Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η νόμιμη αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων στο Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ προϋποθέτει την χορήγηση έγγραφης Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων και Λυμάτων από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ισχύς της άδειας ελέγχεται κατόπιν αξιολόγησης αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων. Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Άδειες Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Στην μελέτη παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων αρχικά θα κατατάξουμε την επιχείρηση σε συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο ώστε να προκύψουν οι βασικές ελεγχόμενες παράμετροι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες για τις οποίες προβλέπεται οριακή τιμή στη νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

 

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

 

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες προτεραιότητας του ΠΔ 51/2007.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105.

Ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

 

Ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

Οι προσδιορισθείσες παράμετροι κατατάσσονται στην Ομάδα 1 και στην Ομάδα 2. Για τις παραμέτρους της Ομάδας 1 ισχύουν περιορισμοί, όπως Ολικά Αιωρούμενα στερεά = μέχρι 350 mg/L, BOD5 = μέχρι 350 mg/L, COD = μέχρι 1000 mg/L, Ολικό Άζωτο = μέχρι 100 mg/L, Τοξικότητα MINNTOX = μέχρι 50%. Υπερβάσεις στις τιμές των παραμέτρων Ολικά Αιωρούμενα στερεά, BOD5 και COD γίνονται αποδεκτές μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 και το Παράρτημα IV του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ.

 

Ομάδα

Περιορισμοί

Παράμετροι

1

Επιτρέπονται υπερβάσεις

Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), BOD5, COD

2

Δεν επιτρέπονται υπερβάσεις ή απαγορεύεται η διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης

Ολικό άζωτο, Τοξικότητα MINNTOX, παράμετροι της νομαρχιακής απόφασης περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης, ουσίες προτεραιότητας του ΠΔ 51/2007,  ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter