Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3.1. Σύστημα θέρμανσης.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σύστημα θέρμανσης

Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από

 1. Την παραγωγή
 2. Το δίκτυο διανομής
 3. Τις τερματικές μονάδες και
 4. Τις βοηθητικές μονάδες

  Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν έχει σύστημα θέρμανσης, οενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσειένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με τοπικές ηλεκτρικές μονάδες βαθμού απόδοσης 1.0, δίκτυο διανομής βαθμού απόδοσης 1.0, τερματικές μονάδες με βαθμό απόδοσης 0.94 και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0W/m2., σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 Αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα θέρμανσης, τα οποία δεν το καλύπτουν πλήρως, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο πρέπει να ορίσει ο επιθεωρητής, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 

Παραγωγή

Καθορίζονται όλες οι μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας που εξυπηρετούν τη θερμική ζώνη.

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Λέβητας, Κεντρική υδρόψυκτη Α.Θ., Κεντρική αερόψυκτη Α.Θ., Τοπική αερόψυκτη Α.Θ., Γεωθερμική Α.Θ. με οριζόντιο εναλλάκτη, Γεωθερμική Α.Θ. με κατακόρυφο εναλλάκτη, Κεντρική Α.Θ. άλλου τύπου, Tοπικές ηλεκτρικές μονάδες (ηλεκτρικά σώματα καλοριφέρ, θερμοπομποί, κ.α.), Tοπικές μονάδες αερίου ή υγρού καυσίμου, Aνοικτές εστίες καύσης, Τηλεθέρμανση, ΣΗΘ, Μονάδα παραγωγής άλλου τύπου.

  Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχουν εφεδρικά τοπικά συστήματα θέρμανσης (π.χ. τζάκι, ηλεκτρικό σώμα καλοριφέρ) δεν δηλώνονται. Σε περίπτωση που τα τοπικά συστήματα καλύπτουν τμήμα του κτηρίου ή όλο το κτήριο γιατί δεν υπάρχει άλλο συμβατικό σύστημα για τη θέρμανση χώρων, τότε δηλώνονται ως κανονικά συστήματα θέρμανσης.

  Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, ο επιθεωρητής εισάγει "Tοπικές ηλεκτρικές μονάδες", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
 • Πηγή ενέργειας. Καθορίζεται η πηγή ενέργειας της συγκεκριμένης μονάδας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Υγραέριο, Φυσικό αέριο, Ηλεκτρισμός, Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Τηλεθέρμανση (ΔΕΗ), Τηλεθέρμανση (ΑΠΕ), Βιομάζα, Βιομάζα Τυποποιημένη, ΣΗΘ(1-10).

 Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης χώρων είναι ένα ΣΗΘ, επιλέγεται ως πηγή ενέργειας το αντίστοιχο ΣΗΘ (π.χ. ΣΗΘ1) που χαρακτηρίζεται από έναν αύξοντα αριθμό, όπως ορίστηκε το συγκεκριμένο σύστημα στο 5.4. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ).

  Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, ο επιθεωρητής εισάγει "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική θερμική ισχύς (kW) της κάθε μονάδας παραγωγής θερμικής ενέργειας (π.χ. λέβητας).

  Σε περίπτωση μονάδας λέβητα – καυστήρα:
α Για τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια, χρησιμοποιούμε την ονομαστική θερμική ισχύ (kW) του λέβητα-καυστήρα από τις τεχνικές προδιαγραφές τον κατασκευαστή.
β Για τα υφιστάμενα κτήρια χρησιμοποιούμε τη θερμική ισχύ από το φύλλο ανάλυσης καυσαερίων της μονάδας λέβητα-καυστήρα, το οποίο είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται κάθε χρόνο ή κάθε 6 μήνες (ανάλογα την ισχύ), για όλα τα κτήρια με κεντρικό σύστημα θέρμανσης λέβητα – καυστήρα (σταθερές εστίες καύσης). Σε περίπτωση έλλειψης φύλλου συντήρησης αλλά και οποιουδήποτε στοιχείου για την πραγματική θερμική ισχύ του λέβητα, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να εκτιμήσει την πραγματική θερμική ισχύ του λέβητα από άλλα στοιχεία (όπως τις διαστάσεις του λέβητα και τη σύγκρισή τους με αντίστοιχους λέβητες της αγοράς, σε συνδυασμό με την ισχύ του καυστήρα). 

 Σε περίπτωση που η μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας καλύπτει περισσότερες της μιας θερμικές ζώνες, η ισχύς της συγκεκριμένης μονάδας που ορίζεται σε κάθε θερμική ζώνη είναι η συνολική και δεν επιμερίζεται. Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του εξεταζόμενου κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης της μονάδας παραγωγής του κτηρίου αναφοράς, στην περίπτωση που πρόκειται για λέβητα.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, στο πεδίο της ισχύος πρέπει να εισαχθεί το μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης της μονάδας λέβητα-καυστήρα ή των λοιπών μονάδων παραγωγής θερμότητας, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2. Απόδοση μονάδας παραγωγής θερμότητας). Για κάποιους από τους τύπους συστημάτων θέρμανσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα.

   Ανάλογα με την επιλογή από τον κατάλογο για τον βαθμό απόδοσης, συμπληρώνονται αυτόματα τόσο το πεδίο του Βαθμού Απόδοσης, όσο και το επόμενο πεδίο του Συντελεστή Απόδοσης.

   Για μονάδα λέβητα-καυστήρα, χρησιμοποιείται ο εποχιακός βαθμός απόδοσης μειωμένος κατά τους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης και κατάστασης μόνωσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. (§4.1.2.1. Βαθμός απόδοσης μονάδων λέβητα – καυστήρα. Πίνακας 4.3. - Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης  ng1 μονάδας λέβητα – καυστήρα, Πίνακας 4.4. - Συντελεστές υπολογισμού συντελεστή κατάστασης μόνωσης ng2 μονάδας λέβητα - καυστήρα).

  Σε περίπτωση που στο κτήριο υπάρχει τηλεθέρμανση, τότε σαν βαθμός απόδοσης του συστήματος, εισάγεται ο βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη.

 Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης είναι ένα ΣΗΘ, αν η παραγόμενη θερμική ενέργεια από το ΣΗΘ χρησιμοποιείται χωρίς την παρεμβολή εναλλάκτη θερμότητας, ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται η μονάδα (1). Αντίθετα εάν παρεμβάλλεται κάποιος εναλλάκτης για την παροχή θερμικής ενέργειας σε ένα δευτέρων κύκλωμα, τότε ως βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης λαμβάνεται ο θερμικός βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη. Όλες οι πιο πάνω παράμετροι, είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που δίνει ο κατασκευαστής.

  Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με 1, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • SCOP, συντελεστής απόδοσης. Εισάγεται ο συντελεστής απόδοσης (SCOP) σε περίπτωση που γίνεται χρήση μονάδας αντλίας θερμότητας (ανάλογα με τον τύπο), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.2. Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

 Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011, λαμβάνεται υπόψη ο Εποχιακής Συντελεστής Απόδοσης της μονάδας SCOP(ΕΣ) στο μέσο κλίμα, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. (§4.1.2.2.Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

 Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό, οι οποίες είναι σύμφωνες με τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού (813/2113) και συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2011 της ΕΕ, λαμβάνεται υπόψη η Ενεργειακή Απόδοση Εποχιακής Θέρμανσης Χώρου ηs35˚CΘΚ (για νερό 35°C) και ηs55˚CΘΚ (για νερό 55°C)  της μονάδας στο θερμό Κλίμα (Κλιματική ζώνη με αντιπροσωπευτική πόλη την Αθήνα), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. (§4.1.2.2.Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

 Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, εισάγεται ο Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης της μονάδας COP για εξωτερική θερμοκρασία 7οC και εσωτερική θερμοκρασία 20οC, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.2Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

 Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ, εισάγεται ο ονομαστικός συντελεστής απόδοσης COP για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 7οC και θερμοκρασία μέσου 45οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας. Αντίστοιχα, στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως συντελεστής απόδοσης COP λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία γεωεναλλάκτη 15 οC και θερμοκρασία μέσου 45οC, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.2Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

  Για αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα ή το νερό για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εισάγονται τυπικές τιμές, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.1.2.2Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας).

   Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει κανένα στοιχείο για την αντλία θερμότητας και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για τα εγκατεστημένα συστήματα προ του 1990.

warning   Στο λογισμικό απαιτείται η εισαγωγή και των δυο παραμέτρων, οι οποίες είναι προεπιλεγμένες ως μονάδα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση λέβητα εισάγεται ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής απόδοσης εισάγεται σαν μονάδα (1), ενώ σε περίπτωση αντλίας θερμότητας εισάγεται ο συντελεστής απόδοσης και ο βαθμός απόδοσης εισάγεται σαν μονάδα (1).

 • Ιαν - Δεκ. Εισάγεται ο μέσος μηνιαίος βαθμός κάλυψης (από 0 μέχρι 1) της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για την θέρμανση της ζώνης από την συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, κατά την περίοδο λειτουργίας της θερμικής ζώνης. Το 1 σημαίνει πλήρη κάλυψη (100%) και το 0 σημαίνει μηδενική κάλυψη.

warning     Ανάλογα με την χρήση της θερμικής ζώνης και την κλιματική ζώνη, οι μήνες που το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί εμφανίζονται με την προεπιλεγμένη τιμή 0, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, §2.3 Ωράριο και περίοδος λειτουργίας του κτηρίου ή των ανεξάρτητων θερμικών ζωνών (Πίνακας 2.1 – Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτηρίων ανά χρήση), την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει.
warning     Για όλους τους υπόλοιπους μήνες ο χρήστης πρέπει να εισάγει τιμές, ώστε το άθροισμα όλων των βαθμών κάλυψης από όλες τις μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας, για την εξεταζόμενη θερμική ζώνη, να ισούται με μονάδα (1) σε μηνιαία βάση (ανεξάρτητα αν πραγματικά λειτουργεί ή όχι το σύστημα θέρμανσης).

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής θερμότητας του συστήματος θέρμανσης (π.χ. αντικατάσταση μονάδας, αλλαγή καυσίμου, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.1 (Πίνακας 11.1 – Μονάδες Παραγωγής).

 

Δίκτυο διανομής

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικτύων διανομής: δίκτυο διανομής θερμού μέσου (σωληνώσεις) και αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα. Ανάλογα με τον τύπο του δικτύου που υπάρχει στην συγκεκριμένη ζώνη, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία στην αντίστοιχη γραμμή της υπο-οθόνης.

warning Τα δεδομένα για τους αεραγωγούς συμπληρώνονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων και ΟΧΙ σε περίπτωση συστημάτων μηχανικού αερισμού παροχής νωπού αέρα ή/και εξαερισμού.

warning  Απαιτείται ο προσδιορισμός ενός μόνο βαθμού απόδοσης δικτύου διανομής. Κατά συνέπεια αν στη ζώνη υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα (κλάδοι) διανομής θερμού μέσου (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές ή την ίδια μονάδα παραγωγής θερμότητας) και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (πάχος) θερμομόνωσης, τότε ο βαθμός απόδοσής τους λαμβάνεται ενιαίος και ίσος με αυτόν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Για κάθε δίκτυο διανομής η απόδοσή του λαμβάνεται ανάλογα με τη θερμική ισχύ που μεταφέρει.

 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) ή ο κλάδος διανομής της θερμικής ζώνης. Το πεδίο ισχύος είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς.

  Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα.

  Η ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπάρχοντος κτηρίου, αλλά χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής του κτηρίου αναφοράς. Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση. Σε περίπτωση τμήματος κτηρίου (π.χ. διαμέρισμα) που καλύπτεται από έναν επιμέρους κλάδο του δικτύου διανομής, τότε ως θερμική ισχύς λαμβάνεται αυτή που μεταφέρει ο κλάδος ακόμα και αν καλύπτει μεγαλύτερο τμήμα κτηρίου από το εξεταζόμενο (π.χ. δύο ή τρία διαμερίσματα). Ο καταμερισμός της συνολικής θερμικής ισχύος ανά κλάδο γίνεται ποσοστιαία ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε κλάδου ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό με την παραδοχή ότι η ισχύς του δικτύου διανομής ισοκατανέμεται σε όλες τις στήλες.

 Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν διαθέτουν δίκτυο διανομής (π.χ. τοπικοί λέβητες, τοπικές αντλίες θερμότητας), τότε το πεδίο της ισχύος πρέπει να μένει κενό.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, η τιμή ισχύος που εισάγεται πρέπει να είναι μηδέν (0), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Χώρος διέλευσης. Καθορίζεται ο χώρος διέλευσης του δικτύου. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς και Πάνω από 20% σε εξωτερικούς. Εάν δεν καθοριστεί στους αεραγωγούς ο χώρος διέλευσης, θεωρείται ότι το κτήριο δεν διαθέτει δίκτυο αεραγωγών, παρά μόνο δίκτυο διανομής με σωληνώσεις.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, επιλέγεται "Εσωτερικοί ή/και μέχρι 20% σε εξωτερικούς", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) για το δίκτυο διανομής θερμού μέσου. Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή θερμικών απωλειών, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.3.4. Απώλειες δικτύων διανομής. Πίνακας 4.11. Ποσοστό θερμικών/ψυκτικών απωλειών (%) δικτύου διανομής κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης ή/και ψύξης ως προς την συνολική θερμική / ψυκτική ενέργεια που μεταφέρει το δίκτυο). Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για τους αεραγωγούς. Σε περίπτωση τοπικών μονάδων (π.χ. αντλιών θερμότητας) οι απώλειες λαμβάνονται μηδενικές και ο βαθμός απόδοσης μονάδα (1).

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, το δίκτυο διανομής θερμού μέσου έχει βαθμό απόδοσης μονάδα (1), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Μόνωση. Ένδειξη ύπαρξης θερμομόνωσης για τους αεραγωγούς, επιλέγοντας το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου. Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο για το δίκτυο διανομής (σωληνώσεις) θερμού μέσου. Ανάλογα την επιλογή «μόνωση» ή μη, διαμορφώνεται και η τελική απόδοση του συνολικού δικτύου διανομής.

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Καταγράφεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο συγκεκριμένο δίκτυο διανομής (π.χ. θερμομόνωση δικτύου, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.5 (Πίνακας 11.5 – Βοηθητικές Μονάδες και Διανομή Θερμικής & Ψυκτικής Ενέργειας).

 

Τερματικές μονάδες

Η απόδοση θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους γίνεται μέσω των τερματικών μονάδων (ΤΜ). Για παράδειγμα, το ζεστό νερό που παράγεται από το λέβητα τροφοδοτείται μέσω της υδραυλικής εγκατάστασης του δικτύου διανομής σε μονάδες άμεσης απόδοσης, για παράδειγμα, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες (ανεμιστήρα-στοιχείου γνωστά σαν fan coils), ή έμμεσης απόδοσης, για παράδειγμα ενσωματωμένες τερματικές μονάδες σε δομικά στοιχεία (ενδοδαπέδιο, ενδοτοίχιο).

warning     Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός τύπων τερματικών μονάδων, εισάγεται μια σύντομη περιγραφή και σαν βαθμός απόδοσης καταχωρείται μια μέση τιμή, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

 • Τύπος. Εισάγεται μια σύντομη περιγραφή των τερματικών μονάδων της ζώνης.
 • Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης. Εισάγεται ο μέσος βαθμός απόδοσης των τερματικών μονάδων (από 0 έως 1), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συστημάτων, την αποδοτική λειτουργία και την επαρκή συντήρηση, σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.2. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας). Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από έναν κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται με δεξί κλικ πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Η επιλογή γίνεται σε πέντε στάδια, Απόδοση εκπομπής, Παράγοντας ακτινοβολίας, Παράγοντας διακοπτόμενης λειτουργίας, Παράγοντας υδραυλικής ισορροπίας και Κατάσταση και πατώντας το κουμπί «Επιλογή», όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

warning Στην απόδοση της τερματικής μονάδας, λαμβάνονται υπόψη η απόδοση εκπομπής της τερματικής μονάδας διορθωμένη με τους παράγοντες αποτελεσματικότητας της ακτινοβολίας, διακοπτόμενης λειτουργίας και υδραυλικής ισορροπίας, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§4.4.2. Τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας).
warning Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, οι τερματικές μονάδες έχουν βαθμό απόδοσης 0.94, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

warning   Το κτήριο αναφοράς διαθέτει τις ίδιες τερματικές μονάδες με το εξεταζόμενο κτήριο ή θερμική ζώνη.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

 • Κόστος (€). Καταγράφεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) από επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ΤΜ του συστήματος θέρμανσης / και ψύξης (π.χ. αντικατάσταση μονάδων, εγκατάσταση αυτοματισμών, κ.α.).

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.2 (Πίνακας 11.2 – Τερματικές Μονάδες).

 

Βοηθητικές Μονάδες

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων και των άλλων βοηθητικών μονάδων της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης.

 • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των βοηθητικών μονάδων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Αντλία, Κυκλοφορητής, Ηλεκτροβάνα, Ανεμιστήρας.
 • Αριθμός. Εισάγεται ο αριθμός των μονάδων του συγκεκριμένου τύπου.
 • Ισχύς (kW). Εισάγεται η ονομαστική ισχύς της κάθε βοηθητικής μονάδας του συγκεκριμένου τύπου. Αν δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες στο σύστημα θέρμανσης, ως ισχύς βοηθητικών μονάδων πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0).

 Αν το ίδιο σύστημα (π.χ. κυκλοφορητής), καλύπτει τα απαιτούμενα θερμικά φορτία σε περισσότερες από μία θερμικές ζώνες τότε, για την εκτίμηση της ηλεκτρικής ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε θερμική ζώνη γίνεται επιμερισμός της ισχύος του συστήματος, ανάλογα με το ποσοστό θερμικού φορτίου που καλύπτει. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος, η ηλεκτρική ισχύς των βοηθητικών συστημάτων εισάγεται επιμερισμένη ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης

warning Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για τα βοηθητικά συστήματα, τότε επιλέγεται ένας τύπος, εισάγεται σαν αριθμός η μονάδα και σαν ισχύς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς.

 Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, οι βοηθητικές μονάδες έχουν μηδενική ειδική ισχύ (0 W/m2), σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.16.5 (Πίνακας 11.5 – Βοηθητικές Μονάδες και Διανομή Θερμικής & Ψυκτικής Ενέργειας).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter