Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ)

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης από τα βυτία μεταφοράς τους εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ της ΕΥΑΘ Α.Ε., για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο παρών κανονισμός αφορά στους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, καθώς και τους προσερχόμενους στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ οδηγούς και βοηθούς οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΥΤΙΩΝ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Τα βυτία προσέρχονται στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ μόνο κατά τις εκάστοτε καθοριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ειδικότερα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ωράριο προσέλευσης ή ακόμα να διακόψει την προσέλευση των βυτίων, εάν συντρέχει λόγος όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Σάββατο ώρες εισόδου: 07:00πμ έως και 19:00μμ.

 1. Η σειρά των ενεργειών για τη διαδικασία της παραλαβής και εκκένωσης των βυτίων θα γίνεται σύμφωνα με το σύστημα υποδοχής που υπάρχει στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, όπως προσαρμογή του σωλήνα εκκένωσης στα ειδικά στόμια υποδοχής, χρέωση κ.λπ., καθώς και με τις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Λειτουργού της εγκατάστασης.
 2. Πριν την εκκένωση, ο βυτιοφορέας θα πρέπει να παραδώσει στο Λειτουργό συμπληρωμένη σωστά και πλήρως Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των βοθρολυμάτων που προσκομίζει στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Κατόπιν ο βυτιοφορέας καταβάλει το αντίτιμο των 5 € (πέντε ευρώ) για βυτίο των 15m 3 ή 7 € (επτά ευρώ) για βυτίο των 20m 3 (στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ), για την εκκένωση του βυτίου του. Άρνηση καταβολής του αντιτίμου συνεπάγεται αποκλεισμό του βυτίου από τη διαδικασία εκκένωσης.
 3. Τα βυτία πρέπει να εισέρχονται στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ με ταχύτητα έως 10 χλμ/ώρα. Οι βυτιοφορείς δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη σειρά προτεραιότητας και την προσπέλαση άλλων οχημάτων προς και από την εγκατάσταση, όσο χρόνο περιμένουν. Θα πρέπει, επίσης, να τηρούν εντός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται στις κυκλοφοριακές υποδείξεις του αρμοδίου προσωπικού του Λειτουργού.
 4. Στη συνέχεια γίνεται δειγματοληψία από τον αρμόδιο υπάλληλο για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε φυσικές, χημικές ή τοξικές παραμέτρους και έχει σκοπό να προστατεύσει την καλή λειτουργία της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Ο βυτιοφορέας οφείλει να επιτρέπει τη λήψη δείγματος από το βυτίο του και παράλληλα, εάν απαιτηθεί, να αναμένει τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που θα κρίνουν τη συνέχεια της διαδικασίας.
 5. Μετά τον έλεγχο τα βυτιοφόρα οδηγούνται στις θέσεις εκκένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού του Λειτουργού, ενώ ο οδηγός θα ασφαλίζει το όχημα με τραβηγμένο το χειρόφρενο.
 6. Μόλις δοθεί εντολή για άδειασμα, τότε μόνον τοποθετούν οι βυτιοφορείς το σωλήνα αδειάσματος στο στόμιο, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης και γίνονται οι υπόλοιπες διαδικασίες για την εκκένωση του βυτίου. Παράλληλα, υπάλληλος του λειτουργού καταγράφει όλα τα στοιχεία (π.χ. αριθμός βυτίου, ονοματεπώνυμο, παροχή κ.λπ.) για τη συγκεκριμένη εκκένωση. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών κατά το δοκούν.
 7. Ο αριθμός των βυτίων που αδειάζουν ταυτόχρονα ορίζεται αποκλειστικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο οποίος και φροντίζει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας. Οι υπόλοιποι βυτιοφορείς οφείλουν να περιμένουν τη σειρά τους χωρίς να εμποδίζουν ή να δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 8. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ μπορεί να διακόψει την εκκένωση των βυτιοφόρων, όταν για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίηση του συνήθη τρόπου εκκένωσης.
 9. Μετά την εκκένωση, με την αποσύνδεση των σωλήνων από το βυτίο, ο οδηγός πρέπει να αδειάζει το περιεχόμενο του σωλήνα εκκένωσης μέσα στον ειδικό χώρο και να απομακρύνει το όχημα χωρίς καθυστέρηση από το χώρο εκκένωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή παραμονή του στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 10. Η μετακίνηση των βυτιοφόρων στους υπόλοιπους χώρους της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, εκτός του χώρου υποδοχής βοθρολυμάτων, δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια από τον υπεύθυνο λειτουργίας της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 11. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η στάθμευση μετά την εκκένωση και η εγκατάλειψη σταθμευμένων βυτίων μέσα ή κοντά στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και ειδικότερα κατά τις ώρες που η ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ δε λειτουργεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 1. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένη την πίσω πόρτα του καζανιού προς αποφυγή απόχυσης των βοθρολυμάτων στο χώρο.
 2. Ο τρόπος εκκένωσης και η κατάσταση του εξοπλισμού του βυτιοφόρου (σωλήνες εκκένωσης, βάνες κ.λπ.) θα πρέπει να μη γίνονται αιτία διαρροής λυμάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 3. Δεν επιτρέπεται  να  εκκενώνονται  τα  καζανάκια των βυτίων έξω από τον επιτρεπόμενο χώρο εκκένωσης. Κάθε βυτιοφορέας υποχρεούται με τη βοήθεια ενός κουβά να το αδειάζει μέσα στο στόμιο ή το φρεάτιο αδειάσματος.
 4. Σε περίπτωση που λόγω βλάβης του βυτίου απορριφθούν βοθρολύματα στο χώρο, ο βυτιοφορέας οφείλει να συνεπικουρεί στον καθαρισμό τους, καθώς και να αποκαθιστά τη βλάβη, η οποία προκαλεί τη διαρροή, το συντομότερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 1. Ο Λειτουργός της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας και την αποδοχή των εισερχομένων βοθρολυμάτων. Τα εισερχόμενα βυτία στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο για την ποιότητα των προσκομιζομένων λυμάτων και οι οδηγοί οφείλουν να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται πλήρως η διεύθυνση της οικίας απ' όπου προέρχονται τα λύματα και να την παραδίδουν στο Λειτουργό.
 2. Στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ γίνονται δεκτά βυτιοφόρα με λύματα αστικής προέλευσης - βοθρολύματα (από σηπτικούς βόθρους ή φρεάτια συλλογής) και εφόσον εγκριθεί η καταλληλότητα τους με τις εξετάσεις που γίνονται στο χώρο της παραλαβής και στο χημικό εργαστήριο του Λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Απαγορεύεται να προσκομίζονται οποιαδήποτε επικίνδυνα, εύφλεκτα, εκρήξιμα ή διαβρωτικά βοθρολύματα, τα οποία θα πρέπει εξάλλου να είναι μη τοξικά για τις βιολογικές διεργασίες και να μην επηρεάζουν αρνητικά τις φυσικοχημικές διεργασίες της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. Τα προσκομιζόμενα λύματα θα πρέπει κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τον υπάλληλο του Λειτουργού της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ να βρίσκονται τουλάχιστο στην περιοχή pH 6 έως 9.
 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσθετη δειγματοληψία για τη εξακρίβωση της ποιότητας των λυμάτων του βυτίου, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να περιμένει τη διενέργεια της. Εφόσον τα λύματα κριθούν ακατάλληλα από το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της εγκατάστασης, ο εν λόγω βυτιοφορέας είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από την ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ χωρίς διαμαρτυρία.
 4. Η ΕΥΑΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει σε ειδικές περιπτώσεις την παραλαβή μη αστικής προέλευσης υγρών αποβλήτων με οργανικό φορτίο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην ΕΥΑΘ ΑΕ και εφόσον υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την παραλαβή και επεξεργασία αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει τις σχετικές αδειοδοτήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα από μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ να απαιτήσει ιδιαίτερο τίμημα για την επεξεργασία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΕΩΝ

 1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος βυτιοφόρου στο χώρο εκκένωσης λυμάτων, εφόσον δεν πληροί τους σχετικούς όρους αυτού του Κανονισμού.
 2. Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα: α) Με άδεια κυκλοφορίας φορτηγού βυτιοφόρου αυτοκινήτου για μεταφορά λυμάτων, στην οποία να αναφέρεται το βάρος και το απόβαρο, και θα αναγράφονται και επί των εξωτερικών πλευρών του βυτίου. β) Με όλες τις σχετικές άδειες που απαιτούνται για τη διακίνηση και μεταφορά λυμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς την υπηρεσία Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. γ) Με Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ. Θα πρέπει να παραδοθεί στην ΕΥΑΘ ΑΕ συμπληρωμένη Αίτηση του βυτιοφορέα με όλα τα στοιχεία του για άδεια εκκένωσης βοθρολυμάτων στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, που θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραπάνω αδειών (2α και β). Η αίτηση θα υποβάλλεται μια φορά στην ΕΥΑΘ ΑΕ και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν ικανοποιητικό ιστορικό με την τήρηση των κανονισμών της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ. δ) Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν στα στοιχεία των παραπάνω αδειών, οι βυτιοφορείς οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΥΑΘ ΑΕ. Αντίγραφα όλων των αδειών που έχει λάβει ο βυτιοφορέας θα πρέπει να έχει πάντα στο φορτηγό του και να τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.
 3. Για κάθε παράβαση του Κανονισμού, η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές απαγόρευσης προσέλευσης στον οδηγό που δεν τήρησε τον Κανονισμό, ανάκληση της άδειας εκκένωσης βοθρολυμάτων ή για σοβαρότερες περιπτώσεις να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Ο Λειτουργός διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί ποιοτικά υποβαθμισμένα βοθρολύματα βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε. Η παράβαση του παρόντος Κανονισμού, εκτός των άλλων, συνεπάγεται την επιβολή ποινών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, εάν βυτιοφορέας φέρει ακατάλληλης ποιότητας λύματα στην εγκατάσταση, ο Λειτουργός έχει το δικαίωμα να του απαγορεύσει την είσοδο στην εγκατάσταση για την τρέχουσα και την επόμενη ημέρα. Εάν επαναλάβει μεταφορά ακατάλληλων λυμάτων και δεύτερη φορά εντός εβδομάδας, αποκλείεται για μια εβδομάδα, και εαν επαναληφθεί το φαινόμενο για τρεις και άνω, μπορεί να αποκλειστεί έως και ένα μήνα ή ακόμα και να χάσει την άδεια εκκένωσης που του χορηγείται από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
 4. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας προκαλέσει με υπαιτιότητα του ατύχημα εντός του χώρου της εγκατάστασης, θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και στις διάφορες κυρώσεις και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν. Αν προκαλέσει με υπαιτιότητα του οποιαδήποτε ζημιά στον εξοπλισμό της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των ζημιών με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την απόφαση 177/2007, αναρτήθηκε στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και διανεμήθηκε σε όλους τους βυτιοφορείς καθώς και στο Λειτουργό της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter