Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βο­ηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.

β) Παρακεταµόλη.

γ) Aντιισταµινικά δισκία.

δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).

ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).

στ) Aντιόξινα δισκία.

ζ) Σπασμολυτικά δισκία.

η) Αντιδιαρροϊκά δισκία - Loperamide.

θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.

ι) Aντισηπτικό κολλύριο.

ια) Aντιϊσταµινική αλοιφή.

ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.

ιγ) Γάντια.

ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.

ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατο­στών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.

ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).

ιζ) Bαµβάκι.

ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 µέτρα.

ιθ) Tεµάχια λευκοπλάστη µε γάζα αποστειρωµένη.

κ) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,05 µέτρα.

κα) Eπίδεσµος 2,50 Χ 0,10 µέτρα.

κβ) Tριγωνικός επίδεσµος.

κγ) Aιµοστατικός επίδεσµος.

κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.

κε) Oξυζενέ.

κστ) Oινόπνευµα καθαρό.

κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).

κη) Γλωσσοπίεστρα.

κθ) Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter