Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βο­ηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.

β) Παρακεταµόλη.

γ) Aντιισταµινικά δισκία.

δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).

ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).

στ) Aντιόξινα δισκία.

ζ) Σπασμολυτικά δισκία.

η) Αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide.

θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.

ι) Aντισηπτικό κολλύριο.

ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή.

ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.

ιγ) Γάντια.

ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.

ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατο­στών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.

ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).

ιζ) Bαµβάκι.

ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα.

ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη.

κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα.

κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα.

κβ) Tριγωνικός επίδεσµος.

κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος.

κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.

κε) Oξυζενέ.

κστ) Oινόπνευµα καθαρό.

κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).

κη) Γλωσσοπίεστρα.

κθ) Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter