Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)

Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής, που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σε 3500 για 3 κλειδιά και 5500 για 4 κλειδιά. ΕΕΔΔ που πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα οποία δεν συγκεντρώνουν την «βάση» κατατάσσονται στην κατηγορία των 2 κλειδιών. Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για κάθε κατηγορία ΕΕΔΔ ορίζονται στο παρακάτω πίνακα. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία.

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

2 Κλειδιά

3 κλειδιά

4 κλειδιά

Πρόσθετη πληροφόρηση

Κτίριο - Δωμάτια

1

Ελάχιστη επιφάνεια μονόκλινου δωματίου

 

12 τμ

14τμ

14 τμ

Στην ελάχιστη επιφάνεια συμπεριλαμβάνεται το μπάνιο

2

Ελάχιστη επιφάνεια δίκλινου δωματίου

 

12 τμ

14 τμ

16 τμ 

3

Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ

200

Π

Π

Π

Δεν υφίσταται κατοικία ιδιοκτήτη. Η πλήρωση του κριτηρίου δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων/ καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕ α/α 3 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕ ΤΗΝ Υ'ΑΡΙΘΜ.91/15 (ΦΕΚ 69 Β/16-01-2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4

Ελάχιστη επιφάνεια ανά επιπλέον κλίνη, πέραν της ελάχιστης επιφάνειας δίκλινου δωματίου

 

3 τμ

3 τμ

3 τμ

 

5

Ελάχιστη επιφάνεια μονόχωρου διαμερίσματος (Studio)

 

15 τμ

17 τμ

19 τμ

Στα διαμερίσματα δύο ή περισσοτέρων υπνοδωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός χώρου καθιστικού . Η κουζίνα μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο καθιστικό ή να αποτελεί χωριστό δωμάτιο . Στην ελάχιστη επιφάνεια συμπεριλαμβάνεται η κουζίνα και το μπάνιο.

6

Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος ενός (1) υπνοδωματίου.

 

22 τμ

24 τμ

26 τμ 

7

Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος δύο (2) υπνοδωματίων

 

29 τμ

31 τμ

33 τμ 

8

Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τριών (3) υπνοδωματίων

 

36 τμ

38 τμ

40 τμ 

9

Ελάχιστη επιφάνεια διαμερίσματος τεσσάρων (4) υπνοδωματίων

 

43 τμ

45 τμ

47 τμ 

10

Επιφάνεια δωματίου / διαμερίσματος προσαυξημένη κατά 10% σε τουλάχιστον 80% δωματίων - διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος

50

Π

Π

Π

 

11

Για κάθε προσαύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων πλέον του 10% (σε τουλάχιστον 80% δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος)

50

Π

Π

Π

>20%= 100μόρια >30%= 150μόρια >40%=200 μόρια >50%=250 μόρια >60%=300 μόρια >70%=350 μόρια >80%= 400μόρια

 

> 90%=450μόρια

12

Επιφάνεια δωματίου / διαμερίσματος, προσαυξημένης κατά 100% σε τουλάχιστον 80% δωματίων - διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας καταλύματος

500

Π

Π

Π

 

13

Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος υποδοχής επιφανείας τουλάχιστον 7 τμ

200

Π

Π

Π

Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό . Σε τέτοια περίπτωση η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 τμ και τα αναλογούντα μόρια 400

14

Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφανείας τουλάχιστον 10 και μέχρι 20 τμ

200

Π

Π

Π 

15

Κοινόχρηστος εντός του καταλύματος επαρκώς επιπλωμένος χώρος καθιστικού επιφανείας τουλάχιστον 20 τμ

400

Π

Π

Π

Ο χώρος υποδοχής μπορεί να είναι ενιαίος με το καθιστικό. Σε τέτοια περίπτωση η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 τμ και τα αναλογούντα μόρια 600

16

Εξωτερικό παράθυρο ή μπαλκονόπορτα σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα

 

Υ

Υ

Υ

 

17

Εξωτερικές ή εσωτερικές λειτουργίες/ μέθοδοι συσκότισης σε κάθε δωμάτιο με κρεβάτι

 

Υ

Υ

Υ

 

18

Διπλά τζάμια σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα

100

Π

Π

Π

 

19

Ύπαρξη θέρμανσης/ ψύξης ή/ και air condition ή/ και ανεμιστήρα οροφής

 

Υ

Υ

Υ

Η θέρμανση είναι υποχρεωτική μόνο στα καταλύματα λειτουργίας το χειμώνα καθώς και σε αυτά που λειτουργούν 365 μέρες

20

Τζάκι σε τουλάχιστον 30% δωματίων/διαμερισμάτων

300

Π

Π

Π

Βαθμολογείται μόνο αν κατάλυμα λειτουργεί τον χειμώνα ή και σε αυτά που λειτουργούν 365 μέρες

21

Ιδιωτικός ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε θέσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 50% του συνολικού αριθμού δωματίων / διαμερισμάτων

300

Π

Π

Π

Ο μισθωμένος χώρος πρέπει να ευρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 100μ. από το κατάλυμα και να παρέχεται άνευ χρεώσεως

22

Δωμάτια - διαμερίσματα με μπαλκόνι ή αίθριο ή σε ιδιωτικό κήπο (τουλάχιστον 3 m²) επαρκώς επιπλωμένα

150

Π

Π

Π

 

23

Πρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 20 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κήπου τουλάχιστον 100 τμ

200

Π

Π

Π

 

24

Πρόσβαση σε ιδιωτικό κήπο κατ' ελάχιστο 50 τμ για το 50% των δωματίων / διαμερισμάτων της συνολικής δυναμικότητας του καταλύματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου κήπου τουλάχιστον 500 τμ

300

Π

Π

Π

 

25

Κτίριο χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή ευρισκόμενο εντός κηρυχθέντος παραδοσιακού οικισμού

250

Π

Π

Π

 

26

Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος

200

Π

Π

Π

 

27

Ύπαρξη επιχείρησης αναψυχής

350

Π

Π

Π 

28

Ύπαρξη επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος

500

Π

Π

Π 

Εξοπλισμός δωματίου

29

Διαθεσιμότητα τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφώνου εντός του δωματίου/διαμερίσματος

300

Π

Π

Π

 

30

Άνευ χρέωσης πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο δωμάτιο / διαμέρισμα

250

Π

Π

Π

(ενδεικτικά: ευρυζωνική σύνδεση, WLAN κ.λπ.)

31

επίπεδη τηλεόραση άνω των 22΄΄

100

Π

Π

Π

 

32

Δορυφορική τηλεόραση

200

Π

Π

Π

 

33

Ηχοσύστημα με cd /mρ3 player

100

Π

Π

Π

 

34

DVD player

50

Π

Π

Π

 

35

Δυνατότητα παροχής laptops στα δωμάτια/διαμερίσματα

200

Π

Π

Π

 

36

Υπολογιστής κοινόχρηστος

150

Π

Π

Π

 

37

Αντάπτορες κατόπιν αιτήματος

50

Π

Π

Π

 

38

Επαρκής εξοπλισμός επίπλωσης δωματίου / διαμερίσματος και καθιστικού, που να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν

 

Υ

Υ

Υ

 

39

Χρηματοκιβώτια σε δωμάτια / διαμερίσματα ή με αυτόνομες θυρίδες φύλαξης στο χώρο υποδοχής

150

Π

Π

Π

 

40

Ηλεκτρονικά / μαγνητικά κλειδιά

100

Π

Π

Π

 

41

Εξοπλισμένο Mini bar εκτός του ψυγείου

200

Π

Π

Π

 

Υπηρεσίες

42

Λειτουργία υποδοχής 24 ώρες

300

Π

Π

Π

 

43

Λειτουργία υποδοχής 12 ώρες

150

Π

Π

Π

 

44

Παροχή υπηρεσίας πλυντηρίου - σιδερώματος ή ύπαρξη κοινόχρηστου χώρου με σχετικό εξοπλισμό

100

Π

Π

Π

Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση

45

Room service 12 ωρών

300

Π

Π

Π

 

46

Παροχή πρωινού

300

Π

Π

Π

Η παροχή πρωινού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία τροφοδοσίας (catering)

47

Παροχή ελληνικού πρωινού

250

Π

Π

Π

Κατά την έννοια του προγράμματος του ΞΕΕ

48

Παροχή πρωινού στα δωμάτια

200

Π

Π

Π

Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση

49

Υπηρεσία μεταφοράς transfer από και προς αεροδρόμιο / λιμάνι / σταθμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η2 περ. 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει

350

Π

Π

Π

 

50

Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών

100

Π

Π

Π

 

51

Εξοπλισμός για το μωρό (καθισματάκι και κρεβατάκι) κατόπιν αιτήματος

50

Π

Π

Π

 

52

Καθαρισμός δωματίων καθημερινός

 

Υ

Υ

Υ

 

53

Υπηρεσία καθαριότητας κατόπιν αιτήματος (επιπλέον της καθημερινής)

150

Π

Π

Π

Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση

54

Συχνότητα αλλαγής πετσετών ανά εβδομάδα

 

4 φορές

5 φορές

7 φορές

 

55

Συχνότητα αλλαγής σεντονιών ανά εβδομάδα

 

2 φορές

3 φορές

4 φορές

 

56

Υπηρεσία αλλαγής σεντονιών - πετσετών πέραν της κατά τα άνω υποχρεωτικής

100

Π

Π

Π

Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται με χρέωση

Εξοπιλισμός Μπάνιου

57

Μπάνιο σε κλειστό και επαρκώς αεριζόμενο, με φυσικό ή τεχνητό τρόπο χώρο, εντός του δωματίου/ διαμερίσματος

 

Υ

Υ

Υ

 

58

Ντουζιέρα ή μπανιέρα με ντους

 

Υ

Υ

Υ

 

59

Επαρκείς πετσέτες (προσώπου - σώματος) ανάλογα με το αριθμό των κλινών

 

Υ

Υ

Υ

 

60

Σάουνα εντός μπάνιου σε τουλάχιστον 30 % δωματίων / διαμερισμάτων

150

Π

Π

Π

Steam room

61

Μπανιέρα ή ντουζιέρα με υδρομασάζ -Jacuzzi σε τουλάχιστον 50 % δωματίων / διαμερισμάτων

200

Π

Π

Π

 

62

Εξωτερικό τζακούζι σε τουλάχιστον 30 % δωματίων / διαμερισμάτων

200

Π

Π

Π

 

63

Μπουρνούζι

50

Π

Π

Π

 

64

Παντόφλες

50

Π

Π

Π

 

65

Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών

50

Π

Π

Π

 

66

Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής σε συσκευασία (σαμπουάν, αφρόλουτρο - σαπούνι)

50

Π

Π

Π

 

Εξοπλισμός κουζίνας (υποχρεωτικός στην περίπτωση διαμερίσματος)

67

Εστίες για καταλύματα

 

Κατ΄ ελάχιστον 2 εστίες

Κατ΄ ελάχιστον 2 εστίες

Κατ΄ ελάχιστον 2 εστίες

Ηλεκτρικές ή κεραμικές

68

Αποροφητήρας

 

Υ

Υ

Υ

 

69

Εξοπλισμός σκευών μαγειρέματος και εστίασης σε ποσότητα ανάλογη του αριθμού των κλινών

 

Υ

Υ

Υ

 

Οικιακός εξοπλισμός

70

Φούρνος μικροκυμάτων

150

Π

Π

Π

 

71

Καφετιέρα

50

Π

Π

Π

 

72

Βραστήρας

50

Π

Π

Π

 

73

Τοστιέρα

50

Π

Π

Π

 

74

Ψυγείο με κατάψυξη

 

Υ

Υ

Υ

 

Αναψυχή

75

Πισίνα κοινόχρηστη

400

Π

Π

Π

 

76

Πισίνα παιδική, πέραν της ανωτέρω κοινόχρηστης

150

Π

Π

Π

 

77

Ιδιωτική πισίνα σε 20% δωματίων / διαμερισμάτων

300

Π

Π

Π

 

78

Κοινόχρηστο γυμναστήριο

100

Π

Π

Π

Να διαθέτει τουλάχιστον τα έξης όργανα: Διάδρομος ηλεκτρικός, stepmachine, ηλεκτρικό ποδήλατο κωπηλαοεργό-μετρο (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), πάγκοι, αλτήρες

79

Κοινόχρηστη σάουνα

150

Π

Π

Π

 

Διάφορα

80

Διαθεσιμότητα μπροσούρας με επικαιρο-ποιημένη τουριστική πληροφόρηση για τον τόπο μεταφρασμένη τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα

50

Π

Π

Π

 

81

Πληροφορίες προς τους πελάτες σχετικά με ενέργειες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν κατά τη διαμονή τους

 

Υ

Υ

Υ

 

82

Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού

50

Π

Π

Π

 

[Αρχή Τροποποίησης]83

Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία

 

Υ

Υ

Υ

 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕ Α/Α 83 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΓΗΜΑΤΟΣ Α ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 11240/16 (ΦΕΚ 1739 Β/15-06-2016)ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

83

Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή)

150

Π

Π

Π

 

84

Πιστοποίηση βάσει συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά σήματα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN KEY ή άλλα παρεμφερή)

150

Π

Π

Π

 

85

Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας για το 50% του προσωπικού

50

Π

Π

Π

 - ΠΡΟΣΘ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΩΝ 83,84,85,86ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 91/15 (ΦΕΚ 69 Β/16-01-2015) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες επίσης:

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο 6983-759514 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για ενημέρωση. Η επιχείρησή μας μελετά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και προτείνει πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τον οργανισμό ή τον ιδιώτη.


Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος

Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Registry of Technical Chamber of Greece - No 83488
Registry of Construction Experience - No 39718 - MEK A
Registry of Greek Energy Auditors - No 16109
mobile +306983-759514
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece