Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Γενικώς στα θέματα της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας των κτιρίων επικρατεί ένα χάος λόγω των σκόρπιων διατάξεων δεξιά και αριστερά. Το χάος επικρατεί εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων του νομοθέτη για διαφορετικής χρήσης αλλά και ηλικίας κτίρια. Σχετικά με την ηλικία έχει επικρατήσει ο διαχωρισμός των κτιρίων σε νέα και σε υφιστάμενα ή παλιά. Κριτήριο διαχωρισμού είναι η ημερομηνία αίτησης έκδοσης της οικοδομικής αδείας. Στο παρών άρθρο προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα πράγματα για τις κυριότερες χρήσεις των υφιστάμενων ή παλιών κτιρίων.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Κατηγορίες βιομηχανικής πυροπροστασίας. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/ 2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και λοιπές δραστηριότητες.

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Κατηγορίες υγειονομικής πυροπροστασίας. Εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006, στα θέατρα και τους κινηματογράφους όπως αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4442/2016 και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων. Δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ, οι παιδότοποι, οι άλλοι Χώροι Συνάθροισης Κοινού ή Καταστήματα ή Γραφεία, όπως γυμναστήρια, σχολές χορού, καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών, γραφεία εταιρειών κλπ.