Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Με αφορμή την πρόσφατη ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ περί γνωστοποίησης λειτουργίας επιχειρήσεων, ενδιαφέρον έχει να κάνουμε μία πλοήγηση εντός των ιστοσελίδων του συστήματος για να αποκτήσουμε μία εικόνα του τι θα μας ζητήσει το σύστημα. Επιλέξαμε ως επιχείρηση επίδειξης αυτή των τουριστικών καταλυμάτων.

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στον επισκέπτη επεξηγεί τι είναι η γνωστοποίηση, ενώ παράλληλα διαθέτει μενού επιλογών με ερωτοαπαντήσεις, επικοινωνία με τους υπεύθυνους του συστήματος και διαπιστευμένη είσοδο για εξουσιοδοτημένους χρήστες και επιχειρήσεις.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 40) και στην με αριθμό οικ. 8592/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1750). Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014. Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Εφόσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Πατώντας το μπλε κουμπί Είσοδος εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας πληροφορεί ότι η διαπιστευμένη είσοδος για τις επιχειρήσεις θα γίνει μέσω του TAXIS.

Πατώντας το μπλε κουμπί Συνέχεια στο TAXISNET εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας ζητά τα διαπιστευτήρια εισόδου στο TAXIS.

Πατώντας το κουμπί Είσοδος εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας καλωσορίζει στις υπηρεσίες του TAXIS και ζητά να εξουσιοδοτήσουμε τον σέρβερ του Υπουργείου Οικονομίας.

Πατώντας το κουμπί Εξουσιοδότηση εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, η οποία μας επαναφέρει στο ΟΠΣ-ΑΔΕ ζητώντας να επιλέξουμε είδος δραστηριότητας (επιλέγουμε τουριστικό κατάλυμα).

Στην σελίδα τώρα εμφανίζονται κάποιες γενικές νομοθετικές απαιτήσεις για τα τουριστικά καταλύματα.

Πατώντας το μπλε κουμπί Δημιουργία εμφανίζεται η επόμενη σελίδα, στην οποία το ΟΠΣ-ΑΔΕ μας ζητάει να καταχωρήσουμε στοιχεία σε 6 στάδια. Η σελίδα κάθε σταδίου εμφανίζεται είτε πατώντας το κουμπί Επόμενο ή το οριζόντιο μενού με το αντίστοιχο στάδιο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης ή της επιστροφής σε προηγούμενο στάδιο.

Στάδιο Α: Φορέας δραστηριότητας

Στάδιο Β: Θέση εγκατάστασης

Στάδιο ΓΑσκούμενη δραστηριότητα

Στάδιο ΔΚολυμβητικές δεξαμενές

Στάδιο ΕΠρόσθετες εγκαταστάσεις

Στάδιο τελευταίοΠαράρτημα

Η επιχείρηση Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος, με την βαθειά εξειδίκευσή της στις αδειοδοτήσεις και τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα, μπορεί να σε βοηθήσει στην δημιουργία του φακέλου με τα δικαιολογητικά και την σωστή εγγραφή της επιχείρησής σου στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. Συνεργάσου μαζί μας.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter