτερη φάση:

Εάν από την πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος μεταφορέας εκτιμήσει ότι συμφέρει να προχωρήσει στις απαιτούμενες δαπάνες ή νόμιμες συμβάσεις, τότε προχωρά στην δεύτερη φάση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Ο φάκελος θα περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση προς την Περιφέρεια ενδιαφέροντος ή στο Υπουργείο για πανελλαδικό ενδιαφέρον
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας αξίας 0,5εκ. ευρώ, για την κάλυψη τρίτων και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας
 • Εάν δεν βρεθεί ασφαλιστική εταιρεία που να κάνει τέτοια συμβόλαια, τότε χρειάζεται ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου.
 • Παράβολο, ύψους 300 ευρώ
 • Σύμβαση με πιστοποιημένο σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον απαιτείται
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών για όλους τους οδηγούς που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό έγκρισης ADR για όλα τα οχήματα που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον απαιτείται
 • Τεκμήρια ότι όλα τα οχήματα, που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό
 • Σύμβαση με φορέα εναλλακτικής διαχείρισης απόβλητων
 • Μελέτη της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία ανάμεσα στα άλλα θα περιγράφει και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
 • Υποβολή όλου του φακέλου στην αδειοδοτούσα αρχή για έλεγχο
 • Τυχούσες διορθώσεις – διευκρινήσεις που θα ζητηθούν από την αδειοδοτούσα αρχή
 • Επανυποβολή της μελέτης για έλεγχο και την αναπαραγωγή της εγκεκριμένης μελέτης για φύλαξη στην έδρα της επιχείρησης και στα οχήματα μεταφοράς

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων.

Δες επίσης:

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter