Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Lymatolaspi

Με την λέξη λυματολάσπη εννοούμε το σύνολο των αδιάλυτων στερεών κόκκων που περιέχονται στα λύματα. Δεν είναι όμως όλες οι λυματολάσπες ίδιες και διακρίνονται σε:

 • Υδατικά αιωρήματα
 • Υδαρές
 • Παχύρευστες
 • Ημίξηρες
 • Ανόργανες
 • Οργανικές
 • Αχώνευτες
 • Χωνευμένες
 • Κροκιδωμένες
 • Ακροκίδωτες
 • Επικίνδυνες κατά ΕΚΑ
 • Μη επικίνδυνες κατά ΕΚΑ
 • Βιομηχανικές
 • Αστικές

Δηλαδή διακρίνονται ανάλογα με την ποσότητα της υγρασίας που περιέχουν, την σύστασή τους (οργανικές, ανόργανες), τον βαθμό επεξεργασίας τους (κροκίδωση, χώνευση), την επικινδυνότητά τους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων και τον τόπο παραγωγής τους.

Ας μιλήσουμε όμως για τις αστικές λυματολάσπες.

Αυτές θεωρούνται κατά ΕΚΑ ως μη επικίνδυνες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνες, το αντίθετο μάλιστα. Δηλαδή, επειδή είναι κατά βάση οργανικές, περιέχουν πληθώρα επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών καθώς επίσης και ένα σωρό άλλες χημικές ουσίες που απορρίπτονται από τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους.

Πως γεννιέται η αστική λυματολάσπη;

Η αστική λυματολάσπη ξεκινά τον κύκλο της ζωής της μέσα στα αποχετευτικά δίκτυα, εκεί δηλαδή όπου πέφτουν τα υγρά απόβλητα των κατοικιών μαζί με υπολλείματα τροφών και τα κόπρανα. Με τον στροβιλισμό των λυμάτων και την δράση των μικροβίων μέσα στα αποχετευτικά δίκτυα τα στερεά συμπαρασύρονται, χαλαρώνουν και γίνονται μικρότερα σε μέγεθος.

Αυτή είναι η πρώτη μορφή αστικής λυματολάσπης ως υδατικό αιώρημα. Εξ ορισμού δεν χρειάζεται αδειοδότηση για την συλλογή - μεταφορά της διότι ταξιδεύει ήδη όμορφα και ωραία μέσα στα δίκτυα. Ακόμη όμως και αν τα δίκτυα βουλώσουν, γνωστό και σύνηθες φαινόμενο, μετά το ξεβούλωμά τους η σωρευμένη λυματολάσπη μαζί με τα λύματα θα εξαφανιστούν ταξιδεύοντας κατάντη. Μόνο εάν δεν μπορεί το αποφρακτικό να ξεβουλώσει το δίκτυο και χρειαστεί υποβοηθητική αναρρόφηση λυματολάσπης από βυτιοφόρο, τότε απαιτείται το βυτιοφόρο να είναι αδειοδοτημένο για συλλογή και μεταφορά λυματολάσπης.

Μία δεύτερη μορφή αστικής λυματολάσπης μπορεί να παραχθεί σε υδαρή μορφή, δηλαδή πιο πυκνή από αυτήν του αιωρήματος, στις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης των αντλιοστασίων λυμάτων. Είναι συχνό φαινόμενο, λόγω βλάβης, να μην δουλεύουν οι προπέλες αιώρησης των εισερχόμενων λυμάτων μέσα στους θαλάμους των αντλιοστασίων, με αποτέλεσμα λόγω βαρύτητας τα αιωρούμενα στερεά να καθιζάνουν στον πάτο και να σχηματίζουν ένα στρώμα υδαρής λυματολάσπης.

Όσο αργεί η επίλυση του προβλήματος τόσο αυξάνει το πάχος αυτής της στρώσης. Χαρακτηριστικό σύνηθες αυτής της λυματολάσπης είναι ότι έχει την γνώριμη μυρωδιά της ψαρίλας, της αμμωνίας και των απορρυπαντικών, διότι ο τόπος σχηματισμού της βρίσκεται κοντά στους οικισμούς και τα λύματα είναι ακόμη οξυγονωμένα με αποτέλεσμα να την κρατούν τουλάχιστον ημιοξυγονωμένη. Με αυτό τον τρόπο η ουρία μετασχηματίζεται σε αμμωνία. Η λυματολάσπη των αντλιοστασίων χρήζει αδειοδοτημένης συλλογής και μεταφοράς, ως μη επικίνδυνο κατά ΕΚΑ απόβλητο, σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας.

Μία τρίτη μορφή αστικής λυματολάσπης σχηματίζεται στα έργα εισόδου του βιολογικού καθαρισμού, όταν υπάρχουν δεξαμενές εξισορρόπησης των λυμάτων. Και σε αυτές μπορεί να παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα με τα αντλιοστάσια λυμάτων, δηλαδή το σύστημα προαερισμού ή οι προπέλες αιώρησης να έχουν καταστραφεί ή υπολειτουργούν. Σε αυτή την περίπτωση η λυματολάσπη εκτός από την οσμή της ψαρίλας, της αμμωνίας και των απορρυπαντικών μπορεί να αναδύει και οσμή υδροθείου (οσμή κλούβιου αυγού) λόγω της έλλειψης του οξυγόνου. Η διαδικασία καθαρισμού, συλλογής και μεταφοράς της λυματολάσπης εξισορρόπησης χρήζει αδειοδότησης, εάν ο βιολογικός καθαρισμός δεν διαθέτει ήδη κάποια μονάδα επεξεργασίας.

Μία τέταρτη μορφή αστικής λυματολάσπης σχηματίζεται στα έργα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού. Στην περίπτωση αυτή ο σχηματισμός της υδαρούς λυματολάσπης επιδιώκεται εσκεμμένα κάνοντας χρήση του φαινόμενου της βαρύτητας ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών και του οργανικού φορτίου των λυμάτων που οδηγούνται στην δευτεροβάθμια επεξεργασία. Η πρωτοβάθμια λυματολάσπη, που σχηματίζεται στον πυθμένα των τραπεζοειδών καναλιών ή κυκλικών δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης πρέπει να αφαιρείται συνεχώς ή τακτικώς και να οδηγείται για πρόσθετη επεξεργασία. Εάν ο βιολογικός καθαρισμός δεν διαθέτει ήδη κάποια μονάδα επεξεργασίας, τότε η συλλογή και μεταφορά σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση απαιτεί αδειοδότηση.

Μία πέμπτη μορφή αστικής λυματολάσπης σχηματίζεται εσκεμμένα στα έργα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού. Τα λύματα που εισήλθαν στην δευτεροβάθμια επεξεργασία μετασχηματίζονται με τρόπο βιολογικό σε νερό καθαρισμένο κατά 90%-95% και η βρωμιά που έφυγε από το νερό μετατρέπεται σε ενεργό ιλύ, ένα μίγμα δηλαδή από ζωντανά μικρόβια και των προϊόντων μεταβολισμού της βρωμιάς που έφαγαν. Υπό συνήθης συνθήκες η ενεργός ιλύς δεν χρειάζεται να φύγει εκτός της εγκατάστασης διότι ακολουθεί τα στάδια επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού.

Υπάρχει όμως περίπτωση που χρειάζεται να φύγει ενεργός ιλύς από έναν βιολογικό καθαρισμό και να πάει σε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα ένας καινούριος βιολογικός καθαρισμός χρειάζεται εμβολιασμό με ενεργό ιλύ από κάποιον υφιστάμενο. Επίσης, ένας βιολογικός καθαρισμός που έχει υποστεί τοξικό σοκ χρειάζεται εμβολιασμό με ενεργό ιλύ από κάποιον άλλον υγιή βιολογικό καθαρισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συλλογή και μεταφορά της ενεργού ιλύος απαιτεί αδειοδότηση.

Μία έκτη μορφή αστικής λυματολάσπης σχηματίζεται εσκεμμένα στα έργα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού. Συγκεκριμένα, η ενεργός ιλύς καθώς απομακρύνεται από τον βιολογικό αντιδραστήρα, οδηγείται σε δεξαμενή καθίζησης - διαύγασης όπου από την οροφή της υπερχειλίζει διαυγασμένο το νερό και στον πυθμένα της καθιζάνει συμπυκνωμένη υδαρή ενεργός ιλύς. Υπό συνήθης συνθήκες η συμπυκνωμένη ενεργός ιλύς δεν χρειάζεται να φύγει εκτός της εγκατάστασης διότι ακολουθεί τα στάδια επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού.

Εάν όμως για κάποιο λόγο οι μονάδες αφυδάτωσης στον βιολογικό καθαρισμό δεν μπορούν να λειτουργήσουν, τότε απαιτείται η συλλογή και μεταφορά της συμπυκνωμένης ενεργού ιλύος σε άλλη εγκατάσταση για αφυδάτωση. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη.

Έβδομη μορφή αστικής λυματολάσπης σχηματίζεται εσκεμμένα στα έργα αφυδάτωσης ιλύος του βιολογικού καθαρισμού. Επειδή στους βιολογικούς καθαρισμούς η παραγωγή ενεργού ιλύος είναι συνεχής, θα πρέπει αυτή καθημερινά ή τακτικά να απομακρύνεται σε συγκεκριμένες δόσεις για να κρατά το βιολογικό σύστημα σε ισορροπία. Ένας από τους οικονομικότερους τρόπους για να γίνει η διαχείριση της αφαιρούμενης ενεργού ιλύος από το σύστημα είναι η άντληση της συμπυκνωμένης ενεργού ιλύος και η αφυδάτωσή της με κάποιο τρόπο (ταινιοφιλτρόπρεσσα, φυγοκεντρητής, κλίνες ξήρανσης κλπ). Μετά την εφαρμογή της αφυδάτωσης η αφυδατωμένη ιλύς χρήζει περαιτέρω διαχείρισης.

Εάν υπάρχει διαθέσιμη έκταση και χρόνος για να αφεθεί στον αέρα και τον ήλιο ώστε να αποξηρανθεί τότε αποξηραίνεται. Σε κάθε περίπτωση η αφυδατωμένη ή αποξηραμένη ιλύς απαιτεί αδειοδοτημένη συλλογή και μεταφορά σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις πρόσθετης επεξεργασίας (καύση, αδρανοποίηση, κομποστοποίηση κλπ).

Είδαμε λοιπόν ότι η αστική λυματολάσπη λαμβάνει τουλάχιστον 8 μορφές. Εάν εξαιρέσουμε την πρώτη μορφή που ουσιαστικά ταυτίζεται με τα λύματα, όλες οι υπόλοιπες, για να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, απαιτούν άδεια συλλογής και μεταφοράς.

Τι είδους οχήματα μπορούν να περιληφθούν στην συλλογή και μεταφορά της λυματολάσπης;

 • Για τις μορφές δεύτερη έως και έκτη, δηλαδή για τα αιωρήματα και τις υδαρές λάσπες, χρειάζεται βυτιοφόρο όχημα, ενώ τα πιθανά σημεία παραλαβής είναι άλλοι βιολογικοί καθαρισμοί ή μονάδες αναερόβιας χώνευσης ή άλλες μονάδες πρόσθετης επεξεργασίας
 • Για τις μορφές έβδομη και όγδοη, δηλαδή για τουλάχιστον ημίρευστες ή ημίξερες, χρειάζεται φορτηγό όχημα, υδατοστεγανό ή / και με σκέπαστρο για την αποτροπή διασκορπισμού ξηράς κόνεως, ενώ τα πιθανά σημεία είναι κυρίως μονάδες κομποστοποίησης.

 

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς λυματολάσπης με βυτιοφόρο ή φορτηγό. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter