Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Από τις αρχές του Οκτώβρη 2020 οι επιχειρήσεις που συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα δεν χρειάζεται να λαμβάνουν γραπτή άδεια συλλογής και μεταφοράς από τις διευθύνσεις περιβάλλοντος του οικείου νομού ή της περιφέρειας.

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Αντί για την λήψη γραπτής άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να:

  1. διαθέτουν ηλεκτρονική άδεια, δηλαδή να είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ως επιχείρηση και ως δραστηριότητα - εγκατάσταση) και να υποβάλλουν κάθε χρόνο τις ετήσιες εκθέσεις των αποβλήτων που μετέφεραν την προηγούμενη χρονιά.
  2. διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τους ακόλουθους ελάχιστους όρους:
    1. ύψος κάλυψης τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ
    2. η ασφαλιστική κάλυψη να αφορά τρίτους
    3. η ασφαλιστική κάλυψη να αφορά την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς

Η ύπαρξη του ασφαλιστήριου συμβόλαιου διασφαλίζει την επιχείρηση ότι δεν θα της επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου περί ύπαρξης ασφαλιστήριου συμβολαίου, δεν καθιστά όμως αυτόματα νόμιμη την επιχείρηση, ούτε και υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση νομιμότητας. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την συλλογή - μεταφορά και από την επιχείρηση λείπει βασικό έγγραφο νομιμότητας, που όφειλε να έχει στην κατοχή της σε ισχύ την στιγμή του ατυχήματος, τότε η ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 6 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Dipl. Chemical Engineer - Msc Environmental Design of Infrastructure Works
Accommodations Internal Auditor - TUV Austria RCN 6035/2016
ISO 9001 Internal Auditor - TUV Austria RCN 6065/2016
ISO 45001 Internal Auditor - Alison 1412-13849119
GDPR Internal Auditor - Alison 1401-13849119
YPEN/ENEP. - No 16109 | YPEN/ENEL - No 553
YPEXODE - No 26837 - MELETES 18-A & 27-A
TEE - No 83488 | SEPE 330512/2017
GGET - No 14856/95711/08-06-17
YPEN / EL. DOM. - No 4517
Contact: tel +302399-022359, fax +302371-200937
Pitsouli 1, TK 63080, Nea Kallikrateia, Chalkidiki, Greece | http://kemioteko.gr
Entrepreneurial & Environmental Facilities Consultant Services:
Design, License, Quality Control & Construction Management,
Instrumentation & Control, Operation & Maintenance
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter