Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

adeia-metaforas-mi-epikindinon-apobliton

 1. Είναι σαφές από τη νομοθεσία πως η άδεια συλλογής-μεταφοράς είναι τύπου περιβαλλοντικής άδειας και αφορά μόνο την επαγγελματική δραστηριότητα, όχι τα χρησιμοποιούμενα οχήματα.
 2. Η άδεια αυτή προηγείται όλων των υπολοίπων αδειών ή εγκρίσεων ή συμβάσεων, που ενδεχομένως απαιτούνται μετά από αυτήν, όπως για παράδειγμα: άδεια ή έγκριση κυκλοφορίας οχήματος ή ειδικού οχήματος, έγκριση υγειονομική, έγκριση κτηνιατρική, έναρξη φορολογική, σύμβαση με δίκτυο εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, σύμβαση με συνεργεία καθαρισμού – απολύμανσης, σύμβαση με ειδικούς τεχνικούς συμβούλους ασφάλειας μεταφορών, κλπ.
 3. Οι πρόσθετες άδειες ή εγκρίσεις είναι συνάρτηση του κάθε κωδικού αποβλήτου που ζητείται να αδειοδοτηθεί για συλλογή-μεταφορά, και η κατάθεσή τους ή όχι παράλληλα με την μελέτη συλλογής – μεταφοράς επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου υπαλλήλου που ελέγχει τον φάκελο.

 Οι εργασίες μηχανικού, που αφορούν στην έκδοση της άδειας συλλογής - μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, περιλαμβάνουν:

 1. Την επεξεργασία πίνακα της σχετικής νομοθεσίας για να ενταχθεί σε μελέτη,
 2. την επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης για να ενταχθούν σε μελέτη,
 3. την επεξεργασία των στοιχείων της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης της επιχείρησης για να ενταχθούν σε μελέτη,
 4. την επεξεργασία των στοιχείων των εργασιών της επιχείρησης για να ενταχθούν σε μελέτη,
 5. κατάρτιση πίνακα με κωδικούς και περιγραφές αποβλήτων για τα οποία ζητά η επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί και ένταξη του πίνακα σε μελέτη,
 6. τον έλεγχο ύπαρξης πιθανών αδειοδοτημένων μονάδων παραλαβής των μεταφερόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων, αντιστοίχηση με τους κωδικούς της επιχείρησης για να ενταχθούν σε μελέτη, εφόσον δεν υπάρχουν στην περιφέρεια ενδιαφέροντος μονάδες παραλαβής ή επεξεργασίας για κάποιους κωδικούς αυτοί δεν θα ενσωματωθούν στην μελέτη, εφόσον όμως ο ενδιαφερόμενς εκτιμήσει ότι τον συμφέρει κάποιος από αυτούς τους κωδικούς για συλλογή από την περιφέρεια ενδιαφέροντος και μεταφορά σε άλλη περιφέρεια τότε πρέπει να εκδοθεί πρόσθετη άδεια για την περιφέρεια αυτή,
 7. τον έλεγχο ύπαρξης πιθανών αδειοδοτημένων μονάδων παραγωγής των μεταφερόμενων μη επικίνδυνων αποβλήτων, αντιστοίχηση με τους κωδικούς της επιχείρησης για να ενταχθούν σε μελέτη,
 8. την επεξεργασία των στοιχείων κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων οχημάτων – μηχανημάτων για να ενταχθούν σε μελέτη,
 9. την επεξεργασία των στοιχείων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για να ενταχθεί σε μελέτη,
 10. περιγραφή του τρόπου στάθμευσης, καθαρισμού των οχημάτων και του εξοπλισμού και διαχείρισης των παραγώμενων αποβλήτων από τα ξεπλύματα,
 11. την ενσωμάτωση στην μελέτη των πρότυπων δελτίων συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων,
 12. την εκτύπωση σε δύο τεύχη της μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων με τα προαναφερόμενα περιεχόμενα,
 13. την σύνταξη της σχετικής αίτησης αδειοδότησης,
 14. την υποβολή όλου του φακέλου στον ενδιαφερόμενο για συνυπογραφή,
 15. την διόρθωση της μελέτης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αδειοδοτούσας αρχής,
 16. την επανυποβολή της μελέτης για συνυπογραφή και έλεγχο.

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας μεταφοράς αποβλήτων. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου. 

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter