Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πριν από 10 χρόνια, περίπου, σε κάθε νομό της χώρας ίσχυαν περιοριστικά μέτρα ανόρυξης νέων γεωτρήσεων και χρήσης νερού από υφιστάμενες. Τα μέτρα ήταν στο επίπεδο του νομού χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γειτονιές των άλλων νομών. Σήμερα, ισχύουν νέα μέτρα, περισσότερο λογικά, διότι προκύπτουν από την θεώρηση των αναγκών σε επίπεδο υδρολεκάνης. Πρόκειται για τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων λεκανών απορροής που μπορεί να περιλαμβάνουν νομούς από την ίδια ή διαφορετικές περιφέρειες. Πως αυτά τα σχέδια μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία έκδοσης άδειας για μια γεώτρηση;

Παγκόσμια χρήση νερού

Δικαιώματα πάνω στο νερό

Ο νομοθέτης βλέπει το νερό ως φυσικό πόρο, μη ανανεώσιμο και ως δημόσιο αγαθό. Γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στο νερό. Συνεπώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας πως ακόμα και αν είμαστε κάτοχοι μιας γεώτρησης, αυτό δεν σημαίνει ότι το νερό που αντλείται από αυτήν είναι ιδιοκτησία μας και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όπως μας αρέσει.

Μας επιτρέπει όμως να επιδιώξουμε την απόδειξη του δικαιώματος να εξυπηρετήσουμε κάποιες ανάγκες μας, όπως σε ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, ενέργεια, αναψυχή, ορίζοντας τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο νομοθέτης γνωρίζει αυτή την στιγμή πόσο νερό υπάρχει διαθέσιμο για να καλύψει τις ανάγκες μας. Όπως επίσης γνωρίζει σε ποιές περιοχές τα νερά είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα για ανθρώπινη χρήση. Το ίδιο πράγμα θα γνωρίζει και μετά από 10, 20 ή περισσότερα χρόνια. Εκείνο όμως που δεν θα γνωρίζει είναι πως αναλύονται οι μεταβολές στην ποσότητα του νερού. Δηλαδή ποιοι, πόσο νερό χρησιμοποίησαν και σε τι είδη χρήσης το κατανάλωσαν.

Εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας (ΕΜΣΥ)

Όταν υπάρχει αυτή η γνώση τότε μόνο μπορεί να εφαρμοστεί μια δίκαιη πολιτική διαχείρισης και προστασίας των νερών μας. Έτσι λοιπόν, ο νομοθέτης πλέον απαιτεί να εμφανιστούν όλοι οι κάτοχοι των γεωτρήσεων και να δηλώσουν τα στοιχεία της γεώτρησης στο ΕΜΣΥ.

Εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας

Στην προηγούμενη εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή των γεωτρήσεων στην χώρα μας αυτή τη στιγμή (μπες να δεις Εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας ). Φαντάζει εντυπωσιακός ο αριθμός τους ε; Μην μας ξεγελάει όμως το μέγεθος των κουκίδων, αυτές είναι κυρίως οι γεωτρήσεις των δήμων και λίγες ιδιωτικές, που έχουν δηλωθεί στο ΕΜΣΥ. Αυτές οι γεωτρήσεις από μόνες τους δεν δικαιολογούν την σπατάλη του νερού που έχει καταγραφεί. Συνεπώς, ο πραγματικά αναμενόμενος αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Στη νέα περίοδο που διανύουμε, ο κάτοχος γεώτρησης, που δεν την έχει δηλώσει στο ΕΜΣΥ, θεωρείται εκ των πραγμάτων παραβάτης και δια του λόγου αυτού καλείται να πληρώσει ένα μικρό πρόστιμο (κάτω από 500 ευρώ) κατά την διάρκεια δήλωσης στο ΕΜΣΥ. Αυτό το μικρό πρόστιμο είναι ένα συγχωροχάρτι που δίνει χρόνο στον κάτοχο να προετοιμαστεί για να αδειοδοτήσει την χρήση του νερού. Ακόμα καλύτερα, εφόσον ο κάτοχος της γεώτρησης δεν θέλει να χρησιμοποιήσει την γεώτρηση, μπορεί να την δηλώσει στο ΕΜΣΥ ως αδρανή για να ησυχάσει μια και καλή.

Προετοιμασία άδειας χρήσης νερού

Ο κάτοχος της γεώτρησης και οι χρήστες του νερού της γεώτρησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρωταρχικά απαιτούνται:

  • συνεργασία
  • συναίνεση
  • σοβαρότητα
  • σεβασμός

προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την άδεια της γεώτρησης.

Η έλλειψη σεβασμού προς τις διαδικασίες, που επιδεικνύονταν στο παρελθόν, με σκοπό να τελειώνει η διαδικασία γρήγορα και θετικά δεν χωρεί πλέον. Η επίσημη διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, μεσολαβούν δηλαδή δύο ελεγκτικές υπηρεσίες, πάνω στις οποίες κανείς δεν έχει οποιαδήποτε εξουσία προκειμένου να επηρεάσει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Με βάση αυτά κατά νου, οι ενδιαφερόμενοι, επιπλέον θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν αδειοδοτούνται όλες οι περιπτώσεις.

Δια του λόγου αυτού και προκειμένου να αποφύγουν έξοδα, που δεν θα τους φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να αναζητήσουν κάποιον ειδικό στο θέμα τεχνικό, ο οποίος θα τους βοηθήσει να γνωρίσουν τις πιθανότητες επιτυχίας της αδειοδότησης. Ουδείς βέβαια μπορεί να εγγυηθεί 100% για την επιτυχία, αφού η αδειοδότηση εγκρίνεται όχι από τον τεχνικό αλλά από την αδειδοτούσα αρχή.

Αδειοδότηση, εύκολη υπόθεση ή υπόθεση δικαστηρίου;

Το γεγονός ότι ο νομοθέτης έδωσε το δικαίωμα στην αδειδοτούσα αρχή να αποφασίζει αιτιολογημένα για το αν δωθεί η άδεια γεώτρησης ή όχι στους ενδιαφερόμενους καθιστά πολλές περιπτώσεις αδειών ισοδύναμες με δικαστικές υποθέσεις. Ο δικαστής είναι η αδειοδοτούσα αρχή και ο δικηγόρος είναι ο τεχνικός. Όπως λοιπόν στις δικαστικές υποθέσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος να χάσει την υπόθεση, έτσι και στην άδεια της γεώτρησης μπορεί να χάσει ή να μην αποκτήσει το δικαίωμα στην χρήση του νερού.

Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, ούτε και το ίδιο δύσκολες. Ποιές περιπτώσεις όμως είναι δύσκολες και πως μπορούν να αναγνωριστούν πριν προχωρήσει στην φάση της αδειοδότησης ο ενδιαφερόμενος; Θα αναφέρουμε μία ανάμεσα στις πολλές:

  • γεώτρηση χωρίς προηγούμενη άδεια, χωρίς δήλωση στο ΕΜΣΥ, εντός λεκάνης απορροής που βρίσκεται στα κόκκινα.

Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων

Στην προηγούμενη και την επόμενη εικόνες φαίνονται οι κόκκινες ζώνες στην χώρα μας (μπες να δεις Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων ). Πρόκειται για χάρτη που προέκυψε ως αποτέλεσμα της σύνθεσης όλων των διαχειριστικών σχεδίων υδατικών πόρων υδρολεκανών της χώρας και είναι κάτι ζωντανό αφού αναθεωρείται με βάση τα νέα δεδομένα παρακολούθησης από κάθε περιοχή.

Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων

Αυτή η περίπτωση, τα "κόκκινα" δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει δύσκολη υπόθεση αφού η αδειοδοτούσα αρχή ανάμεσα στα άλλα θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλους τους περιορισμούς του σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων της λεκάνης απορροής στην οποία βρίσκεται η γεώτρηση. Κάθε λεκάνη απορροής έχει το δικό της σχέδιο, το οποίο αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες και πολλούς χάρτες. Εάν τα μέτρα προστασίας της λεκάνης απορροής και οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις από τα μέτρα έρχονται σε αντίθεση με την ύπαρξη και λειτουργία της γεώτρησης, τότε η γεώτρηση πολύ πιθανώς δεν αδειοδοτείται.

Αυτά και άλλα παρόμοια λοιπόν καλείται να εντοπίσει ο τεχνικός προκειμένου να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο στις αποφάσεις του. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει υπόψη του πως κάθε ημέρα καθυστέρησης εγγραφής στο ΕΜΣΥ αποτελεί λόγο εμφάνισης κάποιας άλλης γεώτρησης στην περιοχή, η οποία να αφαιρεί λόγω απόστασης το δικαίωμα λειτουργίας στην δική του.

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση να σε βοηθήσει να κατανοήσεις σε τι κατάσταση βρίσκεσαι και τι πιθανότητες έχεις να λάβεις άδεια γεώτρησης από την υπηρεσία. Επιπλέον, μπορούμε να αναλάβουμε πλήρως την διαδικασία αδειοδότησης, εφόσον αποφασίσεις να προχωρήσεις στην άδεια γεώτρησης.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter