Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Βασικός σκοπός του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει με αναλυτικό τρόπο τις διαδικασίες που χρειάζονται για την εξασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος στα ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υποδοχής, εστίασης, φιλοξενίας, ευεξίας έως και των διαδρόμων. Με αναλυτική περιγραφή αναπτύσσονται τα στάδια για τον προβλεπόμενο καθαρισμό σε κάθε πιθανή εστία μικροβίων. Επίσης, αναλύονται λεπτομερειακά τα απαραίτητα σχέδια/πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμόζει κάθε ξενοδοχείο, σύμφωνα με τη νομοθεσία όσον αφορά την προστασία από τον ιό Covid-19, παραθέτοντας τους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε υπηρεσία που παρέχεται. Ακόμα, παρουσιάζονται μέτρα προστασίας ειδικά για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και τι πρέπει να κάνει στις περιπτώσεις αυτές ο ξενοδόχος. Το προσωπικό του ξενοδοχείου οφείλει να γνωρίζει και να μπορεί να εφαρμόσει καλές πρακτικές για την εξασφάλιση της υγιεινής. Τέλος, αναφέρεται με ποιους τρόπους μπορούν να ενημερωθούν, αποτελεσματικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Greece Health First

Με την ολοκλήρωση του άρθρου οι αναγνώστες θα είναι σε θέση: να διακρίνουν τον ρόλο της υποχρέωσης του ξενοδοχειακού καταλύματος στην τήρηση Υγειονομικού Πρωτόκολλου, Σχεδίου Δράσης, καθώς και Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος, με βασικό άξονα την Προστασία της Δημόσιας Υγείας, να αναγνωρίσουν την εξέχουσα σημασία της συστηματικής εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτόκολλων για τα καταλύματα, να εφαρμόσουν προηγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής και την πρόληψη λοιμώξεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές στις υπηρεσίες φιλοξενίας και στην ικανοποίηση των αναγκών των ευπαθών πελατειακών ομάδων, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, να αξιοποιούν την πολιτική εμπιστευτικότητας του ξενοδοχείου σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών, στη βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Για την πρόληψη μετάδοσης ασθένειας με πολλαπλούς τρόπους μετάδοσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικότερες κατηγορίες προφυλάξεων. Το ξενοδοχείο, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωμένο να διαθέτει: Υγειονομικό Πρωτόκολλο, Σχέδιο Δράσης, καθώς και Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος με βασικό άξονα την Προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στο πλαίσιο του καθαρισμού και της απολύμανσης του περιβάλλοντος του ξενοδοχείου παρουσιάζονται τα Πρωτόκολλα καθαριότητας καθώς και τα ειδικά μέτρα υγιεινής στο ξενοδοχείο για τον Covid-19. Για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η συστηματική εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτόκολλων για τα καταλύματα κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε καλές πρακτικές για την ασφαλή εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων - ευαίσθητων επισκεπτών, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και πελάτες με περιορισμό κινητικότητας ή χρόνια νοσήματα. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) αναγνωρίζει τα δεδομένα, που αφορούν την υγεία, ως ειδική κατηγορία δεδομένων και παρέχει ορισμό για την ειδικού σκοπού προστασία των δεδομένων υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνάται η πολιτική εμπιστευτικότητας του ξενοδοχείου σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Τέλος, παρουσιάζονται βασικές πρακτικές διασφάλισης της τήρησης των μέτρων, καθώς και επικοινωνιακά μέσα προβολής των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οριοθετώντας αυτά τα θέματα σε έναν κανονισμό με την ονομασία Υγειονομικός Κανονισμός COVID-19, αυτός ο κανονισμός γίνεται μέρος του γενικότερου κανονισμού λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, όπως αυτά υποχρεώνονται να τον έχουν διαθέσιμο και σε εφαρμογή από τις διατάξεις περί κατάταξης σε αστέρια και κλειδιά (βλ. Κανονισμός λειτουργίας τουριστικού καταλύματος).

Είσαι απλός επισκέπτης. Η συνέχεια του περιεχομένου, με όλες του τις λεπτομέρειες και πληροφορίες, είναι διαθέσιμη μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ενημερωτικού Δελτίου. Αν είσαι ήδη χρήστης παρακαλούμε κάνε εισαγωγή στο σύστημα εδώ: Είσοδος

Υποενότητα 1: Πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής στο Ξενοδοχείο και ο Covid - 19

Πρόσθετες Προφυλάξεις

Πρωτόκολλο Καθαρισμού στο Ξενοδοχείο

Βασικοί χώροι & συχνότητα καθαρισμού

Σημεία συχνής επαφής

Χρήση Κλιματιστικών Μονάδων

Εξαερισμός - Μονάδες διαχείρισης αέρα

Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης

COVID-19 - Μέτρα προστασίας

Υποχρεώσεις Ξενοδοχείου

Υποχρεώσεις Προσωπικού

Σχέδιο Δράσης

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος

Ο ρόλος του ιατρού

Επισκέπτης με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού

Μέτρα Προστασίας για Reception

Μέτρα Προστασίας για Υπηρεσίες Καθαριότητας

Μέτρα Προστασίας για Υπηρεσίες Πλυντηρίων

Μέτρα Προστασίας για Υπηρεσίες Εστίασης

Υπηρεσίες ατομικών περιποιήσεων και άλλων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

Μέτρα Προστασίας για Πισίνες

Μέτρα Προστασίας για Άλλες Υπηρεσίες

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες

Υποενότητα 2: Καλές πρακτικές για την ασφαλή εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων-ευαίσθητων επισκεπτών

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ & COVID-19

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ –ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ?

ΓΕΝΙΚΑ

Άτομα Τρίτης Ηλικίας

Άτομα Τρίτης Ηλικίας & Yψηλές θερμοκρασίες

Ειδικά για ηλικιωμένους πελάτες και πελάτες με περιορισμό κινητικότητας

Ο πελάτης με χρόνιο καρδιολογικό πρόβλημα

Ο πελάτης με σακχαρώδη διαβήτη

Ο πελάτης με Αλλεργία ή Άσθμα

Υποενότητα 3: Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και η ιδιωτικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο

Προστασία οικονομικών δεδομένων

Τεχνολογικά ζητήματα

Δημόσια Υγεία

Πολιτική εμπιστευτικότητας

Υποενότητα 4: Οι 10 καλές πρακτικές για κάθε εργαζόμενο στο Ξενοδοχείο

10 Καλές Πρακτικές

Υποενότητα 5: Διαδικασίες διασφάλισης συμμόρφωσης του προσωπικού

Βασικές Πρακτικές

Υποενότητα 6: Πρακτικές επικοινωνίας των εφαρμοζόμενων μέτρων στα ενδιαφερόμενα μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Επικοινωνιακά μέσα προβολής των εφαρμοζόμενων πολιτικών

Βιβλιογραφία

πηγή πληροφοριών: ΕΟΔΥ - ΕΚΠΑ - ΕΙΠΑΥΥ.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter