Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης από τα βυτία μεταφοράς τους εντός της ΕΕΛΘ της ΕΥΑΘ ΑΕ. για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο παρών Κανονισμός αφορά στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων μεταφοράς αστικών λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ, καθώς και τους προσερχόμενους στην ΕΕΛΘ οδηγούς και βοηθούς οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του λειτουργού της ΕΕΛΘ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Τα βυτία προσέρχονται στην ΕΕΛΘ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 08:00πμ έως και 20:00μμ.

Σάββατο ώρες εισόδου: 08:00πμ έως και 18:00μμ.

 1. Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που υπάρχει στην ΕΕΛΘ, όπως μπάρες, αυτοματισμός με κάρτα, χρέωση κ.λπ., καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Λειτουργού της εγκατάστασης.
 2. Πριν την εκκένωση, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να παραδώσει στο Λειτουργό συμπληρωμένη σωστά και πλήρως Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται με ευθύνη του Λειτουργού) σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛΘ.Κατόπιν ο βυτιοφορέας καταβάλει το αντίτιμο των 5€ (πέντε ευρώ) για βυτίο των 15m 3 ή 7 € (επτά ευρώ) για βυτίο των 20m 3  (στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ), για την εκκένωση του βυτίου του. Άρνηση καταβολής του αντιτίμου, συνεπάγεται αποκλεισμό του βυτίου από τη διαδικασία εκκένωσης.
 3. Τα βυτία πρέπει να εισέρχονται στην ΕΕΛΘ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Οι βυτιοφορείς δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας αλλά και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την ΕΕΛΘ, όσο χρόνο περιμένουν. Θα πρέπει, επίσης, να τηρούν εντός της ΕΕΛΘ όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται στις κυκλοφοριακές υποδείξεις του αρμοδίου προσωπικού του Λειτουργού.
 4. Στη συνέχεια γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε φυσικές, χημικές ή τοξικές παραμέτρους και έχει σκοπό να προστατεύσει την καλή λειτουργία της ΕΕΛΘ. Ο βυτιοφορέας οφείλει να επιτρέπει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και παράλληλα, εάν απαιτηθεί, να αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας.
 5. Μετά τον έλεγχο, τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του Λειτουργού, ενώ ο οδηγός θα ασφαλίζει το όχημα με τραβηγμένο το χειρόφρενο.
 6. Μόλις δοθεί εντολή για άδειασμα, τότε μόνον τοποθετούν οι βυτιοφορείς το σωλήνα αδειάσματος στο στόμιο, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης και γίνονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου. Παράλληλα, εάν υπάρχει ειδικό μηχάνημα καταγραφής, ο βυτιοφορέας οφείλει να περάσει την κάρτα, οπότε καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (π.χ αριθμός βυτίου, ονοματεπώνυμο, παροχή κ.λπ.) για τη συγκεκριμένη εκκένωση. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν.
 7. Ο αριθμός των βυτίων που αδειάζουν ταυτόχρονα ορίζεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο οποίος και φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. Οι υπόλοιποι βυτιοφορείς οφείλουν να περιμένουν τη σειρά τους χωρίς να εμποδίζουν ή να δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 8. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛΘ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης.
 9. Μετά την εκκένωση, με την αποσύνδεση των σωλήνων από το βυτίο, ο οδηγός πρέπει να αδειάζει το περιεχόμενο του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή παραμονή του στην ΕΕΛΘ.
 10. Η μετακίνηση των βυτιοφόρων στους υπόλοιπους χώρους της ΕΕΛΘ, εκτός του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛΘ.
 11. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση μετά την εκκένωση και η εγκατάλειψη σταθμευμένων βυτίων μέσα ή κοντά στην ΕΕΛΘ και ειδικότερα κατά τις ώρες που η ΕΕΛΘ δε λειτουργεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 1. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένη την πίσω πόρτα του καζανιού προς αποφυγή απόχυσης των βοθρολυμάτων στο χώρο.
 2. Ο τρόπος εκκένωσης και η κατάσταση του εξοπλισμού του βυτιοφόρου (σωλήνες εκκένωσης, βάνες κ.λπ.) θα πρέπει να μη γίνονται αιτία διαρροής λυμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛΘ.
 3. Δεν επιτρέπεται  να  εκκενώνονται  τα  καζανάκια των βυτίων έξω από τον επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Κάθε βυτιοφορέας υποχρεούται με τη βοήθεια ενός κουβά να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο αδειάσματος.
 4. Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, ο βυτιοφορέας οφείλει να συνεπικουρεί στον καθαρισμό τους, καθώς και να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το συντομότερο δυνατόν.
 5. Στην ΕΕΛΘ έχει προβλεφθεί χώρος πλύσης έως και τριών οχημάτων (π.χ. των ελαστικών ή άλλων εξωτερικών τμημάτων του αυτοκινήτου που πιθανώς να λερώθηκαν κατά την εκκένωση και πάντως όχι του περιεχόμενου του βυτίου). Ο χώρος πλύσης βρίσκεται προς την έξοδο της εγκατάστασης και εξυπηρετείται από κρουνούς βιομηχανικού νερού. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται από τους οδηγούς καθ' υπόδειξη του αρμόδιου υπαλλήλου του Λειτουργού και τα απόνερα θα λαμβάνεται φροντίδα, ώστε να ρέουν προς το κανάλι συλλογής που οδεύει προς την αποχέτευση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντα χώρου. Θα πρέπει επίσης κατά τη διάρκεια της πλύσης των οχημάτων, αυτά να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση άλλων οχημάτων και γενικότερα την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Ο Λειτουργός της ΕΕΛΘ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας και την αποδοχή των εισερχομένων βοθρολυμάτων. Τα εισερχόμενα βυτία στην ΕΕΛΘ υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο για την ποιότητα των προσκομιζομένων λυμάτων και οι οδηγοί οφείλουν να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται πλήρως η διεύθυνση της οικίας απ' όπου προέρχονται τα λύματα.
 2. Στις ΕΕΛΘ γίνονται δεκτά βυτιοφόρα με λύματα αστικής προέλευσης - βοθρολύματα (από σηπτικούς βόθρους ή φρεάτια συλλογής) και εφόσον εγκριθεί η καταλληλότητα τους με τις εξετάσεις που γίνονται στο χώρο της παραλαβής και στο χημικό εργαστήριο του Λειτουργού της ΕΕΛΘ. Απαγορεύεται να προσκομίζονται οποιαδήποτε επικίνδυνα, εύφλεκτα, εκρήξιμα ή διαβρωτικά βοθρολύματα, τα οποία θα πρέπει εξάλλου να είναι μη τοξικά για τις βιολογικές διεργασίες και να μην επηρεάζουν αρνητικά τις φυσικοχημικές διεργασίες της ΕΕΛΘ. Τα προσκομιζόμενα λύματα θα πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο από το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της ΕΕΛΘ να βρίσκονται τουλάχιστο στην περιοχή pH 6 έως 9.
 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσθετη δειγματοληψία για τη εξακρίβωση της ποιότητας των λυμάτων του βυτίου, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να περιμένει τη διενέργειά της.Εφόσον τα λύματα κριθούν ακατάλληλα από το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της ΕΕΛΘ, ο εν λόγω βυτιοφορέας είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από την ΕΕΛΘ χωρίς διαμαρτυρία.
 4. α)Σε περίπτωση που το βυτίο περιέχει βοθρολύματα με μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά, ο οδηγός οφείλει να το δηλώσει, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τον οδηγήσει στην ειδική, τρίτη κατά σειρά, μονάδα επεξεργασίας για τέτοιου είδους λύματα. β) Εάν το βυτίο περιέχει λύματα οργανικά βεβαρημένα - μη τοξικά- θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος να τον οδηγήσει στην ειδική τέταρτη μονάδα επεξεργασίας τέτοιας φύσεως λυμάτων. Ο βυτιοφορέας και στις περιπτώσεις αυτές οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Λειτουργού της ΕΕΛΘ. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή, λόγω της ιδιαίτερης διαδικασίας επεξεργασίας, ο οδηγός οφείλει να προειδοποιήσει έγκαιρα το Λειτουργό της ΕΕΛΘ για την πρόθεση του να μεταφέρει τέτοιου είδους λύματα μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προέλευσης και ποιότητας. γ) Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΛΘ μπορεί να παραλάβει το μέγιστο δύο τέτοια φορτία την ημέρα και με χρονική απόσταση 10 ωρών μεταξύ τους, οπότε είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων συνεννόηση με το Λειτουργό της ΕΕΛΘ για την οργάνωση της προσέλευσης των βυτίων.
 5. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει σε ειδικές περιπτώσεις την παραλαβή μη αστικής προέλευσης υγρών αποβλήτων με οργανικό φορτίο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην ΕΥΑΘ ΑΕ και εφόσον υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την παραλαβή και επεξεργασία αυτών. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τις σχετικές αδειοδοτήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα από μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ να απαιτήσει ιδιαίτερο τίμημα για την επεξεργασία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

 1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν πληροί τους σχετικούς όρους αυτού του Κανονισμού.
 2. Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα: α) Με άδεια κυκλοφορίας φορτηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο, που θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου. β) Με όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. γ) Με Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ. Θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (2α και β). Η αίτηση θα υποβάλλεται μια φορά στην ΕΥΑΘ ΑΕ και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό ιστορικό με την τήρηση των κανονισμών της ΕΕΛΘ. δ) Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΥΑΘ ΑΕ. Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να έχει πάντα στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΛΘ.
 3. Για κάθε παράβαση του Κανονισμού, η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές απαγόρευσης προσέλευσης στον οδηγό που δεν τήρησε τον Κανονισμό, ανάκληση της άδειας εκκένωσης βοθρολυμάτων ή για σοβαρότερες περιπτώσεις να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Λειτουργός διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ποιοτικά υποβαθμισμένα βοθρολύματα βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε. Η παράβαση του παρόντος Κανονισμού, εκτός των άλλων, συνεπάγεται την επιβολή ποινών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, εάν βυτιοφορέας  φέρει  ακατάλληλης ποιότητας λύματα στην εγκατάσταση, ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο στην εγκατάσταση για την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα. Εάν επαναλάβει μεταφορά ακατάλληλων λυμάτων και δεύτερη φορά εντός εβδομάδας, αποκλείεται για μια εβδομάδα, και εαν επαναληφθεί το φαινόμενο για τρεις και άνω, μπορεί να αποκλειστεί έως και ένα μήνα ή ακόμα και να χάσει την άδεια εκκένωσης που του χορηγείται από την ΕΕΛΘ.
 4. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας προκαλέσει με υπαιτιότητα του ατύχημα εντός του χώρου της εγκατάστασης, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και στις διάφορες κυρώσεις και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν. Αν προκαλέσει με υπαιτιότητα του οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό της ΕΕΛΘ, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα.
 5. Οι βυτιοφορείς φέρουν την πλήρη ευθύνη του βοηθητικού οικίσκου που τους παραχωρήθηκε για προσωπική τους χρήση εντός της ΕΕΛΘ και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την απόφαση 177/2007, αναρτήθηκε στην ΕΕΛΘ και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς καθώς και στο Λειτουργό της ΕΕΛΘ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter