Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η περίσσεια ενεργού ιλύος είναι σημαντική παράμετρος λειτουργίας σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο της ενεργού ιλύος. Ο υπεύθυνος μηχανικός της εγκατάστασης οφείλει να γνωρίζει πως να την υπολογίζει και πως να την μεταβάλλει καθημερινά με στόχο να διατηρεί την βιομάζα μέσα στον αντιδραστήρα σε σταθερή συγκέντρωση.

Γενικά

Η περίσσεια ενεργού ιλύος εκφράζει τον ρυθμό παραγωγής ιλύος ανά ημέρα που πρέπει να απομακρυνθεί από την βιολογία του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, είναι ένα μέγεθος εκτατικό, δηλαδή μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο των εισερχόμενων ακατέργαστων λυμάτων και την συγκέντρωση του προς επεξεργασία οργανικού φορτίου που περιέχουν αυτά. Ως ρυθμός παραγωγής εκφράζεται με μονάδες μέτρησης: κιλά ξηρής ιλύος ανά ημέρα. Δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα αλλά μπορεί να υπολογισθεί έμεσα με αναλυτές όγκου και αναλυτές συγκέντρωσης στερεών. Εάν ο υπεύθυνος μηχανικός γνωρίζει την σωστή διαδικασία υπολογισμού, το αποτέλεσμα μπορεί να εκφρασθεί σε όγκο υδαρής ιλύος με γνωστή συγκέντρωση στερεών ώστε να δώσει τις απαραίτητες εντολές απομάκρυνσης αυτού του όγκου από το σύστημα. Χρειάζεται επίσης και τον αναλυτή των στερεών που θα καταγράφει την συγκέντρωση των στερεών διότι αναμένεται αυτή να μειώνεται συνεχώς κατά την διάρκεια της αφαίρεσης, ώστε να γνωρίζει στο τέλος πόσο απόκλινε από την προγραμματιζόμενη ποσότητα.

Παράμετροι μοντέλου Monod

Από ποιές άλλες παραμέτρους όμως εξαρτάται η περίσσεια ενεργού ιλύος? Σε ποιό βαθμό επηρεάζεται από αυτές? Για να δωθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ο υπεύθυνος μηχανικός θα πρέπει να ανατρέξει στα μοντέλα του κλάδου βιοτεχνολογία της χημικής μηχανικής, που εφαρμόστηκαν κατά την μελέτη του βιολογικού καθαρισμού. Το σύνηθες μοντέλο που εφαρμόζεται ειναι το μοντέλο Monod για την αφομείωση του οργανικού φορτίου και την μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό άζωτο και του νιτρικού σε αέριο άζωτο.

Στον παραπάνω πίνακα δίνονται οι κινητικές παράμετροι του μοντέλου Monod, το εύρος τιμών τους και η συνηθέστερη τιμή τους κατά τον σχεδιασμό εγκαταστάσεων ενεργού ιλύος με νιτροποίηση - απονιτροποίηση.

Παρατηρούμενη παραγωγή ολικών στερεών (συντελεστής Yobs)

Πριν φτάσει στον ημερήσιο ρυθμό περίσσειας ιλύος, ο υπεύθυνος μηχανικός, θα πρέπει να υπολογίσει τον συντελεστή παραγωγής ολικών στερεών, δηλαδή πόσα κιλά ολικών στερεών πρέπει να απομακρυνθούν από την βιολογία ανά κιλό αποδομούμενου οργανικού φορτίου. Η παράμετρος αυτή συμβολίζεται ως Yobs. Γνωρίζοντας για παράδειγμα, πόσα κυβικά λύματος ανά ημέρα εισήλθαν κατά μέσο όρο στην εγκατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα, ποιά ήταν η μέση συγκέντρωση σε BOD5 (συγκέντρωση οργανικού φορτίου) στο αντίστοιχο διάστημα και ποιά είναι η ανώτερη επιτρεπτή συγκέντρωση σε BOD5 των επεξεργασμένων λυμάτων μπορεί να υπολογίσει την ημερήσια ποσότητα ολικών στερεών που πρέπει να αφαιρέσει από το σύστημα.

Η ανάλυση του BOD5 διαρκεί 5 μέρες οπότε είναι αναγκασμένος να περιμένει 1 εβδομάδα προκειμένου να του γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια επιλύεται πλέον εύκολα αφού υπάρχουν μετρητές συνεχούς μέτρησης που μπορούν να του δώσουν σε λίγα λεπτά συσχετισμένη την συγκέντρωση του BOD5 και έτσι αντί να εφαρμόζει αναδρομικούς υπολογισμούς να χρονοπρογραμματίζει με βάση το παρών την λειτουργία των επόμενων ημερών. (η συνέχεια μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες...)  

.

Διάβασε επίσης:

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter