Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Σημείωση: όπου υπάρχει αστεράκι * σημαίνει επικίνδυνο απόβλητο

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας συλλογής μεταφοράς αποβλήτων, όπως επίσης της περιβαλλοντικής άδειας και της άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 01 02

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 03

απόβλητα από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 03 04*

οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος

01 03 05*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 03 06

υπολείμματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 0103 04 και 0103 05

01 03 07*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία

01 03 08

απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 0103 07

01 03 09

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας

εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 03 07

01 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 04

απόβλητα από φυσική και χημική επεξεργασία

ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 07*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών

που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 08

απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός

εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 0104 07

01 04 09

απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη

01 04 10

απόβλητα σκόνης και πούδρας εκτός εκείνων

που αναφέρονται στο σημείο 0104 07

01 04 11

απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 0104 07

01 04 12

υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός εκείνων που

αναφέρονται στα σημεία 0104 07 και 01 04 11

01 04 13

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 0104 07

01 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

01 05

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

01 05 05*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

01 05 06*

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

01 05 07

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 0105 05 και 0105 06

01 05 08

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 0105 05 και 0105 06

01 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ,

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01

απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)

02 01 06

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή),

υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

02 01 07

απόβλητα από δασοκομία

02 01 08*

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 09

αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 09

02 01 10

απόβλητα μέταλλα

02 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 02

απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων

ζωικής προέλευσης

02 02 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 02 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 02 03

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 02 04

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 03

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών,βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση μελάσσας

02 03 01

λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής

02 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 04

απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

02 04 01

χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων

02 04 02

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

02 04 03

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής

02 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 05

απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών

προϊόντων

02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 02

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 06

απόβλητα από βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

02 06 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 06 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 06 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής

02 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 07

απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων

και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουμένων

των καφέ, κακάο και τσαγιού)

02 07 01

απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και

τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής

02 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ,

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

03 01

απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την

παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων

03 01 01

απόβλητα φλοιών και φελλών

03 01 04*

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατά

λοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 01 05

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατά λοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 0104

03 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 02

απόβλητα συντήρησης ξύλου

03 02

01* μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

03 02 02*

οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου

03 02 03*

οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

03 02 05*

άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 02 99

συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

03 03

απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία

πολτού, χαρτιού και χαρτονιών

03 03 01

απόβλητα φλοιού και ξύλου

03 03 02

μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)

03 03 05

λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

03 03 07

μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού

03 03 08

απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

03 03 09

απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

03 03 10

απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα

και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό

διαχωρισμό

03 03 11

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται

στο σημείο 03 03 10

03 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01

απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας

04 01 01

απόβλητα διαχωρισμού ανύδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

04 01 06

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο

04 01 07

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο

04 01 08

απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα,ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο

04 01 09

απόβλητα από επένδυση και τελείωμα

04 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

04 02

απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας

04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος,κηρός)

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

04 02 15

απόβλητα από φινίρισμα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 14

04 02 16*

χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

04 02 17

χρώματα και βαφές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 04 02 16

04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 04 02 19

04 02 21

απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 22

απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

04 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

05 01

απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου

0501 02*

λάσπες από τον αφαλατωτή

0501 03*

λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

0501 04*

οξινοαλκυλικές λάσπες

0501 05*

πετρελαιοκηλίδες

05 01 06*

λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

05 01 07*

όξινες πίσσες

05 01 08*

άλλες πίσσες

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05 01 10

ιλύες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 05 0109

05 01 11*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμου με

βασικά υλικά

05 01 12*

οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

05 01 13

λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

05 01 14

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

05 01 15*

αργιλούχα υλικά από εξαντλημένα φίλτρα

05 01 16

απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

05 01 17

ορυκτή πίσσα

05 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 06

απόβλητα από την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα

05 06 01*

όξινες πίσσες

05 06 03*

άλλες πίσσες

05 06 04

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

05 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

05 07

απόβλητα από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου

05 07 01*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

05 07 02

απόβλητα που περιέχουν θείο

05 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) οξέων

06 01 01*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

06 01 06*

άλλα οξέα

06 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ βάσεων

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

06 02 03*

υδροξείδιο του αμμωνίου

06 02 04*

υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου

06 02 05*

άλλες βάσεις

06 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλάτων και των διαλυμάτων τους, καθώς και μεταλλικών οξειδίων

06 03 11*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν

κυανιούχα άλατα

06 03 13*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν

βαρέα μέταλλα

06 03 14

στερεά άλατα και διαλύματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11 και 06 03 13

06 03 15*

μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα

06 03 16

μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15

06 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 04

απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03

06 04 03*

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

06 04 04*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

06 04 05*

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

06 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 05 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο

σημείο 06 05 02

06 06

απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και διεργασιών αποθείωσης

06 06 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες

ουσίες

06 06 03

απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο

06 06 02

06 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 07

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων

06 07 01*

απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

06 07 03*

λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

06 07 04*

διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

06 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 08

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

06 08 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια

06 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 09

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φωσφορούχων χημικών ουσιών και από χημικές διεργασίες φωσφόρου

06 09 02

φωσφορική σκωρία

06 09 03*

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο,που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

06 09 04

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 09 03

06 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 10

απόβλητα από την ΠΔΠΧ αζωτούχων χημικών

ουσιών, από χημικές διεργασίες αζώτου και

την παραγωγή λιπασμάτων

06 10 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

06 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 11

απόβλητα από την παραγωγή ανοργάνων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας

06 11 01

απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο

από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

06 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

06 13

απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες μη προδιαγραφόμενες άλλως

06 13 01*

ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

06 13 02*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)

06 13 03

αιθάλη

06 13 04*

απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας

αμιάντου

06 13 05*

καπνιά

06 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

07 01

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση,προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών

07 01 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 01 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο

σημείο 07 011 1

07 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος

και μητρικά υγρά

07 02 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα

και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 02 11

07 02 13

απόβλητα πλαστικά

07 02 14*

απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 15

απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 02 14

07 02 16*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες

07 02 17

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες πλην αυτών του σημείου 07 02 16

07 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών

και πιγμέντων (εκτός 06 11)

07 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος

και μητρικά υγρά

07 03 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα

και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 03 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 03 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο

σημείο 07 03 11

07 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 04

απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών προϊόντων προστασίας φυτών (εκτός από τα σημεία 02 01, 08 και 02 01 09), συντηρητικών υλικών ξύλου (εκτός από το σημείο 03 02) και άλλων βιοκτόνων

07 04 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 04 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 04 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 04 11

07 04 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 05

απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών προϊόντων

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 05 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 05 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 05 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 05 11

07 05 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

07 05 14

στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 07 05 13

07 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 06

απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών

07 06 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 06 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 06 11

07 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

07 07

απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση,προμήθεια και χρήση ευγενών χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων μη προδιαγραφομένων άλλως

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

07 07 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων και εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

07 07 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών

εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 07 07 11

07 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟ ΥΑΛΟΥ), ΚΟΛΛΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ

08 01

απόβλητα από την ΠΔΠΧ καθώς και την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

08 01 11*

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 12

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 011 1

08 01 13*

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 14

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα

αναφερόμενα στο σημείο 08 011 3

08 01 15*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 16

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 011 5

08 01 17*

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 18

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 011 7

08 01 19*

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 20

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 011 9

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

08 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 02

απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επικαλύψεων

(περιλαμβανομένων των κεραμικών υλικών)

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 03

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

08 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 03

απόβλητα από την ΠΔΠΧ τυπογραφικών μελανών

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

08 03 08

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη

08 03 12*

απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

08 03 13

απόβλητα μελανών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 12

08 03 14*

λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

08 03 15

λάσπες μελάνης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 14

08 03 16*

απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής

08 03 17*

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

08 03 18

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17

08 03 19*

έλαια διασποράς

08 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 04

απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλα

από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 04 09

08 04 11*

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 12

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 11

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 14

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 13

08 04 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 08 04 15

08 04 17

ρητινέλαια

08 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

08 05

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στο κεφάλαιο 08

08 05 01*

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

09

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

09 01

απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

09 01 01*

διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση

09 01 02*

διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση

09 01 03*

διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες

09 01 04*

διαλύματα σταθεροποιητή

09 01 05*

διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή

09 01 06*

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

09 01 07

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 08

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

09 01 10

κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες

09 01 11*

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03

09 01 12

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 09 011 1

09 01 13*

υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 0106

09 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01

απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)

10 01 01

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα

(εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04)

10 01 02

πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03

πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 01 04*

πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου

10 01 05

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από

αποθείωση καυσαερίων σε στερεά μορφή

10 01 07

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από

αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης

10 01 09*

θειικό οξύ

10 01 13*

πτητική τέφρα από γαλακτοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο

10 01 14*

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από

κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 15

τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 14

10 01 16*

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 17

πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 16

10 01 18*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 19

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18

10 01 20*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 21

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 20

10 01 22*

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 01 23

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 01 22

10 01 24

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

10 01 25

απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα

10 01 26

απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

10 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 02

απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 01

απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02

ανεπεξέργαστη σκωρία

10 02 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 08

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 07

10 02 10

σκωρίες εξέλασης

10 02 11*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που

περιέχουν πετρέλαιο

10 02 12

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 11

10 02 13*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 02 14

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 02 13

10 02 15

άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

10 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 03

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

10 03 02

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 03 04*

σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

10 03 05

απόβλητα αλουμίνας

10 03 08*

αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 09*

μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας

παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 15*

εξαφρίσματα που είναι εύφλεκτα ή εκλύουν κατά την επαφή με το νερό εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 03 16

εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 15

10 03 17*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 03 18

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 17

10 03 19*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 20

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 19

10 03 21*

άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 22

άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 21

10 03 23*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 24

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 23

10 03 25*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 26

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 25

10 03 27*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει πετρέλαιο

10 03 28

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 03 27

10 03 29*

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 30

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 03 29

10 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 04

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01*

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

10 04 04*

σκόνη καυσαερίων

10 04 05*

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 04 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 04 09*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως

που περιέχουν πετρέλαιο

10 04 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 04 09

10 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 05

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 05 03*

σκόνη καυσαερίων

10 05 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 05 05*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05 06*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 05 08*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως

που περιέχουν πετρέλαιο

10 05 09

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 08

10 05 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία εκπέμπουν, ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 05 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 10

10 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 06

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού

10 06 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 06 03*

σκόνη καυσαερίων

10 06 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 06 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 06 09*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο

10 06 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξε ως εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 06 09

10 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 07

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκοχρύσου

10 07 01

σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 02

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 07 03

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 07 04

άλλα σωματίδια και σκόνη

10 07 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 07 07*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως που περιέχουν πετρέλαιο

10 07 08

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 07 07

10 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 08

απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

10 08 04

σωματίδια και σκόνη

10 08 08*

αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 09

άλλες σκωρίες

10 08 10*

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εύφλεκτα ή τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

10 08 11

επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 10

10 08 12*

πίσσα που περιέχει απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

10 08 13

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 12

10 08 14

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

10 08 15*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 08 16

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17

10 08 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 08 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 17

10 08 19*

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

10 08 20

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 19

10 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 09

απόβλητααπότηχύτευσησιδηρούχωντεμαχίων

10 09 03

σκωρία καμίνων

10 09 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 09 05

10 09 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου και τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 09 07

10 09 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 09 10

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09

10 09 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 12

άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11

10 09 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 13

10 09 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 09 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 15

10 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 10

απόβλητα από τη χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων

10 10 03

σκωρία καμίνων

10 10 05*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 06

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 0 1 0 05

10 10 07*

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που έχουν υποστεί χύση μετάλλου και περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 08

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 07

10 10 09*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 10 10

σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 09

10 10 11*

άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 12

άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 11

10 10 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 13

10 10 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 10 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 10 15

10 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 11

απόβλητα από την παραγωγή υάλου και υαλίνων προϊόντων

10 11 03

απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση ύαλο

10 11 05

σωματίδια και σκόνη

10 11 09*

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 11 10

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 09

10 11 11*

απόβλητα υάλου σε μικρά σωματίδια και πού δρα υάλου που περιέχει βαρέα μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

10 11 12

απόβλητα υάλου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 11

10 11 13*

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου που

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 14

λάσπες στιλβώσεως και λείανσης υάλου εκτός

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 13

10 11 15*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 16

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 15

10 11 17*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

10 11 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 16

10 11 19*

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 11 20

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 11 19

10 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 12

απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων δομικών κατασκευών

10 12 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία

10 12 03

σωματίδια και σκόνη

10 12 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 12 06

απορριπτόμενα καλούπια

10 12 08

απόβλητα κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και

προϊόντων δομικών κατασκευών (μετά από θερμική επεξεργασία)

10 12 09*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 12 10

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 09

10 12 11*

απόβλητα σμαλτοποίησης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

10 12 12

απόβλητα σμαλτοποίησης εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 10 12 11

10 12 13

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

10 12 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 13

απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστο κονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά

10 13 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία

10 13 04

απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

10 13 06

σωματίδια και σκόνη (εκτός από τα σημεία 10 13 12 και 10 13 13)

10 13 07

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

10 13 09*

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο

10 13 10

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 09

10 13 11

απόβλητα από σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10

10 13 12*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 13 13

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 13 12

10 13 14

απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος

10 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10 14

απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως

απορριμμάτων

10 14 01*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που

περιέχουν υδράργυρο

11

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛ

ΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡ

ΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

11 01

απόβλητα από τη χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)

11 01 05*

οξέα καθαρισμού

11 01 06*

οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 01 07*

βασικά υλικά καθαρισμού

11 01 08*

λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο

11 01 09*

λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

11 01 10

λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 110109

11 01 11*

υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 12

υδαρή υγρά ξεπλύματος εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 11011 1

11 01 13*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 14

απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 11011 3

11 01 15*

εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 01 16*

κεκορεσμένες ή εξηντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

11 01 98*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

11 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 02

απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες

11 02 02*

λάσπες από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου

(συμπεριλαμβάνονται ιαροσίτης, γαιτίτης)

11 02 03

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

11 02 05*

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 06

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 11 02 05

11 02 07*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

11 03

λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής

11 03 01*

απόβλητα που περιέχουν κυανιούχα

11 03 02*

άλλα απόβλητα

11 05

απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού

11 05 01

στερεός ψευδάργυρος

11 05 02

στάχτη ψευδαργύρου

11 05 03*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

11 05 04*

εξαντλημένος ρευστοποιητής

11 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01

απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών

12 01 01

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02

σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 04

σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων

12 01 05

αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

12 01 06*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 07*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν

περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός

γαλακτωδών και διαλυμάτων)

12 01 08*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας

που περιέχουν αλογόνα

12 01 09*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας

που δεν περιέχουν αλογόνα

12 01 10*

συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 12*

εξαντλημένοι κηροί και λίπη

12 01 13

απόβλητα συγκόλλησης

12 01 14*

λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 15

λάσπες μεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 1 2 01 1 4

12 01 16*

απόβλητα υλικών αμμοβολής που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

12 01 17

απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 16

12 01 18*

λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει

πετρέλαιο

12 01 19*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας

12 01 20*

εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 01 21

εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 12 01 20

12 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

12 03

απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με

νερό και ατμό (εκτός από το κεφάλαιο 11)

12 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος

12 03 02*

απόβλητα απολίπανσης με ατμό

13

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)

13 01

απόβλητα υδραυλικών ελαίων

13 01 01*

υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (1)

13 01 04*

χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09*

χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα

ορυκτά

13 01 11*

συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

13 01 13*

άλλα υδραυλικά έλαια

13 02

απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων

και λίπανσης

13 02 04*

χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων

και λίπανσης

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και

λίπανσης

13 03

απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 01*

έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που

περιέχουν PCB

13 03 06*

χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς

θερμότητας με βάση τα ορυκτά

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και

μεταφοράς θερμότητας

13 03 10*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

13 04

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων

13 04 01*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής

ναυσιπλοΐας

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

13 05 01*

στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

13 07

απόβλητα υγρών καυσίμων

13 07 01*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

13 07 02*

βενζίνη

13 07 03*

άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)

13 08

απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως

13 08 01*

λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης

13 08 02*

άλλα γαλακτώματα

13 08 99*

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

14

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ

ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)

14 06

απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά

14 06 01*

χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

14 06 02*

άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα

διαλυτών

14 06 03*

άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

14 06 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν

αλογονωμένους διαλύτες

14 06 05*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν

άλλους διαλύτες

15

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

15 01

συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως

συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)

15 01 01

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

15 01 02

πλαστική συσκευασία

15 01 03

ξύλινη συσκευασία

15 01 04

μεταλλική συσκευασία

15 01 05

συνθετική συσκευασία

15 01 06

μεικτή συσκευασία

15 01 07

γυάλινη συσκευασία

15 01 09

συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

15 01 10*

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

15 01 11*

μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση

15 02

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα

σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός

15 02 02*

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν

προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

15 02 03

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσμα

τα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 01

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)

16 01 03

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 04*

οχήματα στο τέλος του χρόνου ζωής τους

16 01 06

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

16 01 07*

φίλτρα λαδιού

16 01 08*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν

υδράργυρο

16 01 09*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν

PCB

16 01

10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 11*

τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

16 01 12

τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11

16 01 13*

υγρά φρένων

16 01 14*

αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

16 01 15

αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14

16 01 16

δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

16 01 17

σιδηρούχα μέταλλα

16 01 18

μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 19

πλαστικά

16 01 20

γυαλί

16 01 21*

επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός

εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16

01 07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο

σημείο 16 01 14

16 01 22

κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 02

απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

16 02 09*

μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν

PCB

16 02 10*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB

ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος

από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09

16 02 11*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει

χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC

16 02 12*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει

ελεύθερο αμίαντο

16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος από

τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09

έως 16 02 12

16 02 14

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13

16 02 15*

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν

αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από

απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που

αναφέρονται στο σημείο 16 02 15

16 03

διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα

16 03 03*

ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 04

ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 03

16 03 05*

οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 06

οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05

16 04

απόβλητα εκρηκτικών

16 04 01*

απόβλητα πυρομαχικά

16 04 02*

απόβλητα πυροτεχνημάτων

16 04 03*

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

16 05

αέρια σε δοχεία πίεσης και απορριπτόμενες

χημικές ουσίες

16 05 04*

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται

αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 05 05

αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 1 6 05 04

16 05 06*

εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται

από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών

16 05 07*

απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που

αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που

τις περιέχουν

16 05 08*

απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που

αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

16 05 09

απορριπτόμενα χημικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08

16 06

μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

16 06 02*

μπαταρίες Νi Cd

16 06 03*

μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

16 06 04

αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 16 06 03)

16 06 05

άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

16 06 06*

ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από

μπαταρίες και συσσωρευτές

16 07

απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και βαρελιών (εκτός από τα κεφάλαια 05 και 13)

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

160709*

Απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

16 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 08

εξαντλημένοι καταλύτες

16 08 01

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή

λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07)

16 08 02*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ( 3) ή επικίνδυνες

ενώσεις μεταβατικών μετάλλων

16 08 03

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών

μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 08 04

εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής

κλίνης (εκτός από το σημείο 16 08 07)

16 08 05*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ

16 08 06*

αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν

ως καταλύτες

16 08 07*

εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

16 09

οξειδωτικές ουσίες

16 09 01*

υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο

16 09 02*

χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό

κάλιο ή νάτριο

16 09 03*

υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου

16 09 04*

οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες

άλλως

16 10

υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής

16 10 01*

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 02

υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 1 0 01

16 10 03*

υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 10 04

υδαρή συμπυκνώματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 1 0 03

16 11

απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες

16 11 01*

υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες

επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 02

υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 01

16 11 03*

άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 04

άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διαδικασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 03

16 11 05*

υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 06

υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μη μεταλλουργικές διεργασίες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 11 05

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

17 01

σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά

17 01 01

σκυρόδεμα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακίδια και κεραμικά

17 01 06*

μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 01 07

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και

κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06

17 02

ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01

ξύλο

17 02 02

γυαλί

17 02 03

πλαστικό

17 02 04*

γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

17 03

μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 03 01*

μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν

λιθανθρακόπισσα

17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01

17 03 03*

λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 04

μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 03

μόλυβδος

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

κασσίτερος

17 04 07

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 09*

απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

17 04 10*

καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες

17 04 11

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται

στο σημείο 17 04 10

17 05

χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και

μπάζα εκσκαφών

17 05 03*

χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

17 05 04

χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα

στο σημείο 17 05 03

17 05 05*

μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

17 05 06

μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα

στο σημείο 17 05 05

17 05 07*

έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες

ουσίες

17 05 08

έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07

17 06

μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών

που περιέχουν αμίαντο

17 06 01*

μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

17 06 03*

άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από

επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν

17 06 04

μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03

17 06 05*

υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν

αμίαντο

17 08

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17 08 01*

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

17 08 02

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 02

17 09

άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 01*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο

17 09 02*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

17 09 03*

άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων

αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09 04

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και

κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

18

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛ

ΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και

εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από

το σύστημα υγείας)

18 01

απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη

διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους

18 01 01

κοπτεράεργαλεία(εκτόςαπότοσημείο180103)

18 01 02

μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα

(εκτός από το σημείο 18 01 03)

18 01 03*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση

υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

18 01 04

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση

δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι,

γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)

18 01 06*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 01 07

χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06

18 01 08*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

18 01 09

φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 08

18 01 10*

αμάλγαμα οδοντιατρικής

18 02

απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα

18 02 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02)

18 02

02* απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση

υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με

την πρόληψη μόλυνσης

18 02 03

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και

διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

18 02 05*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

18 02 06

χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05

18 02 07*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

18 02 08

φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ

ΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 01

απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

19 01 02

σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την

τέφρα κλιβάνου

19 01 05*

πίττα φίλτρου από την επεξεργασία αερίων

19 01 06*

υδαρή υγρά απόβλητα από την επεξεργασία

αερίων και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

19 01 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 10*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

19 01 11*

τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

19 01 12

τέφρα και σκωρία κλιβάνου άλλες από τις

αναφερόμενες στο σημείο 19 011 1

19 01 13*

πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 14

πτητική τέφρα άλλη από την αναφερόμενη στο σημείο 19 01 13

19 01 15*

σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 16

σκόνη λεβήτων άλλη από την αναφερόμενη

στο σημείο 19 01 15

19 01 17*

απόβλητα πυρόλυσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 18

απόβλητα πυρόλυσης άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 01 17

19 01 19

άμμοι από ρευστοποιημένες κλίνες

19 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 02

απόβλητα από φυσικοχημικές κατεργασίες

αποβλήτων (περιλαμβάνονται αποχρωμίωση,

αποκυάνωση, εξουδετέρωση)

19 02 03

προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα

19 02 04*

προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν

ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

19 02 05*

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 06

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες εκτός

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 02 05

19 02 07*

πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

19 02 08*

απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

19 02 09*

απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν

επικίνδυνες ουσίες

19 02 10

απόβλητα καυσίμων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 19 02 08 και 19 02 09

19 02 11*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 03

σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα(4)

19 03 04*

απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και τα οποία είναι μερικώς ( 5)

σταθεροποιημένα

19 03 05

σταθεροποιημένα απόβλητα άλλα από τα

αναφερόμενα στο σημείο 19 03 04

19 03 06*

απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως

επικίνδυνα και τα οποία είναι στερεοποιημένα

19 03 07

στερεοποιημένα απόβλητα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 03 06

19 04

υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από

διεργασίες υαλοποίησης 19 04 01 υαλοποιημένα απόβλητα

19 04 02*

πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας

καυσαερίων

19 04 03*

μη υαλοποιημένη στερεά φάση

19 04 04

υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά

υαλοποιημένων αποβλήτων

19 05

απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων

19 05 01

μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων

19 05 02

μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 05 03

προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών

19 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 06

απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία

αποβλήτων

19 06 03

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών

αποβλήτων

19 06 04

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

19 06 05

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών

και φυτικών αποβλήτων

19 06 06

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

19 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 07

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής

19 07 02*

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 07 03

στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 07 02

19 08

απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας

υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 08 01

εσχαρίσματα

19 08 02

απόβλητα από την εξάμμωση

19 08 05

λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

19 08 06*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 08 07*

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση

ιοντοανταλλακτών

19 08 08*

απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

19 08 09

μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό

ελαίου/ύδατος που περιέχουν μόνο βρώσιμα

έλαια και λίπη

19 08 10*

μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό

ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09

19 08 11*

λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 12

λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11

19 08 13*

λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

19 08 14

λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων

βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13

19 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 09

απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που

προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιομηχανική χρήση

19 09 01

στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα

19 09 02

λάσπες από τη διαύγαση του νερού

19 09 03

λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

19 09 04

χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

19 09 05

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

19 09 06

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση

ιοντοανταλλακτών

19 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 10

απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που

περιέχουν μέταλλα

19 10 01

απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

19 10 02

μη σιδηρούχα απόβλητα

19 10 03*

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη

που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 10 04

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη άλλο

από τα αναφερόμενα στο σημείο 19 10 03

19 10 05*

άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 10 06

άλλα κλάσματα άλλα από τα αναφερόμενα

στο σημείο 19 10 05

19 11

απόβλητα από την αναγέννηση πετρελαίου

19 11 01*

εξηντλημένες άργιλοι φίλτρων

19 11 02*

όξινες πίσσες

19 11 03*

υδαρή υγρά απόβλητα

19 11 04*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

19 11 05*

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 11 06

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 11 05

19 11 07*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσαερίων

19 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 12

απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως

19 12 01

χαρτί και χαρτόνι

19 12 02

σιδηρούχα μέταλλα

19 12 03

μη σιδηρούχα μέταλλα

19 12 04

πλαστικά και καουτσούκ

19 12 05

γυαλί

19 12 06*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 12 07

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

σημείο 19 12 06

19 12 08

υφαντικές ύλες

19 12 09

ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)

19 12 10

καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από

απορρίμματα)

19 12 11*

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 12 12

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 9 1 2 1 1

19 13

απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων και υπογείων υδάτων

19 13 01*

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων

που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 02

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 01

19 13 03*

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 04*

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 03

19 13 05*

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 06

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 04

19 13 07*

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 13 08

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 13 07

20

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ

20 01

χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)

20 01 01

χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

γυαλιά

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

20 01 10

ρούχα

20 01 11

υφάσματα

20 01 13*

διαλύτες

20 01 14*

οξέα

20 01 15*

αλκαλικά απόβλητα

20 01 17*

φωτογραφικά χημικά

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

20 01 22

αεροζόλ

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει

χλωροφθοράνθρακες

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

20 01 26*

έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο

σημείο 20 0125

20 01 27*

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

20 01 28

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες

από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες

ουσίες

20 01 30

απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0129

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

20 01 32

φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 0131

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33

20 01 35*

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός

εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 0121και 20 0123 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (6)

20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός

εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα

σημεία 20 0121, 20 0123 και 20 0135

20 01 37*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

20 01 38

ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο

σημείο 20 0137

20 01 39

πλαστικά

20 01 40

μέταλλα

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

20 02

απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)

20 02 01

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 02 02

χώματα και πέτρες

20 02 03

άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03

άλλα δημοτικά απόβλητα

20 03 01

ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 02

απόβλητα από αγορές

20 03 03

υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαμενής

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

20 03 99

δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Το δικό μας τεχνικό γραφείο Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος γνωρίζει την διαδικασία και μπορεί να συνεργαστεί μαζί σου για την έκδοση της επιθυμητής άδειας συλλογής μεταφοράς αποβλήτων, όπως επίσης της περιβαλλοντικής άδειας και της άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας. Μετά από κάθε ανάθεση σου παρέχουμε δωρεάν ανάλυση του ανταγωνισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, στην περιφέρεια που θα εκδώσουμε την άδειά σου για να ρυθμίσεις τις κινήσεις σου.

Διαβάστε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter