Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ακολουθεί πίνακας με τα έντυπα που αναπτύσσουμε σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας καλλυντικών - φαρμάκων για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 22716 της επιχείρησης.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

 

Είδος Τίτλος
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών
Υγιεινή & Ασφάλεια Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια - Διαχείριση κινδύνου
Υγιεινή & Ασφάλεια Διεργασία απομάκρυνσης αποβλήτων
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία διαχείρισης ατυχημάτων
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία πρώτων βοηθειών
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαχείριση κηλίδων αίματος και βιολογικών υγρών σώματος
Υγιεινή & Ασφάλεια Έκθεση σε αιμογενή παθογόνα
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία καθαρισμού κτιρίου
Υγιεινή & Ασφάλεια Συστημικό σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης
Υγιεινή & Ασφάλεια Μητρώο περιβαλλοντικών πτυχών
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαχείριση πυρασφάλειας
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία έγκρισης καυτών εργασιών
Υγιεινή & Ασφάλεια Αναγνώριση κινδύνου και αναφορές διερεύνησης ατυχημάτων
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία πρώτων βοηθειών
Υγιεινή & Ασφάλεια Βιομηχανική δειγματοληψία για αερογενείς ρυπαντές
Υγιεινή & Ασφάλεια Γενική διαδικασία ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
Υγιεινή & Ασφάλεια Διαδικασία επαγγελματικής ιατρικής υποστήριξης
Υγιεινή & Ασφάλεια Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια - Εκπαίδευση
Υγιεινή & Ασφάλεια Ασφάλεια διεργασιών
Υγιεινή & Ασφάλεια Υγειονομική δειγματοληψία στην βιομηχανία
Υγιεινή & Ασφάλεια Επιλογή μέσων ατομικής προστασίας
Υγιεινή & Ασφάλεια Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια - Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου
Εργαστήριο Χρονικός επανέλεγχος πρώτων υλών
Εργαστήριο Πολιτικές βαθμονόμησης εργαστηριακού εξοπλισμού
Εργαστήριο Αρχειοθέτηση εργαστηριακής τεκμηρίωσης
Εργαστήριο Διαχείριση ουσιών αναφοράς
Εργαστήριο Δημιουργία πιστοποιητικού ανάλυσης
Εργαστήριο Διαχείριση αντιδραστηρίων ανάλυσης
Εργαστήριο Διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων
Εργαστήριο Διατήρηση εργαστηριακών δειγμάτων
Εργαστήριο Έγκριση εργαστηριακού προμηθευτή
Εργαστήριο Διερεύνηση εργαστηριακών αποτελεσμάτων εκτός ορίων
Εργαστήριο Εργαστηριακές δοκιμές πρώτων υλών και τεκμηρίωση
Εργαστήριο Προετοιμασία και συντήρηση πρωτοκόλλων σταθερότητας (φάρμακα)
Εργαστήριο Διαδικασία σταθερότητας και έλεγχος δοκιμής (φάρμακα)
Εργαστήριο Προετοιμασία διαλυμάτων απολύμανσης για χρήση στην παραγωγή και στην αποστείρωση
Εργαστήριο Αναπαραγωγισιμότητα HPLC, αποδοτικότητα στήλης και οδηγίες δοκιμών
Εργαστήριο Διαδικασία ανάπτυξης και επαλήθευσης μεθόδου HPLC
Εργαστήριο Έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών διεργασιών και τελικού προϊόντος
Εργαστήριο Οργάνωση και καθαρισμός εργαστηριακών υαλικών
Εργαστήριο Οργάνωση και καθαρισμός εργαστηριακών υαλικών
Εργαστήριο Εξειδίκευση εργαστηριακών οργάνων
Εργαστήριο Διαδικασία διαχείρισης της σταθερότητας
Εργαστήριο Διαδικασία επαλήθευσης αναλυτικών δοκιμών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία εισόδου στην αποστειρωμένη περιοχή εμφιάλωσης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασίες επαλήθευσης ασηπτικής ενδυμασίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία καταγραφής μικροβιολογικών δεδομένων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Καταστροφή βιολογικών αποβλήτων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αποφυρογένεση υαλικών στον φούρνο
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Προετοιμασία υλικών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία ασηπτικής εμφιάλωσης και δοκιμής ακεραιότητας σε διαρροές
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Οδηγός ασηπτικής εμφιάλωσης και δοκιμής ακεραιότητας σε διαρροές
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία υγειονομικής παρακολούθησης εγκαταστάσεων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία μικροβιολογικής δοκιμής σε θαλάμους στρωτής ροής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Μικροβιολογική παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία δοκιμής στειρότητας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Προσδιορισμός θερμικής αντοχής σπόρων οργανισμών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αναγνώριση γένους και είδους μικροοργανισμών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Καταμέτρηση πληθυσμού σε μη αποστειρωμένες πρώτες ύλες
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Δοκιμή βακτηριακής ενδοτοξίνης - Μέθοδος Gel Clot
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Μέθοδος δοκιμής βακτηριακής ενδοτοξίνης kCA
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αποθηκευμένα αιωρήματα μικροοργανισμών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία αποστειρωμένης δειγματοληψίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Μικροβιολογική δοκιμή συμπιεσμένων αερίων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Επαλήθευση μεθόδου Gel Clot
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαδικασία διερεύνησης και επανάληψης δοκιμής για εκτός ορίων αποτελέσματα
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αναλυτής TOC - Λειτουργία και βαθμονόμηση
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Δοκιμή επιμόλυνσης IPA (Isopropyl Alcohol)
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Έλεγχος μεθόδων μικροβιολογικών δοκιμών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαχείριση δειγμάτων δοκιμής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τεκμηρίωση απαιτήσεων για την επαλήθευση μεθόδου μικροβιολογικής δοκιμής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Συντήρηση μικροβιακών καλλιεργειών
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Επιλογή αποτελεσματικών μέσων απολύμανσης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Αρχική διερεύνηση αποτελεσμάτων εκτός ορίων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Καλές εργαστηριακές πρακτικές
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διαχείριση διαλυτών και αντιδραστηρίων
Χώρος Παραγωγής Απαιτούμενη ενδυμασία
Χώρος Παραγωγής Ευθύνες και μέθοδοι καθαρισμού
Χώρος Παραγωγής Διαδικασία εργοστασιακού καθαρισμού
Χώρος Παραγωγής Έλεγχος εντομοκτονίας
Χώρος Παραγωγής Εργοστασιακές ξεναγήσεις επισκεπτών
Χώρος Παραγωγής Βιβλία παραγωγής
Χώρος Παραγωγής Οργάνωση συσκευασίας
Χώρος Παραγωγής Διαδικασία ασφαλούς σήμανσης εξοπλισμού
Χώρος Παραγωγής Διαδικασίες για έγκριση, άνοιγμα και καθαρισμό γραμμής
Χώρος Παραγωγής Διαδικασία συμφωνίας εξαρτημάτων και προϊόντων
Χώρος Παραγωγής Κατασκευή, λειτουργία και καθαριότητα (υπόδειγμα για μηχανή συσκευασίας ταμπλετών)
Χώρος Παραγωγής Οδηγία συσκευασίας ταμπλετών (υπόδειγμα παραγωγής και συσκευασίας)
Χώρος Παραγωγής Προγραμματισμός γραμμών παραγωγής
Χώρος Παραγωγής Διαδικασία δοκιμής διαρροής υπό κενό
Χώρος Παραγωγής Έλεγχος και βαθμονόμηση ζυγαριάς
Χώρος Παραγωγής Υπόδειγμα λειτουργίας αυτόματης ζύγισης τελικού προϊόντος
Χώρος Παραγωγής Υπόδειγμα συσκευασίας ταμπλετών, δοκιμή έναρξης και επεξεργασίας
Χώρος Παραγωγής Υπόδειγμα δειγματοληψίας για δοκιμή συσκευασμένων ταμπλετών από εργαζόμενους στην παραγωγή
Χώρος Παραγωγής Διαδικασία επιστροφής υλικών συσκευασίας
Αποθήκες Αποδεικτικό εισερχόμενων υλών
Αποθήκες Διαχείριση εισερχόμενων πρώτων υλών
Αποθήκες Διαχείριση ζητημάτων, επιστρεφόμενων, απορριπτόμενων
Αποθήκες Μεταφορά υλών από την αποθήκη
Αποθήκες Διαχείριση αποθήκης
Αποθήκες Περιοχές και τοποθεσίες αποθήκευσης
Αποθήκες Μεταφορά τελικών προϊόντων σε καραντίνα και αποθήκη διανομής
Αποθήκες Δειγματοληψία πρώτων υλών
Αποθήκες Δειγματοληψία εκτυπωμένων υλικών
Αποθήκες Διαδικασία ασφαλούς τοποθέτησης σε ράφια
Αποθήκες Λειτουργία κλαρκ στην αποθήκη
Αποθήκες
Αποθήκες
Αποθήκες

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter