Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Στο λογισμικό πραγματοποιούνται έλεγχοι για λανθασμένες και "περίεργες" τιμές σε τρία επίπεδα.

Έλεγχος τιμών πρώτου επιπέδου

Κατά την διάκρεια εισαγωγής τιμών εμφανίζονται παράθυρα με μηνύματα ελέγχου. Αν πρόκειται για λανθασμένη τιμή, ο χρήστης πρέπει να εισάγει αποδεκτή τιμή για να μπορέσει να συνεχίσει. Σε περίπτωση "περίεργης" τιμής, το μήνυμα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει με τα υπόλοιπα πεδία

 

Έλεγχος τιμών δεύτερου επιπέδου

Όταν ο χρήστης επιλέξει "Εκτέλεση", πριν πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί, γίνεται ένας έλεγχος σε συγκεκριμένα πεδία και σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένα σωστά, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση του προγράμματος. Οι τιμές που δεν γίνονται αποδεκτές καθορίζονται σε σχετικό κατάλογο στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4 (Παράρτημα Δ - Κατάλογος επιτρεπόμενων τιμών για την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου).

Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα txt αρχείο με τις συγκεκριμένες μη αποδεκτές τιμές.

 

Ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει στις; φόρμες εισαγωγής δεδομένων για να διορθώσει τις μη αποδεκτές τιμές και στη συνέχεια να επιλέξει "Εκτέλεση".

 

Έλεγχος τιμών τρίτου επιπέδου

Όταν ο χρήστης επιλέξει "Εκτέλεση", πριν πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί, γίνεται ένας έλεγχος συμβουλευτικού χαρακτήρα.Οι τιμές για τις οποίες εμφανίζονται προειδοποιήσεις καθορίζονται σε σχετικό κατάλογο στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4 (Παράρτημα Δ - Κατάλογος επιτρεπόμενων τιμών για την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου).

Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα αρχείο προειδοποιήσεων με τιμές που φαίνονται «περίεργες». Ο χρήστης ενημερώνεται και μπορεί είτε να γυρίσει στις φόρμες εισαγωγής δεδομένων και να διορθώσει ή να συνεχίσει την εκτέλεση του προγράμμτος εν γνώση του.

 

 

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter