Κοινοποίησε

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 6.3. Συστήματα.

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Συστήματα Θέρμανσης / Ψύξης / Κλιματισμού / Ύγρανσης / ΖΝΧ / Φωτισμού /ΑΠΕ

Στην ενότητα αυτή εισάγονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των συστημάτων θέρμανσης / ψύξης / ΖΝΧ / κλιματισμού / φωτισμού / ύγρανσης και ηλιακών συλλεκτών που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

Η εισαγωγή των στοιχείων για τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε κάθε θερμική ζώνη ολοκληρώνεται σε 7 στάδια. Κάθε στάδιο αντιστοιχεί σε μια υπο-οθόνη:

 • Θέρμανση
 • Ψύξη
 • Ύγρανση
 • Μηχανικός Αερισμός
 • ΖΝΧ
 • Ηλιακός συλλέκτης
 • Φωτισμός

Για όλες τις χρήσεις κτηρίων οι υπο-οθόνες των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Για τα κτήρια του τριτογενή τομέα είναι επίσης ενεργές οι υπο-οθόνες των συστημάτων Μηχανικού αερισμού και Φωτισμού. Για τις χρήσεις ζώνης για τις οποίες υπάρχει κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης είναι ενεργή και η υπο-οθόνη του συστήματος ΖΝΧ. Για τα υπόλοιπα συστήματα, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου (1-4) στο πάνω τμήμα της οθόνης και εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για το αντίστοιχο σύστημα.

 

Τα απαιτούμενα στοιχεία παραγωγής, διανομής, εκπομπής και βοηθητικών μονάδων, συμπληρώνονται για κάθε θερμική ζώνη του κτηρίου ή τμήματος κτηρίου, που έχει οριστεί στον ενότητα 5.1.1.

Στο λογισμικό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει για κάθε θερμική ζώνη:
     Ένα σύστημα θέρμανσης

     Ένα σύστημα ψύξης

     Ένα σύστημα ΖΝΧ

     Μέχρι ένα σύστημα μηχανικού αερισμού (τουλάχιστον ένα για κτήρια του τριτογενή τομέα)

     Μέχρι ένα σύστημα ύγρανσης

     Μέχρι μία εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών (για ΖΝΧ ή/και θέρμανση χώρων)

     Ένα σύστημα φωτισμού (για κτήρια του τριτογενή τομέα)

Το σύστημα θέρμανσης/ψύξης/ύγρανσης/ΖΝΧ περιλαμβάνει ολόκληρη την εγκατάσταση παραγωγής, διανομής και απόδοσης. Για κάθε σύστημα ο χρήστης πρέπει να ορίσει:

  • Ένα ή περισσότερα συστήματα παραγωγής (π.χ. λέβητας, αντλία θερμότητας)
  • Ένα σύστημα διανομής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα (κλάδοι διανομής) εισάγονται οι αντίστοιχοι σταθμισμένοι παράμετροι για το σύστημα διανομής.
  • Ένα σύστημα εκπομπής. Αν υπάρχουν περισσότερα συστήματα εκπομπής (π.χ. σώματα καλοριφέρ ή στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα), εισάγονται οι αντίστοιχοι σταθμιστμένοι παράμετροι για το σύστημα εκπομπής.
  • Ένα ή περισσότερα βοηθητικά συστήματα (π.χ. κυκλοφορητές, ανεμιστήρες, κ.α.).

     Για τις θερμικές ζώνες του κτηρίου που έχουν χρήση με μηδενική κατανάλωση Ζ.Ν.Χ., σύμφωνα με τον Πίνακα 2.5. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, δεν συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία του συστήματος παραγωγής και διανομής Ζ.Ν.Χ., ανεξάρτητα εάν το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα)

Για κάθε σύστημα μηχανικού αερισμού ανά θερμική ζώνη, ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία (1) ή περισσότερες μονάδες μηχανικού αερισμού/ εξαερισμού ή ΚΚΜ που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

Για κάθε εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, ο χρήστης πρέπει να ορίσει όλους τους ηλιακούς συλλέκτες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη ζώνη.

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter