Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά πιστοποιητικά.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Φορέας Πιστοποιητικό

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Άδειες μεταφοράς ζώντων ζώων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αιτήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων / Ταμείων ομάδων παραγωγών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αίτηση απόσταξης οίνου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αίτηση μελισσοκομικού μητρώου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αίτηση υποψηφίου συνταγογράφου φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναγγελία διακίνησης οπωροκηπευτικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναγγελία έναρξης λειτουργίας φορέων χορήγησης πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναζήτηση διαθέσιμης παραγωγής για εμπόρους
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναζήτηση διαθέσιμης παραγωγής για καταναλωτές
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναζήτηση θέσεων εργασίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Απογραφή αιγοπροβάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Απογραφή χοιρινών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Γεννήσεις βοοειδών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Δήλωση ακτινιδίου προς τυποποίηση / συσκευασία
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Δήλωση παραγωγής / αποθεμάτων / επεξεργασίας - εμπορίας οίνου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Εισαγωγή / ενδοκοινοτική απόκτηση / εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων-πρώτων υλών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Εμβόλια καταρροϊκού πυρετού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Ζώα συντροφιάς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Καταχώριση διαθέσιμης παραγωγής / θέσεων εργασίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Μητρώο εμπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού (σποροπαραγωγής)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Μίσθωση γης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Πιστοποιητικό εξαγωγής αγροτικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Προγράμματα επενδύσεων για οινοποιητικές επιχειρήσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Τιμές τυριών χονδρικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Ψεκαστικά μηχανήματα

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Δελτία βιομηχανικής κίνησης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Επιστροφή τελών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Μητρώο Ελληνικού Σήματος
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Μητρώο επαγγελματικών αδειών νομικού προσώπου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Μητρώο επαγγελματικών αδειών φυσικού προσώπου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ)
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Πιστοποιητικά και αντίγραφα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αίτηση ενίσχυσης (Επιστρεπτέα Προκαταβολή)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ακατάσχετος λογαριασμός
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αλλαγή / αντιστοίχιση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αλλαγή στοιχείων μητρώου φορολογούμενων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ανάγνωση κλειδαρίθμου επιχείρησης (e-ΥΜΣ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αναζήτηση λογιστών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αναλυτική κατάσταση οχημάτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ανασφάλιστα οχήματα
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αποδεικτικό καταβολής φόρου
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Απόδοση κλειδάριθμου με ψηφιακό ραντεβού
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Απόδοση φόρου ασφαλίστρων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Απόδοση φόρου διαμονής
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Βεβαίωση αποδέσμευσης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δηλώσεις φόρου πλοίων Α' κατηγορίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δηλώσεις ΦΠΑ / πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (Δ14)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση παρακρατούμενου φόρου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων - οντοτήτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Δηλωτικά (ICS-ENS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Διαχείριση δασμολογίου (TARIC)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Διαχείριση τελωνειακών εγγυήσεων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (Authorised Economic Operators-ΑΕΟ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εγκυρότητα αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - άρθρο 39Β
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης / επιστροφές
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Έκδοση τελωνειακής άδειας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ενδοομιλικές συναλλαγές
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ενημέρωση εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Εξουσιοδοτήσεις μόνο για τελωνειακές αποφάσεις (CDS / UUM&DS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Επαγγελματικός λογαριασμός
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Επικύρωση τελωνειακού εγγράφου
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της ΕΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Κατάσταση πελατών προμηθευτών & συναλλαγών (ΜΥΦ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μητρώο πλοίων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίμων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (MOSS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Μισθωτήρια ακινήτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Παραστατικά μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Πιστοποίηση με EORI
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εξαγωγής
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Σύστημα εισαγωγών (IMPORTS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Σύστημα ελέγχου εξαγωγών (ECS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Ταμειακές μηχανές / Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Τέλη κυκλοφορίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Τέλη κυκλοφορίας από το 2013 έως σήμερα
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Τέλη κυκλοφορίας νομικών προσώπων - ιδιοκτητών μεγάλου αριθμού οχημάτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Τελωνειακές εξουσιοδοτήσεις
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών / συντάξεων / αμοιβών / μερισμάτων / τόκων / δικαιωμάτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Φόρος εισοδήματος εργοληπτών
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  Αποτελέσματα διαγωνισμών
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  Ατομικός φάκελος υποψηφίου
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  Συμμετοχή σε διαγωνισμό
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)  Υποβολή ένστασης σε διαγωνισμό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  Επιστημονικές εργασίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) 

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) 

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)  Αναγνώριση πτυχίου

Δικαιοσύνης 

Δικαιοσύνης 

Δικαιοσύνης  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Δικαιοσύνης  Αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης
Δικαιοσύνης  Βεβαίωση ηθικού / πειθαρχικού ελέγχου αποφυλακισμένων
Δικαιοσύνης  Εκπαίδευση αποφυλακισμένων
Δικαιοσύνης  Επαλήθευση ηλεκτρονικών εγγράφων καταστημάτων κράτησης
Δικαιοσύνης  Ιατρικές βεβαιώσεις αποφυλακισμένων
Δικαιοσύνης  Πιστοποιητικά δικαστηρίων
Δικαιοσύνης  Πιστοποιητικό κράτησης αποφυλακισμένων
Δικαιοσύνης  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης
Δικαιοσύνης  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
Δικαιοσύνης  Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
Δικαιοσύνης  Προγραμματισμός επισκεπτηρίου σε κατάστημα κράτησης
Δικαιοσύνης  Προσωρινή διαμονή αποφυλακισμένων

Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας  Δήλωση "Πόθεν έσχες" (Περιουσιακής κατάστασης)
Εθνική Αρχή Διαφάνειας  Καταγγελία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Δημόσιος κατάλογος Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Διεθνή κέντρα αριθμοδότησης ISBN-ISSN-ISMN
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Κόμβος δημοσίων βιβλιοθηκών
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Συλλογικός κατάλογος ελληνικών βιβλιοθηκών
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  Ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων και περιοδικού τύπου

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Διαχείριση καταγγελιών καταναλωτών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Εκχωρημένοι αριθμοί
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Έλεγχος διαθεσιμότητας ονόματος χώρου (domain name)
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Επιχειρήσεις με άδεια ταχυδρομικών υπηρεσιών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Επιχειρήσεις με γενική άδεια ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Ηλεκτρονικό αποθετήριο τηλεπικοινωνιακών / ταχυδρομικών προϊόντων
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Καταγγελία / παράπονα για θέματα παρεμβολών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Καταγγελία / παράπονα για κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Καταγγελία / παράπονα για ταχυδρομικές υπηρεσίες
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Καταγγελία / παράπονα για τηλεφωνία - διαδίκτυο
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Κατασκευές κεραιών (ΣΗΛΥΑ)
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Καταχωρητές ονομάτων χώρου (domain names)
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Μέτρηση ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Μητρώο επιχειρήσεων και αδειών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών / ταχυδρομικών υπηρεσιών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Μοντέλο προκαταρκτικού ελέγχου οικονομικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων (Pricescope)
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Πενταψήφιοι αριθμοί αυξημένης χρέωσης
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Ταχυδρομικά καταστήματα
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  Φορητότητα αριθμού

Εθνικής Άμυνας 

Εθνικής Άμυνας 

Εθνικής Άμυνας  Αίτηση κατάταξης σε στρατιωτικές σχολές
Εθνικής Άμυνας  Αποστολή ειδοποίησης εφέδρου
Εθνικής Άμυνας  Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου Στρατολογίας
Εθνικής Άμυνας  Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων
Εθνικής Άμυνας  Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Εθνικής Άμυνας  Πληροφορίες για την αναβολή μου
Εθνικής Άμυνας  Πληροφορίες για την απαλλαγή μου
Εθνικής Άμυνας  Πληροφορίες για την απογραφή μου
Εθνικής Άμυνας  Πληροφορίες για την κατανομή μου
Εθνικής Άμυνας  Πληροφορίες για την κατάταξή μου
Εθνικής Άμυνας  Σημείωμα κατάταξης
Εθνικής Άμυνας  Στρατιωτικός Αριθμός

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) 

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) 

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ)  ΔΗΛΟΣ 365
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ)  Ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις (ΔΙΑΥΛΟΣ)
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ)  Πρακτική άσκηση (ΑΤΛΑΣ)

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) 

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)  Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ)

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  Αποθετήριο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  Δημόσιος κατάλογος Βιβλιοθήκης Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  Καλειδοσκόπιο Κοινωνικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Δημόσιος κατάλογος βιβλιοθηκών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Εθνικός συλλογικός κατάλογος επιστημονικών περιοδικών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Ηλεκτρονικές εκδόσεις ePublishing (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Συσσωρευτής επιστημονικού περιεχομένου
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  Αιτήσεις πρόσληψης σε Κινητές Ομάδες Υγείας (KOMY) του ΕΟΔΥ

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)  Δήλωση δωρεάς οργάνων / ιστών

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αναγγελία εισόδου - εξόδου / εισιτηρίων - εξιτηρίων
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αναζήτηση φαρμάκου
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αποζημίωση εργοθεραπειών ειδικής αγωγής
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αποζημίωση λογοθεραπειών ειδικής αγωγής
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αποζημίωση φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Αποζημίωση ψυχοθεραπειών ειδικής αγωγής
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Άτλας υγείας
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Γνωματεύσεις / συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Γνωμάτευση αιμοκάθαρσης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Διαθεσιμότητα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Διαχείριση κλινών ΜΕΘ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Εγγραφή γιατρών για παροχές ΕΚΠΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Έγκριση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ΕΚΠΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ενεργοποίηση χρήστη Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) από γιατρό
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) αιμοκαθάρσεων
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ακτινοθεραπειών
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ανοικτής περίθαλψης - επισκέψεις
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) διασύνδεσης ακτινοθεραπειών
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) παροχών
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Ιατρική ειδικότητα για την έκδοση γνωμάτευσης ανά παροχή ΕΚΠΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο αποζημιούμενων προϊόντων και συμβάσεις παρόχων ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο απομυελινωτικών παθήσεων του ΚΝΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο Ηπατίτιδας C
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο θαλασσαιμίας
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο περιτοναϊκής κάθαρσης
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο σακχαρώδη διαβήτη
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Μητρώο χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Παροχές Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Πιστοποίηση ιατρών - λοιπών προμηθευτών υγείας
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Πιστοποίηση προμηθευτών υλικών και ΣΕΔ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Πιστοποίηση φαρμακείων / προμηθευτών για αναλώσιμα διαβητολογικού υλικού
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Σημεία αποστολών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Σύμβαση ιδιώτη οικογενειακού ιατρού
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Συμβεβλημένοι πάροχοι με τον ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης φαρμάκων
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Υπηρεσία παραλαβής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  Βεβαίωση πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας  Ελληνικά πρότυπα
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας  Ογκομέτρηση δεξαμενών

Εθνικό Τυπογραφείο 

Εθνικό Τυπογραφείο 

Εθνικό Τυπογραφείο  Μη ψηφιοποιημένα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
Εθνικό Τυπογραφείο  Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Ελληνική Αστυνομία 

Ελληνική Αστυνομία 

Ελληνική Αστυνομία  Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατασκευαστών / επισκευαστών κλειδαριών
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) σε ομογενείς από Τουρκία
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια εργασίας προσωπικού για ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
Ελληνική Αστυνομία  Άδεια οπλοφορίας
Ελληνική Αστυνομία  Αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ)
Ελληνική Αστυνομία  Αντιγράφο φακέλου αποστράτων
Ελληνική Αστυνομία  Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης
Ελληνική Αστυνομία  Βεβαίωση εγγραφής αλλοδαπών για λόγους σπουδών
Ελληνική Αστυνομία  Βεβαίωση εγγραφής μελών οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ
Ελληνική Αστυνομία  Βεβαίωση εγγραφής πολιτών κράτους μέλους της ΕΕ για λοιπούς λόγους
Ελληνική Αστυνομία  Γνωστοποίηση καταχώρισης στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ
Ελληνική Αστυνομία  Δηλώσεις κλοπής / ανεύρεσης κλαπέντων οχημάτων
Ελληνική Αστυνομία  Εθελοντική προεγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης
Ελληνική Αστυνομία  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία
Ελληνική Αστυνομία  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία
Ελληνική Αστυνομία  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ
Ελληνική Αστυνομία  Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951
Ελληνική Αστυνομία  Έκδοση / ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπού σε καθεστώς διεθνούς προστασίας
Ελληνική Αστυνομία  Έκδοση / ανανέωση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία για αυτοκτονικό χρήστη του διαδικτύου
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία για παιδόφιλο στο διαδίκτυο
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία για υπόθεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία επιχειρήσεων για βιομηχανική κατασκοπεία
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία επιχειρήσεων για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία επιχειρήσεων για ψηφιακό βανδαλισμό πληροφοριακών συστημάτων
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία πολιτών για υποκλοπή προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου
Ελληνική Αστυνομία  Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου
Ελληνική Αστυνομία  Καταστροφή στοιχείων σημάνσεως
Ελληνική Αστυνομία  Παράταση χρόνου βραχείας διαμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτης χώρας
Ελληνική Αστυνομία  Πιστοποίηση μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ
Ελληνική Αστυνομία  Προέλεγχος επιβατών κρουαζιερόπλοιων για την είσοδό τους στην Ελλάδα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EAEE) 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EAEE) 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EAEE)  Αίτημα / ερώτημα / αναφορά για θέματα ακτινοβολιών
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EAEE)  Επίπεδα ραδιενέργειας στο περιβάλλον
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (EAEE)  Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)  Οικονομική ενίσχυση (voucher) για την εγγραφή σε παιδικό σταθμό
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)  Οικονομική ενίσχυση (voucher) οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)  Ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ 

Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ 

Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Αναζήτηση διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Αποδεικτικό υποβολής κτηματολογικής δήλωσης
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Δασικοί χάρτες
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Εντοπισμός μέσω κινητού
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Ηλεκτρονική δήλωση Κτηματολογίου
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Θέαση ορθοφωτογραφιών
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Νέο έντυπο κτηματολογικής οφειλής
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Σημεία ελέγχου εθνικού Κτηματολογίου
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων
Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ  Υπολογισμός κτηματολογικών τελών και δικαιωμάτων

Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 

Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Ανάλυση αμοιβών ανταποκριτή ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Ανάλυση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση αποδοχών ανταποκριτή ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση αποδοχών οριοδείκτη ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση αποδοχών τακτικού / εποχικού προσωπικού ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Βεβαίωση καταβολής εισφορών ΕΛΓΑ
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)  Κοινοποίηση πορισμάτων φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  120 δόσεις εργοδοτών
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  120 δόσεις μη μισθωτών και συνταξιούχων
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Βεβαιώσεις εξαγοράς προϋπηρεσίας
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Ενημέρωση πορείας απονομών επικουρικής σύνταξης
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Ενημέρωση πορείας απονομών εφάπαξ
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών συντάξεων τ. ΕΤΕΑΕΠ
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)  Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα επικουρικών συντάξεων τ. ΕΤEAM

Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 

Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 

Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων  Βεβαίωση μη εμπλοκής σε αεροπορικό ατύχημα
Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων  Γνωστοποίηση αεροπορικού ατυχήματος

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Δήλωση εργαζομένων για την αντιμετώπιση του Covid-19
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Δήλωση εργοδοτών για την αντιμετώπιση του Covid-19
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθωτού (Εργάνη)

Εσωτερικών 

Εσωτερικών 

Εσωτερικών  Αίτηση ετεροδημότη
Εσωτερικών  Αίτηση κινητικότητας
Εσωτερικών  Βεβαίωση Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Εσωτερικών  Ληξιαρχική πράξη γάμου
Εσωτερικών  Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Εσωτερικών  Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Εσωτερικών  Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
Εσωτερικών  Πιστοποιητικό γέννησης
Εσωτερικών  Πιστοποιητικό ιθαγένειας
Εσωτερικών  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για γιατρούς
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για πολίτες
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Άυλη συνταγογράφηση
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Ελληνικός εθνικός κόμβος διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας (NCPeH) για γιατρούς & φαρμακοποιούς
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Εύρεση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Ηλεκτρονικά ραντεβού στις Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Αίτημα προς Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Αίτηση συνταξιοδότησης
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Αμφισβήτηση οφειλής
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ασφαλιστική ενημερότητα
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ασφαλιστική ικανότητα
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ασφαλιστικό βιογραφικό
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ατομικά στοιχεία ασφάλισης
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΑΕΕ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαιώσεις εισφορών π. ΟΓΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΑΥ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαιώσεις εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαίωση απογραφής (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ειδοποιητήρια εργοδοτών αγροτών (ΟΓΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Εισφορές μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Εκκαθάριση μη μισθωτών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ένσταση κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής σύνταξης
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΟΓΑ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. NAT
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΑΝ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π.ΤΣΜΕΔΕ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Καταβολές μη μισθωτών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Οικονομική καρτέλα εργοδότη
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Οφειλές μη μισθωτών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Παραστατικά εξόδων κηδείας
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Πίνακας χρεών οφειλέτη
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Πιστοποίηση εργοδοτών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Πιστοποίηση οφειλετών
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Πιστοποίηση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Πληρωμή εξόδων κηδείας
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Προγράμματα κατασκηνώσεων (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ρύθμιση οφειλών προς Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Ρύθμιση οφειλών προς Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)  Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών (ΔΙΕΚ, ΣΔΕΚ, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Διαδραστικά σχολικά βιβλία
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης σχολικών βιβλίων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Τα Αγγλικά στο Ψηφιακό Σχολείο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Το Δημοτικό στο Ψηφιακό Σχολείο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο Πολιτισμός (θεματικός συσσωρευτής πολιτισμικού εκπαιδευτικού περιεχομένου)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακού υλικού εκπαιδευτικών)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο edusoft (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών λογισμικών)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο i-create (πανελλήνιο αποθετήριο ψηφιακών μαθητικών δημιουργιών)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο LOR (πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο OEP (πανελλήνιο αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Φωτόδεντρο Video (πανελλήνιο αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα πανελλαδικών εξετάσεων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)  Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς (e-me)

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)  Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος  Σύσταση επιχείρησης

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  Εξεταστικά κέντρα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Μετανάστευσης και Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση αλλαγής στοιχείων ταυτότητας
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση αναβολής / επίσπευσης συνέντευξης
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση αυτοκαταγραφής
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση διαχωρισμού φακέλων
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση κατάθεσης εγγράφων
Μετανάστευσης και Ασύλου  Αίτηση χορήγησης αντιγράφων
Μετανάστευσης και Ασύλου  Βεβαίωση κατάστασης αιτήματος
Μετανάστευσης και Ασύλου  Εύρεση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)
Μετανάστευσης και Ασύλου  Ημερομηνία ανανέωσης δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας
Μετανάστευσης και Ασύλου  Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
Μετανάστευσης και Ασύλου  Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Μετανάστευσης και Ασύλου  Ραντεβού για επίδοση / ανανέωση άδειας διαμονής
Μετανάστευσης και Ασύλου  Aίτηση για νομική συνδρομή

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Εισαγωγή δοκίμων σε σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Εισαγωγή σπουδαστών σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Εφαρμογή ραδιοφάρων (PLB)
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεως και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (ΗΣΚΘΕΕΑ)
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Μεταφορικό ισοδύναμο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  Ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  Αίτηση εξώδικης αναγνώρισης απαιτήσεων / συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με το Δημόσιο

Οικονομικών 

Οικονομικών 

Οικονομικών  Αιτήσεις προς τις υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας
Οικονομικών  Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΑΠΑΑ)
Οικονομικών  Βεβαιώσεις χορήγησης υποτροφίας
Οικονομικών  Δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλού / παραλίας
Οικονομικών  Εκτιμήσεις τιμών ζώνης (Αντικειμενικές αξίες)
Οικονομικών  Εξωδικαστικός μηχανισμός
Οικονομικών  Επιδότηση δανείων κύριας κατοικίας πληγέντων κορωνοιού
Οικονομικών  Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου αιγιαλού
Οικονομικών  Μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων
Οικονομικών  Μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοτούμενων δημοσίου
Οικονομικών  Μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων Δημοσίου (Ειδικές Συντάξεις)
Οικονομικών  Μητρώο αξιών μεταβιβάσεων ακινήτων
Οικονομικών  Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών Δημοσίου
Οικονομικών  Μητρώο πραγματικών δικαιούχων
Οικονομικών  Οι ειδοποιήσεις μου
Οικονομικών  Πληρωμές κληροδοτημάτων
Οικονομικών  Προστασία κύριας κατοικίας
Οικονομικών  Στοιχεία χορηγίας
Οικονομικών  Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων και εγγράφων

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Πολιτικά / Ποινικά Δικαστήρια)
Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (Συμβούλιο της Επικρατείας / Διοικητικά Δικαστήρια)

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αίτηση επιδόματος ανεργίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα (Εργάνη-Ε3.1)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης - Voucher (Εργάνη-Ε3.2)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία λύσης σύμβασης (Εργάνη-Ε7)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία μαθητείας (Εργάνη-Ε3.4)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (Εργάνη-Ε5)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία πρακτικής κατάρτισης - Voucher (Εργάνη-Ε3.3)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναγγελία πρόσληψης (Εργάνη-Ε3)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Αναζήτηση θέσεων εργασίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Ανανέωση δελτίου ανεργίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Βεβαίωση αυτασφάλισης
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Διαχείριση επιταγών κατάρτισης
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Έκδοση δελτίου ανεργίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Επιταγές αγοράς βιβλίων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Επιταγές θεάματος
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Εργάνη-Ε6)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Λήψη επιδόματος / παροχής
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Πάροχοι επιταγών θεάματος
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Πάροχοι κατασκήνωσης
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Προγράμματα κατάρτισης
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Προγράμματα κατασκηνώσεων (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΟΑΕΔ)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)  Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)  Δωρεάν κόμιστρο ATH.ENA card για άνεργους και ΑμεΑ

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Απομακρυσμένη υποβολή αγροτεμαχίων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Βεβαίωση εφορίας για ποσά επιδότησης
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Δημοσιοποίηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Δημοσιοποίηση ποσών επιδότησης (ΕΓΤΕ/ΕΓΤΑΑ)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Διαχείριση βάμβακος (e-cotton)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Διαχείριση παραδόσεων ενεργειακών καλλιεργειών (βιοκαύσιμα)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Διαχείριση προγραμμάτων για Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Δράση "Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Νιτρορύπανση)"
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Ενίσχυση για τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Καρτέλα αγρότη
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής σακχαρότευτλων
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ)
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Παράδοση βάμβακος των παραγωγών στα εκκοκιστήρια
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Πιστοποίηση / αναγνώριση Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)  Συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Αναγγελία άφιξης σε κατάλυμα
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Επίδομα παιδιού
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Επίδομα στέγασης
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Καταχώριση κράτησης δωματίου
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Κοινωνικό Μέρισμα
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Συμμετοχή βιβλιοπωλείων στην Αγροτική Εστία
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Συμμετοχή καταλυμάτων στην Αγροτική Εστία
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Συμμετοχή κατασκηνώσεων στην Αγροτική Εστία
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)  Συμμετοχή τουριστικών γραφείων στην Αγροτική Εστία

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αίτηση για εκπαιδευτικά θέματα
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αίτηση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αίτηση υπεύθυνου εκπαίδευσης (Υπατία)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Ακαδημαϊκή ταυτότητα
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αναζήτηση σχολείων
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής σε Νηπιαγωγεία
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Διαχείριση μητρώου εκπαιδευτικών / υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Διαχείριση προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής σε Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εγγραφή σε Γυμνάσιο
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Επιλογή στελεχών ΔΙΕΚ
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Εφαρμογές υποστήριξης σχολικών μονάδων (myschool)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μαθητεία στα Δημόσια ΙΕΚ
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μετεγγραφές
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μετεγγραφές αδελφών
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μετεγγραφές κατ΄εξαίρεση
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μηχανογραφικό
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μηχανογραφικό αλλογενών
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μηχανογραφικό ομογενών
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Μηχανογραφικό σοβαρών παθήσεων
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Προκηρύξεις και διαδικασίες εκλογής καθηγητών ΑΕΙ (ΑΠΕΛΛΑ)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Συγγράμματα - Εύδοξος
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Σώμα αξιολογητών ελληνομάθειας
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Υπολογισμός μορίων (πανελλαδικές εξετάσεις)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Υποτροφίες ΙΚΥ
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Φωτόδεντρο (εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου)
Παιδείας και Θρησκευμάτων  Χωροταξική κατανομή μαθητών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Γεωπύλη Inspire
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Γεωχωρικές πληροφορίες περιβάλλοντος και ενέργειας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Δελτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κάρτα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου Αθήνας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Καταγραφή και παρακολούθηση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου / ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κινούμαι ηλεκτρικά
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών (ΜΗΔΑΣΟ)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού  Μητρώο πολιτιστικών φορέων
Πολιτισμού και Αθλητισμού  Παράσταση σε Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού  Πρακτικά γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προεδρία της Κυβέρνησης 

Προεδρία της Κυβέρνησης 

Προεδρία της Κυβέρνησης  Μητρώο επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

Συμβούλιο της Επικρατείας 

Συμβούλιο της Επικρατείας 

Συμβούλιο της Επικρατείας  Αναζήτηση Δελτίων Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ)
Συμβούλιο της Επικρατείας  Αναζήτηση εκθεμάτων
Συμβούλιο της Επικρατείας  Αναζήτηση Νομολογίας
Συμβούλιο της Επικρατείας  Παρακολούθηση υπόθεσης

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  Ακαδημαϊκά συγγράματα (Κάλλιπος)
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  Δικτυακή πύλη του HEAL-Link
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  Ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ILSaS)
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  Πολυτροπική ψηφιακή βιβλιοθήκη AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library)

Συνήγορος του Πολίτη 

Συνήγορος του Πολίτη 

Συνήγορος του Πολίτη  Υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης (Εργάνη-Ε8)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Επιχειρησιακές συμβάσεις (Εργάνη-Ε10)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Ετήσιες άδειες (Εργάνη-Ε11)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Εργάνη-Ε4)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Συμβάσεις μερικής απασχόλησης / εκ περιτροπής εργασίας (Εργάνη-Ε9)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου (Εργάνη-Ε4)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  Τροποποιητικός πίνακας αποδοχών (Εργάνη-Ε4)

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων  Εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Αίτηση ελεγκτή δόμησης / διαχείριση πορισμάτων ελέγχου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Αμοιβές μηχανικών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Έκδοση οικοδομικών αδειών (e-Άδειες)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Μητρώο ελεγκτών δόμησης
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  Πιστοποιημένοι εκτιμητές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

Τουρισμού 

Τουρισμού 

Τουρισμού  Πάροχοι Τουρισμού για όλους
Τουρισμού  Τουρισμός για όλους

Υγείας 

Υγείας 

Υγείας  Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό

Υποδομών και Μεταφορών 

Υποδομών και Μεταφορών 

Υποδομών και Μεταφορών  Διέλευση μόνιμων κατοίκων από διόδια
Υποδομών και Μεταφορών  Έκτακτα μέτρα στήριξης πληγέντων κακοκαιρίας Ιανός
Υποδομών και Μεταφορών  Έκτακτα μέτρα στήριξης πλημμυροπαθών Εύβοιας
Υποδομών και Μεταφορών  Μητρώο φορέων διαμεσολάβησης και συμβάσεων ΕΙΧ οχημάτων με οδηγό
Υποδομών και Μεταφορών  Προσωρινή άδεια οδήγησης
Υποδομών και Μεταφορών  Υπολογισμός χιλιομετρικών αποστάσεων

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης (Διαύγεια)
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Έκδοση εξουσιοδότησης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Έλεγχος εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης / εξουσιοδότησης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Θυρίδα υπεύθυνων δηλώσεων / εξουσιοδοτήσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων (ID issuer)
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs)
Ψηφιακής Διακυβέρνησης  Ψηφιακή ακαδημία πολιτών

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter