Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πέρασαν 14 χρόνια από την αρχική δημοσίευση και δεν φανταζόμασταν ότι από τότε η δουλειά αυτή θα γινόταν σημείο αναφοράς για άλλες 124 μεταγενέστερες δημοσιεύσεις μέχρι σήμερα παγκοσμίως (11-02-2021).

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Πρόκειται για την δημοσιευμένη εργασία με τίτλο "Arsenic speciation and uranium concentrations in drinking water supply wells in Northern Greece: Correlations with redox indicative parameters and implications for groundwater treatment", που συντάχθηκε από τους Ioannis A Katsoyiannis, Stephan J Hug, Adrian Ammann, Antonia Zikoudi, Christodoulos Hatziliontos.

Global threat of arsenic in groundwater

J Podgorski, M Berg - Science, 2020 - science.sciencemag.org
Naturally occurring arsenic in groundwater affects millions of people worldwide. We created
a global prediction map of groundwater arsenic exceeding 10 micrograms per liter using a
random forest machine-learning model based on 11 geospatial environmental parameters …

Identifying and quantifying the intermediate processes during nitrate-dependent iron (II) oxidation

J Jamieson, H Prommer, AH Kaksonen… - … science & technology, 2018 - ACS Publications
Microbially driven nitrate-dependent iron (Fe) oxidation (NDFO) in subsurface environments
has been intensively studied. However, the extent to which Fe (II) oxidation is biologically
catalyzed remains unclear because no neutrophilic iron-oxidizing and nitrate reducing …

Development and application of the thermodynamic database PRODATA dedicated to the monitoring of mining activities from exploration to remediation

PE Reiller, M Descostes - Chemosphere, 2020 - Elsevier
A growing demand exists on the monitoring of both uranium mining activities and their
environmental impacts. In order to help understanding and modelling both these aspects, a
thermodynamic database dedicated to uranium mining activities is developed: the …

Opportunities for groundwater microbial electro‐remediation

N Pous, MD Balaguer, J Colprim… - Microbial …, 2018 - Wiley Online Library
Groundwater pollution is a serious worldwide concern. Aromatic compounds, chlorinated
hydrocarbons, metals and nutrients among others can be widely found in different aquifers
all over the world. However, there is a lack of sustainable technologies able to treat these …

Making Fe0-based filters a universal solution for safe drinking water provision

E Naseri, AI Ndé-Tchoupé, HT Mwakabona… - Sustainability, 2017 - mdpi.com
Abstract Metallic iron (Fe 0)-based filtration systems have the potential to significantly
contribute to the achievement of the United Nations (UN) Sustainable Development Goals
(SDGs) of substantially improving the human condition by 2030 through the provision of …

The status of arsenic pollution in the greek and cyprus environment: An overview

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - Water, 2021 - mdpi.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

Uranium distribution in groundwater and assessment of age dependent radiation dose in Amritsar, Gurdaspur and Pathankot districts of Punjab, India

T Sharma, A Sharma, I Kaur, RK Mahajan, PK Litoria… - Chemosphere, 2019 - Elsevier
A comprehensive study of seasonal variation of uranium distribution in groundwater of
Amritsar, Gurdaspur and Pathankot districts of Punjab, India and assessment of associated
radiological risks, chemical risks and effective radiation dose for different age groups, was …

Assessment of arsenic and uranium co-occurrences in groundwater of central Gangetic Plain, Uttar Pradesh, India

SK Yadav, AL Ramanathan, M Kumar… - Environmental Earth …, 2020 - Springer
Arsenic and uranium in the aquatic environment are recognized as a major catastrophic
problem worldwide and have natural as well as human-made sources such as mining,
industry and agriculture. The severity of this problem is further accelerated by in-situ physio …

Adsorption of arsenate by nano scaled activated carbon modified by iron and manganese oxides

GP Gallios, AK Tolkou, IA Katsoyiannis, K Stefusova… - Sustainability, 2017 - mdpi.com
The presence of arsenic in water supplies is a major problem for public health and still
concerns large parts of population in Southeast Asia, Latin America and Europe. Removal of
arsenic is usually accomplished either by coagulation with iron salts or by adsorption with …

Arsenic contamination of drinking water in Ireland: a spatial analysis of occurrence and potential risk

ER McGrory, C Brown, N Bargary, NH Williams… - Science of the Total …, 2017 - Elsevier
The presence of arsenic in groundwater has become a global concern due to the health
risks from drinking water with elevated concentrations. The Water Framework Directive
(WFD) of the European Union calls for drinking water risk assessment for member states …

Distribution and geochemical controls of arsenic and uranium in groundwater-derived drinking water in Bihar, India

LA Richards, A Kumar, P Shankar, A Gaurav… - International journal of …, 2020 - mdpi.com
Chronic exposure to groundwater containing elevated concentrations of geogenic
contaminants such as arsenic (As) and uranium (U) can lead to detrimental health impacts.
In this study, we have undertaken a groundwater survey of representative sites across all …

Arsenic-related microorganisms in groundwater: a review on distribution, metabolic activities and potential use in arsenic removal processes

S Crognale, S Amalfitano, B Casentini, S Fazi… - … Science and Bio …, 2017 - Springer
Groundwater plays a central role in the hydrological cycle and represents the utmost natural
resource for human consumption and activities on a global scale. Therefore, any source of
contamination of either geogenic or anthropogenic origin may provide a serious …

Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: surface chemistry matters the most

DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak… - Journal of Hazardous …, 2021 - Elsevier
The removal of uranium species from aqueous phases using non-hazardous chemicals is
still an open challenge, and remediation by adsorption is a prosperous strategy. Among the
most crucial concerns regarding the design of an efficient material as adsorbent are, except …

Quality of tube well water intended for irrigation and human consumption with special emphasis on arsenic contamination at the area of Punjab, Pakistan

A Rasool, T Xiao, A Farooqi, M Shafeeque… - … geochemistry and health, 2017 - Springer
In the present study, the tube well water quality and the associated health risks, emphasizing
on arsenic contamination, were investigated in rural and urban samples from Tehsil Mailsi
located in Punjab, Pakistan. Arsenic concentrations (μg/L) were ranged from 12 to 448.5 and …

Drinking water uranium and potential health effects in the German Federal State of Bavaria

A Banning, M Benfer - … journal of environmental research and public …, 2017 - mdpi.com
Mainly due to its nephrotoxic and osteotoxic potential, uranium (U) increasingly finds itself in
the spotlight of environmental and health-related research. Germany decided on a binding U
guideline value in drinking water of 10 µg/L, valid since 2011. It is yet widely unknown if and …

Geogenic arsenic and uranium in Germany: Large-scale distribution control in sediments and groundwater

A Banning - Journal of Hazardous Materials, 2020 - Elsevier
Arsenic (As) and uranium (U) are naturally occurring trace elements with potentially adverse
effects on human health. This work revisits nine case studies on As/U accumulation and
remobilization mechanisms in aquifers with different geological and stratigraphical …

Arsenic association with circulating oxidized low-density lipoprotein in a Native American community

ME Harmon, J Lewis, C Miller, J Hoover… - Journal of Toxicology …, 2018 - Taylor & Francis
More than 500 abandoned uranium (U) mines within the Navajo Nation contribute U, arsenic
(As) and other metals to groundwater, soil and potentially air through airborne transport. The
adverse cardiovascular health effects attributed to cumulative exposure to these metals …

Use of novel composite coagulants for arsenic removal from waters—experimental insight for the application of polyferric sulfate (PFS)

IA Katsoyiannis, NM Tzollas, AK Tolkou, M Mitrakas… - Sustainability, 2017 - mdpi.com
In the present study, several pre-polymerized coagulants of iron and aluminum were tested
for their efficiency towards As (V) and As (III) removal from water sources. The results
showed that the pre-polymerized coagulants of iron, such as poly-ferric sulfate and poly …

Preliminary trace element analysis of arsenic in Nepalese groundwater may pinpoint its origin

B Mueller - Environmental earth sciences, 2018 - Springer
Arsenic contamination of groundwater used as drinking water in South Asia poses a serious
health threat to the inhabitants living on alluvial plains of the Himalayan foreland of countries
like Bangladesh, India, Nepal and Myanmar. Although the geological and geochemical …

[HTML] A multi-technique study of altered granitic rock from the Krunkelbach Valley uranium deposit, Southern Germany

I Pidchenko, S Bauters, I Sinenko, S Hempel… - Rsc Advances, 2020 - pubs.rsc.org
Herein, a multi-technique study was performed to reveal the elemental speciation and
microphase composition in altered granitic rock collected from the Krunkelbach Valley
uranium (U) deposit area near an abandoned U mine, Black Forest, Southern Germany. The …

Elevated groundwater concentrations of arsenic and chromium in ultramafic environments controlled by seawater intrusion, the nitrogen cycle, and anthropogenic …

P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki - Applied Geochemistry, 2020 - Elsevier
This study aimed to investigate the role of seawater intrusion, nitrogen (N)-cycle, and
anthropogenic activities on the elevated groundwater concentrations of oxyanion-forming
trace elements in an ultramafic environment and to study the factors controlling the …

Seasonal and spatial variation of arsenic in groundwater in a rhyolithic volcanic area of Lesvos Island, Greece

E Zkeri, M Aloupi, P Gaganis - Environmental monitoring and assessment, 2018 - Springer
A survey conducted in water wells located in the rhyolithic volcanic area of Mandamados,
Lesvos Island, Greece, indicated that significant seasonal variation of arsenic concentration
in groundwater exists mainly in wells near the coastal zone. However, there were …

Water quality under the changing climatic condition: a review of the Indian scenario

N Das, C Mahanta, M Kumar - Emerging Issues in the Water Environment …, 2020 - Springer
The current work reviews the state of Indian water quality under the climate change regime.
Rising temperatures will lead to higher concentration of pollutants like nutrients (nitrates,
phosphates etc.), persistent organic pollutants and pesticides. Probable negative …

Fractionation of chemical species in surface water from El Granero reservoir, Chihuahua, Mexico

ZK Ortíz-Caballero, M Rentería-Villalobos… - Environmental Earth …, 2019 - Springer
Chemical species are highly dependent on the physical and chemical parameters of aquatic
ecosystems. The aim of this work was to determine and characterise the fractionation of
several chemical species (in colloidal and dissolved phase) in water from El Granero dam …

Arsenic in groundwater in Paraíba do Sul river, Brazil: sources, hydrogeochemistry, and correlation with redox parameters

AC Meneguelli-Souza, IA Pestana, LS Azevedo… - Environmental Earth …, 2020 - Springer
This study assessed the presence of As in wells located near the lower Paraíba do Sul river,
southeastern Brazil. Water samples were collected from 19 home wells and wells managed
by the utility company in the region in June 2016 and February, May, and August 2017. The …

[HTML] Seeking evidence of multidisciplinarity in environmental geochemistry and health: an analysis of arsenic in drinking water research

AD Aderibigbe, AG Stewart, AS Hursthouse - … geochemistry and health, 2018 - Springer
A multidisciplinary approach to research affords the opportunity of objectivity, creation of
new knowledge and potentially a more generally acceptable solution to problems that
informed the research in the first place. It increasingly features in national programmes …

Spatial distribution and risk assessment of naturally occurring uranium along with correlational study from Buldhana district of Maharashtra, India

A Kale, N Bandela, J Kulkarni - Journal of Radioanalytical and Nuclear …, 2021 - Springer
The current study of the spatial distribution of uranium and water quality parameters along
subsequent radiological impact due to uranium in the groundwater from the Buldhana
district was undertaken. The chemo-radio toxicological dose owing to such dissolved …

[PDF] Risk assessment for natural uranium present in ground water of Mahendragarh district of Haryana

R Mehra, D Gupta, R Jakhu - J. Rad. Nucl. Appl., 2017 - researchgate.net
In the present study, the groundwater samples from 30 locations in Mahendragarh district of
Haryana state were collected and analyzed for uranium concentration using LED
Fluorimeter Quantalase LF-2a. This fluorimeter can measure uranium concentration in water …

Uranium and Its Correlation with other Geogenic Contaminants in Ground Water of Ganga Yamuna Doab, Fatehpur District, Uttar Pradesh, India

R Prakash, KG Bhartariya, S Singh, K Singh… - Journal of the …, 2020 - Springer
Uranium is a naturally occurring radioactive element present throughout the environment,
atmosphere, food, soil, rocks, and natural waters along with Pb, Cr, As, Zn & Fe. The
exposure to the elements may rise in the cases wherever potable water is obtained directly …

[ΒΙΒΛΙΟ] Arsenic in groundwater: poisoning and risk assessment

MM Hassan - 2018 - books.google.com
Arsenic-contaminated groundwater has created one of the world's largest environmental
health crises. This book addresses the arsenic issue within a scientific and social science
framework, with the context set by environmental and legal considerations. The text explores …

Evaluation of boron uptake by anion exchange resins in tap and geothermal water matrix

K Kalaitzidou, AM Tzika, K Simeonidis… - Materials Today …, 2018 - Elsevier
The efficiency of commercial basic anion exchange resins (Amberlite IRA743, Purolite S108,
Purolite A200, Dowex 1x8) in the removal of boron from natural water samples was
evaluated under typical conditions of water treatment. Batch ion exchange experiments …

Simultaneous Removal of Arsenate and Chromate from Ground-and Surface-Waters by Iron-Based Redox Assisted Coagulation

A Laskaridis, I Sarakatsianos, N Tzollas… - Sustainability, 2020 - mdpi.com
Abstract Arsenic (As) and chromate (Cr (VI)) contamination of ground and surface waters is a
major problem worldwide. Given that a new drinking water limit is anticipated for Cr (VI) and
that the limit of arsenic in drinking water is quite low (10 μg/L), there is an urgent need for …

Photooxidation based on UV/H2O2 process for arsenic removal from aqueous solutions

B Tsybikova - IOP Conference Series: Materials Science and …, 2020 - iopscience.iop.org
The main regularities of the photochemical oxidation of arsenic (III) were studied using a
mercury-free UV source KrCl excilamp (222 nm). Comparative studies of the effectiveness of
direct photolysis and combined oxidation of arsenic (III) in the presence of hydrogen …

The Status of Arsenic Pollution in the Greek and Cyprus Environment: An Overview. Water 2021, 13, 224

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - 2021 - search.proquest.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

[PDF] Model-based interpretation and quantification of anaerobic Fe (II) oxidation

J Jamieson - 2020 - api.research-repository.uwa.edu.au
Iron (Fe) is the most important bioactive trace element utilized by all life on Earth. Fe redox
chemistry profoundly impacts all aspects of the environment from mineral dissolution and
formation to contaminant remediation and global biogeochemical cycling of C, N, O and S …

Study of Uranium in Drinking Water around the Sohna Fault Line in Haryana

A Chahal, S Kumar, A Panghal, A Kumar… - Journal of the …, 2019 - Springer
Quality of drinking water is associated directly with the health of mass population. Therefore,
study on radiation level in groundwater has been taken up around the Sohna fault line,
Haryana state, India. Uranium concentration has been measured in drinking water samples …

Radiological and chemo-toxicological risk assessment of naturally occurred uranium in ground water from Aurangabad district of Maharashtra

AB Kale, NN Bandela, JA Kulkarni - International Journal of Environmental …, 2018 - iaras.org
In the present study, 40 water samples from different locations in Aurangabad districts of
Maharashtra state were collected to analyze for Uranium and associated water quality
parameters. Uranium was analyzed with the help of LED Flourimeter (Quantalas India Pvt …

Industrial radioactivity in the UK's onshore oil and gas industry

J Garner - 2017 - repository.lboro.ac.uk
Naturally occurring radioactive material (NORM) is a common feature in North Sea oil and
gas production offshore but, to date, has been reported from only one production site
onshore in the United Kingdom. This site, Wytch Farm on the Dorset coast, revealed high …

[PDF] Trace Element Concentrations in Arsenic (As) Contaminated Drinking Water in Nepal Reflect Sediment Surface-Ground Water Interactions

B Mueller - Journal of Development Innovations, 2019 - barbara-himalaya.ch
Since more than a decade it is known that in a variety of countries in South East Asia,
arsenic (As) contamination of ground water used for drinking poses a serious health hazard.
In ground water of these countries, the concentrations of the highly toxic elements frequently …

[HTML] Эксилампы как перспективный источник УФ излучения для фотохимического обезвреживания мышьяксодержащих вод

БА Цыбикова, АА Батоева - Известия Томского …, 2019 - cyberleninka.ru
Актуальность исследования обусловлена необходимостью решения проблемы
поступления в водные объекты токсичных веществ, в том числе соединений мышьяка,
путем поиска и разработки эффективных фотохимических методов очистки и …

Consumption of free chlorine in an aqueduct scheme with low protection: Case study of the New Aqueduct Simbrivio-Castelli (NASC), Italy

V Torretta, AK Tolkou, IA Katsoyiannis, A Katsoyiannis… - Water, 2018 - mdpi.com
The safety of high quality drinking water supply relies on the quantities to be delivered, on
the complexity of the water supply systems, and on the widespread phenomena of the
contamination of water bodies. These parameters indicate the need for the development of …

[HTML] 磁性CeO2-Fe3O4复合材料光催化/吸附去除水中As(Ⅲ)

孙天一, 赵志伟, 时文歆, 崔福义 - 环境科学学报, 2018 - html.rhhz.net
原水砷污染问题严重威胁饮用水水质安全, 随着生活饮用水标准的提高, 致使多地饮用水中砷
超标问题突显. 本研究利用CeO 2 半导体的光催化活性及CeO 2 和Fe 3 O 4 对As (Ⅴ)
的强亲和力, 合成了双组份磁性CeO 2-Fe 3 O 4 复合材料, 并采用SEM, XRD, BET 和VSM …

Opportunities for groundwater microbial electro-remediation

N Pous Rodríguez… - … , 2018, vol. 11, p …, 2018 - dugi-doc.udg.edu
Microbial Biotechnology published by John Wiley & Sons Ltd and Society for Applied
Microbiology. Groundwater pollution is a serious worldwide concern. Aromatic compounds,
chlorinated hydrocarbons, metals and nutrients among others can be widely found in …

Abatimiento de la toxicidad de compuestos arsenicales presentes en suelos agrícolas, a través de un sistema de tratamiento biológico aeróbico secuencial.

JF Ravanal Pineda - 2018 - repositorio.udec.cl
Durante muchos años, compuestos orgánicos que contienen arsénico en su estructura
(organoarsenicales) han sido utilizados como aditivos alimenticios en la industria avícola.
Utilizar el estiércol de las aves como fertilizante en cultivos, es una práctica común que …

The combined effect of depleted uranium, sodium arsenite and gamma radiation on survival, growth and reproduction of Caenorhabditis Elegans

R Contreras - 2017 - nmbu.brage.unit.no
The purpose of this work was to study the effect of depleted uranium, sodium arsenite and
gamma radiation on three biological endpoints of Caenorhabditis Elegans. The three
endpoints studied were survival, growth, and reproduction. The nematodes were exposed to …

[PDF] Copyright© 2017 N. Kazakis, N. Kantiranis, M. Kaprara, M. Mitrakas, G. Vargemezis, K. Voudouris, A. Chatzipetros, K. Kalaitzidou, A. Filippidis

N Kazakis - 2017 - core.ac.uk
Ground and spring waters, soils and sediments of Anthemountas basin in Northern G reece
were analyzed for Potential Toxic Elements (PTEs). In total, twenty three soil and sediment
samples, three groundwater (boreholes) and two spring water samples, were analyzed …

Development of effective modified palm shell waste-based activated carbon adsorbents for pollutants removal/Farahin Mohd Jais

MJ Farahin - 2017 - studentsrepo.um.edu.my
A simple and cost-effective water/wastewater treatment was approached by adsorption
technique. While, palm shell-waste based activated carbon widely used in variety field and
available in abundance in Malaysia. It was chosen as the basic raw adsorbent before …

Uranium Partitioning During Water Treatment Processes

A Khater - Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, 2019 - journals.ekb.eg
Some of non-renewable water resources such as deep groundwater aquifers were explored
extensively for drinking water. Water treatment plants (WTPs) were established to fulfill the
standards of drinking water quality. The study of the chemical behavior of uranium (U) in …

Global threat of arsenic in groundwater

J Podgorski, M Berg - Science, 2020 - science.sciencemag.org
Naturally occurring arsenic in groundwater affects millions of people worldwide. We created
a global prediction map of groundwater arsenic exceeding 10 micrograms per liter using a
random forest machine-learning model based on 11 geospatial environmental parameters …

Development and application of the thermodynamic database PRODATA dedicated to the monitoring of mining activities from exploration to remediation

PE Reiller, M Descostes - Chemosphere, 2020 - Elsevier
A growing demand exists on the monitoring of both uranium mining activities and their
environmental impacts. In order to help understanding and modelling both these aspects, a
thermodynamic database dedicated to uranium mining activities is developed: the …

The status of arsenic pollution in the greek and cyprus environment: An overview

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - Water, 2021 - mdpi.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

Assessment of arsenic and uranium co-occurrences in groundwater of central Gangetic Plain, Uttar Pradesh, India

SK Yadav, AL Ramanathan, M Kumar… - Environmental Earth …, 2020 - Springer
Arsenic and uranium in the aquatic environment are recognized as a major catastrophic
problem worldwide and have natural as well as human-made sources such as mining,
industry and agriculture. The severity of this problem is further accelerated by in-situ physio …

Distribution and geochemical controls of arsenic and uranium in groundwater-derived drinking water in Bihar, India

LA Richards, A Kumar, P Shankar, A Gaurav… - International journal of …, 2020 - mdpi.com
Chronic exposure to groundwater containing elevated concentrations of geogenic
contaminants such as arsenic (As) and uranium (U) can lead to detrimental health impacts.
In this study, we have undertaken a groundwater survey of representative sites across all …

Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: surface chemistry matters the most

DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak… - Journal of Hazardous …, 2021 - Elsevier
The removal of uranium species from aqueous phases using non-hazardous chemicals is
still an open challenge, and remediation by adsorption is a prosperous strategy. Among the
most crucial concerns regarding the design of an efficient material as adsorbent are, except …

Geogenic arsenic and uranium in Germany: Large-scale distribution control in sediments and groundwater

A Banning - Journal of Hazardous Materials, 2020 - Elsevier
Arsenic (As) and uranium (U) are naturally occurring trace elements with potentially adverse
effects on human health. This work revisits nine case studies on As/U accumulation and
remobilization mechanisms in aquifers with different geological and stratigraphical …

[HTML] A multi-technique study of altered granitic rock from the Krunkelbach Valley uranium deposit, Southern Germany

I Pidchenko, S Bauters, I Sinenko, S Hempel… - Rsc Advances, 2020 - pubs.rsc.org
Herein, a multi-technique study was performed to reveal the elemental speciation and
microphase composition in altered granitic rock collected from the Krunkelbach Valley
uranium (U) deposit area near an abandoned U mine, Black Forest, Southern Germany. The …

Elevated groundwater concentrations of arsenic and chromium in ultramafic environments controlled by seawater intrusion, the nitrogen cycle, and anthropogenic …

P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki - Applied Geochemistry, 2020 - Elsevier
This study aimed to investigate the role of seawater intrusion, nitrogen (N)-cycle, and
anthropogenic activities on the elevated groundwater concentrations of oxyanion-forming
trace elements in an ultramafic environment and to study the factors controlling the …

Water quality under the changing climatic condition: a review of the Indian scenario

N Das, C Mahanta, M Kumar - Emerging Issues in the Water Environment …, 2020 - Springer
The current work reviews the state of Indian water quality under the climate change regime.
Rising temperatures will lead to higher concentration of pollutants like nutrients (nitrates,
phosphates etc.), persistent organic pollutants and pesticides. Probable negative …

Arsenic in groundwater in Paraíba do Sul river, Brazil: sources, hydrogeochemistry, and correlation with redox parameters

AC Meneguelli-Souza, IA Pestana, LS Azevedo… - Environmental Earth …, 2020 - Springer
This study assessed the presence of As in wells located near the lower Paraíba do Sul river,
southeastern Brazil. Water samples were collected from 19 home wells and wells managed
by the utility company in the region in June 2016 and February, May, and August 2017. The …

Spatial distribution and risk assessment of naturally occurring uranium along with correlational study from Buldhana district of Maharashtra, India

A Kale, N Bandela, J Kulkarni - Journal of Radioanalytical and Nuclear …, 2021 - Springer
The current study of the spatial distribution of uranium and water quality parameters along
subsequent radiological impact due to uranium in the groundwater from the Buldhana
district was undertaken. The chemo-radio toxicological dose owing to such dissolved …

Uranium and Its Correlation with other Geogenic Contaminants in Ground Water of Ganga Yamuna Doab, Fatehpur District, Uttar Pradesh, India

R Prakash, KG Bhartariya, S Singh, K Singh… - Journal of the …, 2020 - Springer
Uranium is a naturally occurring radioactive element present throughout the environment,
atmosphere, food, soil, rocks, and natural waters along with Pb, Cr, As, Zn & Fe. The
exposure to the elements may rise in the cases wherever potable water is obtained directly …

Simultaneous Removal of Arsenate and Chromate from Ground-and Surface-Waters by Iron-Based Redox Assisted Coagulation

A Laskaridis, I Sarakatsianos, N Tzollas… - Sustainability, 2020 - mdpi.com
Abstract Arsenic (As) and chromate (Cr (VI)) contamination of ground and surface waters is a
major problem worldwide. Given that a new drinking water limit is anticipated for Cr (VI) and
that the limit of arsenic in drinking water is quite low (10 μg/L), there is an urgent need for …

Photooxidation based on UV/H2O2 process for arsenic removal from aqueous solutions

B Tsybikova - IOP Conference Series: Materials Science and …, 2020 - iopscience.iop.org
The main regularities of the photochemical oxidation of arsenic (III) were studied using a
mercury-free UV source KrCl excilamp (222 nm). Comparative studies of the effectiveness of
direct photolysis and combined oxidation of arsenic (III) in the presence of hydrogen …

The Status of Arsenic Pollution in the Greek and Cyprus Environment: An Overview. Water 2021, 13, 224

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - 2021 - search.proquest.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

[PDF] Model-based interpretation and quantification of anaerobic Fe (II) oxidation

J Jamieson - 2020 - api.research-repository.uwa.edu.au
Iron (Fe) is the most important bioactive trace element utilized by all life on Earth. Fe redox
chemistry profoundly impacts all aspects of the environment from mineral dissolution and
formation to contaminant remediation and global biogeochemical cycling of C, N, O and S …

The status of arsenic pollution in the greek and cyprus environment: An overview

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - Water, 2021 - mdpi.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

Enhanced uranium removal from acidic wastewater by phosphonate-functionalized ordered mesoporous silica: surface chemistry matters the most

DA Giannakoudakis, I Anastopoulos, M Barczak… - Journal of Hazardous …, 2021 - Elsevier
The removal of uranium species from aqueous phases using non-hazardous chemicals is
still an open challenge, and remediation by adsorption is a prosperous strategy. Among the
most crucial concerns regarding the design of an efficient material as adsorbent are, except …

Spatial distribution and risk assessment of naturally occurring uranium along with correlational study from Buldhana district of Maharashtra, India

A Kale, N Bandela, J Kulkarni - Journal of Radioanalytical and Nuclear …, 2021 - Springer
The current study of the spatial distribution of uranium and water quality parameters along
subsequent radiological impact due to uranium in the groundwater from the Buldhana
district was undertaken. The chemo-radio toxicological dose owing to such dissolved …

The Status of Arsenic Pollution in the Greek and Cyprus Environment: An Overview. Water 2021, 13, 224

SK Golfinopoulos, SP Varnavas, DE Alexakis - 2021 - search.proquest.com
This study presents an overview about the arsenic (As) contamination and its sources in two
European countries. Arsenic is a highly toxic element in its inorganic form and it is
carcinogenic to human seven in low concentrations. The occurrence of As in surface water …

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter