Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Στο δεύτερο μέρος είδαμε τι είναι τα μπάζα και ποιές οι απαιτήσεις του νομοθέτη για την ορθή περιβαλλοντικά (εναλλακτική) διαχείρισή τους. Σήμερα θα δούμε πληροφορίες για τα κλαδέματα ή φυτική μάζα ή φυτικά υπολείμματα ή βιομάζα και πως γίνεται η περιβαλλοντική τους διαχείριση με τρόπο ορθό.

min-petate-mpaza

Τι είναι βιομάζα;

Βιομάζα είναι η χλωρίδα και η πανίδα του πλανήτη μας, ζωντανές ή νεκρές και τα προϊόντα μεταβολισμού τους. Ονομάζονται έτσι διότι αποτελούν μέρος του κύκλου της ζωής εναλλάσσοντας τα βασικά στοιχεία όπως άνθρακας, οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο κλπ μεταξύ νερού, αέρα και στεριάς. Στο παρόν άρθρο θα μας απασχολήσει η φυτική μάζα στο οικιστικό και γεωργικό περιβάλλον.

Παραπροϊόντα της φυτικής μάζας

Η φυτική μάζα στο οικιστικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας και συντηρείται από τον άνθρωπο για λόγους αισθητικής και δημόσιας υγείας. Έτσι βλέπουμε φυτά και δεντρα σε κήπους, γήπεδα, πάρκα, παιδικές χαρές, κυκλικούς κόμβους, νησίδες δρόμων ή ακόμη και στα ερείσματα των δρόμων. Αυτή η φυτική μάζα παράγει λόγω του ετήσιου κύκλου ζωής της φυτικά υπολείμματα όπως φύλλα, άνθη, καρπούς, σπόρους, κλαδάκια κλπ. Υπάρχουν επίσης και φυτά που γεννιούνται και πεθαίνουν ετησίως παραδίδοντας ως φυτικό υπόλειμμα όλο τον ιστό τους. Επιπλέον, για λόγους καλλωπισμού και διατήρησης του οικιστικού πρασίνου σε υγιή κατάσταση ο άνθρωπος παρεμβαίνει και με τα κλαδέματα παράγει φυτικά υπολείμματα. Αυτά τα υπολείμματα πρέπει να συλλεχθούν και διαχειριστούν με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο διότι, αν και πλήρως βιοανακυκλώσιμα, εντός του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελούν εστία μόλυνσης, υποβαθμίζουν την αισθητική και βουλώνουν τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Η γεωργική φυτική μάζα είναι ζωτικό οικονομικό στοιχείο για τον άνθρωπο, αναπτύσσεται δηλαδή με σκόπιμη ανθρώπινη παρέμβαση ώστε να συνεισφέρει στην επιβίωση του καλλιεργητή και των συνανθρώπων του μέσω της παροχής βρώσιμων προϊόντων. Η γεωργική φυτική μάζα παράγει φυτικά υπολείμματα μέσω των καλλιεργητικών πρακτιην παρκών, όπως είναι το κλάδεμα, το ξεφύλλισμα κλπ. Οι ποσότητες φυτικών υπολειμμάτων που παράγονται ετησίως είναι τεράστιες. Είναι βιοανακυκλώσιμες, όμως ο ρυθμός βιοαποικοδόμησής τους είναι μικρός και δεν συνάδει με την ένταση των καλλιεργητικών πρακτικών με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν έκτασητ και χώρο. Γι' αυτό πολλές φορές οι καλλιεργητές επιλέγουν να επιστρέψουν τα συστατικά στοιχεία των υπολειμμάτων μέσα στον κύκλο της ζωής μέσω της φωτιάς. Αυτός ο τρόπος όμως δεν είναι ο ορθός διότι είναι γρήγορος, παράγει ποικίλους τοξικούς ρύπους και πρέπει να αποφεύγεται όπου και όποτε είναι εφικτό.

Ο Νομοθέτης

Τι προβλέπει ο νομοθέτης για τα φυτικά υπολείμματα;

Καταρχήν, ο νομοθέτης έχει κατηγοριοποιήσει τα φυτικά υπολείμματα σε δύο ειδών στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα. Στα φυτικά απόβλητα που παράγονται από τις γεωργικές ή δασοκομικές δραστηριότητες και στα φυτικά απόβλητα που παράγονται από τις δημοτικές δραστηριότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις, για την συλλογή και μεταφορά τους απαιτείται άδεια συλλογής και μεταφοράς χρησιμοποιώντας κατάλληλα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό.

Ειδικά για την δημοτική φυτική μάζα, μεγάλη συνάφεια με το αντικείμενο αυτό έχουν οι εργολάβοι κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου. Κατάλληλος εξοπλισμός είναι για παράδειγμα τα χλοοκοπτικά και θαμνοκοπτικά, που διαθέτουν και κάδο συλλογής. Για την συλλογή των φύλλων σε μεγάλες επιφάνειες κατάλληλο εργαλείο είναι ειδική σκούπα με κάδο συλλογής. Αυτός ο εξοπλισμός βέβαια μπορεί να είναι αυτοκινούμενος σε ρόδες ή να προστίθεται εμπρόσθια ή οπίσθια σε αγροτικούς ελκυστήρες (τρακτέρ). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων ή/και μηχανημάτων έργου. Αφού γεμίσουν οι κάδοι με φυτική μάζα εκκενώνονται σε φορτηγά οχήματα. Για τους μεγάλους συλλεκτήριους κάδους καλό είναι να υπάρχει αυτόματο υδραυλικό σύστημα εκκένωσης.

Ο παραγωγός των φυτικών αποβλήτων εφόσον δεν έχει άδεια συλλογής - μεταφοράς θα πρέπει να συμβληθεί με κάποιον που έχει αυτή την άδεια. Υποχρέωση του συλλέκτη είναι να έχει συμβληθεί με κάποια αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης και παραλαβής. Εάν η εγκατάσταση δεν έχει άδεια για επεξεργασία και αξιοποίηση - διάθεση, τότε θα πρέπει να είναι συμβεβλημένη με κάποια επιχείρηση επεξεργασίας.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι προεπεξεργασίας και τελικής επεξεργασίας, όπως είναι για παράδειγμα ο τεμαχισμός για τα ογκώδη κλαδιά και η ξήρανση και στην συνέχεια η οδήγηση σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή βιαερίου που καίγεται με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε μονάδες κομποστοποίησης μαζί με άλλα οργανικά απόβλητα με σκοπό την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους ή σε μονάδες ανάκτησης ενέργειας με καύση, πυρόλυση κλπ.

Μεγάλοι παραγωγοί φυτικής μάζας είναι οι δήμοι λόγω των ετήσιων συντηρήσεων του δημοτικού πρασίνου τους αλλά και λόγω των υπολειμμάτων που παράγουν αρκετές κατοικίες οι οποίες τα πετούν ως δημοτικά απορρίμματα. Πολλές φορές οι δήμοι δημοπρατούν τις εργασίες συλλογής - μεταφοράς φυτικών υπολειμμάτων μαζί με χώματα, μπάζα και άλλα ογκώδη δημοτικά απόβλητα, που σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος να αναλάβει την εργασία αυτή θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του άδεια συλλογής-μεταφοράς για όλα τα ζητούμενα απόβλητα καθώς επίσης να έχει συμβληθεί με νόμιμες μονάδες παραλαβής - επεξεργασίας που αποδεδειγμένα δέχονται τέτοια απόβλητα.

 

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter