Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι η μικρότερη μορφή της βιομηχανίας ή της βιοτεχνίας που μπορεί να συναντηθεί στην ελληνική επικράτεια. Αν και υπάγεται στον γενικότερο όρο χρήσης γης "Βιομηχανία - Βιοτεχνία", που απαγορεύεται να λειτουργεί εντός πόλεων ή οικισμών, πιθανόν κατά τόπους να υπάρχουν εξαιρέσεις επιτρεπόμενης λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων εντός αυτών των πόλεων ή οικισμών, μόνο όμως στην πιο ήπια μορφή τους, δηλαδή ως επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Αφορμή για το άρθρο αυτό στάθηκε πλήθος ερωτήσεων, που δεχθήκαμε σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης των επαγγελματικών εργαστηρίων. Το άρθρο δεν γράφτηκε για να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεχθήκαμε, γράφτηκε για να δείξει την ανάγκη συνεργασίας κάθε ενδιαφερόμενου με έναν εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο καταρχήν και με έναν εξειδικευμένο μηχανικό αδειοδοτήσεων στη συνέχεια, πιθανόν αυτά τα δύο πρόσωπα να ταυτίζονται με ένα. Διότι είναι τόσα πολλά τα θέματα στα οποία θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και να αποκτηθεί γνώση, που δεν επιλύονται κάνοντας 10 τηλέφωνα σε 10 διαφορετικά γραφεία. Όσα τηλέφωνα και να κάνει ο ενδιαφερόμενος το μόνο που θα καταφέρει είναι να μπερδευτεί.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Πρωταρχική απαίτηση

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να διακρίνει κάποιον ενδιαφερόμενο για επαγγελματικό εργαστήριο είναι η καλή γνώση της παραγωγής του προϊόντος και η αγάπη του για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να παράγει, τότε μπορεί να πάρει με την σειρά όλα τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διεξάγονται κατά τόπους και να επιλέξει για παρακολούθηση εκείνο που θα του κάνει κλικ. Πέρα από τις μεθόδους παραγωγής θα μάθει ποιές είναι οι πρώτες ύλες, ποιές οι δευτερεύουσες ύλες, ποιές ύλες απαγορεύονται και λοιπά θέματα νομοθεσίας. Θα πρέπει να συνεχίσει μετά σε έρευνα αγοράς υλών για να μάθει τους προμηθευτές, τις τιμές τους, τις προδιαγραφές των υλών και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας τους (MSDS).

Δεύτερη απαίτηση

Ο υποψήφιος μελλοντικός παραγωγός θα πρέπει να σαρώσει την ελληνική αγορά με σκοπό να βρει έλληνες κατασκευαστές ή εμπορικούς αντιπροσώπους για να ενημερωθεί σχετικά με τον παραγωγικό εξοπλισμό και τις τιμές του, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στην δική του παραγωγική εργασία. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχάσει να πάρει μαζί του τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού. 

Τρίτη απαίτηση

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να πληρώσει τον τεχνικό σύμβουλο για την εκπαίδευση και πληροφόρηση που θα του παράσχει. Η εκπαίδευση είναι συμβουλευτική και ενημερωτική σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην χωροθέτηση ή προχωροθέτηση της εγκατάστασης. Η εκπαίδευση αυτή είναι άκρως αναγκαία αφού μέσα από αυτήν θα παρασχεθούν πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει τις απαιτήσεις του νομοθέτη καθώς και πιθανά σημεία που μπορεί να "στραβώσει" η δουλειά. Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος θα παράσχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες στον τεχνικό σύμβουλο για να μπορέσει να χαρακτηρήσει την δραστηριότητα, τέτοιες πληροφορίες είναι:

  • είδος της δραστηριότητας
  • πρώτες ύλες
  • κατάλογος μηχανημάτων
  • δυναμικότητα της παραγωγής
  • απόβλητα

Μέσα από αυτές τις πληροφορίες, ο τεχνικός σύμβουλος θα κατατάξει την δραστηριότητα σε κατηγορία όχλησης, σε περιβαλλοντική κατηγορία και θα δει αν μπορεί να σταθεί ως επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης και αν ναι μέχρι ποια όρια. Κάποιες φορές, η ισχύς των μηχανημάτων, ορισμένες πρώτες ύλες ή αυτή καθαυτή η δραστηριότητα αποτρέπουν τον χαρακτηρισμό της δραστηριότητας ως επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης. Η γνώση αυτή από μόνη της είναι πολύ σημαντική αφού μπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να λάβει τις αποφάσεις του: να συνεχίσει σε επόμενο στάδιο ή να σταματήσει εδώ. Το κέρδος είναι τεράστιο, αφού υπάρχουν ουκ ολίγες περιπτώσεις επενδύσεων που "στράβωσε" η αδειοδότησή τους ενώ είχαν επενδυθεί ήδη πολλά χρήματα, προφανώς από εξαρχής εσφαλμένες επιλογές - παροτρύνσεις χωρίς σοβαρή συμβούλευση - καθοδήγηση.

Τι γίνεται όταν ο ενδιαφερόμενος θέλει να συστεγάσει 2η και 3η δραστηριότητα ή γενικά πολλαπλές δραστηριότητες; Εδώ φαίνεται πραγματικά η αξία της συμβουλευτικής εργασίας αυτού του σταδίου, θα αξιολογηθούν όλες οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα, μία προς μία, και στο τέλος η δραστηριότητα με την χειρότερη - πιο επικίνδυνη - πιο σοβαρή κατάταξη θα συμπαρασύρει όλες τις υπόλοιπες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εξαιτίας κάποιας δραστηριότητας, όλες μαζί δεν επιτρέπεται να συστεγαστούν σε επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης, αν και όλες οι υπόλοιπες θα μπορούσαν. Πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφόρηση του συμβούλου προς τον ενδιαφερόμενο για να τον βοηθήσει να λάβει σωστές σχετικές αποφάσεις.

Τι έξτρα επίπτωση μπορεί να έχουν οι επιλογές του ενδιαφερόμενου στην διαδικασία αδειοδότησης; Μπορεί να γίνει η αδειοδότηση με την μέθοδο της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης χωρίς προέλεγχο και με πιθανότητα ελέγχου 20% μετά την λειτουργία; Ή θα γίνει αδειοδότηση με την παλιά μεθοδολογία και προέλεγχο σε κάθε βήμα - στάδιο;

Τέταρτη απαίτηση

Σε αυτό το στάδιο ο σύμβουλος θα εξετάσει δύο θέματα: την δόμηση και την πυρασφάλεια. Αν και μερικά ζητήματα της πυρασφάλειας μπορεί να εξεταστούν στο προηγούμενο στάδιο, ο νομοθέτης έχει εξαρτήσει την πυρασφάλεια με την δόμηση. Δηλαδή, άλλη νομοθεσία για τα υφιστάμενα κτίρια και άλλη για τα νέα κτίρια. Ο σύμβουλος πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για τις απαιτήσεις της δόμησης ανάλογα με την ύπαρξη κτιρίου ή την κατασκευή καινούριου, τις διαφορές των απαιτήσεων για εντός ή εκτός σχεδίου, τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν τα υφιστάμενα κτίρια κλπ. Από την πολεοδομική νομοθεσία και τυχούσα άλλη νομοθεσία (πχ υγειονομική, κτηνιατρική κλπ) θα πρέπει να συλλεχθούν οι ελάχιστες επιφάνειες ανά άτομο, ύψη ορόφων, φωτισμοί, αερισμοί κλπ. Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να καταταχθούν σε κατηγορία πυρασφάλειας για να προσδιοριστεί η πιο επικίνδυνη συμπαρασύρουσα κατηγορία. Για την κατηγορία αυτή θα πρέπει να προσδιοριστούν οι δείκτες πυραντίστασης των τοίχων, οι έξοδοι κινδύνου, τα ελάχιστα πλάτη των διαδρόμων - θυρών, οι ελάχιστοι απαιτούμενοι εξοπλισμοί ενεργούς πυροπροστασίας κλπ. Από όλη αυτή την συλλογή τεχνικών πληροφοριών, κάποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό σχεδιασμό διαμερισμάτωσης της δραστηριότητας. Αυτός είναι και ο τελικός στόχος του τεχνικού σύμβουλου, συνδυάζοντας τις γνώσεις του και την μεθοδικότητά του με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου, να παράγει ένα σχέδιο μπούσουλα ώστε να δει ο ενδιαφερόμενος πως αποτυπώνεται σε σχέδιο εγκατάστασης δύο διαστάσεων, αυτό που επιθυμεί.

Πέμπτη απαίτηση

Ένας ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε καινούρια κατασκευή (αγορά γεωτεμαχίου + ανοικοδόμηση) ή μίσθωση υφιστάμενου κτιρίου, ξέρει ότι η νέα κατασκευή κοστίζει πολύ περισσότερο από την μίσθωση, αποφασίζει όμως και με διάφορα άλλα ποιοτικά κριτήρια π.χ. να κάνει νέα κατασκευή διότι αξιολογεί θετικά την ύπαρξη πολλών ελευθεριών σε αυτή την επιλογή. Και εδώ όμως χρειάζεται να γίνει έρευνα για να αξιολογηθούν μέχρι ποιο βαθμό φτάνουν οι ελευθερίες. Εν τέλει θα πρέπει να αποφασίσει μέσα από καλή πληροφόρηση αν θα πάει σε νέο ή υφιστάμενο κτίριο. Ειδικά για τους ενδιαφερόμενους για υφιστάμενα κτίρια κρίνεται ότι αυτή η συμβουλευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά ευεργετική, διότι έχουν παραμάσχαλα το σχέδιο και έχουν ενημερωθεί τι να προσέξουν στο κτίριο που αξιολογούν και τι δικαιολογητικά να ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες. Δεν κατέχει ή αρνείται να δώσει ο ιδιοκτήτης ένα σημαντικό για την αδειοδότηση έγγραφο (;), τότε φεύγεις, πας αλλού, εκτός και αν θέλεις να εγκατασταθείς και δουλέψεις παράνομα με κατεβασμένα τα ρολά, χωρίς άδεια, οπότε τζάμπα το συζητάμε...

Σε αυτό το σημείο, εσύ που εφάρμοσες την συμβουλευτική του τεχνικού συμβούλου και με βάση αυτή βρήκες το κτίριο που σου κάνει, ίσως είσαι έτοιμος να συνεργαστείς με τον εξειδικευμένο μηχανικό αδειοδότησης, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται με τον τεχνικό σύμβουλο. Αν όμως τύχει η περιβαλλοντική κατάταξη της δραστηριότητας να γίνεται και βάσει μοριοδότησης κριτηρίων θέσης, τότε οφείλεις να επανεξετάσεις την κατάταξη για τυχούσες αλλαγές στην διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της αδειοδότησης είναι μια συνεχής διαδικασία εφαρμογής επιλογών, ελέγχου των επιπτώσεων και διόρθωσης των επιλογών μέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Καλή συνέχεια και επιτυχία.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter