Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Η νόμιμη αποχέτευση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων στο Δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ προϋποθέτει την χορήγηση έγγραφης Άδειας Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Απόβλητων και Λυμάτων από την ΕΥΑΘ ΑΕ. Η ισχύς της άδειας ελέγχεται κατόπιν αξιολόγησης αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ελέγχων. Οι παράμετροι που εξετάζονται σε κάθε δείγμα καθορίζονται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. αφού ληφθεί υπόψη η φύση της παραγωγικής δραστηριότητας και οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Άδειες Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Στην μελέτη παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων αρχικά θα κατατάξουμε την επιχείρηση σε συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο ώστε να προκύψουν οι βασικές ελεγχόμενες παράμετροι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες για τις οποίες προβλέπεται οριακή τιμή στη νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

 

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

 

Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες προτεραιότητας του ΠΔ 51/2007.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Στον κατάλογο των ελεγχόμενων παραμέτρων θα προστεθούν οι ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105.

Ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

 

Ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

Οι προσδιορισθείσες παράμετροι κατατάσσονται στην Ομάδα 1 και στην Ομάδα 2. Για τις παραμέτρους της Ομάδας 1 ισχύουν περιορισμοί, όπως Ολικά Αιωρούμενα στερεά = μέχρι 350 mg/L, BOD5 = μέχρι 350 mg/L, COD = μέχρι 1000 mg/L, Ολικό Άζωτο = μέχρι 100 mg/L, Τοξικότητα MINNTOX = μέχρι 50%. Υπερβάσεις στις τιμές των παραμέτρων Ολικά Αιωρούμενα στερεά, BOD5 και COD γίνονται αποδεκτές μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 και το Παράρτημα IV του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ.

 

Ομάδα

Περιορισμοί

Παράμετροι

1

Επιτρέπονται υπερβάσεις

Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), BOD5, COD

2

Δεν επιτρέπονται υπερβάσεις ή απαγορεύεται η διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης

Ολικό άζωτο, Τοξικότητα MINNTOX, παράμετροι της νομαρχιακής απόφασης περί διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Θεσσαλονίκης, ουσίες προτεραιότητας του ΠΔ 51/2007,  ουσίες προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/105

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter