Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Οι ευκολίες που παρέχουν οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες της εποχής μας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης των υφιστάμενων χειροκίνητων γραφειοκρατικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO των επιχειρήσεων. Προφανώς οι επιχειρήσεις που τώρα αναπτύσσουν το δικό τους σύστημα ποιότητας ISO έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τη νέα μορφή υλοποίησης. Ως νέα μορφή υλοποίησης εννοούμε την ηλεκτρονική μορφή μέσω ίντερνετ (βλ. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO). Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που αφορά το ISO EN 17025 αλλά και όλα τα πρότυπα που χρησιμοποιούν μαθηματικές ή άλλες πολύπλοκες επιστημονικές εκφράσεις (σύμβολα). Μέσα από την παρουσίαση αυτού του εργαλείου αυτοπροβάλλεται και ένα πρόσθετο ηλεκτρονικό εργαλείο, των αυτόματων επισυνάψεων.

en 17025

Οι μεταφραστικές ανάγκες του προτύπου 

Υποθέτουμε ότι ένα χημικό εργαστήριο έχει αναπτύξει το ISO EN 17025, έχει παράγει δηλαδή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή αρχείων doc και επιθυμεί να το αναβαθμίσει στην διαδικτυακή του μορφή. Μία από τις μεθόδους που ανέπτυξε είναι αυτή του προσδιορισμού του πεχά (ph) στο νερό. Λόγω έλλειψης ελληνικής βιβλιογραφίας, μετέφρασε την μέθοδο που περιγράφεται στο Standard Methods 4500 H+, στιγμιότυπο της οποίας φαίνεται παρακάτω με επισήμανση της αναγκαιότητας να ξαναγραφούν οι μαθηματικές της εκφράσεις.

(Print screen και paste attachment στο παρόν άρθρο από το αρχείο sm4500pH.PDF που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm4500pH.PDF)

Ο υπεύθυνος του συστήματος έκανε ότι μπορούσε και ανέπτυξε το αντίστοιχο ελληνικό εγχειρίδιο σε μορφή αρχείου doc, όπως φαίνεται πιο κάτω.

(Print screen και paste attachment στο παρόν άρθρο από το ελληνικό αρχείο)

Το ζητούμενο τώρα, επειδή το εργαστήριο βρίσκεται στην φάση της διαδικτυακής αναβάθμισης των εγχειριδίων του, είναι πως θα μεταφερθεί αυτούσιο το περιεχόμενο του αρχείου doc στο διαδίκτυο. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Μέχρι ένα βαθμό είναι, δηλαδή με την διαδικασία copy & paste, το περιεχόμενο ναι μεν μεταφέρεται στον διαδικτυακό κειμενογράφο, αλλά η μορφοποίησή του όχι. Αυτό οφείλεται στις ασύμβατες μεθοδολογίες μορφοποίησης της Microsoft με την στάνταρντ γλώσσα html του ίντερνετ. Το πρόβλημα γίνεται έντονο με την μεταφορά των επιστημονικών συμβόλων. Μια εικόνα με το μπάχαλο στην μεταφορά τους δίνεται ακολούθως.

(Print screen και paste attachment στο παρόν άρθρο από την υπό κατασκευή ιστοσελίδα της μεθόδου προσδιορισμού του pH)

Η εξίσωση του pHx με την διαίρεση έχει αποδομηθεί και το οπτικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι να ξαναγραφτεί. Το ερώτημα που ανακύπτει όμως είναι με ποιό τρόπο; Τα μαθηματικά σύμβολα στα doc έγγραφα της Microsoft γράφονταν με την βοήθεια του Equation Editor. Στον διαδικτυακό κειμενογράφο πως θα γίνει αυτό;

Το ηλεκτρονικό εργαλείο των μαθηματικών εξισώσεων

Στον διαδικτυακό κειμενογράφο του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO, που έχουμε αναπτύξει, αυτό γίνεται με έναν ενσωματωμένο μεταφραστή της γλώσσας LATEX. Όπως παρουσιάζεται παρακάτω παρέχουμε ειδική ιστοσελίδα μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα με συνοπτικό οδηγό της γλώσσας LATEX.

Με συγκεκριμένες εντολές ομαδοποίησης αλφαριθμητικών χαρακτήρων μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, η παραπάνω εξίσωση που αποτελεί απόσπασμα από το αγγλικό κείμενο, με χρήση των κατάλληλων εντολών LATEX απεικονίζεται στο παρόν άρθρο ως:

`pH_B=-log_{10}(a_H+)`

Ομοίως, η παρακάτω εξίσωση που αποτελεί απόσπασμα από το αγγλικό κείμενο,

με χρήση των κατάλληλων εντολών LATEX απεικονίζεται στο παρόν άρθρο ως:

`pH_x=pH_B \pm \frac{F (E_x - E_s)}{2.303 R T}`

Και συνεπώς, ιδού η βελτίωση στο οπτικό αποτέλεσμα της μεταφερόμενης μετάφρασης στην ιστοσελίδα.

Εκτός από τις εξισώσεις είναι ορατή και η βελτίωση όπου χρειάζονται δείκτες και εκθέτες στο κείμενο, μία δυνατότητα που παρέχεται από τον διαδικτυακό κειμενογράφο. Βεβαίως ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα υπόλοιπα κλασσικά εργαλεία μορφοποίησης κειμένου του κειμενογράφου για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το οπτικό αποτέλεσμα.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο της αυτόματης επισύναψης

Η παραγωγή και ενσωμάτωση στο άρθρο μας των παραπάνω στιγμιότυπων εικόνας θα ήταν χρονοβόρος εάν δεν υπήρχε ακόμα ένα εργαλείο μέσα στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης ποιότητας ISO, που έχουμε αναπτύξει. Πρόκειται για εργαλείο που εκμεταλλεύεται την ικανότητα του χρησιμοποιούμενου υπολογιστή να αντιγράφει στην μνήμη clipboard τμήματα κειμένου (Cntrl+C) ή τα στιγμιότυπα της οθόνης (PrntScr) και στην συνέχεια να τα επικολλά, ανεβάζει και αποθηκεύει στον απομακρυσμένο σέρβερ στον οποίο είναι εγκατεστημένο το διαδικτυακό μας λογισμικό. Συγκεκριμένα, παρέχει τα εξής:

  • επικόλληση και επισύναψη στο άρθρο οποιασδήποτε διαδικτυακής διεύθυνσης επιθυμεί ο χρήστης. Σύμφωνα με το παράδειγμα που αναλύσαμε πιο πάνω, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, αφού ανακάλυψε στο διαδίκτυο ότι η αγγλική μέθοδος προσδιορισμού του πεχά (Standard Methods 4500 H+) βρίσκεται υπό μορφή pdf στην διεύθυνση https://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm4500pH.PDF, θέλησε να την δώσει στο σύστημα να την απομνημονεύσει ώστε να είναι ορατή και διαθέσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ιδού το αποτέλεσμα στην παρακάτω εικόνα, ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος συνοδεύει το άρθρο της ελληνικής μεθόδου ως επισύναψη.

  • επειδή κάποια στιγμή οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι, που οδηγούν σε χρήσιμους πληροφοριακούς πόρους, όπως για παράδειγμα το παραπάνω pdf αρχείο με την Standard Methods 4500 H+, διακόπτονται για κάποιους λόγους και οι πόροι παύουν να είναι διαθέσιμοι, ο υπεύθυνος του εργαστηρίου σκέφτηκε ότι καλό είναι το αρχείο να αποθηκευτεί και στον σέρβερ του συστήματος, μία δυνατότητα που του παρέχει το ηλεκτρονικό εργαλείο με την μέθοδο drag & drop.
  • επικόλληση και επισύναψη στο άρθρο οποιασδήποτε εικόνας επιθυμεί ο χρήστης και είναι διαθέσιμη στο clipboard εκείνη την στιγμή. Πιο κάτω φαίνεται στιγμιότυπο με τις επισυνάψεις όλων των εικόνων που περιέχει το παρόν άρθρο μας

 

Το ηλεκτρονικό εργαλείο των αυτόματων επισυνάψεων διαδικτυακών συνδέσμων, στιγμιότυπων εικόνων και μεταφορτώσεων αρχείων πιστεύουμε ότι αποτελεί σούπερ χρηστικό εργαλείο στα χέρια του υπεύθυνου ανάπτυξης, λειτουργίας και τεκμηρίωσης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO.

 

Εμείς στην Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος έχουμε την τεχνογνωσία, την όρεξη και την θέληση να σε βοηθήσουμε να κάνεις την πολυπόθητη μετάβαση από την γραφειοκρατία στην ηλεκτρονική διαχείριση.

 

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών άνω των 18 ετών στους τομείς μελέτη - σχεδιασμό - αδειοδότηση - προγραμματισμό - κατασκευή - λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων του πόσιμου νερού, του νερού άρδευσης, των αστικών - βιομηχανικών λυμάτων, της ενέργειας και διαχείρισης τεχνολογικών συστημάτων ποιότητας. Οι ανάγκες των ανθρώπων σε νερό - αποχέτευση - ενέργεια - υποδομές - τεχνολογία, υπηρεσίες και προϊόντα, τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε προσπάθεια ικανοποίησής τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νομοθέτης τις καταστάσεις αυτές, έγιναν για εμάς όραμα - στόχος και μονόδρομος για να αναπτύξουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις για την επίλυσή τους. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν τα σωστά πράγματα με την δική μας συνεργασία.

 

Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος
Chatziliontos I. Christodoulos
Dipl. Chemical Engineer
Msc Environmental Design of Infrastructure Works
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
Accommodations Internal Auditor - RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - RCN 6065/2016
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece
mob +30-6983759514, tel 2399022359, fax 2371200937
hatziliontos (papaki) hotmail (teleia) com
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter