Κοινοποίησε

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual - 5.5. Φωτοβολταϊκά (ΦΒ).

ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Manual

Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο / τμήμα κτηρίου διαθέτει φωτοβολταϊκά (Φ/Β), ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο σύμβολο ελέγχου στο πάνω τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια εμφανίζεται μια υπο-οθόνη για την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σεναρίου επέμβασης που εξετάζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

     Η καταγραφή των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) αφορά στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια ή στην περίπτωση που το κτήριο διαθέτει φωτοβολταϊκά, με τα οποία συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργεια με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (NET METERING) και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ιδιοκατανάλωση.

Στην υπο-οθόνη Φωτοβολταϊκά εισάγονται τα εξής στοιχεία:

  • Τύπος. Καθορίζεται ο τύπος των ΦΒ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον διαθέσιμο κατάλογο μεταξύ των εξής: Μονοκρυσταλλικό, Πολυκρυσταλλικό, Λεπτού υμένα άμορφο a-Si, Λεπτού υμένα μικρομορφικό μ-Si., Λεπτού υμένα CIS-CIGS, Λεπτού υμένα CdTe, Τριπλής επαφής (triple junction).
  • Συν. Α., Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας. Εισάγεται ο ετήσιος συντελεστής αξιοποίησης της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με τον τύπο του ΦΒ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σε περίπτωση εφαρμογής σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας, δίνονται τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.3.2. Φωτοβολταϊκά συστήματα.Πίνακας 5.12.-Βαθμός απόδοσης Φ/Β στοιχείων ανάλογα με την παλαιότητα).
  • Επιφάνεια (m2). Εισάγεται η συνολική επιφάνεια των ΦΒ.
  • Ισχύς (kW). Εισάγεται η συνολική ονομαστική ισχύς των ΦΒ.
  • γ (deg), Προσανατολισμός. Εισάγεται ο προσανατολισμός της επιφάνειας των φωτοβολταϊκών στοιχείων (Ο βέλτιστος προσανατολισμός για τα Φ/Β είναι ο νότιος με μικρή απόκλιση ±5ο). Κατά σύμβαση; Βοράς 0°, Ανατολή 90°, Νότος 180° και Δύση 270°.
  • β, (deg), Κλίση. Εισάγεται η κλίση της επιφάνειας των φωτοβολτϊκών στοιχείων η οποία ορίζεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο εγκατάστασης. Συνήθως για την Ελλάδα και για ετήσια χρήση η κλίση κυμαίνεται μεταξύ 25ο - 31ο ή σύμφωνα με τυπικές τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§5.3.2. Φωτοβολταϊκά συστήματα.Πίνακας 5.13.-Βέλτιστες κλίσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων  για διάφορα γεωγραφικά πλάτη στην Ελλάδα ανά περίοδο χρήσης).
  • F_s, Συν. σκίασης. Εισάγεται ο συντελεστής σκίασης της επιφάνειας των ΦΒ, λόγω περιβάλλοντα χώρου. Σε περίπτωση ελεύθερου ορίζοντα ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούται με μηδέν (0).
  • Σύνδεση. Προσδιορίζεται αν τα φωτοβολταϊκά που διαθέτει το κτήριο για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια είναι με συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας από τα ΦΒ με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

   Ο τύπος της σύνδεσης προσδιορίζεται και εισάγεται ΜΟΝΟ μια φορά στην πρώτη γραμμή του πίνακα των φωτοβολταϊκών και ισχύει για όλα τα φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στο κτήριο.

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης σεναρίων για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται επιπλέον:

  • Κόστος (€/m2). Εισάγεται το συνολικό κόστος επένδυσης (υλικά, εργασίες κλπ) ανά τετραγωνικό μέτρο συλλέκτη από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4, στην ενότητα 2.1.8. (Πίνακας 4.1 – Φωτοβολταϊκά (Φ/Β)).

.

Διάβασε επίσης:

 

Η Kemioteko Engineering δημιουργήθηκε ως απόσταγμα εμπειριών 14 ετών στην αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία δημόσιων τεχνικών έργων και 8 ετών στο ελεύθερο επάγγελμα του μελετητή μηχανικού με εξειδίκευση στην αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αποστολή της Kemioteko Engineering - Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος είναι η δημιουργία πελατών, οπαδών της, βαθειά ικανοποιημένων, που θέλουν να κάνουν διαχρονικά τα σωστά πράγματα με τους κατάλληλους συνεργάτες.

 

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ - Msc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ - 5ο Εξάμηνο
Επιθεωρητής Ξενοδοχείων - ΕΕΔΔ - TUV Austria RCN 6035/2016
Επιθεωρητής ISO 9001 - TUV Austria RCN 6065/2016
Επιθεωρητής ISO 45001 - Alison 1412-13849119
Επιθεωρητής GDPR - Alison 1401-13849119
Ενεργειακός Επιθεωρητής - No 16109 | No 553
Μελετητής ΥΠΕΧΩΔΕ - No 26837 - 18-A & 27-A
ΑΜ ΤΕΕ - No 83488 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 330512/2017
Μητρώο Αξιολογητών ΓΓΕΤ- No 14856/95711/08-06-17
Ελεγκτής Δόμησης - No 4517
τηλ +302399-022359
Βασ Πιτσούλη 1, TK 63080, Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδική, Ελλάδα | http://kemioteko.gr
Μελετητικές Υπηρεσίες Βιομηχανικών & Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων:
Σχεδιασμός, Αδειοδότηση, Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου & Κατασκευών,
Οργανολογία & Ρύθμιση, Λειτουργία & Συντήρηση
Follow us 
 facebook  twitter  linkedin  googleplus  pinterest  youtube  twitter