Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Δικαιώματα μηχανικών στα οικοδομικά έργα (πηγή ΤΕΕ ΤΚΜ 2006).

Χριστόδουλος Χατζηλιόντος

Μελέτη

Είδος Τοπογράφος Αρχιτέκτων Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος
Ηλεκτρολόγος
Ναυπηγός
Χημικός Μηχανικός
Τοπογραφική Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67
Αρχιτεκτονική Μελέτη - Επίβλ. Μέχρι 2 όροφοι Ν 4663/30 Εγκ. 51502/67 & 6899/1779/82 Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67
Στατική Μελέτη - Επίβλ. Μόνο απλές κατασκευές Ν 4663/30, Εγκ. 51502/67,  6899/1779/82 Μελέτη - Επίβλ. Εκτός από ειδικές κατασκευές Εγκ. 51502/67 Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67
Θερμομόνωση Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου Μελέτη - Επίβλ. Άνευ ορίου
Ύδρευση

Μελέτη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ.

Επίβεψη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 200 ΗΡ

Ν 6422/34

Β∆ 16-3-50

Π∆38/91

Μελέτη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ.

Επίβεψη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 200 ΗΡ.

Ν 6422/34

Β∆ 16-3-50

Π∆38/91

Μελέτη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ.

Επίβεψη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 200 ΗΡ.

Ν 6422/34

Β∆ 16-3-50

Π∆38/91

Άνευ ορίου.

Ν 6422/34

Β∆ 16-3-50

Π∆38/91

Εκτός από περιορισµούς της Σηµ(1)

Μελέτη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ.

Επίβεψη: Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 200 ΗΡ.

Ν 6422/34

Β∆ 16-3-50

Π∆38/91

Σε ειδικές περιπτώσεις τα όρια είναι αυξηµένα:

Σηµ(1)

Π∆274/97

Εγκ 47082/14/01

Αποχέτευση
Παθητική Μελέτη-Επίβλ. Μέχρι 2 όροφοι Ν 4663/30, Εγκ. 51502/67,  6899/1779/82, Εγκ 38471/32/89 Μελέτη-Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30, Εγκ 38471/32/89 Μελέτη-Επίβλ. Άνευ ορίου Ν 4663/30 Εγκ 38471/32/89 Μελέτη-Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67 Εγκ 38471/32/89 Μελέτη - Επίβλ. Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 51502/67 Εγκ 38471/32/89
Ενεργητική Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆ 38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆ 38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆ 38/91 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆ 38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆ 38/91
Οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφαλείας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή µόλυνσης χαρακτηρίζονται ως Χηµικές εγκαταστάσεις και συνεπώς για απλές εγκαταστάσεις (εγκατεστηµένη πλην εφεδρική κινητήριος ισχύς µικρότερη από 200 ΗΡ για µελέτη δικαίωµα έχουν οι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Χηµικοί Μηχανικοί ανεξάρτητα ενώ για µη απλές εγκαταστάσεις απαιτείται συνυπογραφή. Αυτό ισχύει και για όλες τις Χηµικές εγκαταστάσεις. ΠΔ 274/97, Εγκ 47082/14/01 Οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφαλείας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή µόλυνσης χαρακτηρίζονται ως Χηµικές εγκαταστάσεις και συνεπώς για απλές εγκαταστάσεις (εγκατεστηµένη πλην εφεδρική κινητήριος ισχύς µικρότερη από 200 ΗΡ για µελέτη δικαίωµα έχουν οι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Χηµικοί Μηχανικοί ανεξάρτητα ενώ για µη απλές εγκαταστάσεις απαιτείται συνυπογραφή. Αυτό ισχύει και για όλες τις Χηµικές εγκαταστάσεις. ΠΔ 274/97, Εγκ 47082/14/01 
Σηµ(1) Σύµφωνα µε το Π∆ 274/97 όπως διορθώθηκε µε την απόφαση απόφαση 2834/2001 του συµβουλίου της Επικρατείας, «Οι εγκαταστάσεις υγιεινής και ασφαλείας εργασιακών χώρων που έχουν σκοπό την προστασία από κινδύνους έκρηξης, δηλητηρίασης ή µόλυνσης» χαρακτηρίζονται ως Χηµικές εγκαταστάσεις και συνεπώς για απλές εγκαταστάσεις (εγκατεστηµένη πλην εφεδρική κινητήριος ισχύς µικρότερη από 200 ΗΡ για µελέτη και κινητήριος ισχύς µικρότερη από 400 ΗΡ για επίβλεψη) δικαίωµα έχουν οι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Χηµικοί Μηχανικοί ανεξάρτητα ενώ για µη απλές εγκαταστάσεις απαιτείται συνυπογραφή. Αυτό ισχύει και για όλες τις Χηµικές εγκαταστάσεις.
Θέρμανση Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή εγκατάστ. κεντρ. Θέρµανσης >40000 Kcal/h ή αποθήκευση καυσίµων >10 tn ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή εγκατάστ. κεντρ. Θέρµανσης >40000 Kcal/h ή αποθήκευση καυσίµων >10 tn ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει λέβητα ή εγκατάστ. κεντρ. Θέρµανσης >40000 Kcal/h ή αποθήκευση καυσίµων >10 tn ή κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 200 ΗΡ.
Κλιματισμός Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Άνευ ορίου Ν 6422/34 Β∆ 16-3-50 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91
Ηλεκτρολογική Εσωτερικές εγκαταστάσεις (φωτισµός) 50kW Εξαιρούνται εγκαταστάσεις νέον και κινηµατογραφικά µηχανήµατα. Εγκαταστάσεις κίνησης 100kW ∆εν συµπεριλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Εγκ. 48661/8291/86 Εσωτερικές εγκαταστάσεις (φωτισµός) 50kW Εξαιρούνται εγκαταστάσεις νέον και κινηµατογραφικά µηχανήµατα. Εγκαταστάσεις κίνησης 100kW ∆εν συµπεριλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Εγκ. 48661/8291/86 Εσωτερικές εγκαταστάσεις (φωτισµός) 50kW Εξαιρούνται εγκαταστάσεις νέον και κινηµατογραφικά µηχανήµατα. Εγκαταστάσεις κίνησης 100kW ∆εν συµπεριλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Εγκ. 48661/8291/86 Άνευ ορίου Ν 6422/34 Β∆ 16-3-50 Εσωτερικές εγκαταστάσεις (φωτισµός) 50kW Εξαιρούνται εγκαταστάσεις νέον και κινηµατογραφικά µηχανήµατα. Εγκαταστάσεις κίνησης 100kW ∆εν συµπεριλαµβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Εγκ. 48661/8291/86
Υποσταθμοί Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 48661/8291/86 Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 48661/8291/86 Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 48661/8291/86 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Ουδέν δικαίωµα Εγκ. 48661/8291/86
Ανελκυστήρας Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Κάθε εγκατάσταση εκτός αν περιέχει κινητήριο ισχύ µεγαλύτερη από 50 ΗΡ. Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50, Π∆38/91
Καύσιμα Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50 Άνευ ορίου Ν 6422/34, Β∆ 16-3-50
Σημ(2) Οι πολεοδοµικές άδειες αναφέρονται µόνο στο Μηχανολογικό µέρος του ανελκυστήρα και γι αυτό στη µελέτη ανελκυστήρα δεν απαιτείται το ηλεκτρολογικό διάγραµµα. Όταν αναφερόµαστε όµως σε άδεια λειτουργίας τότε απαιτείται άδεια ασκήσεως ∆ ειδικότητας που την έχει µόνο ο Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος. Ορισµένες πολεοδοµίες εντελώς αυθαίρετα απαιτούν ηλεκτρολογικό διάγραµµα για ευνόητους λόγους.
Σημ(3) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία όπως ίσχυε µέχρι το 1987 οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µπορούσαν να καταταχθούν µόνο στην ειδικότητα ΣΤ του Β∆ 16-3-50 η οποία σε κάθε περίπτωση χαρακτηριζόταν ως µη απλή µηχανολογική εργασία και βάσει του Β∆ 1/5/58 χαρακτηριζόταν χηµική. Συνεπώς απαιτούνταν υπογραφή Μηχανολόγου Μηχανικού και Χηµικού Μηχανικού. Στη συνέχεια όταν άρχισαν οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εκδόθηκε το Π∆ 420/87 και στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι: «∆ικαίωµα µελέτης και επίβλεψης για εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου διανοµής αερίων καυσίµων στις οικοδοµές έχουν, σύµφωνα µε το Β∆ 16-3-50 όπως τροποποιήθηκε µε το από 2411/17.12.53 Β.∆. όσοι ασκούν ελεύθερα το επάγγελµα µηχανολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου µηχανικού ή Ναυπηγού, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.6422/34 ή Τεχνολόγου µηχανικού σύµφωνα µε τα Β.∆/τα 657/1970 και 699/1971.». ∆ηλαδή το Π∆ 420/87 κινούµενο στα όρια του νόµου παραχωρούσε δικαίωµα υπογραφής στους Τεχνολόγους Μηχανικούς. Η απαίτηση συνυπογραφής Χηµικού Μηχανικού παρέµενε, γιατί αφενός δεν αναφερόταν τίποτε και αφετέρου ένα Π∆ δεν µπορεί να τροποποιήσει νόµο. Είναι σαφές ότι ο νοµοθέτης ήθελε να περιορίσει τα άτοµα που έχουν δικαίωµα µελέτης και επίβλεψης σε αυτούς που πραγµατικά γνωρίζουν το αντικείµενο και να επιβάλλει την συνεργασία των κατάλληλων ειδικοτήτων των µηχανικών, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, οι οποίες ούτως ή άλλως µε το Β∆ 16-3-50 καθορίζονταν ως µη απλές µηχανολογικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα µεγέθους. ∆υστυχώς για συντεχνιακούς λόγους τελικά µε το Π∆-38/91 τροποποιήθηκε το Β∆ 16-3-50 και τα δίκτυα διανοµής αερίου καυσίµου για την εξυπηρέτηση κτιρίων εντάχθηκαν και στην ειδικότητα Θ. Συνεπώς το Π∆-38/91 κατέστησε ανενεργό το άρθρο 4 του Π∆ 420/87, γιατί εφόσον οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση κτιρίων εντάχθηκαν στην κατηγορία Θ αυτές υποβαθµίστηκαν αυτόµατα σε απλές µηχανολογικές εγκαταστάσεις (εκτός αν είναι πολύ µεγάλες) και δικαίωµα υπογραφής έχουν ανεξαίρετα όλες οι ειδικότητες µηχανικών και όλοι όσοι προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν6422/34. Αυτή η ενέργεια κατά την άποψη του ΠΣΧΜ είναι λανθασµένη γιατί υποτιµά τους κινδύνους που κρύβει µια εγκατάσταση αερίου καυσίµου και θα πρέπει να επιδιωχθεί να περιοριστεί το δικαίωµα µελέτης και επίβλεψης σε αυτούς που πραγµατικά γνωρίζουν το αντικείµενο γιατί µε το σηµερινό νοµοθετικό καθεστώς υπάρχει κίνδυνος. Ευτυχώς αυτό έγινε αντιληπτό και στο τελευταίο σχέδιο νόµου της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα άτοµα που έχουν δικαίωµα µελέτης και επίβλεψης και προβλεπόταν ότι «∆ικαίωµα µελέτης και επίβλεψης για εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου διανοµής αερίων καυσίµων στις οικοδοµές έχουν όσοι ασκούν το Επάγγελµα Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού ή Χηµικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού.» ∆υστυχώς στο τελικό κείµενο η παράγραφος αυτή αφαιρέθηκε οπότε και ισχύουν τα προηγούµενα. 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter