Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το 1996, με αστυνομική διάταξη, απαγορεύθηκε σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ταβέρνες κ.λ.π., η λειτουργία χωρίς άδεια αρμόδιας αρχής, κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και τα τραγούδια, οι απαγγελίες και η χρήση ηλεκτροφώνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κ.λ.π. που προκαλούν διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. Η (αρχική) άδεια χορηγείται μέχρι την 22:00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23:00 ώρα τη θερινή περίοδο. Μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Το 2016, με το νόμο περί γνωστοποίησης λειτουργίας, καταργείται η αρχική άδεια, τα καταστήματα νοείται ότι αυτοδίκαια μπορούν να παίζουν μουσική μέχρι το νόμιμο προβλεπόμενο ωράριο τηρουμένων των απαιτήσεων της υγειονομικής νομοθεσίας για την προστασία της ησυχίας των περιοίκων όπως επίσης και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απλώς θα πρέπει να το δηλώσουν ως πρόθεση στην γνωστοποίηση λειτουργίας τους. Επίσης, αν θέλουν να παίζουν μουσική μέχρι το παρατεινόμενο ωράριο, θα πρέπει να το δηλώσουν ως πρόθεση στην γνωστοποίηση λειτουργίας τους και στην συνέχεια να αιτηθούν την παράταση ωραρίου μουσικής με την γνωστοποίηση λειτουργίας να υποβάλλεται ως μοναδικό δικαιολογητικό στον οικείο δήμο. Ο δήμος με βάση τον κανονισμό του, καθορίζει ποιο όργανο θα αποφασίσει για την έκδοση της άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής ή μη έκδοσή της (τοπική κοινότητα ή επιτροπή ποιότητας ζωής κλπ). Εδώ θέλει προσοχή, διότι το όργανο πριν αποφασίσει ρωτάει γραπτά το οικείο αστυνομικό τμήμα για τυχούσες παραβάσεις στο παρελθόν, οι οποίες αν υπάρχουν μπορεί να αποτρέψουν την έκδοση της άδειας.

Υπάρχει και η περίπτωση της υπαίθριας μουσικής. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θέλει να παίζει μουσική και σε υπαίθριους χώρους σερβιρίσματος πελατών, θα πρέπει να το δηλώσει ως πρόθεση στην γνωστοποίηση λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική Έκθεση Ακουστικής στον υπαίθριο χώρο με την βοήθεια της οποίας θα αποδεικνύεται ότι στα όρια του οικοπέδου δεν γίνεται υπέρβαση των θεσπισμένων ορίων ακουστικής. Η Τεχνική Έκθεση θα πρέπει να συντάσσεται από επιστήμονα σχετικό (το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη τεχνικής έκθεσης ακουστικής για υπαίθρια μουσική σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter