Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 7. ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΗΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Οι Μη Θερμαινόμενοι Χώροι και οι Ηλιακοί Χώροι, εάν υπάρχουν, απαιτούν την εισαγωγή πληροφοριών για τα γενικά χαρακτηριστικά του χώρου και την κατασκευή του κελύφους.

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1:

    Οι Μη Θερμαινόμενοι / Ηλιακοί Χώροι δεν έχουν σύστημα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού/μηχανικού αερισμού και φωτισμού, δηλαδή είναι ενεργειακά αδρανείς χώροι.

    Στους Μη Θερμαινόμενους / Ηλιακούς Χώρους δεν λαμβάνονται υπόψη τα εσωτερικά θερμικά κέρδη και ο φωτισμός.

 

Οι Μη Θερμαινόμενοι / Ηλιακοί Χώροι ορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και εμφανίζονται οι ίδιες υπο-οθόνες με τις ίδιες παραμέτρους.

 

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.20. (Πίνακας 15 – Μη Θερμαινόμενοι Χώροι ή/και Ηλιακοί Χώροι).

 

Μη Θερμαινόμενος Χώρος / Ηλιακός Χώρος

 

  • Συνολική επιφάνεια (m2). Εισάγεται το συνολικό εμβαδόν δαπέδου του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής.
  • Αερισμός (m3/h). Εισάγεται ο συνολικός αερισμός του χώρου μέσω διείσδυσης και φυσικού αερισμού, σύμφωνα με τις τιμές που περιλαμβάνονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.4.4. Αερισμός μη θερμαινόμενων και ηλιακών χώρων. Πίνακας 3.25. - Συνολικός αερισμός για μη θερμαινόμενους χώρους).

Για τον προσδιορισμό των Μη θερμαινόμενων / ηλιακών χώρων απαιτείται ο προσδιορισμός των παραμέτρων που αφορούν στις

1. Αδιαφανείς επιφάνειες. Ορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις αδιαφανείς επιφάνειες της θερμικής ζώνης.

2. Διαφανείς επιφάνειες. Ορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις διαφανείς επιφάνειες της θερμικής ζώνης.

3. Επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος. Ορίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος της θερμικής ζώνης.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter