Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Με αφορμή την πρόσφατη ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ περί γνωστοποίησης λειτουργίας επιχειρήσεων, ενδιαφέρον έχει να κάνουμε μία πλοήγηση εντός των ιστοσελίδων του συστήματος για να αποκτήσουμε μία εικόνα του τι θα μας ζητήσει το σύστημα. Επιλέξαμε ως επιχείρηση επίδειξης αυτή των τουριστικών καταλυμάτων.

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στον επισκέπτη επεξηγεί τι είναι η γνωστοποίηση, ενώ παράλληλα διαθέτει μενού επιλογών με ερωτοαπαντήσεις, επικοινωνία με τους υπεύθυνους του συστήματος και διαπιστευμένη είσοδο για εξουσιοδοτημένους χρήστες και επιχειρήσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 40) και στην με αριθμό οικ. 8592/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1750). Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014. Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Εφόσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Πατώντας το μπλε κουμπί Είσοδος εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας πληροφορεί ότι η διαπιστευμένη είσοδος για τις επιχειρήσεις θα γίνει μέσω του TAXIS.

Πατώντας το μπλε κουμπί Συνέχεια στο TAXISNET εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας ζητά τα διαπιστευτήρια εισόδου στο TAXIS.

Πατώντας το κουμπί Είσοδος εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας καλωσορίζει στις υπηρεσίες του TAXIS και ζητά να εξουσιοδοτήσουμε τον σέρβερ του Υπουργείου Οικονομίας.

Πατώντας το κουμπί Εξουσιοδότηση εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας επαναφέρει στο ΟΠΣ-ΑΔΕ ζητώντας να επιλέξουμε είδος δραστηριότητας (επιλέγουμε τουριστικό κατάλυμα).

Στην σελίδα τώρα εμφανίζονται κάποιες γενικές νομοθετικές απαιτήσεις για τα τουριστικά καταλύματα.

Πατώντας το μπλε κουμπί Δημιουργία εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, στην οποία το ΟΠΣ-ΑΔΕ μας ζητάει να καταχωρήσουμε στοιχεία σε 6 στάδια. Η σελίδα κάθε σταδίου εμφανίζεται είτε πατώντας το κουμπί Επόμενο ή το οριζόντιο μενού με το αντίστοιχο στάδιο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης ή της επιστροφής σε προηγούμενο στάδιο.

Στάδιο Α: Φορέας δραστηριότητας

Στάδιο Β: Θέση εγκατάστασης

Στάδιο ΓΑσκούμενη δραστηριότητα

Στάδιο ΔΚολυμβητικές δεξαμενές

Στάδιο ΕΠρόσθετες εγκαταστάσεις

Στάδιο τελευταίοΠαράρτημα

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος, με την βαθειά εξειδίκευσή της στις αδειοδοτήσεις και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα, μπορεί να σε βοηθήσει στην δημιουργία του φακέλου με τα δικαιολογητικά και την σωστή εγγραφή της επιχείρησής σου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. Συνεργάσου μαζί μας.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter