Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η άδεια χρήσης νερού κάποια στιγμή λήγει, οπότε η άδεια χρήζει ανανέωσης. Επίσης, ο χρήστης, στο ενδιάμεσο μπορεί να θέλει να τροποποιήσει κάτι, συνεπώς η άδεια χρήσης νερού χρήζει τροποποίησης. Τι ισχύει με την ανανέωση - τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού;

geotrisi-nerou-nomimopoiisi-dilosi

Διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης νερού

Η ισχύς της άδειας χρήσης νερού εξαρτάται από το πότε και βάσει ποιου νομοθετικού διατάγματος εκδόθηκε, δηλαδή:

 1. άδειες χρήσης νερού που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μετά την 27-10-2014 (ημερομηνία εφαρμογής της νέας νομοθεσίας περί αδειοδότησης χρήσεων νερού), ισχύουν μέχρι το 2022,
 2. άδειες χρήσης νερού που εκδόθηκαν μετά την 20-12-2005 και πριν την 27-10-2014, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2022.
 3. άδειες χρήσης νερού που εκδόθηκαν πριν την 20-12-2005, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί μέχρι το 2022.

 

Τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού

Η άδεια χρήσης νερού τροποποιείται όταν υπάρχει η επιθυμία ο χρήστης να αλλάξει κάτι, δηλαδή (οι αλλαγές θα υλοποιηθούν μετά την τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού):

 1. το είδος χρήσης του νερού
 2. η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού
 3. υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθεί η γεώτρηση από καινούρια, εφόσον
  1. η καινούρια θα εξυπηρετεί την ίδια δραστηριότητα
  2. ο υδροφορέας παραμένει ο ίδιος
  3. δεν αλλάζει η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού
  4. δεν αλλάζουν οι τεχνικές προδιαγραφές της γεώτρησης
 4. υπάρχει περιστατικό έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ.:
  1. έντονες καιρικές - κλιματικές αλλαγές
  2. ρύπανση - καταστροφή γεώτρησης στα μέσα της αρδευτικής περιόδου
  3. ρύπανση - καταστροφή δικτύων - γεωτρήσεων ύδρευσης - άρδευσης κοινής οφέλειας
 5. αλλάζει ο δικαιούχος χρήσης του νερού
 6. προστίθεται νέος δικαιούχος χρήσης του νερού
 7. πρέπει να διενεργηθεί καθαρισμός γεώτρησης που θα μεταβάλλει τις τεχνικές προδιαγραφές της γεώτρησης

 Για την τροποποίηση της άδειας χρήσης νερού πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

 1. ο χρήστης καταθέτει φάκελο τροποποίησης στην υπηρεσία υποδοχής
 2. η υπηρεσία υποδοχής εξετάζει:
  1. την τυπική πληρότητα του φακέλου τροποποίησης
  2. το ενδεχόμενο η χρήση του νερού να καλυφθεί από δημόσιο δίκτυο
  3. δειγματοληπτικά την ισχύ των εγγράφων τροποποίησης
  4. την γεώτρηση επιτόπια, κατά την κρίση της 
  5. οι έλεγχοι της υπηρεσίας υποδοχής διαρκούν από 10-25 εργάσιμες χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων
  6. αν υπάρχει δημόσιο δίκτυο στην περιοχή που καλύπτει τις ανάγκες η άδεια δεν τροποποιείται
 3. η υπηρεσία υποδοχής:
  1. συντάσσει τεχνική έκθεση
  2. σε 5 εργάσιμες διαβιβάζει την τεχνική έκθεση με τον φάκελο τροποποίησης στην υπηρεσία υδάτων (δεν υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων)
 4. η υπηρεσία υδάτων:
  1. αξιολογεί την συμβατότητα του φακέλου  τροποποίησης με το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της περιοχής
  2. διενεργεί κατά τη κρίση της επιτόπιους ελέγχους στην γεώτρηση
  3. τάσσει συγκεκριμένη προθεσμία, κατά την κρίση της, για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον χρήστη
  4. εάν η προθεσμία μαζί με την ενδεχόμενη παράτασή της παρέλθει άκαρπη η άδεια δεν τροποποιείται
 5. η υπηρεσία υδάτων μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την αξιολόγηση του φακέλου τροποποίησης (δεν υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων):
  1. εκδίδει απόφαση τροποποίησης της παλιάς άδειας χρήσης νερού
  2. ή εκδίδει απόφαση απόρριψης της τροποποίησης

 

Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού

Η υπάρχουσα άδεια χρήσης νερού υπόκειται σε διαδικασία ανανέωσης, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να συνεχίσει νομίμως το είδος της χρήσης του νερού. Για την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

 1. έξι μήνες πριν την λήξη της, ο χρήστης καταθέτει φάκελο ανανέωσης στην υπηρεσία υποδοχής
 2. η υπηρεσία υποδοχής εξετάζει:
  1. την τυπική πληρότητα του φακέλου ανανέωσης
  2. το ενδεχόμενο η χρήση του νερού να καλυφθεί από δημόσιο δίκτυο
  3. δειγματοληπτικά την ισχύ των εγγράφων ανανέωσης
  4. την γεώτρηση επιτόπια, κατά την κρίση της 
  5. οι έλεγχοι της υπηρεσίας υποδοχής διαρκούν από 10-25 εργάσιμες χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων
  6. αν υπάρχει δημόσιο δίκτυο στην περιοχή που καλύπτει τις ανάγκες η άδεια δεν ανανεώνεται
 3. η υπηρεσία υποδοχής:
  1. συντάσσει τεχνική έκθεση
  2. σε 5 εργάσιμες διαβιβάζει την τεχνική έκθεση με τον φάκελο ανανέωσης στην υπηρεσία υδάτων (δεν υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων)
 4. η υπηρεσία υδάτων:
  1. αξιολογεί την συμβατότητα του φακέλου ανανέωσης με το σχέδιο διαχείρισης υδάτων της περιοχής
  2. διενεργεί κατά τη κρίση της επιτόπιους ελέγχους στην γεώτρηση
  3. τάσσει συγκεκριμένη προθεσμία, κατά την κρίση της, για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον χρήστη
  4. εάν η προθεσμία μαζί με την ενδεχόμενη παράτασή της παρέλθει άκαρπη η άδεια δεν ανανεώνεται
 5. η υπηρεσία υδάτων μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την αξιολόγηση του φακέλου ανανέωσης (δεν υπολογίζονται οι μέρες ταχυδρομείου για διαβίβαση εγγράφων):
  1. εκδίδει απόφαση, η οποία μπορεί να είναι:
   1. τροποποίηση της παλιάς άδειας χρήσης νερού ή
   2. ανανέωση της παλιάς άδειας χρήσης νερού ή
   3. παράταση ισχύος της παλιάς άδειας χρήσης νερού
  2. ή εκδίδει απόφαση απόρριψης της ανανέωσης
   1. οπότε ο χρήστης βαρύνεται με την διαδικασία σφράγισης - καταστροφής της γεώτρησης

.

 

Η επιχείρησή μας Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία, λόγω μακροχρόνιας πείρας και ενασχόλησης με το αντικείμενο, και θα αναλάβει με ευχαρίστηση την εργασία νομιμοποίησης της γεώτρησής σου στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter