Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Συλλογή - μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Πρώτη φάση:

Οι εργασίες στην πρώτη φάση περιλαμβάνουν έρευνα των απαιτήσεων για την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, δηλαδή:

 • Έρευνα για την ανεύρεση ασφαλιστικής εταιρείας που δέχεται να ασφαλίσει την δραστηριότητα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, με ποιους όρους, εάν οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με τους ελάχιστους όρους που θέτει η νομοθεσία και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση κατάλληλης ασφαλιστικής εταιρείας, θα γίνει έρευνα για το ποιος φορέας μπορεί να εκδώσει ισόποση εγγυητική επιστολή στο όνομα του ενδιαφερόμενου μεταφορέα
 • Έρευνα για την ανεύρεση πιστοποιημένου σύμβουλου ασφάλειας μεταφερόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, με ποιους όρους θα παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον απαιτούνται, και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις ADR, εφόσον απαιτούνται, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων και με ποιο ενδεικτικό κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα για την ανεύρεση αδειοδοτημένου φορέα εναλλακτικής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ποιους όρους θέτει στην σύμβαση συνεργασίας και με τι ετήσιο κόστος για τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα
 • Έρευνα της αγοράς σχετικά με την κατανομή των αδειοδοτημένων επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λιπαντικών ελαίων, ως μεταφορείς ή ως παραλήπτες.

Το πλεονέκτημα της φάσης αυτής είναι ότι ο ενδιαφερόμενος μεταφορέας, με μικρό κόστος, μπορεί να εκτιμήσει εάν τον συμφέρει να προβεί στις απαιτούμενες δαπάνες και νόμιμες συμβάσεις για την έκδοση της άδειας ή όχι.

Δεύτερη φάση:

Εάν από την πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος μεταφορέας εκτιμήσει ότι συμφέρει να προχωρήσει στις απαιτούμενες δαπάνες ή νόμιμες συμβάσεις, τότε προχωρά στην δεύτερη φάση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Ο φάκελος θα περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση προς την Περιφέρεια ενδιαφέροντος ή στο Υπουργείο για πανελλαδικό ενδιαφέρον
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ετήσιας αξίας 0,5εκ. ευρώ, για την κάλυψη τρίτων και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας
 • Εάν δεν βρεθεί ασφαλιστική εταιρεία που να κάνει τέτοια συμβόλαια, τότε χρειάζεται ισόποση εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου.
 • Παράβολο, ύψους 300 ευρώ
 • Σύμβαση με πιστοποιημένο σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, εφόσον απαιτείται
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλών για όλους τους οδηγούς που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον απαιτούνται
 • Πιστοποιητικό έγκρισης ADR για όλα τα οχήματα που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον απαιτείται
 • Τεκμήρια ότι όλα τα οχήματα, που θα μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα, φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό
 • Σύμβαση με φορέα εναλλακτικής διαχείρισης απόβλητων
 • Μελέτη της οργάνωσης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία ανάμεσα στα άλλα θα περιγράφει και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
 • Υποβολή όλου του φακέλου στην αδειοδοτούσα αρχή για έλεγχο
 • Τυχούσες διορθώσεις – διευκρινήσεις που θα ζητηθούν από την αδειοδοτούσα αρχή
 • Επανυποβολή της μελέτης για έλεγχο και την αναπαραγωγή της εγκεκριμένης μελέτης για φύλαξη στην έδρα της επιχείρησης και στα οχήματα μεταφοράς

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων.

Δες επίσης:

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter