Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τα τέλη Ιουνίου του 2017 ταξινομούνται ως προς δύο παραμέτρους: την υγειονομική κατηγορία και το επίπεδο υγειονομικού κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει η επιχείρηση.

Κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επίπεδο υγειονομικού κινδύνου

Το επίπεδο του κινδύνου καθορίζεται από την φύση των διεργασιών, το μέγεθος και την κατηγορία πληθυσμού που εξυπηρετεί η επιχείρηση.

 1. Η φύση των διεργασιών αφορά
  1. To είδος των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ή διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταναλωτή
  2. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ. μικρές διεργασίες παρασκευής, κανένας χειρισμός, πολλοί σύνθετοι χειρισμοί στα τρόφιμα που παράγουν, που προετοιμάζουν και διαθέτουν σε διαφορετικούς χώρους από αυτόν της παραγωγής (μεγάλα εργαστήρια), ή που προετοιμάζουν και διαθέτουν άμεσα προς τελική κατανάλωση και που δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα στάδιο ή στο σύνολο των σταδίων της αλυσίδας παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση
  3. Την εφαρμοζόμενη επεξεργασία για τη μείωση ή την εξάλειψη των πιθανών κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιακών)
 2. Το μέγεθος της επιχείρησης αναφέρεται στη δυναμικότητα της παραγωγής, επεξεργασίας ή και διάθεσης τροφίμων και ποτών στους καταναλωτές
 3. Η κατηγορία πληθυσμού αφορά την ειδική ομάδα πληθυσμού στην οποία πιθανόν να ανήκουν οι εξυπηρετούμενοι καταναλωτές (π.χ. βρέφη, μαθητές, ασθενείς, κ.λπ.), αλλά και τον χώρο που τα τρόφιμα διατίθενται (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικά κυλικεία, νοσοκομεία, κ.λπ.)

Με βάση το επίπεδο κινδύνου, οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος διακρίνονται σε:

 1. Επίπεδο 1= χαμηλός κίνδυνος, υποχρεούνται να τηρούν διάγραμμα ροής διεργασιών
 2. Επίπεδο 2= μεσαίος κίνδυνος, υποχρεούνται να τηρούν διάγραμμα ροής και περιγραφική έκθεση διεργασιών
 3. Επίπεδο 3= υψηλός κίνδυνος, υποχρεούνται να τηρούν διάγραμμα ροής και περιγραφική έκθεση διεργασιών

Η περιγραφική έκθεση διεργασιών περιλαμβάνει:

 1. κάτοψη όλων των χώρων, την συγκρότηση, τον εξοπλισμό και τους χώρους των καθήμενων πελατών
 2. περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός κ.λπ.)
 3. αναφορά των προϊόντων κατά κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζεται η επιχείρηση
 4. περιγραφή του τρόπου παρασκευής, συσκευασίας και προσφοράς
 5. περιγραφή των σημείων ελέγχου και στη περίπτωση υψηλής επικινδυνότητας τροφίμου τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα κρίσιμα όρια (π.χ. θερμοκρασίες ψυγείων, θερμοθαλάμων κ.λπ.)

Το διάγραμμα ροής και η περιγραφική έκθεση θα είναι συνταγμένα - υπογεγραμμένα από εξειδικευμένο υγιεινολόγο.

Υγειονομική κατηγορία

Αφορά κάθε κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα που προσφέρει είτε τρόφιμα και ποτά ή παροχή υπηρεσιών.

 1. Παρασκευή - συσκευασία: Όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες, εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίμων και ποτών που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και ποτών ή μεταποίησης ή δραστηριότητες συσκευασίας τροφίμων και ποτών ή και τις δυο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό
 2. Διανομείς - Μεταφορείς: Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες διάθεσης πριν από το στάδιο της λιανικής πώλησης (ιδίως εισαγωγή, χονδρική πώληση, αποθήκευση κατά την χονδρική πώληση, χονδρεμπόριο πολλαπλών δραστηριοτήτων) σε συνθήκες-ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας-περιβάλλοντος. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να διανέμονται μη τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις.
 3. Λιανικό εμπόριο: Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής
 4. Μαζική εστίαση: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά, καθώς επίσης οι επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της επιχείρησής τους.
  1. Πλήρους γεύματος
  2. Πρόχειρου γεύματος
  3. Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
  4. Κέντρα διασκέδασης
  5. Κινητοί ή προσωρινοί χώροι
 5. Παροχή υπηρεσιών: Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις

Πίνακας ταξινόμησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΥΚ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Ε1-ΧΚ Αποθήκες τροφίμων ΔΙΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ε2-ΜΚ Καταστήματα χονδρικού εμπορίου cash και carry. ΔΙΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Οχήματα μεταφοράς ΔΙΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Χονδρεμπόριο ΔΙΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ε2-ΜΚ Ψυκτικές αποθήκες ΔΙΑΝΟΜΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ε1-ΧΚ Αυγοπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων - ποτών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε2-ΜΚ Ιχθυοπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Κάβα εμφιαλωμένων ποτών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Κατάστημα βιολογικών τροφίμων ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε2-ΜΚ Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομία ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Καφεκοπτείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε2-ΜΚ Κρεοπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Λαϊκές Αγορές ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Μηχανές αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Οπωροπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Παντοπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Περίπτερα ψιλικά ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πρατήριο ’ρτου ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πρατήριο ειδών γαλακτοπωλείου με παρασκευαστήριο ιδίας χρήσης ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο ιδίας χρήσης ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πρατήριο ειδών μπουγατσάδικου με παρασκευαστήριο ιδίας χρήσης ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πρατήριο ελαίων και λιπών ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πρατήριο έτοιμου φαγητού ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε1-ΧΚ Πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε2-ΜΚ Πτηνοπωλείο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα αμιγή πρατήρια άρτου ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα καφεκοπτεία ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πώληση τροφίμων - ποτών επί αυτοκινήτου ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Πώληση τυποποιημένων τροφίμων - ποτών σε εμπορικά καταστήματα ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ε2-ΜΚ Υπεραγορά τροφίμων ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αγορές ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Αεροπλάνα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε1-ΧΚ Αναψυκτήριο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε3-ΥΚ Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε2-ΜΚ Γαλακτοπωλείο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε2-ΜΚ Εστιατόριο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε2-ΜΚ Ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ιδρύματα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ίντερνετ καφέ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Καντίνες αυτοκινούμενες ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Καντίνες μη αυτοκινούμενες ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Ε3-ΥΚ Κατασκηνώσεις ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε1-ΧΚ Καφενείο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε2-ΜΚ Καφενείο Παραδοσιακό με παρασκευαστήριο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε1-ΧΚ Καφετέρια ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Κέντρα διασκέδασης ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε3-ΥΚ Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε1-ΧΚ Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε2-ΜΚ Κινητή καντίνα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Κλινική ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε2-ΜΚ Κυλικείο σχολείων ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε1-ΧΚ Λοιπά κυλικεία ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Λουκουματζίδικο για καθήμενους ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Μεζεδοπωλεία ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε1-ΧΚ Μπαρ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Μπαρ ανοιχτό open bar ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Μπουγατσατζίδικο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Μπυραρίες ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε3-ΥΚ Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ξενοδοχείο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ε2-ΜΚ Οβελιστήριο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε3-ΥΚ Οίκοι Ευγηρίας ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Ουζερί ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Πάγκοι ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Ε2-ΜΚ Παγωτοπωλείο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Ε3-ΥΚ Παιδικοί σταθμοί ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Πανηγύρια ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Περίπτερα εκθέσεων ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Ε2-ΜΚ Πιτσαρία ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Πλανόδιοι μικροπωλητές ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Πλατείες ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Πλοία ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Σκηνές ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Σνακ Μπαρ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε2-ΜΚ Ταβέρνα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Τουριστικές εγκαταστάσεις ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Τραίνα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
Τροχήλατα οχήματα εκθέσεων ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Υπαίθριο φαγητό street food ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Πλανόδιο - υπαίθριο εμπόριο
Ε2-ΜΚ Ψαροταβέρνα ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Ε2-ΜΚ Ψητοπωλείο ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΛΗΡΕΣ
Catering γενικά ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε2-ΜΚ Αρτοποιείο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε1-ΧΚ Εγκατάσταση περάτωσης έψησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε3-ΥΚ Μεταποιητικές δραστηριότητες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Παραγωγή και διάθεση αναψυκτικών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Παραγωγή και διάθεση εμφιαλωμένου νερού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Παραγωγή και διάθεση πάγου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Παραγωγή και διάθεση χυμών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Παραγωγή περιεκτών τροφίμων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε3-ΥΚ Παρασκευαστήριο παραδοσιακών προϊόντων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε3-ΥΚ Παρασκευαστήριο προϊόντων ζύμης και σφολιατοειδών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε3-ΥΚ Παρασκευαστήριο τροφίμων και ποτών catering με απευθείας διάθεση στον καταναλωτή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε2-ΜΚ Παρασκευή και πώληση σφολιατοειδών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ε2-ΜΚ Ζαχαροπλαστείο

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter